Dr. Öğr. ÜyesiAtakan Emengen

  • İlgi Alanları
  • Hipofiz bezi cerrahisi
  • Kafa tabanı cerrahisi
  • Beyin tümörü cerrahisi
  • Vasküler cerrahi
  • Spinal cerrahi

Eğitim
2014 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
2021 Kocaeli Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D.

Deneyim
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bahçeşehir Üniversitesi Yardımcı Doçent
VM Medical Park Pendik

 


Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri‘’Tıpta Uzmanlık, Ratlarda optik kiazmaya uygulanan deneysel bası sonrası optik sinirin demiyelinizasyon ve remiyelinizasyon süreçlerinin araştırılması’’ Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, 2020 Danışman: Prof. Dr. İhsan Anık

8. Yayınlar
H index: 4

8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

Endoscopic transnasal surgery in optic pathway gliomas located in the chiasma-hypothalamic region: case series of ten patients in a single-center experience and endoscopic literature review

YILMAZ E., Emengen A., CEYLAN E. C. , ÇABUK B., ANIK İ., CEYLAN S. CHILDS NERVOUS SYSTEM, 2022 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

 

Operative nuances and surgical limits of the endoscopic approach to clival chordomas and chondrosarcomas: A single-center experience of 72 patients

Ceylan S., Emengen A., Caklili M., Ergen A., Yılmaz E., Uzuner A., Icli D., Cabuk B., Anik İ. Clinical Neurology and Neurosurgery, cilt.208, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

 

A single-center experience with giant cell tumors of sphenoid bone and clivus

YAPRAK BAYRAK B., ÖZCAN E., VURAL Ç., EMENGEN A., ÇABUK B., CEYLAN S. TUMORI JOURNAL, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

 

An endoscopic endonasal approach to craniopharyngioma via the infrachiasmatic corridor: a single center experience of 84 patients

Ceylan S., Caklili M., Emengen A., Yilmaz E., Anik Y., Selek A., Cizmecioglu F., Cabuk B., Anik İ. Acta Neurochirurgica, cilt.163, sa.8, ss.2253-2268, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

 

Endoscopic Transorbital Approach to the Cavernous Sinus Lateral Compartment (Anatomical Cadaver Study)

Caklili M., Emengen A., Cabuk B., Anik İ., Ceylan S. TURKISH NEUROSURGERY, cilt.31, sa.5, ss.813-819, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

 

Clinicopathologic Characteristics and Endoscopic Surgical Outcomes of Symptomatic Rathke's Cleft Cysts

Çabuk B., Selek A., Emengen A., Anık İ., Cantürk Z., Ceylan S. WORLD NEUROSURGERY, cilt.132, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

 

INVESTIGATION OF DEMYELINATION AND REMYELIZATION PROCESSES OF THE COMPRESSED OPTIC CHIASM : AN EXPERIMENTAL MODEL
Atakan Emengen1, Ihsan Anik2, Sibel Kokturk3, Ayşe Karson4, Eren Yilmaz2, Ece Başaran Emengen5, Melih Caklili6, Yonca Anik7, Sureyya Ceylan8, Burak Cabuk2, Savas Ceylan2 TURKISH NEUROSURGERY (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

 

Endoscopic Endonasal Approach Limitations and Evolutions for Tuberculum Sellae Meningiomas: Data from Single-Center Experience of Sixty Patients

Melih Caklili1, Atakan Emengen2, Eren Yilmaz3, Hamza Genc3, Burak Cabuk3, Ihsan Anik3, Savas Ceylan3 TURKISH NEUROSURGERY (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

 

Rarely used endoscopic transnasal transdiaphragmatic technique in cases with suprasellar extension : A Tertiary Center's Experience with Eleven Patient Cases.

Emengen A, Yilmaz E, Gökbel A, Uzuner A, Cabuk B, Anik I, Ceylan S. World Neurosurg. 2024 Feb 9:S1878-8750(24)00207-9. doi: 10.1016/j.wneu.2024.02.010. Epub ahead of print. PMID: 38342165.

 

8.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A cervical paravertebral schwannoma: A case report 

EMENGEN A., ERGEN A., GENÇ M. H. , İLBAY M. K. Medical Science and Discovery, cilt.6, sa.12, ss.347-350, 2019

 

Endoscopic Transsellar Transdiaphragmatic Surgery; A Minimally İnvasive Approach for İnfundibular Lesions: A Case Series of Seven Patients

EMENGEN A., YILMAZ E., CABUK B., ANIK İ., CEYLAN S.

Open Access Journal of Neurology and Neurosurgery, June 2022

 

8.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

EXTENDED ENDOSCOPIC APPROACH FOR RECURRENT CRANIOPHARYNGIOMAS

ANIK İ., ÇABUK B., ÇAKLILI M., EMENGEN A., CEYLAN S. EANS (EuropeanAssociation of NeurosurgicalSocieties), Dublin, İrlanda, 24 - 28 Eylül 2019

 

Endoscopic approach to craniopharyngioma: retrospective retrospective evaulation of 40 cases 

ÇAKLILI M., EMENGEN A., ÇABUK B., ANIK İ., CEYLAN S. WFNS 2017, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017

 

8.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Çabuk, B., Emengen, A., Çirak, M., Çaklili, M., Anik, I., & Ceylan, S. (2018). Endoskopik Transnazal Kafa Tabanı Cerrahisi Sonrası Gelişen Epistaksis: Klinik Değerlendirme ve Cerrahi Müdahalesi. Türkiye Klinikleri. Tip Bilimleri Dergisi38(4), 322-328.

 

8.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Klinik olarak semptom oluşturan rathke kleft kistlerinde cerrahi yaklasim ve postoperatif sonuclari 

EMENGEN A., ÇAKLILI M., ERGEN A., SELEK A., ÇABUK B., ANIK İ., CEYLAN S. 33. TND KONGRESI, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019

 

Hipofizer Apopleksi Vakalarına Yönelik Endoskopik Transsfenoidal Cerrahinin Sonuçları: 66 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi 

POLAT C., EMENGEN A., ŞEN H. E. , ÇABUK B., ANIK İ., CEYLAN S. TND 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019

 

Endoscopic Approach to Craniopharingioma : Retrospective Evaluation of 40 Cases

ÇAKLILI M., EMENGEN A., ÇABUK B., ANIK İ., CEYLAN S. WFNS 2017 16. World Congress of Neurosurgery, 20 - 25 Ağustos 2017

 

Dural sinus invazyonu olan meningiomlara cerrahi yaklasim

Gökbel A., ÇABUK B., EMENGEN A., ANIK İ., CEYLAN S. 31. TND KONGRESI, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

 

Hipofiz Adenomlarına Yönelik Endoskopik Transsfenoidal Cerrahinin Komplikasyonlarının Sonuçları : 1600 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmes

 

ÇAKLILI M., ÇABUK B., EMENGEN A., ANIK İ., CEYLAN S. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

 

 Infundibular/Suprasellar yayılım gösteren lezyonlarda endoskopik intrasellar transdiafragmatik yaklaşım

EMENGEN A., YILMAZ E. ÇABUK B., ANIK İ., CEYLAN S. Türk Nöroşirurji Derneği 35.Bilimsel Kongresi, Türkiye, 24-27 Kasım 2022

 

Kiazma-hipotalamik bölgede yer alan optic yol gliomalarında endoskopik transnazal cerrahi

YILMAZ E., EMENGEN A., ÇABUK B., ANIK İ., CEYLAN S., Türk Nöroşirurji Derneği 35.Bilimsel Kongresi, Türkiye, 24-27 Kasım 2022

 

Ratlarda optic kiazmaya uygulanan deneysel bası sonrası optic sinirin demiyelinizasyon ve remiyelinizasyon süreçlerinin araştırılması

Atakan Emengen, İhsan Anık, Sibel Köktürk, Ayşe Karson, Eren Yılmaz, Ece Başaran Emengen,

Melih Çaklılı, Yonca Anık, Süreyya Ceylan, Burak Çabuk, Savaş Ceylan                                                                                      Türk Nöroşirurji Derneği 35.Bilimsel Kongresi, Türkiye, 24-27 Kasım 2022

 

Bir Nöroprotektif Ajan Olan Myricetin’in Nörodejenerasyon Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Eren YILMAZ, İhsan ANIK, Atakan EMENGEN, Sibel KÖKTÜRK, Ayşe KARSON, Melih ÇAKLILI, Burak ÇABUK, Savaş CEYLAN (SSCD 19.Bilimsel Kongresi)

 

Kliniğimizde 2020 Yılında Gerçekleştirdiğimiz Endoskopik Transsfenoidal

Cerrahi Sonrası Gelişen Rinore Vakalarının Restrospektif İncelenmesi

Atakan EMENGEN, Muharrem KARATAŞ, Eren YILMAZ, Melih ÇAKLILI, Burak ÇABUK, İhsan ANIK, Savaş CEYLAN

(SSCD 19.Bilimsel Kongresi)

 

8.6. Diğer yayınlar

8.6.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan posterler:

1. Volkan Etus, Murat Geyik, Umit Celakil, Aykut Gokbel, Melih Caklili, Atakan Emengen – Third ventricle floor variations and anomalies in myelomeningocele related hydrocephalus: experience in 300 endoscopic third ventriculostomy procedures – ISPN 2015 43rd Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery, Izmir, 4-8 October 2015

2. Volkan Etus, Hakan Karabagli, Murat Geyik, Umit Celakil, Aykut Gokbel, Melih Caklili, Atakan Emengen – Ultra-early surgery and outcome in neonatal myelomeningocele cases – ISPN 2015 43rd Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery, Izmir, 4-8 October 2015

 

8.6.2 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan posterler:

Servikal Paravertebral Schwannoma: Vaka Takdimi

EMENGEN A., CEYLAN EC., ERGEN A., GENÇ H, İLBAY K.,

 

8.7. Davetli Konuşmacı

Sscd 2022 ‘’Travmatik Subaraknoid Kanamalarda Yönetim’’

Sscd 2023 ‘’Kafa Travmalarında Prognostik Faktörler’’

TND 36. Bilimsel Kongresi Gençler Tartışıyor Oturumu ‘’Kraniyal Bos Fistülü Nedenleri Yönetimi

 

9.Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Nöroşirurji Derneği

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

2023-2024 Türk Nöroşirurji Derneği Genç Nöroşirurjenler kurulu Yönetim Kurulu Yedek Üye

 

9.Ödüller

TND 2023 TNDer Prof. Dr. Mahir Tevrüz Ödülü

SSCD 19. Bilimsel Kongresi En İyi Bildiri Ödülü