• Uzmanlık Alanları: Nöroşirurji, Beyin tümörleri cerrahisi, Omurilik tümörü cerrahisi, Beyin kanamaları, Beyin omurilik gelişimsel anomalileri, Hidrosefali, Omurilik malformasyonları, Bel fıtığı, Boyun fıtığı, Nöroendoskopik cerrahi, Kafa travması, Omurga travması, Spinal cerrahi, Beyin travma cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
1992 - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
2001 - SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi - Doçentlik
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji ABD - Profesörlük
 
Diğer Eğitimler
Kopenhag Rigshospitalet Üniversite Hastanesi (Ekim-Kasım1997),
Hannover Krankenhaus Norstadt Hastanesi ve Hannover Tıp Fakültesi (Ocak-Şubat 2000),
Arkansas Üniversitesi Tıp Fakültesi (Temmuz-Eylül 2002),
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Nisan-Temmuz 2003) nöroşirürji kliniklerinde gözlemci olarak,
Freiburg Üniversitesi Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji Kliniği'nde (Ekim 2005-Eylül 2006, TÜBİTAK ve DFG bursu ile destekli) klinik gözlemci ve araştırmacı olarak bulundu.
Belleria Hastanesi, Bologna, İtalya (Dr. Giorgio Grank, Endoskopik kafa tabanı cerrahisi merkezi) - Klinik Gözlemci
Sağlık Bakanlığı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği - Klinik Şefi
Sağlık Bakanlığı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği - Klinik Eğitim ve İdari Sorumlu
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep MedicalPark Hastanesi Nöroşirürji Kliniği Öğretim üyesi (Doç. Dr.)
 
 
 
 
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte): Beynin bazal arterlerine bası yapan supratentoriyal kitlelerde transkraniyal Doppler ultrasonografi bulguları, 2001, Ankara
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 59
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 35
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 12
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 91
Katıldığı bazı mesleki kurslar: 22
Bilimsel yayınlarına yapılan atıf 132
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: "Sıçanlarda İntratekal İnflamasyon Sonrası Leptomeninkslerin Histopatolojik İncelenmesi", Ar. Gör. Dr. Gökhan Aktaş, Diyarbakır, 2005.
Projelerde Yaptığı Görevler
1. "Sıçanlarda beyin ve medulla spinaliste meninkslerin histolojik incelenmesi, spinal ve serebral enfeksiyon oluşturma modelleri", Dicle Üniversitesi Araştırma Projesi, DÜAKP Proje No: 05-TF-16, Proje yürütücüsü (Proje tamamlandı, Bu proje kapsamında özgeçmiş ve eserler listesindeki A24 no'lu makale üretilmiştir).
2. "Beyinde derin yerleşimli lezyonlar (abse, tümör, hematom, atipik kist)'ın tanı ve tedavisinde stereotaktik cerrahinin açık cerrahi yöntemiyle yatış süresi, tanı doğruluğu, maliyet, morbidite ve mortalite yönünden karşılaştırılması", Dicle Üniversitesi Araştırma Projesi, DÜAKP Proje No: 03-TF-O1, Proje yürütücüsü (Proje tamalandı).
3. "Transsfenoidal cerrahide nöroendoskop, transsellar Doppler ve intraoperatif ultrasonografinin birlikte kullanılması", DÜAKP Proje No: 06-TF-05, Projede araştırmacı, 2006.