Op. Dr.Aybars Kıvrak

  • İlgi Alanları
  • Spor yaralanmaları
  • Diz protezi
  • Kalça protezi
  • Ortopedik travma

Eğitim ve Uzmanlık
2010 - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
2017 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. - Uzmanlık

Deneyim
2017 -2020 - Muş Devlet Hastanesi

Mesleki Üyelikler
TOTBİD

1-Botanlioglu H, Arya A, Caliskan M, Kaynak G, Guven MF, Kivrak A. Primary hyperparathyroidism in a patient with multiple Brown tumors and pathologic femur fracture mimicking malignancy: a case report. 28th Annual Meeting of  the European Musculo-Skeletal Oncology Society; 2015 April 29th -May 1st;Athens, Greece 
2-Hiz M, Kivrak A, Ulutas S. Extraskeletal ewing’s sarcoma of the extremities. 29th Annual Meeting of  the European Musculo-Skeletal Oncology Society; 2016 May 25th -27th ; La Baule, France.
3-Kivrak A, Unlu MC, Terzi E, Botanlioglu H, Kaynak G, Pirincci Y, Can A. An Unusual Phenomenon Seen After Ceramic-On-Ceramic Total Hip Replacement: Case Report. 12th Congress of The European Hip Society; 2016 September 6th -9th; Munich, Germany. 
4-Guven MF, Erdal OA, Kıvrak A, Kaynak G, Ünlü MC. Beklenmedik Bir Alçı Komplikasyonu: Vaka sunumu. 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması;2015 Nisan 10-12; İstanbul
5-Botanlıoğlu H, Arya A, Çalışkan M, Kaynak G, Güven MF, Kıvrak A. Primer hiperparatiroidi sonucu gelişen brown tümöre bağlı malignite benzeri femur kırığı: Olgu sunumu. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; 2015 Ekim 27- Kasım 1; Antalya.
6-Hız M, Ulutaş S, Kıvrak A, Gorgun B. Yumuşak doku sarkomlarının multidisipliner tedavi sonuçları. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; 2016 Ekim 25-30; Antalya.
7-Kıvrak A, Ünlü MC, Terzi E, Birsel O, Akgün D, Pirinççi Y, Kaynak G, Akgün I. Tendinopatilerin tedavisinde peritendinöz trombositten zengin plazma enjeksiyonunun klinik etkinliği: Retrospektif çalışma. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; 2016 Ekim 25-30; Antalya.
8-Görgün B, Tok O, Kıvrak A, Botanlıoğlu H, Kaynak G. Bifosfonat kullanımı ile ilişkili bilateral femur diyafiz kırığı: Vaka sunumu. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; 2016 Ekim 25-30; Antalya.
9-Görgün B, Güven MF, Kıvrak A, Çalışkan M. Gecikmiş glenohumeral eklem kırıklı çıkığının artrodez yöntemi ile tedavisi: Vaka sunumu. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; 2016 Ekim 25-30; Antalya.
10-Görgün B, Tok O, Kıvrak A, İnan M. Çocukluk çağı torus kırıklarının epidemiyolojik olarak değerlendirilmesi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; 2016 Ekim 25-30; Antalya.
11-Kıvrak A, Hız M, Görgün B, Tok O, Ulutaş S. Ekstraskeletal Ewing sarkomunda tedavi sonuçlarımız. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; 2016 Ekim 25-30; Antalya.
12-Ulutaş S, Hız M, Görgün B, Tok O, Kıvrak A. Multipl litik kemik lezyonlarında dikkate alınması gereken bir patoloji:Paratroid adenomu. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; 2016 Ekim 25-30; Antalya.
13-Kıvrak A, Tok O, Görgün B, Ulutaş S, Hız M. Radyolojik olarak dev hücreli kemik tümörünü taklit eden osteosarkom. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; 2016 Ekim 25-30; Antalya.
14-Ulutaş S, Hız M, Görgün B, Tok O, Kıvrak A, Karatekin YS, Kültür Y. Proksimal tibiofibular eklemde görülen ganglion kisti. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; 2016 Ekim 25-30; Antalya.