Doç. Dr.Ataman Gönel

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
1997 - Ege Üniversitesi - Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2004 - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi –Tıp Fakültesi – Biyokimya Uzmanlık
2016 - Harran Üniversitesi – Tıp Fakültesi – Dr. Öğretim Üyesi
2020 - Harran Üniversitesi – Tıp Fakültesi – Doçent Doktor

Deneyim
2019 Başhekim Yardımcısı Harran Üniversitesi /Tıp Fakültesi
2019 - Transfüzyon Merkezi Sorumlusu Harran Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbı Biyokimya Anabilim Dalı
2018 - 2019 - Yönetim Kurulu Üyeliği Harran Üniversitesi/Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
2017 - 2019 - Hastane Yönetim Kurul Üyeliği Harran Üniversitesi/Tıp Fakültesi
2016 - 2019 - Döner Sermaye Komisyon Üyeliği Harran Üniversitesi/Tıp Fakültesi
2016 - 2019 - Satın Alma Komisyon Üyeliği Harran Üniversitesi/Tıp Fakültesi
2016 - 2019 - Girişimsel Olmayan Etik Kurul Üyeliği Harran Üniversitesi/Tıp Fakültesi
2016 - 2018 -Başhekim Yardımcısı Harran Üniversitesi/Tıp Fakültesi
2016 - 2018 - Anabilim Dalı Başkanı Harran Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Biyokimya Anabilim Dalı
2016 - 2017 - Döner Sermaye İşletme Müdürü Harran Üniversitesi/Rektörlük

Ödüller
1- Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Egitim ve Arastırma Hastanesi
AMATEM ve Saglık Bilimleri Üniversitesi BAUMER (Bagımlılıkla Mücadele Uygulama ve Arastırma Merkezi), 2018

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. BÜYÜKFIRAT EVREN,GÖNEL ATAMAN,KARAHAN MAHMUT ALP,ALTAY NURAY,EROL MEHMET

KENAN,PEHLIVAN BASAK,ATLAS AHMET (2020). Yogun Bakımda Sedasyon Amaçlı Kullanılan

Ilaçların Biyokimyasal Markerlara Olan Interferans Etkisinin Deneysel Arastırılması. Anestezi

Dergisi, 28(4), 293-298., Doi: 10.5222/jarss.2020.37232 (Yayın No: 6562940)

2. korkmaz emine,ÇADIRCI DURSUN,EREN MEHMET ALI,GÖNEL ATAMAN (2020). A comparison of

neutrophil-lymphocyte ratio and body fat percentage in hashimoto’s disease induced hypothyroid

p a t i e n t s . A n n a l s o f M e d i c a l R e s e a r c h , 2 7 ( 1 0 ) , 2 6 2 5 - 2 6 3 0 . , D o i :

1 0 . 5 4 5 5 / a n n a l s m e d r e s . 2 0 2 0 . 0 7 . 6 9 9 ( Y a y ı n N o : 6 5 6 9 2 3 9 )

3. ARSLAN ERKAN,TÜRK HAKAN,çaglayan murat,taskın türkmenoglu tugba,GÖNEL ATAMAN,TAYMAN

CÜNEYT (2020). Protective Effects of Astaxanthin on Nephrotoxicity in Rats with Induced

Renovascular Occlusion. Combinatorial Chemistry High Throughput Screening, 23, Doi:

10.2174/1386207323666200914104432 (Yayın No: 6445725)

4. GÜMÜS EVREN,TEMIZ EBRU,SARIKAYA BARAN,yüksekdag özgür,SIPAHIOGLU SERKAN,GÖNEL

ATAMAN (2020). The Association Between BMP?2, UQCC1 and CX3CR1 Polymorphisms and the

Risk of Developmental Dysplasia of the Hip. Indian Journal of Orthopaedics (Yayın No: 6445731)

5. GÜZELÇIÇEK AHMET,GÖNEL ATAMAN,DEMIR ABIT,KOYUNCU ISMAIL (2020). False Measurement

of Blood Amino Acids by LC-MS/MS in a Patient Dependent on Matrix Effect after Total Parenteral

Nutrition Infusion. Endocrine, Metabolic Immune Disorders - Drug Targets, 20 (Yayın No:

6569255)

6. ÖZCAN KÜÇÜK AYSE,EGE BILAL,KOPARAL MAHMUT,GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL (2020).

Evaluation of the oxidative stress level and serum prolidase activity in patients with sleep bruxism.

C o m b i n a t o r i a l C h e m i s t r y H i g h T h r o u g h p u t S c r e e n i n g , 2 3 , D o i :

1 0 . 2 1 7 4 / 1 3 8 6 2 0 7 3 2 3 9 9 9 2 0 0 7 2 9 1 1 4 4 1 0 ( Y a y ı n N o : 6 4 1 0 5 5 1 )

7. KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN,TEMIZ EBRU,KARAOGUL EYYÜP,UYAR ZAFER (2020). Pistachio

Green Hull Extract Induces Apoptosis Through Multiple Signaling Pathways by Causing

Oxidative Stress on Colon Cancer Cells. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 20, Doi:

10.2174/1871520620999200730155524 (Yayın No: 6386416)

8. GÜZELÇIÇEK AHMET,GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL,ÇIGDEM GULYARA,KARADAG MEHMET

(2020). Investigating the Levels of Brain-Specific Proteins in Hydrocephalus Patients.

C o m b i n a t o r i a l C h e m i s t r y H i g h T h r o u g h p u t S c r e e n i n g , 2 3 , D o i :

1 0 . 2 1 7 4 / 1 3 8 6 2 0 7 3 2 3 6 6 6 2 0 0 7 2 0 0 9 3 2 4 5 ( Y a y ı n N o : 6 5 6 9 2 6 4 )

9. GÖNEL ATAMAN,KIRHAN IDRIS,KOYUNCU ISMAIL,BAYRAKTAR NIHAYET,ERCAN KARADAG

MÜJGAN,KARADAG MEHMET (2020). The Role of Interferences in the Increasing Incidence of

Vitamin D Deficiency. Endocrine, Metabolic Immune Disorders - Drug Targets, 20, Doi:

10.2174/1871530320666200604160208 (Yayın No: 6348267)

10. GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL,BAYRAKTAR NIHAYET,TAYMAN CÜNEYT,BARDAKÇI

OSMAN,UZUNKÖY ALI,GÜZELÇIÇEK AHMET (2020). Enzyme Replacement Therapy may Affect

Blood Immunosupressant Monitoring. Current Pediatric Reviews, 16, Doi:

10.2174/1573396316666200507092858 (Yayın No: 6230614)

11. GÖNEL ATAMAN,KIRHAN IDRIS (2020). Effects of Broad Spectrum Antibiotics on Measurement of

Immunosuppressant Drugs. Anti-Inflammatory Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry, 19,

Doi: 10.2174/1871523019666200324111436 (Yayın No: 6180027)

12. GÖNEL ATAMAN,TASCANOV MUSTAFA BEGENÇ,BAYRAKTAR NIHAYET,KOYUNCU ISMAIL,AGAN

VEYSEL,enes mehmet,GÜZELÇIÇEK AHMET (2020). In Vitro Demonstration of Drug–Reagent

Interactions Among Commonly Used Parenteral Drugs in Cardiology. Cardiovascular

Hematological Agents in Medicinal Chemistry, 18, Doi: 10.2174/1871525718666200226115235

(Yayın No: 6079271)

13. çakır esra,çakır ufuk,TAYMAN CÜNEYT,taskın türkmenoglu tugba,GÖNEL ATAMAN,ÖZKOÇAK

TURAN ISIL (2020). Favorable Effects of Astaxanthin on Brain Damage due to Ischemia-

Reperfusion Injury. Combinatorial Chemistry High Throughput Screening, 23, Doi:

10.2174/1386207323666200219121600 (Yayın No: 6079258)

14. KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN,özcan emrah,TEMIZ EBRU,AKKAFA FERIDUN,BINICI IRFAN

(2020). Single Nucleotide Polymorphism Analysis in HIV and Kaposi’xxs Sarcoma Disease by

Microarray Technique. Current HIV Research, 18 (Yayın No: 6054006)

7

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

15. ,GÖNEL ATAMAN,GÜNGÖREN FATIH,BESLI FEYZULLAHTASCANOV MUSTAFA BEGENÇ,TANRIVERDI

ZÜLKIF,genç tapar gülsen,Erkus muslihittin emre,KOYUNCU ISMAIL (2020). Comparisons of

microbiota-generated metabolites in patients with young and elderly acute coronary syndrome.

The Anatolian Journal of Cardiology, 23, Doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.47995 (Yayın No:

6218781)

16. ÇELIK MUSTAFA,SEN ALPER,KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN (2019). Plasma-Free Amino Acid

Profiling of Nasal Polyposis Patients. Combinatorial Chemistry High Throughput Screening, 22(9),

657-662., Doi: 10.2174/1386207322666190920110324 (Yayın No: 5254735)

17. KIRHAN IDRIS,kas fehmi,taskıran hüseyin,BÜYÜKHATIPOGLU HAKAN,GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU

ISMAIL (2019). Evaluatıon of Mıcro-RNA Levels, Apoptosıs and Oxıdatıve Stress Markers in

Patıents Recıevıng Chemotherapy. COMBINATORIAL CHEMISTRY HIGH THROUGHPUT

SCREENING, 23(10), Doi: 10.2174/1386207323666191224111348 (Yayın No: 5762232)

18. ÖZDAMAR KADIR,SEN ALPER,GÖNEL ATAMAN (2019). Assessment of Oxidative Stress in Patients

with Sudden Hearing Loss: A Non-randomized Prospective Clinical Study. Indian Journal of

Otolaryngology and Head Neck Surgery, 71(S2), 1543-1548., Doi: 10.1007/s12070-019-01623-z

(Yayın No: 4946743)

19. GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL,AKSOY MUSTAFA,ÇELIK HAKIM (2019). Metabolomics in Lipoid

Proteinosis. Current Metabolomics, 7, 1-4., Doi: 10.2174/2213235X07666191018120321 (Yayın

No: 5378900)

20. ÇELIK MUSTAFA,GÖNEL ATAMAN (2019). Evaluating plasma oxidative stress markers in prelingual

profound sensorineural hearing loss. Auditory and Vestibular Research, 28, 228-234., Doi:

10.18502/avr.v28i4.1458 (Yayın No: 5154223)

21. SAGLIK AYHAN,KOYUNCU ISMAIL,YALÇIN HAMZA,adıbelli mehmet fatih,GÖNEL ATAMAN,TOPTAN

MÜSLÜM (2019). Carnitine analysis in pterygium. ARQUIVOS BRASILEIROS DE OFTALMOLOGIA,

Doi: 10.5935/0004-2749.20200001 (Yayın No: 5254734)

22. TASCANOV MUSTAFA BEGENÇ,TANRIVERDI ZÜLKIF,GÜNGÖREN FATIH,BESLI FEYZULLAH,Erkus

muslihittin emre,GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL,DEMIRBAG RECEP (2019). Association

between the No-Reflow Phenomenon and Soluble CD40 Ligand Level in Patients with Acute STSegment

Elevation Myocardial Infarction. Medicina-Lithuania, 55(7), 376, Doi:

10.3390/medicina55070376 (Yayın No: 5147087)

23. AGAN VEYSEL,ÇELIK HAKIM,EREN MEHMET ALI,AGAN FATMA ZEHRA,EREL ÖZCAN,NESELIOGLU

SALIM,KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN (2019). An Investigation of Oxidative Stress and

Thiol/Disulphide Homeostasis in Graves’ Disease. Medicina-Lithuania, 55(6), 275, Doi:

10.3390/medicina55060275 (Yayın No: 5109207)

24. GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL (2019). False Immunosuppressant Measurement by LC-MS/MS

Method Due to Radiopaque Agents. COMBINATORIAL CHEMISTRY HIGH THROUGHPUT

SCREENING, 22(2), 129-134., Doi: 10.2174/1386207322666190418125307 (Yayın No: 5604525)

25. EGE BILAL,ÖZCAN KÜÇÜK AYSE,KOPARAL MAHMUT,KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN (2019).

Evaluation of serum prolidase activity and oxidative stress in patients with temporomandibular

joint internal derangement. CRANIO®, 1-11., Doi: 10.1080/08869634.2019.1606987 (Yayın No:

5147124)

26. EREN MEHMET ALI,GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL,GÖKAY AHMET CEBELI,SABUNCU TEVFIK

(2019). Evaluation of the Frequency of Familial Hypercholesterolemia: A Single-Center

Experience. The Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 23(3), 168-173., Doi:

10.25179/tjem.2019-65855 (Yayın No: 5254576)

27. SAGLIK AYHAN,KOYUNCU ISMAIL,SOYDAN ADEM,SAGLIK FERDAG,GÖNEL ATAMAN (2019). Tear

Organic Acid Analysis After Corneal Collagen Crosslinking in Keratoconus. Eye Contact Lens:

Science Clinical Practice, 1, Doi: 10.1097/ICL.0000000000000644 (Yayın No: 5177363)

28. SAGLIK AYHAN,KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN,YALÇIN HAMZA,ADIBELLI FATIH

MEHMET,TOPTAN MÜSLÜM (2018). Metabolomics analysis in pterygium tissue. International

Ophthalmology, Doi: 10.1007/s10792-018-01069-2 (Yayın No: 4910876)

29. GÖNEL ATAMAN (2018). Clinical biochemistry test eliminator providing cost-effectiveness with five

algorithms. Acta Clinica Belgica, 1-5., Doi: 10.1080/17843286.2018.1563324 (Yayın No:

4683612)

30. BÜYÜKFIRAT EVREN,KOYUNCU ISMAIL,KARAHAN MAHMUT ALP,BINICI ORHAN,ALTAY

NURAY,KIRMIT ADNAN,GÖNEL ATAMAN (2018). Comparison of the cytotoxic, genotoxic and

apoptotic effects of Sugammadex and Neostigmine on human embryonic renal cell (HEK-293) 00.

Cellular and Molecular Biology, 64(13), 74, Doi: 10.14715/cmb/2018.64.13.14 (Yayın No:

31. KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN,DURGUN MUSTAFA,KOÇYIGIT ABDÜRRAHIM,YÜKSEKDAG

ÖZGÜR (2018). Assessment of the antiproliferative and apoptotic roles of sulfonamide carbonic

anhydrase IX inhibitors in HeLa cancer cell line 00. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal

Chemistry, 34(1), 75-86., Doi: 10.1080/14756366.2018.1524380 (Yayın No: 4911287)

8

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN,DURGUN MUSTAFA,KOÇYIGIT ABDÜRRAHIM,YÜKSEKDAG

ÖZGÜR (2018). Assessment of the antiproliferative and apoptotic roles of sulfonamide carbonic

anhydrase IX inhibitors in HeLa cancer cell line 00. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal

Chemistry, 34(1), 75-86., Doi: 10.1080/14756366.2018.1524380 (Yayın No: 4911287)

32. KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN (2018). Rapid and sensitive determination of carnitine profiling

by tandem mass spectrometry can be a diagnostic marker of paroxysmal atrial fibrillation. Journal

of Clinical and Analytical Medicine, 9(5), 447-451., Doi: 10.4328/JCAM.5815 (Yayın No: 4764050)

33. ETHEMOGLU ÖZLEM,AY HALIL,KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN (2018). Comparison of

cytokines and prooxidants/antioxidants markers among adults with refractory versus wellcontrolled

epilepsy: A cross-sectional study. Seizure, 60, 105-109., Doi:

10.1016/j.seizure.2018.06.009 (Yayın No: 4917177)

34. GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL (2018). Elimination of clinical biochemistry laboratory tests

through artificial intelligence programs to increase cost-effectiveness. Journal of Clinical and

Analytical Medicine, 9(4), 346-349., Doi: 10.4328/JCAM.5827 (Yayın No: 4764055)

35. UYANIKOGLU HACER,SAK MUHAMMET ERDAL,TATLI FAIK,HILALI NESE GÜL,INCEBIYIK

ADNAN,SAK SIBEL,BARUT MERT ULAS,EREL ÖZCAN,GÖNEL ATAMAN (2018). Serum ischemia

modified albumin level and its relationship with the thiol/disulfide balance in placenta percreta

patients. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 38(8), 1073-1077., Doi:

10.1080/01443615.2018.1450369 (Yayın No: 4154382)

36. KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN,KOÇYIGIT ABDÜRRAHIM,TEMIZ EBRU,DURGUN MUSTAFA

(2018). Selective inhibition of carbonic anhydrase-IX by sulphonamide derivatives induces pH and

reactive oxygen species-mediated apoptosis in cervical cancer HeLa cells. Journal of Enzyme

Inhibition and Medicinal Chemistry, 33(1), 1137-1149., Doi: 10.1080/14756366.2018.1481403

(Yayın No: 4917202)

37. SELEK SAHBETTIN,KOYUNCU ISMAIL,ÇAGLAR HIFA GÜLRU,BEKTAS IBRAHIM,YILMAZ MUSTAFA

ABDULLAH,GÖNEL ATAMAN,AKYÜZ ENES (2018). The evaluation of antioxidant and anticancer

effects of Lepidium Sativum Subsp Spinescens L. methanol extract on cancer cells. Cellular and

Molecular Biology, 64(3), 72, Doi: 10.14715/cmb/2018.64.3.12 (Yayın No: 4917271)

38. KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN,AKDAG ABDURRAHMAN,YILMAZ MUSTAFA ABDULLAH (2018).

Identification of phenolic compounds, antioxidant activity and anti-cancer effects of the extract

obtained from the shoots of Ornithogalum narbonense L.. Cellular and Molecular Biology, 64(1),

75, Doi: 10.14715/cmb/2018.64.1.14 (Yayın No: 4922027)

39. KILIÇ AHMET,KOYUNCU ISMAIL,DURGUN MUSTAFA,GÖNEL ATAMAN (2018). Synthesis and

Characterization of the Hemi-Salen Ligands and Their Triboron Complexes: Spectroscopy and

Examination of Anticancer Properties. Chemistry Biodiversity, 15(1), 1700428, Doi:

10.1002/cbdv.201700428 (Yayın No: 4154410)

40. KOYUNCU ISMAIL,KOÇYIGIT ABDÜRRAHIM,GÖNEL ATAMAN,ARSLAN ERKAN,DURGUN MUSTAFA

(2017). The Protective Effect of Naringenin-Oxime on Cisplatin-Induced Toxicity in Rats.

Biochemistry Research International, 2017, 1-9., Doi: 10.1155/2017/9478958 (Yayın No:

4921980)

41. ÇELIK HAKIM,KOYUNCU ISMAIL,KARAKILÇIK ALI ZIYA,GÖNEL ATAMAN,davut musa (2016).

Effects of Ionizing and Non Ionizing Radiation on Oxidative Stress and the Total Antioxidant Status

in Humans Working in Radiation Environments. Bezmialem Science, 4(3), 106-109., Doi:

10.14235/bs.2016.872 (Yayın No: 3355074)

42. TARHAN MUSTAFA OKTAY,GÖNEL ATAMAN,KÜÇÜKZEYBEK YÜKSEL,ERTEN ÇIGDEM,ÇUHADAR

SERAP,YIGIT SEYRAN CERI,ATAY AYSENUR,SOMALI ISIL,DIRICAN AHMET,DEMIR

LÜTFIYE,KÖSEOGLU MEHMET HICRI (2013). Prognostic Significance of Circulating Tumor Cells

and Serum CA15-3 Levels in Metastatic Breast Cancer Single Center Experience Preliminary

Results. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14(3), 1725-1729., Doi:

10.7314/APJCP.2013.14.3.1725 (Yayın No: 3354801)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)

basılan bildiriler :

GÖNEL ATAMAN,BAYRAKTAR NIHAYET,KOYUNCU ISMAIL,AYDIN HÜSEYIN,GÜZELÇIÇEK

AHMET,KOLU MEHMET (2020). Experimental investigation of the effect of gadopentetate use

oncross match test. XIII. National, I. International Blood Banking Transfusion Congress of

BBTST, 393-394. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6366964)

1.

BAYRAKTAR NIHAYET,GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL,BAYRAKTAR MEHMET,AYDIN HÜSEYIN

(2020). Investigation of the effect of ioversol and iohexol on coombstests. XIII. National, I.

International Blood Banking Transfusion Congress of BBTST, 394-394. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın

No:6366977)

2.

9

GÖNEL ATAMAN,BAYRAKTAR NIHAYET,KOYUNCU ISMAIL (2020). KLINIK LABORATUVARLARDA

ALGORITMIK ENGELLENEN KAN KLOR TEST SAYILARININ DEGERLENDIRILMESI VE KLOR SHIFT

TESPITI IÇIN ÖNERI. ”Saglıkta Yapay Zeka Kongresi 2020” International Artificial In Health

Congress 2020 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6042232)

3.

GÖNEL ATAMAN,BAYRAKTAR NIHAYET,KOYUNCU ISMAIL (2020). YAPAY ZEKA PROGRAMI ILE

GEREKSIZ LABORATUVAR TESTLERININ ENGELLENMESI. ”Saglıkta Yapay Zeka Kongresi 2020”

International Artificial in Health Congress 2020 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6042073)

4.

TASCANOV MUSTAFA BEGENÇ,TANRIVERDI ZÜLKIF,GÜNGÖREN FATIH,BESLI

FEYZULLAH,ALTIPARMAK IBRAHIM HALIL,Erkus muslihittin emre,GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU

ISMAIL,DEMIRBAG RECEP (2019). The Relationship among Paroxysmal Atrial Fibrillation,

Oxidative Stress and DNA Damage. 35. Uluslararası katılımlı Türk kardiyoloji kongresi (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5308350)

5.

TASCANOV MUSTAFA BEGENÇ,TANRIVERDI ZÜLKIF,GÜNGÖREN FATIH,BESLI FEYZULLAH,Erkus

muslihittin emre,GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL,DEMIRBAG RECEP (2019). Association

between the no-reflow phenomenon and soluble CD40 ligand levels in patients with acute STsegment

elevation myocardial infarction. 35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5308315)

6.

GÖNEL ATAMAN,BAYRAKTAR NIHAYET,KOYUNCU ISMAIL,TAYMAN CÜNEYT,BARDAKÇI

OSMAN,UZUNKÖY ALI (2019). TERAPÖTIK ENZIMLER LC-MS/MS ILE IMMUNSÜPRESIF ILAÇ

ANALIZINI NASIL ETKILER?. Uluslararası KBUD Kongre LABEXPO 2019 Ulusal 2. Kalıtsal

Metabolik HastalıklarLaboratuvarı Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5289973)

7.

BAYRAKTAR NIHAYET,güler islim,KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN (2019). H.PYLORI () PEPTIK

ÜLSERLI HASTALARDA ENDOTOKSIN VE DNA HASAR SEVIYESININ INCELENMESI. Uluslararası

KBUD Kongre LABEXPO 2019 Ulusal 2. Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Laboratuvarı Sempozyumu

(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5289974)

8.

GÖNEL ATAMAN,akçiçek derya,KOYUNCU ISMAIL,BAYRAKTAR NIHAYET,TEMIZ EBRU (2019).

Investigation of the Anticancer Effect of Haplophyllum Buxbaumii Plant on HCT-116 Colon Cancer

Cells. 1st INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARYCANCER RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü

Sunum)(Yayın No:5288641)

9.

TEMIZ EBRU,KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN,TUNÇEL MUSTAFA ORHAN (2019). Investigation

of Anti-cancer Properties of Haplophyllum Ptilostylum Plant. 1st INTERNATIONAL

MULTIDISCIPLINARY CANCER RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın

No:5288686)

10.

KOYUNCU ISMAIL,TEMIZ EBRU,GÖNEL ATAMAN,BAHÇEVAN MEVLÜT,BAYRAKTAR NIHAYET (2019).

Investigation of the free amino acid profile of different breast cancer cell lines (MCF-7, MDA-MB-

231, and CRL-4010). 1st INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARYCANCER RESEARCH CONGRESS

(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5288736)

11.

KOYUNCU ISMAIL,EGI KADIR,TEMIZ EBRU,GÖNEL ATAMAN (2019). The Investigation Of

Anticancer Effect Of Cedar Tar Prepared By Traditional Methods. 1st INTERNATIONAL

MULTIDISCIPLINARYCANCER RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın

No:5288705)

12.

semerci tuna,GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL (2019). TANDEM-MS METODUNDA RADYOOPAK

MADDENIN GENISLETILMIS YENIDOGAN TARAMA TESTLERINE ETKISININ DENEYSEL

ARASTIRILMASI. UluslararasıLaboratuvar Tıbbıve XIX. Ulusal KlinikBiyokimya Kongresi (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5154233)

13.

TASCANOV MUSTAFA BEGENÇ,GÖNEL ATAMAN (2018). D-DIMER ANALIZINDE GÜVENLI

KONTRAST MADDENIN TESPITI: ANALITIK HATALARA DENEYSEL YAKLASIM. 1. Anadolu

Uluslararası Multidisipliner Çalısmalar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4933062)

14.

GÖNEL ATAMAN (2018). LC-MS / MS YÖNTEMINDE IOHEXOL KONTRAST MADDESININ KURU

KANDAN AMINOASIT TARAMA TESTLERINE ETKISININ DENEYSEL ARASTIRILMASI. I. ANADOLU

ULUSLARARASI MULTIDISIPLINER ÇALISMALAR KONGRESII (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın

No:4933078)

15.

GÖNEL ATAMAN (2018). Gadodiamide can affect Blood Amino acids Levels measuredby LC-MS /

MS Tecnique?: Experimental Investigation. 18th INTERNATIONALCHROMATOGRAPHY

CONGRESS15-18 NOVEMBER 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4929380)

16.

GÖNEL ATAMAN (2018). Improving lab productivity with existing resources: Test pattern

optimization through the power of AlinIQ. 5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory

Medicine (Tam Metin Bildiri/Davetli Konusmacı)(Yayın No:4953744)

17.

SAHINÖZ ERDINÇ,DOGU ZAFER,ARAL FARUK,KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN (2018). Amino

Acid Composition of Shabbout (Barbus grypus) Sperm in Atatürk Dam Lake, Sanlıurfa. 3rd

NATIONAL / 1st INTERNATIONAL WORKSHOPON GAMETE BIOLOGY IN AQUACULTURE (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4933270)

18.

DOGU ZAFER,SAHINÖZ ERDINÇ,ARAL FARUK,KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN (2018).

Acylcarnitine Esters Profiling of Seminal Plasm in Barbus Grypus(Shabout) in Spawning Season. 1.

19.

10

ULUSLARARASI SU ÜRÜNLERIYETISTIRICILIGINDE GAMET BIYOLOJISIÇALISTAYI (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4930269)

GÖNEL ATAMAN,ÇADIRCI DURSUN,KOYUNCU ISMAIL (2018). YENIDOGANDA K VITAMINI

PROFILAKSISININ AÇILKARNITIN VE AMINOASIT PROFILI ÜZERINE ETKISININ DENEYSEL

ARASTIRILMASI. 17. Uluslararası Dogu Akdeniz Aile Hekimligi Kongresi DAAHK 2018 (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4929343)

20.

SAGLIK AYHAN,KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN,YALÇIN HAMZA (2017). Acyl-carnitine

Evaluation in Pterygium Patients. 1st INTERNATIONAL CONGRESS on CANCER ION CHANNELS

(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3622091)

21.

YALÇIN HAMZA,GÖNEL ATAMAN (2017). Harran University Faculty of Medicine CEA Statistics. 1st

INTERNATIONAL CONGRESS on CANCER ION CHANNELS (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3622133)

22.

YALÇIN HAMZA,GÖNEL ATAMAN (2017). Harran University Faculty of Medicine PSA Statistics. 1st

INTERNATIONAL CONGRESS on CANCER ION CHANNELS (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3622144)

23.

GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL,KOÇYIGIT ABDÜRRAHIM,DURGUN MUSTAFA,TEMIZ

EBRU,YÜKSEKDAG ÖZGÜR,YEL HASINE,salam özgür,DIKME RESAT (2017). The Effects of 4-(2-

((5-Bromo-2-hydroxybenzyl)amino)ethyl) benzenesulfonamide and 4-(5-Chloro-2

hydroxybenzylideneamlno) benzenesulfonamide Compounds on Amino Acid Metabolism in Cervix

Cancer. 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON CANCER ION CHANNELS (Özet Bildiri/Sözlü

Sunum)(Yayın No:4941674)

24.

KOYUNCU ISMAIL,KOÇYIGIT ABDÜRRAHIM,DURGUN MUSTAFA,GÖNEL ATAMAN,TEMIZ

EBRU,YÜKSEKDAG ÖZGÜR,YEL HASINE (2017). The Anticancer Activity of 4-(2((5-Bromo-2-

hydroxy-benzylidene)amino) ethyl) benzene sulfonamide as Carbonic Anhydrase IX (CAIX)

Inhibitor on Cervical Cancer. 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON CANCER ION CHANNELS (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4941673)

25.

YALÇIN HAMZA,GÖNEL ATAMAN (2017). Harran University Faculty of Medicine CA-125 Statistics.

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CANCER ION CHANNELS (Özet Bildiri/Poster)(Yayın

No:3622139)

26.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Güncel Biyokimya Çalısmaları I, Bölüm adı:(Geriatri Biyokimyasına Yaklasım) (2019)., GÖNEL

ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL, AKADEMISYEN, Editör:DOGAN YÜCEL, Basım sayısı:1, ISBN:978-

605-258-333-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4941960)

1.

Temel Mitokondriyal Tıp, Bölüm adı:(Karnitin) (2019)., KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN,

Celsus yayınevi, Editör:Anna Gvozdjáková, Abdürrahim KOCYIGIT, Murat Bas, Basım sayısı:1,

Sayfa Sayısı 462, ISBN:9786593254782, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5260904)

2.

Güncel Biyokimya Çalısmaları I, Bölüm adı:(Spinal Kord Yaralanmalarında Biyokimyasal

Belirteçler) (2019)., GÖNEL ATAMAN, akademisyen yayınevi, Editör:DOGAN YÜCEL, Basım

sayısı:1, ISBN:978-605-258-333-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4941935)

3.

Temel Mitokondriyal Tıp, Bölüm adı:(Mitokondriyal Kardiyoloji) (2019)., GÖNEL

ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL, Celsus Yayınevi, Editör:Anna Gvozdjáková, Abdurrahim koçyigit,

Murat Bas, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 462, ISBN:9786593254782, Türkçe(Bilimsel Kitap),

(Yayın No: 5260899)

4.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. GÜZELÇIÇEK AHMET,SEYHANLI Muhammed,GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL,GÜMÜS

EVREN,KÖSE DOGAN (2020). Malnütrisyonlu Çocukların Serbest Plazma Aminoasit Profili ve mTOR

Protein Düzeyinin Arastırılması. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(2), 311-315., Doi:

10.35440/hutfd.767424 (Kontrol No: 6489212)

2. BAYRAKTAR NIHAYET,GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL,BAYRAKTAR MEHMET (2019). Aktif Viral

Hepatit B’li Hastalarda Serum Protein Düzeylerinin Incelenmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dergisi, 16(3), 530-534., Doi: 10.35440/hutfd.589266 (Kontrol No: 5857171)

3. YILMAZTEKIN MEHMET ZEKI,GÖNEL ATAMAN,GÜZELÇIÇEK AHMET,KOYUNCU ISMAIL,BAYRAKTAR

NIHAYET (2019). Tc99m Kullanımının Kütle Spektrometri Teknigiyle Ölçülen Takrolimus,

Everolimus, Sirolimus ve Siklosporin A Düzeylerine Etkisinin Degerlendirilmesi. Harran Üniversitesi

Tıp Fakültesi Dergisi, 16(3), 488-491., Doi: 10.35440/hutfd.650152 (Kontrol No: 5856242)

4. KAZANASMAZ HALIL,KARACA MERYEM,GÖNEL ATAMAN (2018). Fenilalanin ve Tirozin

DüzeyininPlazma ve Kuru Kan Damlası Örneklerinde Karsılastırılması. Türk Klinik Biyokimya

Dergisi, 16(2), 63-71. (Kontrol No: 4923007)

5. GÖNEL ATAMAN (2018). Akrep Antivenomunun Immunassay Yöntem Üzerindeki Interferans

Etkisinin Deneysel Arastırılması. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7(2), 179-185.

(Kontrol No: 4724479)

11

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

6. GÖNEL ATAMAN (2018). 25-OH Vitamin D Düzeyi Ölçümünde Radyoopak Madde Interferansının

Deneysel Arastırılması. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergis, 15(3), 182-185. (Kontrol No:

4724433)

7. GÜNES ALI ERDAL,ADIBELLI FATIH MEHMET,DAGLIOGLU YUSUF KENAN,düsünür mehmet,GÜLDÜR

MUHAMMET EMIN,KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN,ADIBELLI ELIF,SAGLIK AYHAN,TOPTAN

MÜSLÜM,GÖNCÜ TUBA (2018). Ratlarda Endotoksin ile Olusturulan Üveit Modelinde Hiperbarik

Oksijen Tedavisi ile Deksametazonun Etkinliginin Incelenmesi. MN Oftalmoloji, 25(4), 208-214.

(Kontrol No: 4922183)

8. GÖNEL ATAMAN (2018). LC-MS/MS Yönteminde Radyoaktivitenin Aminoasit Sonuçlarına Etkisinin

Deneysel Arastırılması. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(2), 59-63. (Kontrol No:

4398963)

9. INCE FATMA DEMET,FIGEN ISLETEN,KÖSEOGLU MEHMET,ATAY AYSENUR,GÖNEL ATAMAN,AYDIN

TUGBA (2018). Salgam Suyu Tüketiminin Serum Total Antioksidan Kapasite Üzerine Etkisi. Klinik

Tıp Aile Hekimligi Dergisi, 10(1), 13-16. (Kontrol No: 4218488)

10. DEMIR METIN,ÇUHADAR SERAP,ASLAN ÖZGÜR,GÖNEL ATAMAN,SEMERCI TUNA,ATAY

AYSENUR,KÖSEOGLU MEHMET HICRI (2011). Klinik Biyokimya Laboratuvarlarını Degerlendirme

Anketi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi, 9(1), 23-30. (Kontrol No: 4945644)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. GÜZELÇIÇEK AHMET,GÖNEL ATAMAN (2020). Evaluation of Interference of Hepatitis A Vaccine inBlood

Antibodies and Complements. 16. Anadolu Gastroenteroloji Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın

No:6445742)

2. GÖNEL ATAMAN (2020). Evaluation of the effect of parenteral esomeprozole on analytical phase

interaction and diagnostic test results. 16. Anadolu Gastroenteroloji Günleri, 84-84. (Özet Bildiri/Sözlü

Sunum)(Yayın No:6445737)

3. GÖNEL ATAMAN,BAYRAKTAR NIHAYET,KOYUNCU ISMAIL (2019). Hashimoto Tiroiditinde Anti TPO ve

Anti TG Otoantikorları Fertilite Hormonlarını Interfere Eder mi? : Deneysel Arastırma. GÖBEKLITEPE

LABORATUVAR HATALARI VE YÖNETIMI (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5154238)

4. GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL,GÜLER ERAY METIN (2019). EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF

INTERFERENCE EFFECT ON HEMOGRAM PARAMETERS DUE TO INTRAVENOUS IMMUNGLOBULIN

THERAPY. HEMATOLOJI TESTLERINDE PREANALITIK EVRE SEMPOZYUMU (KBUD), 2(2), 94-94. (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4950846)

5. GÖNEL ATAMAN (2018). Otoimmun Antitiroid Antikorlarının KIMS Metodunda Narkotik Madde

Sonuçlarına Etkisinin Deneysel Arastırılması. 12. Ulusal Alkol ve Madde Bagımlılıgı Kongresi (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4928836)

6. YARCI EBRU,TAYMAN CÜNEYT,GÖNEL ATAMAN,ÖZTÜRK YARCI DIDEM,ÇAKIR UFUK,TASKIN

TÜRKMENOGLU TUGBA (2018). INTERLÖKIN-6 SINYALLEMESININ INHIBISYONU: NEKROTIZAN

ENTEROKOLITE YÖNELIK YENI BIR TERAPÖTIK YAKLASIM. 26. ULUSAL NEONATALOJI KONGRESI

(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4950810)

7. KARATAS ABDURRAHMAN,YÜKSEKDAG ÖZGÜR,KOYUNCU ISMAIL,GÖNEL ATAMAN (2018).

Scrophularia peyronii bitkisinin farklı kanser hücreleri üzerindeki antikanser aktivitesinin incelenmesi.

V. CERRAHPASA BILIM GÜNLERI (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4428131)

8. Korkmaz Akalın Emine,ÇADIRCI DURSUN,EREN MEHMET ALI,GÖNEL ATAMAN (2017). Hashimoto

Hastalıgına Baglı Hipotirodik Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranı Ve Vücut Yag Oranının Karsılastırılması.

16. ULUSAL AILE HEKIMLIGI KONGRESI (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4950724)

9. BÜYÜKFIRAT EVREN,KOYUNCU ISMAIL,KARAHAN MAHMUT ALP,BINICI ORHAN,ALTAY NURAY,KIRMIT

ADNAN,GÖNEL ATAMAN (2016). SUGAMMADEKS VE NEOSTIGMIN’IN INSAN EMBRIYONIK BÖBREK

HÜCRELERI (NEK-293) ÜZERINDEKI SITOTOKSIK ETKILERININ KARSILASTIRILMASI. TÜRK ANESTEZI

VE REANIMASYON DERNEGI 50. ULUSAL KONGRESI (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4933160)

10. KOYUNCU ISMAIL,YÜKSEKDAG ÖZGÜR,KOÇYIGIT ABDÜRRAHIM,GÜLER ERAY METIN,DURGUN

MUSTAFA,KIRMIT ADNAN,GÖNEL ATAMAN (2016). INVESTIGATION OF ANTICANCER PROPERTIES OF

NEW SULFONAMIDE DERIVATIVE SHOWED CARBONIC ANHIDRASE IX ENZYME INHIBITOR FEATURE.

6. MULTIDISIPLINER KANSER ARASTIRMA KONGRESI (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4933038)

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

Uluslararası, SANATSAL YARISMALARDA JÜRI ÜYELIGI /Ulusal yarısmalarda /, 12.05.2017-

12.05.2017, Harran I. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı , (No: 181502)

1.

Diger Yayınlar

1. PEHLIVAN VELI FAHRI,GÖNEL ATAMAN,PEHLIVAN BASAK,KOYUNCU ISMAIL (2020). False

Laboratory Test Result Through Colistin Interference in an Intensive Care Patient: Case Report.

12

C o m b i n a t o r i a l C h e m i s t r y H i g h T h r o u g h p u t S c r e e n i n g , 2 3 , D o i :

10.2174/1386207323666200514072705 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın

No: 6239740)

2. GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL (2019). Measurement of the Cellular Hemoglobin

Concentration by Laser Scatter Method from Excessive Lipemic Sample: CASE REPORT.

COMBINATORIAL CHEMISTRY HIGH THROUGHPUT SCREENING, 22(7), 502-505., Doi:

10.2174/1386207322666190925130114 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın

No: 5285067)

3. GÖNEL ATAMAN,YETISGIN ALPARSLAN (2019). False Negative D Vitamin Measurement in LCMS/

MS Method Due to Hyperlipidemia: Case Report. COMBINATORIAL CHEMISTRY HIGH

THROUGHPUT SCREENING, 22(6), 428-430., Doi: 10.2174/1386207322666190722155106

(Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5170755)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Arastırma notu vb.

1. Vaka Takdimi, PEHLIVAN VELI FAHRI,GÖNEL ATAMAN,PEHLIVAN BASAK,KOYUNCU ISMAIL (2020).

False Laboratory Test Result Through Colistin Interference in an Intensive Care Patient: Case

Report. Combinatorial Chemistry High Throughput Screening, 23, Doi:

10.2174/1386207323666200514072705 (Yayın No: 6239740)

2. Vaka Takdimi, GÖNEL ATAMAN,KOYUNCU ISMAIL (2019). Measurement of the Cellular

Hemoglobin Concentration by Laser Scatter Method from Excessive Lipemic Sample: CASE

REPORT. COMBINATORIAL CHEMISTRY HIGH THROUGHPUT SCREENING, 22(7), 502-505., Doi:

10.2174/1386207322666190925130114 (Yayın No: 5285067)

3. Vaka Takdimi, GÖNEL ATAMAN,YETISGIN ALPARSLAN (2019). False Negative D Vitamin

Measurement in LC-MS/MS Method Due to Hyperlipidemia: Case Report. COMBINATORIAL

CHEMISTRY HIGH THROUGHPUT SCREENING, 22(6), 428-430., Doi:

10.2174/1386207322666190722155106 (Yayın No: 5170755)