Dr. Öğr. ÜyesiAydan Sarp

Eğitim ve Uzmanlık
1988 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
1996 - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Deneyim
2018-Halen Medical Park Florya Hastanesi'nde
2018 İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Elektronörofizyoloji Programı’nda yarı zamanlıÖğretim görevlisi
2017-Halen İstinye Üniversitesi İstinye Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi
2018 Özel LİV Hospital Ulus Hastanesi
2010-2013 yıllarında EFİZDER (Elektrofizyoloji teknisyenleri Derneği) tarafından düzenlenen sertifika eğitim programları bünyesinde eğitimci olarak görev yaptı.
2006-2016 tarihleri arasında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde çalıştı
2006 yılında  Cerrahpaşa Tıp fakültesi’nde uyku tıbbı pratik ve teorik eğitimlerini tamamlayarak  sertifika almaya hak kazandı
2003-2005 tarihleri arasında Özel Alman Hastanesi’nde görev yaptı.
1998-2003 tarihleri arasında Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde,
BaylorCollege of Medicine ve University of Texas (Houston) ta erişkin ve çocuk nöroloji departmanında EEG, epilepsi monitorizasyon (1997 )ünitesi'nde çalıştı

Kurs ve Sertifikalar
2006 yılında  Cerrahpaşa Tıp fakültesi’nde uyku tıbbı pratik ve teorik eğitimlerini tamamlayarak  sertifika almaya hak kazandı.

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği
Türk Tabipler Birliği
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
European Federation of Neurological Societies
Türk Uyku Tıbbı Derneği
Elektrofizyoloji Derneği-EFİZDER

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Öge A. Emre, Boyacıyan A.; Sarp A., Yazıcı J., Facial Myokimia: Segmental demiyelination demonstrated by magnetic stimulation. Muscle and Nerve 1996; 19: 246-249

2. Baykan Kurt B., Sarp A., Gökyiğit A., Tuncay R., Çalışkan A., A Clinically recognizable neuronal migration disorder: Congenital Bilateral perisylvian syndrome. Case Report with long-term clinical and EEG follow- up. Seizure 1997; 6; 487-493

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins)

basılan bildiriler.

1.      Sarp A., Baykan Kurt B., Gökyiğit A., Eraksoy M., Barlas M., Gürsoy G., Correlation of MRI, EEG and clinical findings in Neuronal Migrational Disorders. Epilepsia 1996, Vol 37: Suppl. 4; 159

2.      2. Baykan-Kurt B., Sarp A., Gökyiğit A., Tunçay R., Çalışkan A., Congenital Bilateral Perisylvian Syndrome: A case report. Epilepsia 1996, Vol 37: Suppl. 4; 146

3.       Sarp A., Baykan-Kurt B., Gökyiğit A., Barlas M., Eraksoy M., Gürsoy G., Correlation of clinic, EEG and MRI findings in neuronal migratory disorders. XI. Conference on Epilepsy (Gdansk-1996) Abstract booklet. 1996; P-103,104

4.      11. Eraksoy M., Sarp A., Yavaşoğlu H., Barlas M., Gürsoy G., Özcan H., Canavan’s Disease: Clinical Charesteristics and radiological findings. V. Asian and Oceanian Congres of Child neurology (İstanbul-1996) Abstract booklet, Pg 230

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Yarman S., Tanakol R., Oğuz H., Alagöl F., Bahar S., Sarp A., Azizlerli H., Sandalcı Ö., A case of neurosarcoidosis presenting with partial hypopituitarism and unusual MRI findings. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 1995; Vol 58:4: 91-96

2. Sarp A., Baykan-Kurt B., Kınay D., Gökyiğit A., Gilles de la Tourette sendromunda EEG bulgularının kekemelik ve enürezis nokturna gruplarıyla karşılaştırılması. Nöropsikiyatri arşivi 1996; (33) (2): 85-88

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1.Tezal M., Gürsoy A., Eroğlu L., Akbuğa J., Erbengi T., Bedir A., Tandoğan A., Lavkan A., Günel M., Lipozomlanmış preperatlarınözelliklerinin faremkolojik açıdan değerlendirilmesi. XI. Ulusal Fizyoloji Kongresi (1985-Çeşme) Özet Kitabı

2. Gürvit İ.H., Bahar S., Tandoğan-Sarp A., Pan-fasiyal apraksi. XXIX. Ulusal Nöroloji kongresi (1993-İstanbul) Özet Kitabı, 1993; P3-17

3. Tandoğan-sarp A., Ciğeroğlu O., Gürvit İ.H., Boyacıyan A., Türkoğlu R., Deymeer F., Bahar S., Akut Pseudobulber sendrom. XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi (1993-İstanbul) Özet Kitabı, 1993; P1-20

4. Sarp A., Baykan-Kurt B., Durmuş-İrfanoğlu A., Atamer T., bahar S., Protein S eksikliğine bağlı bir iskemik inme olgusu. XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi (1994-Adana) Özet Kitabı 1994; PB-14

5. Tandoğan-Sarp A., Kaptanoğlu G., Baykan-Kurt B., Alev L., Gökyiğit A., INH intoksikasyonuna bağlı tekrarlayıcı epileptik nöbetler. XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi (1994-Adana) Özet Kitabı 1994; PD-14

6. Sarp A., Baykan-Kurt B., Kınay D., Gökyiğit A., Çalışkan A., Gilles de la Tourette sendromunda EEG bulgularının kekemelik ve enürezis nokturna grupları ile karşılaştırılması. XIII. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi (1995-İstanbul) Özet Kitabı 1995; PII-5

7. Sarp A.,Öge A. Emre, Boyacıyan A., Yazıcı J. Radyoterapi sonrası fasiyal miyokimi. XIII. Ulusal Klinik Nörofizyoloji kongresi (1995-İstanbul) Özet Kitabı 1995; P IV-3

8. Sarp A., Baykan-Kurt B., Gökyiğit A., Tuncay R., Çalışkan A., Konjenital bilateral perisilviyen sendrom: Olgu sunumu. XXXI. Ulusal Nöroloji Kongresi (1995-Kapadokya) Özet Kitabı 1995; Sf 48

9. Sarp A., Baykan-Kurt B., Gökyiğit A., Barlas M., Eraksoy M., Gürsoy G., Nöronal migrasyon anomalisi olgularında klinik, EEG ve MRG bulguları. XXXI. Ulusal Nöroloji Kongresi (1995-Kapadokya) Özet Kitabı 1995; Sf 48

10. Sarp A., Baykan-Kurt B., Gökyiğit A., Barlas M., Eraksoy M., Gürsoy G., Correlation of clinic, EEG and MRI findings in neuronal migratory disorders. XI. Conference on Epilepsy (Gdansk-1996) Abstract booklet. 1996; P-103,104

11. Eraksoy M., Sarp A., Yavaşoğlu H., Barlas M., Gürsoy G., Özcan H., Canavan’s Disease: Clinical Charesteristics and radiological findings. V. Asian and Oceanian Congres of Child neurology (İstanbul-1996) Abstract booklet, Pg 230

12. Çomu S., Sarp A., Can E., Yiğit Ş., Orta Hat Dikenleri. VII. Akdeniz Çocuk Nörolojisi ve III: Türk Çocuk Nörolojisi Birliği Kongresi. (30 Mayıs-! Haziran 2001) Özet kitabı

Sözel Sunumlar:

1.      Sarp A., Baykan-Kurt B., Gökyiğit A., Gürsoy G., Nöronal migrasyon anomalileri: Olgu sunumları. İstanbul Tıp Fakültesi XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 1996

2.      Sarp A., Özcan H., Eraksoy M., Barlas M., Alev L., Pediatrik Nöroloji: Olgu Sunumları. İstanbul Tıp Fakültesi XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 1996

3.      Sarp-Tandoğan A., Çomu S., Sıcak su epilepsisinde iktal EEG kaydı ve banyo öncesinde kullanılan Clonazepam’ın prevantif etkisi: XXXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi (2003-Antalya) Özet Kitabı 2003; Sf 235

ALANINDA ULUSAL YAYIN EVLERİNCE BASILMIŞ KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİSİ

 “Elektromiyografi Nöromusküler hastalıklar: Klinik-Elektrofizyolojik Bağıntılar” Türkçe başlıklı, ISBN: 978-605-335 ile kodlu Nobel Tıp Kitabevi çeviri kitabında “ Bölüm 28 Atipik Motor Nöron hastalıkları”   Basım 2017