sat─▒r aras─▒

Ayak kemi─či ameliyat─▒, ayak ba┼čparma─č─▒ ç─▒k─▒nt─▒s─▒ nedeniyle ciddi a─čr─▒ ve rahats─▒zl─▒k hissi ya┼čayan hastalara uygulanan bir cerrahi müdahaledir. Ayak taban─▒nda olu┼čan ┼či┼člik veya ç─▒k─▒nt─▒n─▒n düzeltilmesini amaçlayan bu ameliyat, ayaklara yeniden i┼člevsellik kazand─▒rmak için etkili bir tedavi yöntemi olu┼čturur. Böylelikle ayak kemi─či ameliyat─▒, yürüme ve denge kurma gibi ayak i┼člevlerinin sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde sürdürülebilmesine ve a─čr─▒lar─▒n giderilmesine yard─▒mc─▒ olabilir.

Ayak Kemi─či Ameliyat─▒ Nedir?

Ayak kemi─či ameliyat─▒ a─čr─▒ ve iltihaplanma gibi çe┼čitli sorunlara neden olan ayak ba┼čparma─č─▒ ç─▒k─▒nt─▒s─▒n─▒n tedavisi için uygulanabilir.Genellikle ayakta a┼č─▒r─▒ bask─▒ya veya genetik yatk─▒nl─▒─ča ba─čl─▒ olarak geli┼čen bir durum olan ba┼čparmak ç─▒k─▒nt─▒s─▒ (halluks valgus), ayak ba┼čparma─č─▒n─▒n taban─▒nda bir kemik ç─▒k─▒nt─▒s─▒ olu┼čmas─▒ ┼čeklinde tan─▒mlanabilir.

Bu durumda ba┼čparmak di─čer parmaklara do─čru kayarak ayak ba┼čparma─č─▒ ekleminde ç─▒k─▒nt─▒ olu┼čturur ve bu eklemin pozisyonunu de─či┼čtirir. Ba┼čparmak ç─▒k─▒nt─▒s─▒ a─čr─▒, iltihaplanma ve ayakkab─▒ giyme zorlu─ču gibi problemlere neden olabilir. Bu durum a─čr─▒, ┼či┼člik ve ayakkab─▒ giyme zorluklar─▒ gibi semptomlara neden olabilir. Ayak kemi─či ameliyat─▒, bu semptomlar─▒ hafifletmek ve hastan─▒n normal aktivitelere dönmesini sa─člamak için kullan─▒l─▒r.

Çocuklarda Ayak Kemi─či Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda ayak bile─či üzerindeki fazla bask─▒ ve dengesiz yük da─č─▒l─▒m─▒na ba─čl─▒ olarak ayak ba┼čparma─č─▒ ekleminde yer alan kemiklerde düzensizlikler meydana gelebilir. Yanl─▒┼č ayakkab─▒ seçimi de bu durumun geli┼čiminde rol oynayabilir.

Dar, s─▒k─▒ veya sert ayakkab─▒lar ayak ba┼čparma─č─▒na fazla bask─▒ yaparak deformasyonu daha da ilerletebilir. A┼č─▒r─▒ kilo da ayak üzerinde fazla miktarda bask─▒ olu┼čturarak bu durumu ortaya ç─▒karabilir.

Bu düzensizlikler ayak ba┼čparma─č─▒n─▒ di─čer parmaklara do─čru iterek kemik ç─▒k─▒nt─▒s─▒ olu┼čturur. Bu nedenlerle ayak ba┼čparma─č─▒ ç─▒k─▒nt─▒s─▒ olan çocuklarda durumun ┼čiddetine ba─čl─▒ olarak tedavi gereklili─či söz konusu olabilir. Operasyon gerektiren bir durum varl─▒─č─▒nda ayak ç─▒k─▒nt─▒s─▒ ameliyat─▒ çocuklar─▒n ayak yap─▒s─▒na uygun olarak gerçekle┼čtirilebilir.

Kad─▒nlarda Ayak Kemi─či Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlar─▒n ayak anatomisi genellikle erkeklere göre daha incedir ve bu nedenle ayak ba┼čparma─č─▒ ç─▒k─▒nt─▒s─▒ geli┼čme riski daha yüksektir. Bu durum kad─▒nlar─▒n genellikle dar, s─▒k─▒ veya yüksek topuklu ayakkab─▒lar giymesi nedeniyle de olu┼čabilir.

Bu tarz ayakkab─▒lar ayaklar üzerinde fazladan bir bask─▒ olu┼čturarak ayak ba┼čparma─č─▒ ç─▒k─▒nt─▒s─▒n─▒n geli┼čimine neden olabilir. Kad─▒nlarda ayak kemi─či ameliyat─▒ ayak ba┼čparma─č─▒ ç─▒k─▒nt─▒s─▒n─▒n neden oldu─ču ayak yap─▒s─▒n─▒ düzelterek rahats─▒z edici semptomlar─▒ ortadan kald─▒rm─▒┼č olur.

Erkeklerde Ayak Kemi─či Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerin ayak anatomisi kad─▒nlara oranla daha kal─▒n ve daha geni┼čtir. Fakat erkekler de dar veya s─▒k─▒ ayakkab─▒lar giydiklerinde ayak ba┼čparma─č─▒ ç─▒k─▒nt─▒s─▒ geli┼čebilir. Bu nedenle “ayak kemi─či ameliyat─▒ nedir?” sorusunun yan─▒t─▒ kad─▒nlar ile ayn─▒d─▒r.

Ayak ba┼čparma─č─▒ ç─▒k─▒nt─▒s─▒ kad─▒nlar gibi erkeklerde de a─čr─▒ ve rahats─▒zl─▒─ča neden olabilir ve cerrahi müdahale gerektirebilir. Ameliyat anestezi alt─▒nda gerçekle┼čtirilir ve ameliyat sonras─▒ dönemde iyile┼čme sürecinin h─▒zla tamamlanmas─▒ için birkaç haftal─▒k dinlenme ve belirli bir rehabilitasyon program─▒n─▒n izlenmesi gerekebilir.

Ya┼čl─▒larda Ayak Kemi─či Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ayak kemi─či ç─▒k─▒nt─▒s─▒ ya┼čla birlikte kemiklerin zay─▒flamas─▒, eklemlerde deformasyonlar ve ayak yap─▒s─▒n─▒n bozulmas─▒ gibi faktörler nedeniyle daha yayg─▒n hale gelebilir. Ya┼čl─▒lar─▒ da ciddi ┼čekilde etkileyen ayak ba┼čparma─č─▒ ç─▒k─▒nt─▒s─▒ bu bireylerde a─čr─▒, rahats─▒zl─▒k ve hareket k─▒s─▒tl─▒l─▒─č─▒na neden olabilir.

Ayn─▒ zamanda bu durumlar ya┼čl─▒larda dü┼čme riskini art─▒rabilir ve günlük ya┼čam─▒ olumsuz etkileyebilir. Ya┼čl─▒larda ayak kemi─či ameliyat─▒ a─čr─▒y─▒ hafifletmek, hareket kabiliyetini art─▒rmak ve ya┼čam kalitesini art─▒rmak için uygulanabilir.

Ayak kemi─či ameliyat─▒, ya┼čl─▒larda da genç ve orta ya┼čl─▒ hastalara benzer prensiplerle uygulan─▒r. Ya┼čl─▒larda genellikle kemik yo─čunlu─ču azal─▒r ve bu nedenle kemiklerin iyile┼čme süreci daha uzun olabilir. Bu nedenle “ayak kemi─či ameliyat─▒ nas─▒l yap─▒l─▒r?” sorusunu yan─▒tlarken ya┼čl─▒ hastalarda baz─▒ özel durumlar─▒n cerrahi plan─▒ etkileyebilece─či de belirtilmelidir.

Ayak Kemi─či Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Ameliyat karar─▒ verilmeden önce hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumu de─čerlendirilir ve gerekli t─▒bbi testler yap─▒l─▒r. Hastan─▒n ayr─▒nt─▒l─▒ bir muayenesi yap─▒l─▒r ve cerrahi prosedür hakk─▒nda bilgilendirilmesi sa─član─▒r. Ameliyat anestezi alt─▒nda yap─▒l─▒r ve hastan─▒n durumuna ba─čl─▒ olarak anestezi uzman─▒ taraf─▒ndan uygun bir anestezi yöntemi belirlenir.

Cerrah ayak ba┼čparma─č─▒ etraf─▒ndaki dokular─▒ açar ve kemik ç─▒k─▒nt─▒s─▒n─▒ düzeltmek için gerekli i┼člemleri gerçekle┼čtirir. “Ayak kemi─či ameliyat─▒ nas─▒l yap─▒l─▒r?” için bu i┼člemler genellikle kemik kesme, düzeltme ve sabitleme prosedürlerini içerir. Bu prosedürlerin seçimi “Ayak kemi─či ameliyat─▒ kaç saat sürer?” için ameliyat süresini de de─či┼čtirebilir. Ameliyat s─▒ras─▒nda cerrah, ayak ba┼čparma─č─▒n─▒n do─čru hizalanmas─▒ ve uygun pozisyonda sabitlenmesi için özel ekipmanlar kullanabilir. Ameliyat─▒ öncesi “Ayak kemi─či ameliyat─▒ kaç saat sürer?” sorusunun yan─▒t─▒ doktor taraf─▒ndan verilebilir.

Ayak Kemi─či Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Her cerrahi müdahalede oldu─ču gibi ayak kemi─či ameliyat─▒n─▒n da belirli riskleri bulunmaktad─▒r. Bu riskler ameliyat─▒n karma┼č─▒kl─▒─č─▒na, hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna ve cerrahi müdahalenin yöntemine ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir.

Ayak kemi─či ameliyat─▒n─▒n olas─▒ riskleri ┼čunlard─▒r:

 • Enfeksiyon: Cerrahi s─▒ras─▒nda veya ameliyat sonras─▒ dönemde enfeksiyon ortaya ç─▒kabilir. Enfeksiyon belirtileri aras─▒nda ate┼č, k─▒zar─▒kl─▒k, ┼či┼člik ve a─čr─▒ bulunur. Enfeksiyon tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
 • Kan P─▒ht─▒lar─▒: Ameliyat sonras─▒ dönemde, hastalar─▒n bacaklar─▒nda veya ayaklar─▒nda kan p─▒ht─▒lar─▒ olu┼čabilir. Bu durum uzun süreli hareketsizlik, yüksek risk faktörleri olan hastalarda daha yayg─▒n olabilir. Kan p─▒ht─▒lar─▒ ciddi komplikasyonlara neden olabilir ve hatta hayati tehlike olu┼čturabilir.
 • Sinir Hasar─▒: Cerrahi müdahale s─▒ras─▒nda veya sonras─▒nda sinir hasar─▒ olu┼čabilir. Bu durum uyu┼čukluk, kar─▒ncalanma veya his kayb─▒ gibi semptomlarla kendini gösterebilir.
 • A─čr─▒ ve Rahats─▒zl─▒k: Ameliyat sonras─▒ dönemde hastalar a─čr─▒, rahats─▒zl─▒k ve ┼či┼člik ya┼čayabilir.

Ayak Kemi─či Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Ayak kemi─či ameliyat─▒ sonras─▒ dönem iyile┼čme sürecini yönetmek için hastalar─▒n dikkat etmesi gereken kritik bir zaman dilimidir. ─░yile┼čmeyi en etkili ┼čekilde sa─člamak için belirli ad─▒mlar─▒ takip etmek önemlidir.

Bu anlamda ameliyat sonras─▒ yap─▒labilecekler ┼čunlard─▒r:

 • Dinlenmek ve ayak üzerine yüklenmeyi s─▒n─▒rland─▒rmak,
 • Doktorun reçete etti─či ilaçlar─▒ düzenli olarak kullanmak,
 • Yara bak─▒m─▒n─▒ düzenli yapmak ve hijyen kurallar─▒na uymak,
 • Fizik tedavi seanslar─▒na kat─▒lmak ve önerilen egzersizleri yapmak,
 • Sa─čl─▒kl─▒ beslenmek ve yeterli miktarda su içmek,
 • Rahat ve destekleyici ayakkab─▒lar giymek.

Ayak Kemi─či Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Ameliyat sonras─▒ ilk birkaç gün hastalar genellikle dinlenme ve ayaklar─▒n─▒ yüksek tutma gereksinimi duyarlar. Bu süreçte a─čr─▒, ┼či┼člik ve rahats─▒zl─▒k normaldir. Hastalar─▒n ameliyat sonras─▒ dönemde doktorunun önerdi─či ilaçlar─▒ düzenli olarak kullanmas─▒ önemlidir.

Ameliyat sonras─▒ birkaç hafta içinde yara iyile┼čmeye ba┼člar ve a─čr─▒ azal─▒r.Fakat tam iyile┼čme ve normal aktivitelere dönü┼č süreci daha uzun olabilir. Özellikle fiziksel olarak zorlay─▒c─▒ aktivitelerden kaç─▒nmak önemlidir.

Ayak Kemi─či Ameliyat─▒ Sonras─▒ Beslenme Nas─▒l Olmal─▒?

Ayak kemi─či ameliyat─▒ sonras─▒ beslenme iyile┼čme sürecini h─▒zland─▒rmak için önemlidir. ─░yile┼čmeyi desteklemek için protein, vitamin ve mineral aç─▒s─▒ndan zengin yiyecekler tüketilmelidir. Et, bal─▒k, tavuk gibi besinler protein aç─▒s─▒ndan; meyve, sebze, tam tah─▒llar ise vitamin ve mineral aç─▒s─▒ndan zengindir. Antienflamatuar özelliklere sahip antioksidan meyve ve sebzelerin yan─▒ s─▒ra omega-3 kayna─č─▒ besinlerin tüketilmesi de önemlidir. Ayn─▒ zamanda bol su içmek ve doktorun önerdi─či beslenme talimatlar─▒na uymak da iyile┼čme sürecini destekler.

Ayak Kemi─či Ameliyat─▒n─▒n Yan Etkileri Nelerdir?

Ayak kemi─či ameliyat─▒n─▒n yan etkileri ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čebilir ve ameliyat─▒n türüne, ki┼činin sa─čl─▒k durumuna ve iyile┼čme sürecine ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒k gösterebilir.

Fakat genel olarak ┼ču yan etkiler görülebilir:

 • A─čr─▒ ve rahats─▒zl─▒k,
 • ┼×i┼člik,
 • Morarma,
 • Enfeksiyon,
 • Hassasiyet.

Bu yan etkilerin ço─ču geçicidir ve uygun tedavi ve bak─▒m ile yönetilebilir. Ancak herhangi bir endi┼če durumunda, hastalar─▒n doktorlar─▒na ba┼čvurmas─▒ önemlidir.

Ayak Kemi─či Ameliyat─▒ Sonras─▒ Enfeksiyon Belirtileri

Ayak kemi─či operasyonlar─▒nda enfeksiyon riskini en aza indirmek için cerrahlar steril teknikler kullan─▒r. Ameliyat sonras─▒ dönemde de uygun bak─▒m ve hijyen önlemleri al─▒nmal─▒d─▒r. Fakat baz─▒ durumlarda enfeksiyonlar geli┼čebilir ve tedavi edilmedi─či takdirde bu enfeksiyonlar ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Ayak kemi─či ameliyat─▒ sonras─▒ enfeksiyon belirtileri ┼čunlar olabilir:

 • A─čr─▒ ve ┼či┼člik,
 • K─▒zar─▒kl─▒k,
 • Yüksek ate┼č,
 • ─░ltihaplanma,
 • Ak─▒nt─▒,
 • Diki┼člerin aç─▒lmas─▒.

Enfeksiyon belirtilerinden herhangi biri veya birkaç─▒ bir arada görüldü─čünde hemen doktora ba┼čvurulmal─▒d─▒r.

S─▒kça Sorulan Sorular

Ayak kemi─či ameliyat─▒ geçirecek hastalar─▒n ak─▒llar─▒nda pek çok soru olabilir. S─▒kça sorulan sorular bölümü hastalar─▒n ameliyat öncesinde ve sonras─▒nda daha bilinçli ve haz─▒rl─▒kl─▒ olmalar─▒na yard─▒mc─▒ olabilir.

Ayak Kemi─či Ameliyat─▒ Ne Kadar Sürer?

Ayak kemi─či ameliyat─▒n─▒n süresi ameliyat─▒n karma┼č─▒kl─▒─č─▒na ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. Basit bir ayak kemi─či ameliyat─▒ ortalama bir saat sürerken daha karma┼č─▒k operasyonlar daha uzun sürebilir. Fakat ameliyat süresi her durumda hastan─▒n özel ko┼čullar─▒na göre de─či┼čebilir. Doktora ameliyat öncesi dan─▒┼čarak ortalama bir ameliyat süresi ö─črenmek mümkündür.

Ayak Kemi─či Ameliyat─▒ Sonras─▒ Aktivite K─▒s─▒tlamas─▒ Gerekli Midir?

Ayak kemi─či ameliyat─▒ sonras─▒ aktivite k─▒s─▒tlamas─▒ genellikle gereklidir. Ameliyat sonras─▒ dönemde iyile┼čme sürecini h─▒zland─▒rmak ve komplikasyon riskini azaltmak için ameliyatl─▒ aya─č─▒n dinlenmesi önemlidir. Belirli bir süre boyunca ayak üzerine basmaktan, aya─č─▒n üzerine yük binmesinden, a─č─▒r kald─▒rmaktan veya yo─čun fiziksel aktivitelerden kaç─▒n─▒lmas─▒ tavsiye edilir.

Ayak kemi─čine ili┼čkin sorunlarda erken tan─▒ ve tedavi durumun ┼čiddetlenmeden tedavi edilmesine yard─▒mc─▒ olabilir. Bu nedenle ayak kemi─činize ili┼čkin sorunlar─▒n─▒z hakk─▒nda doktorunuzun görü┼čünü almak veya “Ayak Kemi─či ameliyat─▒ nedir?” konusunda daha detayl─▒ bilgi almak için bir Ortopedi ve Travmatoloji Uzman─▒ ile görü┼čebilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Bahtiyar Demiralp
Ortopedi ve Travmatoloji
Medical Park Antalya
962

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.