sat─▒r aras─▒

Astigmat Nedir? Astigmat Belirtileri Nelerdir?

Astigmat, kornea veya göz merce─či kavisinin normal ┼čekilde olmamas─▒n─▒n bulan─▒k görmeye yol açt─▒─č─▒, yayg─▒n bir göz kusurudur. I┼č─▒k göze girdi─či zaman anormal kavislenmeye ba─čl─▒ olarak retinada do─čru ┼čekilde odaklanamaz ve net olmayan bir görüntü olu┼čur. Çocuklar─▒ veya yeti┼čkinleri etkileyebilir. Genellikle do─ču┼čtan mevcuttur ancak bir göz ameliyat─▒ndan veya göz yaralanmas─▒ndan sonra da geli┼čebilir. K─▒rma kusurlar─▒ olarak bilinen bir grup görme sorunlar─▒ndan biridir. K─▒rma kusurlar─▒, kornea veya göz merce─či yüzeyinin pürüzsüz olmamas─▒ veya kavisinde anormallik olmas─▒ durumlar─▒nda meydana gelir. Di─čer k─▒r─▒lma kusurlar─▒ miyop, hipermetrop ve ya┼članma ile ortaya ç─▒kan presbiyopiyi içerir. Tedavide gözlük, kontakt lens kullan─▒m─▒ veya lazer ameliyat─▒ tercih edilebilir.

Astigmat Nedir? 

Astigmat, kornea ad─▒ verilen göz yüzeyinin ya da göz içinde bulunan göz merce─činin (lens) düzensiz kavislenmesine ba─čl─▒ ortaya ç─▒kan bir göz kusurudur. Kornea ya da lenste anormal kavislenme, ─▒┼č─▒─č─▒n retinada tam olarak odaklanamamas─▒ ve net olmayan bir görüntü vermesi ile sonuçlan─▒r. Normal bir kornea ya da lens, top gibi orant─▒l─▒ bir yüzey e─črili─čine sahiptir. Astigmatta ise bu yap─▒lar─▒n yüzeyinde bir yumurtada oldu─ču gibi orant─▒s─▒z bir kavis bulunur.

Astigmat Neden Olur? 

Gözde gelen ─▒┼č─▒k ─▒┼č─▒nlar─▒n─▒ k─▒rarak retinada odaklayan ve görüntü elde edilmesini sa─člayan kornea ve lens ad─▒ verilen iki e─čimli yüzey bulunur. Kornea, gözlerin ön yüzeyini kaplayan ┼čeffaf tabakad─▒r. Lens ise gözün içinde bulunan, d─▒┼čar─▒dan görünmeyen, incelip kal─▒nla┼čarak yak─▒n ya da uzaktaki nesnelere odaklanmay─▒ sa─člayan ┼čeffaf bir yap─▒d─▒r. Göz kusuru olmayan bir gözde, lens ve kornea pürüzsüz bir top yüzeyi gibi e┼čit çapa sahip, yuvarlak bir e─črili─če sahiptir. Do─čru e─črili─či olan bir kornea ve lens (göz merce─či), gözün arkas─▒ndaki retinada do─črudan ve keskin bir ┼čekilde odaklanm─▒┼č bir görüntü olu┼čturmak için gelen ─▒┼č─▒k ─▒┼č─▒nlar─▒n─▒ k─▒rar. Kornea veya lens çaplar─▒ e┼čit olmayan, yumurta ┼čeklinde kusurlu bir e─črili─če sahipse, ─▒┼č─▒k ─▒┼č─▒nlar─▒ düzgün ┼čekilde k─▒r─▒lmaz ve bulan─▒k bir görüntü elde edilir. Kornea veya lensin bu ┼čekilde bir taraf─▒nda di─čerinden daha fazla e─črili─če sahip olmas─▒na astigmat denir.

Korneada uygun olmayan k─▒vr─▒mlar varsa kornea astigmat─▒, lenste uygunsuz k─▒vr─▒mlar varsa ‌lentiküler astigmat─▒ndan söz edilir. Her iki tür astigmat bulan─▒k görmeye neden olabilir.  Bulan─▒k görme, yatay, dikey veya çapraz gibi bir yönde daha fazla olu┼čabilir.

Astigmat do─čumdan itibaren mevcut olabilir veya gözlerde yaralanma, hastal─▒k veya ameliyattan sonra geli┼čebilir. Zay─▒f ─▒┼č─▒kta okuma, televizyona çok yak─▒n oturma veya ┼ča┼č─▒l─▒k gibi faktörler astigmat─▒n ilerlemesine neden olmaz. Erken do─čmu┼č, prematüre bebeklerde, di─čerlerine k─▒yasla astigmat daha s─▒kt─▒r. ‌Keratokonus ad─▒ verilen ve kornean─▒n azar azar incelerek kubbele┼čme yaratt─▒─č─▒ dejeneratif göz hastal─▒─č─▒ astigmat─▒n di─čer bir nedenidir.

Astigmat Belirtileri Nelerdir? 

Astigmatta yayg─▒n görülen belirtiler ┼čunlar─▒ içerir:

  • Tüm mesafelerde bulan─▒k veya bozuk görme
  • Ba┼č a─čr─▒s─▒
  • Gözlerde a┼č─▒r─▒ kayma
  • Gözün uzun süre odaklanmas─▒n─▒ gerektiren aktivitelerde göz yorgunlu─ču (Ç─▒kt─▒ veya ekran üzerinden uzun süre okuma yapma gibi)
  • Geceleri sürü┼č zorlu─ču
  • Ciddi vakalarda çift görme

Bu belirtilere sahip olan k┼čilerin mutlaka bir göz testi yapt─▒rmas─▒nda fayda vard─▒r.

Astigmat Tipleri Nelerdir? 

Astigmat gözde etkilenen yap─▒ya göre iki gruba ayr─▒l─▒r. Kornea yüzeyindeki anormal kavislenme nedeniyle olu┼čursa korneal astigmat, göz merce─čindeki problem nedeniyle olu┼čursa ‌lentiküler astigmat olarak isimlendirilir.  ‌Lentiküler astigmat─▒ olan hastalar─▒n ço─čunda korneaÔÇőÔÇőÔÇőÔÇőÔÇő ┼čekli normaldir.

Astigmat, e┼člik eden di─čer k─▒r─▒lma hatalar─▒na göre de kategorize edilebilir.  span→ ‌Miyopik astigmat, astigmat ve uza─č─▒ net görememe sorunu olan ‌miyopinin birlikte görüldü─čü göz kusurudur. Görüntü retinan─▒n önünde odakland─▒─č─▒nda meydana gelir. Hipermetrop astigmat ise yak─▒n─▒n net görülemedi─či hipermetropi göz kusurunun astigmat ile birlikte görülmesiyle ortaya ç─▒kar. Görüntü retinan─▒n arkas─▒nda odakland─▒─č─▒nda görülür.

Astigmat Testi 

Astigmat ile dünyaya gelen pek çok çocukta, bu durum s─▒kl─▒kla görme testi yap─▒lana fark edilmez. Çocukta tan─▒s─▒ konmam─▒┼č astigmat ya da ba┼čka bir k─▒rma kusuru varsa okuma düzeyi ve derslere konsantrasyonu etkilenebilir. Bu sebeple göz kusurlar─▒n─▒n erken dönemde te┼čhis ve tedavisi için düzenli göz testleri önemlidir.

Bir optometrist, ‌astigmatizmay─▒ kapsaml─▒ bir göz muayenesi ile te┼čhis edebilir. Astigmat testi, gözlerin ─▒┼č─▒─ča nas─▒l odakland─▒─č─▒n─▒ ölçmek ve görü┼čü iyile┼čtirmek için gereken optik lenslerin numaras─▒n─▒ belirlemek için yap─▒l─▒r. Gözleri incelemek ve göz kusurunu tespit etmek için a┼ča─č─▒daki testler ve araçlar kullanabilir:

  • Görme keskinli─či testi: Astigmat─▒ tan─▒mlamaya yard─▒mc─▒ olabilecek rutin bir görme testidir. Görme keskinli─či testinde ki┼činin belli bir mesafeden (20 fit) bir tabloda bulunan harfleri ve ┼čekilleri okumas─▒ istenir. Harfler ya da ┼čekiller tablodaki her sat─▒rda a┼čamal─▒ olarak küçülür. Teste göre normal bir göz 20/20 görme keskinli─čine sahiptir. Paydadaki de─čer artt─▒kça görme keskinli─či azal─▒r.
  • Keratometri‌ / Topografi: Keratometri kornean─▒n e─črili─čini ölçmede kullan─▒lan birincil araçt─▒r. Korneaya bir ─▒┼č─▒k çemberi odaklayarak ve yans─▒mas─▒n─▒ ölçerek kornea yüzeyinin o alan─▒ndaki tam e─črili─či belirlemek mümkündür. Bu ölçüm özellikle ‌kontakt lenslere uygunlu─čun belirlenmesinde kritik öneme sahiptir. Kornea ‌topografisi, kornean─▒n kontur haritas─▒n─▒ olu┼čturur ve kornea ┼čekliyle ilgili daha detayl─▒ bilgi sunar.
  • Phoropter: Göz doktoru, phoropter denilen bir alet kullanarak gözün önüne bir dizi lens yerle┼čtirir ve gözlerin ─▒┼č─▒─ča nas─▒l odakland─▒─č─▒n─▒ ölçer. Ölçüm ‌retinoskop ad─▒ verilen ─▒┼č─▒kl─▒ bir el aleti veya gözün yakla┼č─▒k odaklanma gücünü de─čerlendiren otomatik bir alet kullan─▒larak gerçekle┼čtirilir. Ki┼činin tepkilerine dayanarak, en net görü┼čü sa─člayan lensler belirlenir.

Astigmat Tedavisi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Hafif olgularda tedaviye gereksinim olmayabilir. Astigmat daha ┼čiddetli ise tedavide gözlük, kontakt lens ve bazen lazer ameliyat─▒ önerilir.

Gözlük: Astigmat olan bireylere görü┼čü düzeltmek için öncelikle gözlük verilir. Tedavide kullan─▒lan gözlük, özel bir silindirik lens içerir.  Bu, merce─čin belirli bölümlerinde ek güç sa─člar. Genel olarak, her mesafeden net görü┼č sa─člamak için tek görü┼člü bir lens önerilir. Bununla birlikte, 40 ya┼č üstü  presbiyopiye sahip olan hastalar için çift odakl─▒ veya kademeli ilave lens gerekebilir.

Kontakt lens: Baz─▒ bireyler gözlükten ziyade ‌kontakt lenslerle daha iyi bir görü┼č elde eder. ‌Kontakt lensler daha net bir görü┼č ve daha geni┼č bir görü┼č alan─▒ sa─člayabilir. Ancak do─črudan gözlere temas etmeleri nedeniyle göz sa─čl─▒─č─▒n─▒ korumak için düzenli temizlik ve bak─▒m gerektirir. Standart yumu┼čak ‌kontakt lensler astigmat─▒n düzeltilmesinde etkili olmayabilir. Özel yumu┼čak torik ‌kontakt lensler ise birçok astigmat türünü düzeltebilir. Sert gaz geçirgen ‌kontakt lensler korneada iken normal ┼čekillerini koruduklar─▒ için, kornean─▒n düzensiz ┼čeklini telafi edebilir ve astigmat olan insanlar için görü┼čü iyile┼čtirebilir.

Ortokeratoloji: Ortokeratoloji ‌(ortho-k), korneay─▒ yeniden ┼čekillendirmek için bir dizi sert ‌kontakt lens kullan─▒m─▒n─▒ içerir.  Hasta, ço─čunlukla geceleri olmak üzere her gün belirli bir süre boyunca bu ‌kontakt lensleri takar. Orta derecede astigmat─▒ olan ki┼čiler, bu tedavi ile günlük aktivitelerin ço─čunda, geçici sürelerle lenssiz bir ┼čekilde net görü┼č elde edebilir. Ortokeratoloji vizyonu kal─▒c─▒ olarak iyile┼čtirmez. Hastalar bu sert lensleri takmay─▒ b─▒rak─▒rlarsa, görü┼čleri eski durumuna geri dönebilir.

Lazer ameliyat─▒:  Astigmat, kornean─▒n LASIK (lazer in ‌situ ‌keratomileusis) veya ‌PRK ‌(photorefraktif ‌keratektomi) ad─▒ verilen yöntemler kullan─▒larak yeniden ┼čekillendirilmesi ile de düzeltilebilir. Her iki yöntem de kornean─▒n katmanlar─▒ndan doku uzakla┼čt─▒r─▒lmas─▒ yoluyla göz kusurunun tedavi edilmesini sa─člar. PRK, kornean─▒n ince oldu─ču ve bu nedenle LASIK uygulanamayan hastalarda tercih edilen daha karma┼č─▒k bir yöntemdir.

Yak─▒ndaki ya da uzaktaki nesnelere bakarken bulan─▒k görme problemi ya┼č─▒yorsan─▒z erken tan─▒ ve tedavi deste─či için vakit kaybetmeden bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurmal─▒s─▒n─▒z. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Dr. ├ľ─čr. ├ťyesi
Erkan Bulut
G├Âz Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpa┼ča
628881

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.