Op. Dr.Aykut Bozan

  • İlgi Alanları
  • Estetik burun operasyonları
  • Fonksiyonel burun operasyonları
  • Sinüzit cerrahisi
  • Kulak hastalıkları
  • Kronik otit cerrahisi
  • Bademcik cerrahisi
  • Horlama cerrahisi
  • Baş boyun kitleleri

Eğitim ve Uzmanlık
2005 - 2010 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD, İZMİR
2017 - Kemerburgaz Üniv. Tıp Fak. KBB A.B.D.

Kurs ve Sertifikalar
9. Kadavra uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi kursu  8-9 kasım 2008 Ege Üniversitesi Tıp fakültesi KBB ABD.
Rinodays (thenose) 3-4 November 2012, Ankara Prof. Dr. Metin Önerci, Prof. Dr. Wolfgang Pirsig.
Acıbadem Bakırköy Hastanesi KBB günleri Septorinoplasti Kursu 23 Şubat 2013, İstanbul.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi Kadavra uygulamalı Temporal kemik kursu 21-22 haziran 2013
11. Kadavra uygulamalı Endoskopik sinüs cerrahi kursu 24-25 ekim 2014 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi KBB ABD.
Adım Adım Estetik Burun Cerrahisi Uygulamalı Eğitim, 5 eylül 2015, Amerikan Hastanesi.

Mesleki Üyelikler
Türk Kulak Burun Boğaz
Baş Boyun Cerrahisi Derneği

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Bozan A. Vardar R, Akyildiz S, Kirazli T, Ogut F, Yildirim E, Bor S.Investigation of ıntra-esophageal air kinetics and esophageal sphincters in patients with total laryngectomy during esophageal speech. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Aug;272(8):1967-72 DOI: 10.1007/s.00405-015-3600-2

A2. Bozan A. Gode S, Kaya I, Yaman B, Uslu M, Akyildiz S, Apaydın F, Ceylan C, Ozturk G. Long-termFollow-up of PositiveSurgical Margins in Basal Cell Carcinoma of theFace, DermatologicSurgery. 2015 Jul; 41(7):761-7. DOI: 10.1097/DSS.0000000000000394.

A3. Bozan A., Eris H. N., Dizdar D., Gode S., Tasdelen B., Alpay H. C., Effects of Turbinoplasty versus Outfracture and Bipolar Cautery the Lower Concha Volume in Compensatory Lower Concha Hipertrophy in Septoplasty Patients, Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2018 May 18. S1808-8694(18)30245-3. DOI: 10.1016/j.bjorl.2018.04.010.

A4. Dizdar D., Bozan A., Dizdar S., Gode S., Alpay H. C. , Evaluation of Nasal Symptoms in Septoplasty Patients using SNOT-22, Acta Otorhınolaryngologıca Italıca 2019;39:1-5; DOI: 10.14639/0392-100x-2061.

A5. Biray Avci C.,, Kaya I., Ozturk A., Ozates Ay NP., Sezgin B., Kurt CC., Akyildiz NS., Bozan A., Yaman B., Akalin T., Apaydin F., The role of EGFR overexpression on the recurrence of basal cell carcinomas with positive surgical margins, Gene. 2018 Nov 9; 687:35-38. DOI: 10.1016/j.gene.2018.11.024.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1.Değirmenci A., Bozan A.,Sönmez O.,Ünal B., Uğurlu B. Nadir Bir Disfoni Sebebi Olgu: Larinkste Yerleşen Sülük, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015, (Yayın kabul yazısı alınmıştır).

B2.Bozan A., Polat A., Hırcın H.Z., Alpay H.C., Maksiller odontojenik miksoma olgusu,  ENTcase 2016; 2(3): 135-142.

B3. Turgut N., Bozan A., Turgut M.,İşitme engelli bireylerin iletişimsel amaçlı sosyal medya kullanım alışkanlıklarının incelenmesi, KBB Forum Dergisi 2016, 15(4):74-80.

B4. Bozan A.,Polat A., Alpay H.C., Gode S., Tiroglossal duktus kistinde gelişen papiller tiroid karsinom, Ege Tıp Dergisi 2017;56(2):93-95.

B5. Bozan A., Polat A., Dizdar D., Alpay H.C.,  Polymorphous low-grade Adenocarcınoma of the tongue, Fırat Tıp Dergisi 2018,23(2): 91-093.

B6. Turhal G., Göde S., Sezgin B., Kaya İ., Bozan A., Midilli R., Karcı B. Orbital Complication of Pediatric Rhinosinusitis: A Single Institution Report, Turkish Journal of Pediatrics 2020; 62: 533-540.DOI:10.24953/Turkjped.2020.04.002.

C. Ödüller

C1. Bozan A,Akyıldız S., Kirazlı T., Öğüt F.,Bor S.,Vardar R.,  Total larenjektomili hastalarda intralüminalımpedans ve özofagusmotilite çalışması,31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun Cerrahisi Kongresi  en iyi araştırma üçüncülük ödülü, Sözlü Bildiri, Antalya, 2009.

C2. Turgut N., Bozan A., Turgut M.,İşitme engelli bireylerin iletişimsel amaçlı sosyal medya kullanım alışkanlıklarının incelenmesi, 8. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi,Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü üçüncülük ödülü, Poster Bildiri, Ankara, 2016.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan çalışmalar:

D1.Total Larenjektomili Hastalarda İntralüminalımpedans ve Özofagus Motilite Çalışması, 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun Cerrahisi Kongresi, Sözlü Bildiri, Antalya, 2009.

D2.  Tiroid Oftalmopatisinde Endoskopik Transnazal Orbital Dekompresyon 8. Solunum Zirvesi, Sözlü Bildiri, 6-8 Eylül, 2018, Arhavi-Artvin.