Dr. Öğr. ÜyesiAslı Özmaden Hantal

  • İlgi Alanları
  • Nörolojik rehabilitasyon
  • Ortopedik rehabilitasyon
  • Ozon tedavisi
  • PRP
  • Proloterapi
  • Kinezyo bantlama
  • Mezoterapi
  • Nöral terapi

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık

Deneyim
Kurtköy Ersoy Özel hastanesi (2014)
Uşak Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği (2010-2013)
İstanbul, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği (2005-2010)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp ABD (2003-20
İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD (1999-2001)

Kurs ve Sertifikalar
1 - Mezoterapi Uygulama Sertifikası. 26 Ekim 2019-14 Aralık 2019 GETAT.
2 - Kinesio Taping Basic (KT1-2). Kinesio university. 2-3 June 2018.
3 - Ozon Tedavi Kursu. Ulusal Klinik Romatoloji ve 10. Ulusal Genç Yaşam Kongresi. 6-9 Ekim 2016.
4 - Proloterapi Eğitimi. İntegratif Tıp Derneği, Türkiye Proloterapi ve Ağrı Kliniği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi. 15-16 Kasım 2014.
5 - PRP Tedavisi Kursu. 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi. 5-9 Kasım 2014.
6 - Cardiac Rehabilitation and Exercise Prescription. İnstitue of Cardiology and Sports Medicine of Germany University. 31 July-2 November 2014.
7 - Algoloji’de Girişimsel Uygulamalar: FTR Hekimi Perspektifinden. Prof. Dr. Hakan Gündüz. 15.11.2013.
8 - Osteoporoz Çalışma Grubu Eğitim Sertifikası. Prof. Dr. Tümay Sözen, Prof. Dr. Ahmet Kaya, Doç. Dr. Fırat Bayraktar. 17-19 Eylül 2010.
9 - Romatizmal Hastalıklarda Kas-İskelet Sistemi Ultrasonografisi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi.  Doç. Dr.Banu Kuran, Doç. Dr. Levent Özçakar. 18-21Ocak 2010.
10 - Nöral Terapi. 22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi.  12-17 Haziran 2009.
11 - Ultrasound and Neurostimulator Guided Peripheral Nerve Blocks Workshop. Philippe Macaire, MD. July 24, 2008.
12 - Temel Konularda ENMG Kursu. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. Prof. Dr. Metin Karataş. 14-18 Mayıs 2008.
13 - Spesifik Konularda ENMG Kursu. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. Prof. Dr. Metin Karataş. 14-18 Mayıs 2008.
14 - Temel Elektroterapi Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. Prof. Dr. Berrin Durmaz. 28 Mayıs 2008.
15 - Bilimsel Makale Yazma ve Okuma Teknikleri. Prof. Dr. Şule Oktay. 29 Şubat 2008.
16 - Spastik Elde Botulinum Toksin Uygulamaları, Spastik Elin Rehabilitasyonu. El Hastalıkları ve Rehabilitasyon Derneği. Prof. Dr. Kemal Dinçer, Prof. Dr. Fitnat Dinçer. 15 Ocak 2008.
17 - Sonografi Eşliğinde BTX-A Uygulama Kursu. İ.Ü Ortopedi ve Travmatoloji ABD. Prof. Dr. Yener Temelli. 1 Şubat 2007.
18 - Serebral Palsi’de Botulinum Toksin-A Uygulama Kursu. Yeditepe Üniversitesi. Doç. Dr. Faik Altıntaş. 17 Nisan 2007

Mesleki Üyelikler
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği (TFTR)
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD)
Turkish Society of Physical Medicine and Rehabilitation, Algology Working Group President and Members
Turkish Society of Physical Medicine and Rehabilitation, Osteoporosis Working Group President and Members
Kinesio Turkey. Kinezyo Bantlama Derneği.

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

1. Which questionnaire is more effective for follow-up diagnosed subacromial impingement syndrome? A comparison of the responsiveness of SDQ, SPADI and WORC index. J Back Musculoskelet Rehabil. 2013 Jan 1;26(1):1-7.
2. Reliability and validity of the Turkish version of the mini Osteoporosis Quality of Life Questionnaire. J Back Musculoskelet Rehabil. 2012;25(2):89-94.
3.  Reliability and validity of the Turkish version of the Berg Balance Scale. J Geriatr Phys Ther. 2008;31(1):32-7.
4.  Reliability and validity of the Turkish version of the Nottingham Extended Activities of Daily Living Scale.Aging Clin Exp Res. 2008 Oct;20(5):400-5.


Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

1. Examination of the effect of the independence level of children with cerebral palsy on the caregiver’s pain, fatigue and care giving. 7. İnternational congress of cerebral palsy and developmental disorders.  February 23-15i 2018.
2. Realiability and validity of the Turkish version of the mini osteoporosis quality of life questionnaire. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. June 13-17, 2009.
3. Results of Repeated Botulinum Toxin Enjections on Serebral Palsy. 7th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. September 18-21, 2008.
4. Posttraumatic Syringomyelia and Neurogenic  Bladder: A Case Report. 7th Mediterranean Congress of   Physical and Rehabilitation Medicine. September 18-21, 2008.
5.  The Effect of the Intermittant Pneumatic Compression Treatment on Sensorial and Motor İmprovement in Stroke Patients. 4th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. June 10-14, 2007.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.İnme Etki Ölçeği 3,0: Türk Toplumundaki İnmeli Hastalarda Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2014; 60: 106-116.
2. Nörojenik Mesane ile Prezente Posttravmatik Sringomiyeli. Nobel Medicus. 2011;7(2):106-9.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:

1 - Ankilozan spondilit: 500 olguda tek merkez deneyimi. Romatolojide hedef 2020 sempozyumu. 18-22 Kasım 2020.

2 - Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati ve Polimyaljia Romatika Birlikteliği. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 27 Kasım-3 Aralık 2015.

3 - Subakromiyal sıkışma sendromlu hastalarda üç farklı fonksiyonel durum ölçeğinin değişime duyarlılığının araştırılması. 22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 12- 17 Haziran 2009.

4 - İnfliksimab ile tedavi edilen bir psöriatik artrit olgusunun altı yıllık izlem sonuçları. 22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 12- 17 Haziran 2009.

5 - Osteoporotik Kadın Hastalarda Kretainin Klirensi ile Denge Fonksiyonla rı Arasındaki İlişki. 3. Ulusal Osteoporoz Kongresi. 15-19 Ekim 2008. 

6 - Çocuk Osteoporozu Olan Hastalarımızın Karakteristik Özellikleri. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 14-18 Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 14-18 Mayıs 2008.

7 - Romatoid Artritli kadın ve erkek hastalarda hastalık aktivitesi ve osteoporoz şiddetinin karşılaştırılması. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 14-18 Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 14-18 Mayıs 2008.

8 - Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip1 Tedavisinde Kortikosteroid Kullanımının Fizik Tedavi Programına Etkisinin Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 24-29 Ekim 2007.

9 - Romatoid Artritli Hastalarda Osteoporozun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 24-29 Ekim 2007

Kitap Bölümü:
Dejeneratif Disk Hastalığı ve Omurganın Diğer Dejeneratif Hastalıkları, Romatoloji  2012. Bölüm 10, Sayfa 721. Nobel Yayınları., Nörolojik Rehabilitasyon, Ortopedik Rehabilitasyon, Spor Yaralanmaları Rehabilitasyonu, Romatizmal rahatsızlıklar, Kas İskelet Sistemi Ağrıları, Fibromiyalji, Kuru iğneleme, Botulinum Toksin Enjeksiyonu, Eklem Enjeksiyonları, Tetik Nokta Enjeksiyonu, Ozon Tedavisi, EMG, PRP, Proloterapi, Kinezyolojik Bantlama