Prof. Dr.Ayhan Dinçkan

  • İlgi Alanları
  • Böbrek nakli
  • Karaciğer nakli

Eğitim ve Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi İhtisası
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi, Multiorgan Transplant Cerrahisi Eğitimi

Deneyim
Akdeniz  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Enstitüsü
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Genel Cerrahi kliniği ve Organ Nakli Merkezi

55’den fazla yurtdışı, 20’den fazla yurtiçi yayımlanan makale
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=dinckan+a
Çeşitli sayıda kitap çeviri ve yazarlığı