Uzm. Dr.Aslı Uğurhan

Eğitim ve Uzmanlık
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp - Uzmanlık
Organofosfat ve karbamat içeren insektisid zehirlenmelerinde serum asetilkolinesteraz düzeyleri ile klinik seyir ve mortalite arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Turk J Emerg Med., 8, 3, 121-126, 2008
Acil servise başvuran hipertansif olguların yakın dönem izlem ve analizi, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 5, 4 181-185, 2006