Dr. Öğr. ÜyesiAtilla Saraç

  • İlgi Alanları
  • Varis
  • Aort cerrahisi
  • Endovenöz lazer tedavisi
  • Bypass
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Anevrizma
  • Karotis
Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi

Mesleki Üyelikler
Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği
Göğüs Kalp Damar cerrahisi Derneği