• İlgi Alanları: Kronik hepatitler, Yumuşak doku enfeksiyonları, Hastane enfeksiyonları, Yoğun bakım enfeksiyonları, Akılcı antibiyotik kullanımı, Brusellozis, Fırsatçı enfeksiyonlar, Ateşli hastalıklar
Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İzmir Tepecik Eitim ve Araştırma Hastanesi; Intaniye Kliniği - Uzmanlık
 
Mesleki Üyelikler
Bulaşıcı hastalıkları önleme derneği(BUHASDER,kurucu üye), Türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları derneği klinik mikrobiyoloji(KLIMIK), Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Viral hepatitle savaşım derneği (VHSD), Febril Nötropeni Derneği

 

1. YURTDIŞI (SCI ve SCI EXPENDED) ARAŞTIRMA MAKALESI

1.Mandiracioglu A, Kose S, Gozaydin A, Turken M, Kuzucu L. 2009. Occupational health risks of barbers and coiffeurs in Izmir. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine, 13(2): 92-96.

2.Kose S, Türken Ulusoy M, Akkoçlu G, Gözaydın A. 2010. Entecavir Therapy in Turkish Adult Patients with Chronic Hepatitis B: One-Year Results from İzmir Province, Turkey. Hepatitis Monthly, 10(3): 183-187.

3.Kose S, Mandiracioglu A, Oral AM, Emek M, Gozaydin A, Kuzucu L, Turken M. 2011. Seroprevalence of hepatitis B and C viruses: Awareness and safe practices of hairdressers in Izmir - A survey. Int J Occup Med Environ Health. 24(3): 275-282.

4.Kose S, Olmezoglu A, Gozaydin A, Ece G. 2011. Seroprevalence of Hepatitis b and C among Oncology Patients in Turkey. Short Report. J Health Popul Nutr 2011¸29 (6):652-655.

5.Gozaydin A, Kose S, Ece G, Ersan G, Gonullu M.Detection of Vancomycin resistant enterococci from rectal swab samples by Becton-Dickinson GeneOhm VanR assay and culture at ICU of a tertiary care center in Turkey. Pak J Med Sci 2013;29(2)

6.Kose S, Mandiracioglu A, Oral AM, Emek M, Gozaydin A, Kuzucu L, Turken M. 2011. Seroprevalence of hepatitis B and C viruses: Awareness and safe practices of hairdressers in Izmir – A survey. International Journal Occupitional Medicine Environmental Health, 24(3): 275–282.

7.Kose S, Gozaydin A, Akkoclu G, Ece G. 2012. Chronic hepatitis B with type I diabetes mellitus and autoimmune thyroiditis development during interferon alpha therapy. The Journal of Infection in Developing Countries, 6(4): 364–368.

8.Kose S, Ece G, Gozaydin A, Turken M. 2012. Study on seroprevalence of hepatitis delta in a regional hospital in western Turkey. The Journal of Infection in Developing Countries, 6(11): 782–785.

9.Köse S, Kuzucu L, Gözaydın A, Yılmazer T. 2013. Prevalence of Hepatitis B and C Viruses Among Asylum Seekers in Izmir. Journal of Immigrant and Minority Health, 2013 Aug 8 doi 10.1007/s10903-013-9876-7

 

 

2. YURTIÇI DERGILERDE ARAŞTIRMA MAKALESI

1.Köse Ş, Karacan S, İmamoğlu T, Uçmak M, Gözaydın A. 2007. Serbest İntraabdominal Sıvı ile Gelen Bir Kronik Hepatit B Enfeksiyonu Akut Alevlenmesi Olgusu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, , 45(3): 121-123.  

2.Köse Ş, Ergin E, Barışık V, Yüksel A, Gözaydın A. 2007. Nedeni bilinmeyen ateşle prezente olan bir sistemik lupus eritematozis olgusu. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 13 (3):91-94.

3.Köse Ş, Akkoçlu G, Türken M, Gözaydın A, Çavdar G, Ersan G. 2010. Ateş Yüksekliği Nedeniyle Başvuran 88 Olguda Ateş Etiyolojisinin Araştırılması. Klimik Dergisi, 23(1): 18-21.

4.Köse Ş, Çavdar G, Gözaydın A, Yavaş S. 2010. Kronik Viral Hepatit Tedavisinde Kullanılan Peg-IFN’ un Hematolojik Komplikasyonları. Viral Hepatit Dergisi, 16: 93-96.

5.Köse Ş, Ece G, Gözaydın A, Ergin Ö. 2010. İzmir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) Bağlı Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Çocuklarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi, 16(2): 64-68.

6.Köse Ş, Ece G, Gözaydın A. 2011. Diyaliz Hastalarının Nazal Sürüntü Örneklerinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Taşıyıcılığının Kültür ve Moleküler Hızlı Test Yöntemi ile (BD GeneOhm StaphSr Assay) Tespiti. Türkiye Klinikleri J Nephrol, 6(2): 44-49.

7.Köse Ş, Gözaydın A, Ece G, Türken M, Kuzucu L, Erden M. 2011. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yemekhane Personelinin Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı. İzmir Tepecik Dergisi, 21(1): 13-17.

8.Kose S, Ece G, Türken M, Gözaydın A, Tatar B. 2011. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda İzole Edilen Bakterilerin Tigesiklin ve Diğer Antibiyotiklere Duyarlılığının İncelenmesi. Fırat Tıp Dergisi (basım aşamasında).

9.Şükran Köse, Gürsel Ersan, Gülgün Akkoçlu, Ayhan Gözaydın, Yıldız Ulu. Transaminaz Enzim Yüksekliği Olan Olgulara Sistematik Yaklaşım. Viral Hepatit Dergisi 17(2): 41–46.

10.Köse Ş, Çavdar G, Gözaydın A, Yavaş S, Görgün G. 2011. İdiopatik Hipereozinofilik Sendrom; Bir Olgu. Astım Allerji İmmünoloji Dergisi, 9: 52-55.

4. YURTDIŞI BILDIRILER (POSTER)

1.Köse Ş, Karacan S, Çoker I, Uçmak M, Gözaydin A, 2005. The Distribution of HLA Classes in Chronic Hepatitis B and C Infections. XVI International Congress for Tropical Medicine and Malaria, 11-15 Eylül 2005, Marsilya Fransa.

2.Kose S, Gozaydin A, Akman F, Serin Senger S. The Case of Invasive Aspergillus in a Renal Transplant Patient with Renal-transplanted. The 3rd Eurasia Congress of Infectious Diseases, 01-04 October 2009, Baku, Azerbaijan.

3.Köse Ş, Akkoçlu G, Turkeri M, Gözaydın A. The Results of Entecavir Treatment in Patients with Chronic Hepatitis B. The 19th Conference of the APASL. 13-16 February 2009, Hong Kong.

4.Kose Ş, Gozaydin A, Erden M, Soylamis B., Latex Allergy in Dialysis Patients. World Allergy Congress, 05-11 December 2009, Buenos Aires, Argentina.

5.Köse Ş, Ece G, Gözaydın A, Türken M. Delta hepatitis seroprevalance among HBsAg pozitive patients in İzmir Tepecik training and resarch hospital. 5.APASL Single Topic Conference. 17-20May 2009, İstanbul.

6.Köse Ş, Yavaş S, Gözaydın A, Türken M. Responses of our patients with chronic hepatitis B to pegile enterferon alfa 2b treatment. 5.APASL Single Topic Conference. 17-20May 2009, İstanbul.

7.Köse Ş, Akkoçlu G, Gireniz Tatar B, Gözaydın A, Türken M. Spontaneus Hepatitis B surface antigen seroclearance in inactive hepatitis B carriers. 5.APASL Single Topic Conference. 17-20May 2009, İstanbul.

8.Köse Ş, Akkoçlu G, Gözaydın A, Türken M. Treatment responses of our patients received conventional interferon alpha treatment. 5.APASL Single Topic Conference. 17-20May 2009, İstanbul.

9.Köse Ş, Akkoçlu G, Gözaydın A, Türken M. Results of combination treatment of interferon and ribavirin in patients with chronic hepatitis C. 5.APASL Single Topic Conference. 17-20May 2009, İstanbul.

10.Köse Ş, Türken M, Gireniz Tatar B, Gözaydın A. Chronic hepatitis C results in older patients. 5.APASL Single Topic Conference. 17-20May 2009, İstanbul. 

11.Köse Ş, A.Gözaydın, B.Gireniz Tatar. Hepatitis-B and hepatitis –C seroprevalence in illegal İmmigrants. 12. ESCV, 27-30 September 2009, İstanbul.

12.Köse Ş, M.Turken, A.Gözaydın, G.Çavdar. Prevalence of hepatitis-C in patients with allergy. 12. ESCV, 27-30 September 2009, İstanbul.

13.Köse Ş, Çavdar G, Gözaydın A, Yavaş S. Hepatitis B and Hepatitis C Seroprevalence in Pregnancy. World Cogress of Virus and İnfections, 2010. 

14.Köse Ş, Türken M, Gözaydın A, Ulu Y, Akkoçlu G. Development of Bone Pain and Osteopenia in a Chronic Hepatitis B Patients on Tenefovir Disoproxil Fumarte Monotherapy. World Cogress of Virus and İnfections, 2010.

15.Köse Ş, Gözaydın A, Ulu Y, Türken M, Topaloğlu S. The Seroprevalence of Hepatitis B and Hepatitis C Virus at Healthy People in Izmir. The 21 st Conference of the assian pacific association for the study of liver (APASL), 17-20 Şubat 2011, Bangkonk, Thailand. 

16.Köse Ş, Çavdar G, Gözaydın A, Yavaş S. Hepatitis B and Hepatitis C Seroprevalence in Pregnancy. BIT’s World Congress of Virus and İnfections – 2010, July 31–August 3, 2010, Busan – South Korea. 

17.Köse Ş, Türken M, Gözaydın A, Ulu Y, Akkoçlu G. Development of Bone Pain and Osteopenia in a Chronic Hepatitis B Patients on Tenefovir Disoproxil Fumarte Monotherapy. BIT’s World Congress of Virus and İnfections – 2010, July 31–August 3, 2010, Busan – South Korea. 

18.Köse Ş, Gözaydın A, Ulu Y, Türken M, Topaloğlu S. The Seroprevalence of Hepatitis B and Hepatitis C Virus at Healthy People in Izmir. The 21 st Conference of the assian pacific association for the study of liver (APASL), 17–20 Şubat 2011, Bangkonk, Thailand.

 

5. YURTIÇI BILDIRILER (SÖZLÜ)

1.A. Gözaydın. Kronik hepatit B nedeni ile tedavi alan hastalarda İnterferon alfa Tedavisinin  İşitme üzerine yanetkileri 10. Viral Hepatit Kongresi 28 Mayıs-1 Haziran 2008 Antalya

 

6. YURTIÇI BILDIRILER (POSTER)

1.Köse Ş, Ulusoy M, Keleş M, Karacan S, Gözaydın A. Hemodiyaliz Hastalarında HBsAg, Anti HCV Total Seroprevelansı ve Hepatit B aşısı sonrası AntiHBs Düzeylerinin İzlenmesi. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2-5 Eylül 2006, Antalya

2.Köse Ş, Gözaydın A, Karacan S, Ulusoy M, İyi T. İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde HbsAg Pozitif Hastalarda Delta Hepatit Seroprevelansı. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2-5 Eylül 2006, Antalya

3.Köse Ş, Aşık Akman S, Karacan S, Ulusoy M, Gözaydın A. İzmir Bölgesinde Kronik Hepatit B Enfeksiyonlu Hastalarda Genotip İncelemesi. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2-5 Eylül 2006, Antalya

4.Köse Ş, Gözaydın A, Türken UM, Kuzucu LÖ, Erden M. Yemekhane personelinin Hepatit B seroprevalansı. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2006, İstanbul

5.Köse Ş, Ulusoy M, Akkoçlu G, Karacan S, Gözaydın A. Yumuşak doku enfeksiyonlarından sellülit: klinik sonuçlarımızın derğlendirilmesi. 32. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16 Eylül 2006, Antalya.

6.Köse Ş, Karacan S, Gözydın A, Ulusoy M. Bruselloz tanısında kullnaılan testlerin karşılaştırılması. 32. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16 Eylül 2006, Antalya

7.Köse Ş, Özyaman Kuzucu L, Ulusoy Türken M, Gözaydın A, Erdem M, Çamcı G, Soylamış B. İzmir’de berber ve kuaförlerde total IgE düzeylerinin incelenmesi. XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2006, Antalya.

8.Köse Ş, Oral A.M,Emek M, Gözaydın A, Mandıracıoğlu A, Kuzucu L, Türken M, İyi T, Soylamış B, Erden m, Korkmaz İ. İzmir İlinde Berber Kuaför ve Güzellik Salonu Çalışanlarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı. 4. Hepato Gastroentereloji Kongresi. 1-5 Eylül 2007, Antalya.

9.Köse Ş, Gözaydın A, Ölmezoğlu A, İyi G. Onkoloji Hastalarında Hepatit Seroprevelansı. 4. Hepato Gastroenteroloji Kongresi. 1-5 Eylül 2007, Antalya.

10.Köse Ş, Akkoçlu G, Kuzucu L, Gözaydın A, Erden M, Yeşilırmak Y. Tutukevinde Hepatit B ve C Prevelans Çalışması. 4. Hepato Gastroenteroloji Kongresi. 1-5 Eylül 2007, Antalya.

11.Köse Ş, Akkoçlu G, Gözaydın A. Kronik Hepatit B Hastalarında Entekavir Tedavisi: İlk Sonuçlarımız. IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 3-6 Nisan 2008, Antalya.

12.Köse Ş, Akkoçlu G, Gözaydın A, Ulusoy M, Kuzucu L. Hepatit Polikliniğinde Takip Edilen Kronik Hepatit B Hastalarında IFN-? Ve Pegile IFN-? Tedavi Sonuçları: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi. IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 3-6 Nisan 2008, Antalya.

13.Akman Aşık S, Köse Ş, Gözaydın A, Kertiş G, Atilla D. Yetiştirme Yurdunda Barınan Çocuklarda Hepatit B ve Hepatit C Prevelansı. IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 3-6 Nisan 2008, Antalya.

14.Köse Ş, Akooçlu G, Gözaydın A, Tokgöz H, Kılınç M, Kıratlı C, Afacan G. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Karbapenem Grubu Antibiyotiklere Direnci. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 10-13 Nisan 2008, Antalya.

15.Köse Ş, Ece G, Türkeri M, Gözaydın A, Yılmaz N. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Bakterilerde Tigesiklin Duyarlılığı. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 25-29 Mart 2009, Antalya.

16.Köse Ş, Akkoçlu G, Gözaydın A, Ulu Y. Akut Hepatitli Olgularımızın Değerlendirilmesi. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 25-29 Mart 2009, Antalya.

17.Köse Ş, Gözaydın A, Sezgin N. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Damar İçi Katater ve İdrar Sondası Kaynaklı Hastane İnfeksiyonlarının İncelenmesi. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 25-29 Mart 2009, Antalya.

18.Köse Ş, Türkeri M, Gözaydın A, Çavdar G. Kliniğimizde Başvuran 81 Diyabetik Hastada Görülen İnfeksiyonların Dağılımı. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 25-29 Mart 2009, Antalya.

19.Köse Ş, Akkoçlu G, Türkeri M, Gözaydın A, Çavdar G. Ateş Yüksekliği ile Kliniğimize Başvuran 88 Olguda Ateş Etyolojisinin Araştırılması. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 25-29 Mart 2009, Antalya.

20.Köse Ş, Akkoçlu G, Gözaydın A, Türken M. Common Variable immun yetmezlikli yedi olgu sunumu. 20. Ulusal İmmunoloji Kongresi, 19-22 Kasım 2009, Girne, KKTC.

21.Köse Ş, Akkoçlu G, Gözaydın A, Serin E. Kronik viral hepatit hastalarında otoantikor sıklığı. 20. Ulusal İmmunoloji Kongresi, 19-22 Kasım 2009, Girne, KKTC.

22.Köse Ş, Gözaydın A, Ece Terek G, Topaloğlu S. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde HBsAg pozitif Hastalarda Delta Hepatit Seroprevalansı. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01-04 Nisan 2010, Antalya.

23.Köse Ş, Çavdar G, Turken M, Gözaydın A. Kronik Viral Hepatit Tedavisinde Kullanılan Peginterferonun Hematolojik Komplikasyonları. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01-04 Nisan 2010, Antalya.

24.Köse Ş, Türken M, Yavaş S, Gözaydın A. Kronik Hepatit B’li Bir Hastada Pegile İnterferon Alfa 2a Tedavisine Bağlı Akut Pankreatit Gelişimi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01-04 Nisan 2010, Antalya.

25.Köse Ş, Gözaydın A, Türken M, Akkoçlu G. Delta Hepatit Tanılı Hastalarımızın Tedavi Sonuçları. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01-04 Nisan 2010, Antalya.

26.Köse Ş, Gözaydın A, Ulu Y, Türken M, Nohutçu N, Mandıracıoğlu A, Gürbüz İ, Sarıavcı Ş. İzmir ilinde sağlıklı kişilerde hepatit B ve hepatit C virüs seroprevalansı. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23-27 Mart 2011, Antalya.

27.Köse Ş, Çavdar G, Gözaydin A, Yavaş S, Görgün G. İdiopatik hipereozinofilik sendrom: olgu sunumu. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 - 9 Ekim 2011.

28.Köse Ş, Gül S, Gülcü F, Türken M, Gözaydin A, Çavdar G, Ulu Y, Adar P. izmir ilinde sağlıklı kişilerde alerji seroprevalans çalışmasındaki anılar. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 - 9 Ekim 2011.

29.A.Gözaydın, MA. Toy, F.S. Gençaslan, Ş. Köse. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan karaciğer biyopsi sonuçları. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 - 9 Ekim 2011.

 

 

7. KONGRELERDE SUNULAN OLGU SUNUMLARI

1.Köse Ş, Akkoçlu G, Karacan S, Uluoy M, Gözaydın A. Kikuchi-Fujimoto hastalığı olan bir olgu. XVIII. Ulusal İmmunoloji Kongresi, 7-10 Eylül 2005, Bursa. S.231

2.Köse Ş, Karacan S, Korkmaz M, Gözaydın A, Ulusoy M. Bir Fasciola hepatica olgusu. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir

3.Köse Ş, Ayhan Gözaydın, Gülgün Akkoçlu, Melda Ulusoy, Seçkin Karacan. Kronik Hepatit B ve C Birlikteliği Olan İki Olgu. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2-5 Eylül 2006, Antalya

4.Köse Ş, Ayhan Gözaydın, Seçkin Karacan, Melda Ulusoy. İnterferon Tedavisi Sırasında Tip 1 Diabetes Mellitus ve Otoimmun Tiroidit Gelişen Kronik Hepatit B'li Bir Olgu Sunumu. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2-5 Eylül 2006, Antalya

5.Köse Ş, Taneri N, Akkoçlu G, Karacan S, Gözaydın A, Ulusoy M. Akut Hepatitli Olguların Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2-5 Eylül 2006, Antalya.

6.Köse Ş, Erdoğmuş Z, Akkoçlu G, Karacan S, Ulusoy M, Gözaydın A. Kliniğimizde takip edilen nedeni bilinmeyen ateş olgularının değerlendirilmesi. 32. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16 Eylül 2006, Antalya

7.Köse Ş, Gözaydın A, Akkoçlu G, Görgün G. İdiopatik hipereosinofilik sendrom: Bir olgu. XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2006, Antalya.

8.Köse Ş, Türken M, Yavaş S, Gözaydın A. Kronik Hepatit B’li Bir Hastada Pegile İnterferon Alfa 2a Tedavisine Bağlı Akut Pankreatit Gelişimi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01-04 Nisan 2010, Antalya.

9.Köse Ş, Çavdar G, Gözaydin A, Yavaş S, Görgün G. İdiopatik hipereozinofilik sendrom: olgu sunumu. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 - 9 Ekim 2011, Çeşme, İzmir.

8. DERGILERDE HAKEMLİK

1. Journal of Clinical and Analytical Medicine

9. YURTIÇI-YURTDIŞI ILGILI DALDA 3-6 AY EĞITIM

1.HIV/AIDS Danışmanlık Kursu. 27 Şubat 2007, İzmir.

 

 

10. PROJELER

1.İzmir Hiv/Aids’le Yaşayan İnsanlara Destek Projesi. 26 Şubat – 4 Haziran 2007. The Global fund ve TC Sağlık Bakanlığı Ortak Projesi.

 

11. TEZ

1.Hastanemiz Yoğun Bakım Birimlerinde Yatan Hastalardan Alınan Rektal Sürüntü Örneklerinde İzole Edilen Enterokok Suşlarinda Vankomisin Direncinin ‘BD GENE OHM VANR’ Testi ve Klasik Yöntemler ile Karşılaştırılması. Dr. Ayhan Gözaydın’ın uzmanlık tezi. İzmir 2010.

 

12. DIĞER BILIMSEL ETKINLIKLER

1.Okullarda Sürekli Hijyen Eğitimi konusunda konuşmalar.

2.Berber, Kuaför ve Güzellik uzmanlarına alerji ile ilgili eğitim ve araştırmalar.

3.2. Tepecik Enfeksiyon Günleri. Kronik Böbrek Yetmezliği ve Hastane Enfeksiyonlarına Bakış” Sempozyumu. Düzenleme Kurulu üyesi. 27-28 Aralık 2008, İzmir.

4.“İzmir İlinde Hepatit B, C ve Allerji Görülme Sıklığı” prevalans çalışması (İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber), 2010.

5.Çeşitli bölgesel TV’lerde 2 konuşma

6.Dördüncü Ultrasonografi Eşliğinde ve Servist Uygulamalı Karaciğer Biyopsi Kursu; Uygulayıcı-Eğitimci; 22 Haziran 2012-İzmir