Doç. Dr.Aynur Fırat

  • İlgi Alanları
  • Kardiyak anestezi
  • Transplantasyon anestezisi
  • Obstetrik anestezi

Eğitim ve Uzmanlık
2003 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Yüksek Öğrenim
2008 - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim dalı,
2019 - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim dalı, Doçent

Deneyim
1 - Araştırma Görevlisi 14.10.2004-28.10.2008 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 - Uzman Doktor (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) 05.01.2009-15.09.2010 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği, Konya
3 - Uzman Doktor 23.09.2010-30.06.2011 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara
4 - Öğretim Görevlisi 01.07.2011-18.04.2017 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara
5 - Yardımcı Doçent Doktor 19.04.2017-22.10.2019 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara
6 - Doçent Doktor 23.10.2019-26.03.2021 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara Kadro tarihi, 07.12.2020
7 - Doçent Doktor 31.03.2021-halen Özel Medikal Park Antalya Hastaneleri, Antalya
8 - Research Fellowship 7 Haziran-15 Ekim 2011 Anesteziyoloji, Yoğun Bakım ve Ağrı Anabilim Dalı Massachusetts General Hospital Harvard Medical School, Boston, MA, ABD
9 - Misafir Uzman Doktor 7 Temmuz-7 Ekim 2011 Pediyatrik Kardiyak Anestezi Servisi Children’s Hospital Boston Harvard Medical School Boston, MA, ABD
İdari Görev
1 - Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü 26.05.2010 15.09.2010
2 - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Anesteziyoloji Ders Sorumlusu: 2012-2013 (1. ve 3. Dönem), 2013-2014 (1. Ve 3. Dönem), 2014-2015 (3. Dönem), 2015-2016 (3. Dönem).

Mesleki Üyelikler
1 - Türk Tabipler Birliği, 2020
2 - Turkic World Transplantation Society ,2015
3 - European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologist, 2012
4 - Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, 2011
5 - Türk Yoğun Bakım Derneği, 2010
6 - Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği, 2009

Kurs ve Sertifikalar
1 - TC Sağlık Bakanlığı, Hasta Kan Yönetimi 11-12 Ocak 2021, online. Transplantasyon ve Anestezi 25 Ekim 2017 Antalya, Türkiye
2 - Başkent Üniversitesi I. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 30 Mayıs-7 Haziran 2016, Ankara, Türkiye.
3 - Mechanical Circulatory Support Systems, One-Day MCS Workshop, 14 Mayıs 2014, Berlin, Almanya.
4 - Certificate of Attendance & Training, HeartWare Training Program for Left Ventricule Assist Device, 13 Mayıs 2014, Berlin, Almanya.
5 - 16. Mekanik Ventilasyon Kursu, 24-25 Mayıs 2013, Ankara, Türkiye. 2. Torasik Anestezi Çalıştayı, 31 Mart 2013, Ankara, Türkiye
6 - Multiprofessional Critical Care Review Course, 15-17 Ekim 2012, İstanbul, Türkiye.
7 - TARD Eğitimi Geliştirme Kursu Kardiyovasküler Sistem (Modül II), 23-25 Aralık, 2011, Ankara, Türkiye
8 - 8th Annual Perioperative Transesophageal Echocardiography and Echo Boards Review seminar, 24-27 Eylül, 2011, Boston, MA, ABD
9 - USG Eşliğinde Pleksus ve Periferik Sinir Blokları Kursu, 19-20 Şubat, 2011, Ankara, Türkiye
10 - T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, 18-20 Kasım 2009, Konya, Türkiye.
11 - Advanced Life Support Provider Course (European Resuscitation Council), 26-27 Ekim 2009, Antalya, Türkiye.
Havayolu Yönetimi Kursu, 13-14 Mart 2009, Trabzon, Türkiye.
12 - Rejyonal Anestezi Sempozyumu ve Kadavra Kursu, 17-18 Haziran 2006, İstanbul, Türkiye.

Ödüller
1 - TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu’nca 1995 yılında düzenlenen 3. Ulusal Bilim Olimpiyatlarında Kimya dalında Güneydoğu Anadolu Bölgesi üçüncülük ödülü
2 - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi XIV. Öğrenci Sempozyumu Çalışma Grupları Sunumları Dönem III En İyi Çalışma İkincilik Ödülü (2012) ‘Günübirlik cerrahi geçirecek çocukların ve ailelerin ameliyat hakkında bilgilendirilmesinin preoperatif anksiyete ve postoperatif davranış değişiklikleri üzerine olan etkileri’
3 - Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIX. Kongresi, 2013, Trabzon, Türkiye. Sözlü Sunu Yarışması İkincilik Ödülü Arteriyel Switch ameliyatı uygulanan yenidoğanlarda midazolam ve sevofluranın miyokard korunmasi üzerine etkilerinin karşılaştırılması : Ön sonuçlarımız : Camkıran A, Türker M, Araz C, Özkan M, Pirat A.
4 - Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXIV. Kongresi 3-6 Mayıs 2018, Çeşme, İzmir, Türkiye Sözlü Sunu Yarışması Birincilik Ödülü Açık Kalp Cerrahisi Uygulanacak Çocuklarda Yüksek-Düşük Doz Morfin ve Fentanilin Hemodinamik Stabilite ve Stres Cevap üzerine olan Etkilerinin Karşılaştırılması Aynur Camkıran Fırat, Nukhet Akovalı, Şerife Kaplan, Murat Özkan, Pınar Zeyneloğlu, Zeynep Kayhan.

Uluslararası hakemli dergilerde (SSCI, AHCI ve SCI-exp kapsamındaki) yayımlanan

makaleler

The Effect of Anesthesia Technique on Tumor Recurrence
Rate After Mastectomy
Melis Dulgeroglu, Aynur Camkiran Firat, Nukhet Akovali, Coskun Araz, Selim Candan, Zeynep Kayhan

International Journal Of Research In Medical Sciences (Int J Res Med Sci) 2020; 8:1692-5.
Perkütan femoral arter kanülasyonu yapılarak veno-arteriyel ekstrakorporeal membran oksijenatörü takılan yetişkin hastada alt ekstremite perfüzyonunun yeniden sağlanması
Aynur Camkiran Firat, Atilla Sezgin, Arash Pirat

Turk J Anaesthesiol Reanim 2019; 47(1): 73-6.

Perioperative Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation Support During Heart Transplant.
Gedik E, Atar F, Ozdemirkan A, Camkiran Firat A, Zeyneloglu P, Sezgin A, Pirat A.

Exp Clin Transplant. 2017 Feb;15(Suppl 1):224-230

Koroner arter baypas greftleme cerrahisinde pozitif ekspiryum sonu basıncın sağ ventrikül fonksiyonlarına etkisi
      Melis Türker, Aynur Camkiran Firat, Bahar Pirat, Atilla Sezgin, Arash Pirat

      Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2017; 25(1):16-21.

Case reports: Should we do away with  them?
      Aynur Camkiran Firat, Coskun Araz, Zeynep Kayhan

      Journal of Clinical Anesthesia 2017; 37:74-76

Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation Support as a Bridge to Heart Transplant: Report of 3 Cases
Ender Gedik, Aydin Ulas, Ozgur Ersoy, Funda Atar, Aynur Camkiran Firat, Arash Pirat

Exp Clin Transplant 2016 Suppl 3: 121-124

A Randomized Controlled Comparison of the Internal Jugular Vein and the Subclavian Vein as Access Sites for Central Venous Catheterization in Pediatric Cardiac Surgery
      A Camkiran Firat, P Zeyneloglu, M Ozkan, A Pirat.

      Pediatr Crit Care Med. 2016 Jul 28. [Epub ahead of print], 2016: 17(9); 413-419.

Neurologic Complications After Cardiac Transplant
Ruhsen Ocal, Seda Kibaroglu, Eda Derle, Ceyda Tanoglu, A Camkiran, U Can, A Pirat, A Sezgin

Exp Clin Transplant. 2016 Jun 15. doi: 10.6002/ect.2016.0127.

Acute respiratory failure in cardiac transplant recipient
Ozgur Komurcu, Zeliha Aycan Ozdemirkan, Aynur Camkiran Firat, Pinar Zeyneloglu, A Sezgin, A Pirat

Exp Clin Transp 2015 Nov; 13 Suppl 3:22-5.

Early Postoperative Pulmonary Complications After Heart Transplantation
Aynur Camkiran Firat, Ozgur Komurcu, Pinar Zeyneloglu, Melis Turker, Atilla Sezgin, Arash Pirat

Transp Proc 2015; 47:1214-1216.

Accuracy of continous arterial noninvasive pressure monitoring in living liver donors during transplantation. 
C Araz, A Pirat, P Zeyneloglu, N Akovali, A Camkiran Firat, G Arslan

Exp Clin Transplant. 2015 Apr;13 Suppl 1:301-5.

Postoperative effects of Intraoperative Hyperglycemia in Liver transplant Patients 
O Komurcu, A Camkiran Firat, S Kaplan, Z Dayican, A Torgay, A Pirat, M Haberal, G Arslan.

Exp Clin Transplant. 2015 Apr;13 Suppl 1:335-9.

Anesthetic Management In Pediatric Orthotopic Liver Transplantation For Fulminant Hepatic Failure And End-Stage Liver Disease
Camkiran A, Araz C, Balli SS, Torgay A, Moray G, Pirat A, Arslan G

Exp Clin Transplant, 2014 Mar; 12 Suppl1; 106-9.

Carotid endarterectomy with local anaesthesia in patients with advanced age and chronic obstructive pulmonary disease: early term results.
Surer S, Yay K, Camkiran A, Bekmezcil M, Darçın OT.

Turkish Journal of Geriatrics 2013; 16(4):372-5.

Early Onset Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome After Solid Organ Transplantation in Pediatric Patients: A report of 2 cases.
Araz C, Camkiran A, Zeyneloglu P, Sezgin A, Moray G, Pirat A, Arslan G

Transpalantation Proceedings 2013,Dec;45(10):3555-7.

Gabapentin premedication for postoperative analgesia and emergence agitation after sevoflurane anesthesia in pediatric patients.
Salman AE, Camkiran A, Oğuz S, Dönmez A.

Ağrı 2013;25(4):163-168

Radial Mean Arterial Pressure Reliably Reflects Femoral Mean Arterial Pressure in Uncomplicated Pediatric Cardiac Surgery.
Cetin S, Pirat A, Kundakci A, Camkiran A, Zeyneloglu P, Ozkan M, Arslan G.

J Cardiothorac Vasc Anesth 2014;28(1):76-83

Use of Recombinant Activated Factor VIIa for Non-Surgical, Refractory Bleeding in Neonatal Cardiac Surgery Patients: Case Series.
Camkiran A, Pirat A, Zeyneloglu P, Ozkan M, Arslan G.

     J Cardiothorac Vasc Anesth. 2013 Apr;27(2):e14-5

Combination of laryngeal mask airway and pediatric boussignac bougie for difficult tracheal intubation in a newborn with goldenhar syndrome.
Camkiran A, Pirat A, Akovali NV, Arslan G.

Anesth Analg. 2012 Sep;115(3):737-8.

Clinical significance of intestinal type fatty acid binding protein in patients undergoing coronary artery bypass surgery.
Camkiran A, Donmez A, Aldemir D, Isguzar RA, Gultekin B.

The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyol Derg) 2011;11(6):536-41.

Bilateral submandibular salivary gland swelling following regional anesthesia for hip replacement.
Pirat A, Camkiran A, Balci ST, Zeyneloglu P, Kayhan Z.

Acta Anaesthesiol Scand. 2009 Feb;53(2):272.

An epidural hematoma after epidural anesthesia for endovascular aortic aneurysm repair.
Zeyneloglu P, Gulsen S, Camkiran A, Ulu EM, Aslim E, Pirat A.

J Cardiothorac Vasc Anesth. 2009 Aug;23(4):580-2. Epub 2008 Oct 22.

Anesthetic experience with octogenarians undergoing cardiac surgery.
Akpek EA, Camkiran A, Sezgin A.

J Cardiothorac Vasc Anesth. 2008 Aug;22(4):647-8. Epub 2008 Jun 5.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Anesthetic management of renal and liver transplantation recipients during cesarean section (poster)
A Camkiran Firat, A Ayhan, C Araz, M Haberal, Z Kayhan

TTS 30 Haizran-5 Temmuz 2018, Madrid, İspanya

Left Ventricular Assist Device as the Bridge to Heart Transplantation: Five-Case Series (poster)
A Camkiran Firat, N Akovali, E Gedik, P Zeyneloglu,  M Ozkan, A Sezgin, A Pirat

26th International Congress of the Transplantation Society,18-23 Ağustos 2016, Hong Kong, Çin

Terlipressin Increases Blood Pressure and Facilitates Weaning from Cardiopulmonary Bypass in Heart Transplant Recipients with Refractory Hypotension (sozlu sunu)
N Akovali, A Camkiran Firat, D Taskin, P Zeyneloglu, B Gultekin, A Sezgin, A Pirat

26th International Congress of the Transplantation Society,18-23 Ağustos 2016, Hong Kong, Çin

Postextubation stridor in neonates and children undergoing cardiac surgery :Two year of institutional experience(poster)
Aynur Camkiran Firat, Ozlem Ozkalaycı, Ebru Kaval, Murat Ozkan, Arash Pirat

EACTA 2015, Goteburg, İsveç

Comparıson Of Two Methodologıes; Ultrason Guıded Perıvascular Regıonal Anestesıa Of The Internal Carotıd Artery And Deep Cervıcal Plexus Block For Carotıd Surgery(poster)
Aynur Camkıran Fırat, Coşkun Araz, Selim Candan, Tankut Akay, Arash Pirat

EACTA 2015, Goteburg, İsveç

Bispectral index-guided anesthesia on time to tracheal extubation after onpump cardiac surgery (poster)
E Kaval, P Zeyneloglu, A Camkiran Firat, A Sezgin, A Pirat, G Arslan

35th International Symposium on Intensive Care, 17-20 Mart 2015, Brüksel, Belçika.

Early postoperative pulmonary complications following heart transplantation (poster)
A Camkiran Firat, Ö Kömürcü, P Zeyneloglu, M Türker, A Sezgin and A Pirat

35th International Symposium on Intensive Care, 17-20 Mart 2015, Brüksel, Belçika.

Speckle tracking imaging for evaluation of effects of positive end-expiratory pressure level on right ventricular function (poster)
M Turker, A Pirat, A Camkiran Firat, B Pirat, A Sezgin,  G Arslan

35th International Symposium on Intensive Care, 17-20 Mart 2015, Brüksel, Belçika.

Risk Factors For Early Postoperative Pulmonary Complications Following Heart Transplantation (poster).
Aynur Camkiran Firat, Ozgur Komurcu, Pinar Zeyneloglu, Melis Turker, Atilla Sezgin, Arash Pirat

MESOT 10-13 September, 2014, Istanbul, Turkiye.

Accuracy of continous arterial noninvasive pressure monitoring in living liver donors during transplantation
C Araz, A Pirat, P Zeyneloglu, N Akovali, A Camkiran Firat, G Arslan

MESOT 10-13 September, 2014, Istanbul, Turkiye.

The Impact Of Intraoperatıve Hyperglycemıa On Postoperatıve Outcomes In Lıver Transplantatıon (poster)
O Komurcu, A Camkiran Firat, S Kaplan, Z Dayican, A Torgay, A Pirat, M Haberal, G Arslan.

MESOT 10-13 September, 2014, Istanbul, Turkiye.

Comparison of the effects of histidine–triptophan–ketoglutarate solution and crystalloid cardioplegia on myocardial protection during pediatric cardiac surgery
(poster)
S Kuslu, P Zeyneloglu, A Pirat, A Camkiran, M Ozkan, G Arslan

34th International Symposium on Intensive Care, 18-21 Mart 2014, Brüksel, Belçika.

Anesthetic Management In Pediatric Orthotopic Liver Transplantation For Fulminant Hepatic Failure And End-Stage Liver Disease (poster)
Camkiran A, Araz C, Balli SS, Torgay A, Moray G, Pirat A, Arslan G

25th Anniversary Liver Transplantation 4-6 December 2013, Ankara, Türkiye.

A comparison of the effects of midazolam and sevoflurane on myocardial protection during the Arterial Switch operation: a preliminary study (oral presentation)
Camkiran A, Turker M, Araz C, Ozkan M, Pirat A.

EACTA 6-8 Haziran 2013, Barselona, İspanya.

Case reports: Should we do away with them? (poster)
Araz C, Camkiran A, Kayhan Z.

ESA 1-4 Haziran 2013, Barselona, İspanya.

Long Term Survival Following Cardiac Transplantation (poster)
A Sezgin, M Ozkan, T Akay, G Askın, I Hafez, C Kayıpmaz, B Gultekin, A Camkiran, LE Sade, S Aslamacı

MESOT 12-15 December 2012, Abu Dhabi, UAE

Cardiac Transplantation in Pediatric Patients (poster)
M Ozkan, A Sezgin, T Akay, G Askın, S Beyazpınar, B Gultekın, I Erdogan, A Camkiran, P Zeyneloglu, B Varan, S Aslamacı

MESOT 12-15 December 2012, Abu Dhabi, UAE

Early Onset Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome After Solid Organ Transplantation in Pediatric Patients (poster)
C Araz, A Camkıran, P Zeyneloglu, A Sezgin, G Moray, A Pirat, G Arslan

MESOT (The Middle East Society of Organ Transplantation) 12-15 December 2012, Abu Dhabi, UAE

Effect of Weight Diffrence Between Donor and Recipient For Early Mortality in Heart Transplantation (poster)
G Askın, M Ozkan, A Camkiran, M Temurturkan, S Beyazpınar, I Hafez, B Gultekin, A Pirat, A Sezgin, S Aslamacı

MESOT 12-15 December 2012, Abu Dhabi, UAE

A Comparıson of Internal Jugular and Subclavıan Access for Central Venous Catheterızatıon in Pedıatrıc Cardıac Surgery (poster)
A Pirat, A Camkiran, EA. Akpek, P Zeyneloglu, M Ozkan, G Arslan

ISICEM (International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine) 20-23 March 2012, Brussels, Belgium

Predıctors of Multıdrug Resıstant Acınetobacter Baumannıı Infectıons: A Retrospectıve Analysıs in Surgıcal Intensıve Care  Unıt Patıents(poster)
A Camkiran, A Kundakcı, C Araz, A Pirat, P Zeyneloglu, H Arslan and G Arslan

ISICEM 20-23 March 2012, Brussels, Belgium

Risk Factors for Contrast Induced Nephropathy in Surgical Intensive Care Unit Patients.
Araz C, Camkiran A, Ayas HM, Pirat A, Zeyneloğlu P, Arslan G.

Euroanesthesia 2011, 11-14 June, Amsterdam, Netherlands.

Evalution of acute kidney injury with pediatric modified RIFLE criteria after pediatric cardiac surgery. (poster)
P Zeyneloglu, A Pirat, E Baskin, A Camkiran, C Araz, M Ozkan, N Bayraktar, G Arslan

31st Internatıonal Symposıum On Intensıve Care And Emergency Medıcıne March 22-25 2011, Brussels, Belgium

Effects of sevoflurane and isoflurone on renal glomerular and tubular function after congenital heart surgery. (poster)
Zeyneloglu P ,Akpek E, Camkıran A, Araz C, Bayraktar N.

ESA June 12-15 2010, Helsinki, Finland.

Intestinal fatty acid binding protein and other indicators of gastrointestinal system complications in patients undergoing cardiac surgery: effects of cardiopulmonary bypass. (poster)
Camkiran A, Donmez A, Aldemir D, Isguzar AR, Gultekin B.

EACTA (European Association of Cardiothoracic Anesthesiology) June 09-11 2010, Edinburg, Scotland

Anesthetic management of heart transplantation: our experience with early 27 patients.
Akpek EA, Dönmez A, Camkiran A, Sezgin A, Gültekin B.

MESOT 17-20 November 2008, Shiraz, Iran.

Use of audio-Doppler ultrasonograghy guidance for paediatric internal jugular vein catheterization: effect on experience of the operator.
Akpek E, Pirat A, Camkiran A, Arslan G.

The 23nd Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, June 11-14 2008, Antalya, Turkey. (sözlü sunu)

A Practical protocol for controlling blood glucose levels during cardiac surgery. (poster)
Camkiran A, Dönmez A, Oguz S, Araz C, Kayhan Z.

World of Anesthesia 2008, Cape town, South Africa.

Effect of sodium nitroprusside and phentolamine on tissue perfusion during paediatric cardiopulmonary bypass.
Akpek E, Camkiran A, Ozkan S, Vuran C, Arslan G.

The 22nd Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, June 13-16 2007, Krakow, Poland

Do preoperative positive laboratory findings for infection have any impact on postoperative clinical outcome in paediatric cardiac surgery.
Akpek E, Camkiran A, Oguz S, Donmez A, Ozkan S, Varan B, Tokel K.

22nd Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, June 13-16 2007, Krakow, Poland.

Pancytopaenia complicated by ARDS and septic shock.
Candan  S, Camkiran A, Zeyneloglu P, Pirat A, Karaaslan P, Arslan G.

 15th International Intensive Care Symposıum, May 12-14 2005, Istanbul, Turkey

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastada Laringeal Granüloma ve Subglottik Darlığa Bağlı Postoperatif Solunum Sıkıntısı
Çağla Yazar, Manat Aitakhanova, Aykan Gülleroğlu, Aynur Camkıran Fırat, Pınar Zeyneloğlu

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi,

Refrafter Hipotansiyonu olan Kalp Transplantasyon Alıcılarında Terlipresin Kardiyopulmoner Baypastan Ayrılmayı Kolaylaştırır ve Kan Basıncını Artırır: Olgu Serisi-Terlipressin Increases Blood Pressure and Facilitates Weaning from Cardiopulmonary Bypass in Heart Transplant Recipients with Refractory Hypotension: Case Series
Aynur Camkıran Fırat Nukhet Akovalı, Duygu Taşkın, Atila Sezgin, Pınar Zeyneloğlu

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2020; 26(2):111-2

Successful anesthetic management of a 14 year old boy undergoing tricuspid valvular surgery for carcinoid heart disease.
Aynur Camkıran Fırat, Murat Özkan, İlkay Erdoğan, Pınar Zeyneloğlu.

Anestezi Dergisi 2019; 26(1):66-69.

Spinal anestezi ile sezaryen ameliyatı uygulanan gebelerde hipotermi önlenebilir mi?
Asude Ayhan, Aynur Camkıran Fırat, Sevgi Ballı Seyhan, Zeynep Kayhan

Anestezi Dergisi 2018; 26(4): 238-244.

Hastanemizde Mavi Kod Çağrılarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Mehmet Ali Demirci, Aynur Camkıran Fırat, Zeynep Kayhan

Anestezi Dergisi 2018; 26(2);86-94.

Brusella İnfeksiyonuna Bağli Bir Lomber Spondiloartropati Olgusu
Coşkun Araz, Özlem Özkalayci, Aynur Camkiran Firat, Nükhet Akovali, Nuray Topçuoğlu, Gülnaz Arslan

Türkiye Klinikleri Anesteziyolji ve Reanimasyon Dergisi 2016;14(1):24-7

Günübirlik Cerrahi Geçirecek Çocukların ve Ailelerinin Ameliyat Hakkında Bilgilendirilmesinin Preoperatif Anksiyete ve Postoperatif Davranış Değişiklikleri Üzerine Olan Etkileri
Seda Dağlı, Merve Demirci, Alper Kavalcı, Nurdan Kol, Esin Şahin, Esra Uyanık, Aynur Camkıran Fırat, Coşkun Araz

Anestezi Dergisi 2016; 24 (1):13-17.

Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisinde Fast Track Anestezi ve BİS Monitörizasyonu (derleme)
E Kaval, A Camkıran Fırat, P Zeyneloğlu

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2015; 1(1):1-7

Vazovagal Senkop: Olgu Sunumu
D Taşkın, Z Ersoy, Ö Kömürcü, A Camkıran Fırat

Anestezi Dergisi 2015; 23(2):107-109.

Pediyatrik kardiyak cerrahide histidin-triptofan–ketoglutarat ve geleneksel kristalloid kardiyopleji solüsyonlarının miyokardiyal koruma üzerine etkilerinin karşılaştırılması.
Kuşlu S, Fırat Camkıran A, Zeyneloğlu P, Pirat A, Özkan M, Arslan G.

Anestezi Dergisi 2015; 23(1):11-19.

Açık kalp cerrahisi uygulanacak pediyatrik hastalarda subklavyen ven kateterizasyonunda işaret noktası ile iki boyutlu usg yönteminin karşılaştırılması.
Çelik Ç, Fırat Camkıran A, Zeyneloğlu P, Pirat A, Araz C, Arslan G.

Anestezi Dergisi 2015; 23(1): 34-39.

Karaciğer Sirozu Nedeniyle Takip Edilen Hastada Aort Ve Mitral Kapak Replasmanında Anestezi: Olgu Sunumu
Camkıran A, Araz C, Pirat A, Sezgin A, Akpek EA, Arslan G

Anestezi Dergisi 2013; 21(4):250-2.

Koroner arter baypas greftleme cerrahisi geçiren erişkinlerde uzamış mekanik ventilasyonun önbirleyicileri
Veziroğlu NA, Camkıran A, Zeyneloğlu P, Sezgin A, Pirat A, Arslan G

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2013; 11: 6-16.

Cerrahi yoğun bakım hastalarında kontrast madde nefropatisi için risk faktörleri
Araz C, Ayas HM, Camkıran A, Pirat A, Zeyneloğlu P, Arslan G.

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2012; 10: 1-7.

Aynı hastada iki kez lokal anestezik toksisitesine bağlı konvülzyon gelişmesi: olgu sunumu, Araz C, Camkıran A, Candan S, Arslan G.
Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(1):58-62.

Diyabetes Mellituslu Hastalarda Kardiyak Cerrahi Sırasında Kullanılan Protokolün Kan Şekeri Kontrolünde Etkinliği
Camkıran A, Dönmez A, Oğuz S, Kayhan Z

Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi) 2011, 19(4): 524-528.

Yoğun bakım hastalarının endotrakeal entübasyonunda ortaya çıkan metabolik ve  hemodinamik yanıtlara ketamin ve etomidatın etkilerinin karşılaştırılması
Çınar Ö, Pirat A, Zeyneloğlu P, Camkıran A, Bayraktar N, Araz C, Arslan G.

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2011; 9:77-84.

Cerrahi yoğun bakım ünitesinde çok ilaca dirençli acinetobacter baumanni enfeksiyonunun ön belirleyicileri: retrospektif bir analiz
Camkıran A, Kundakcı A, Araz C, Pirat A, Zeyneloğlu P, Arslan H, Arslan G

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2011; 9:53-8.

Kolşisin ve trisiklik antidepresan intoksikasyonu bulunan bir hastada renal replasman tedavilerinin kullanımı: olgu sunumu.
Camkıran A, Sülemanji DS, Zeyneloğlu P, Karaaslan P, Ercan S, Arslan G.

Türkiye Klinikleri Anesteziyloji Reanimasyon Dergisi 2011;9(1):56-60.

Kalp transplantasyonu uygulanan hastaların anestezi yönetiminde erken deneyimlerimiz.
Akpek EA, Dönmez A, Camkıran A, Sarıtaş B, Sezgin A.

Anestezi Dergisi 2009; 17(3):154-158.

Koroner arter bypass greftleme cerrahisi geçiren hastalarda görülen gastrointestinal sistem değişiklikleri. (derleme)
Camkıran A, Dönmez A.

Anestezi dergisi 2009 17(1): 1-9.

Pediyatrik kalp cerrahisinde infeksiyon için pozitif olan preoperatif laboratuvar bulgularının postoperatif klinik seyir üzerine etkisi var mı?
Akpek EA, Camkıran A, Oğuz S, Dönmez A, Özkan S, Varan B, Tokel K.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2007 13(4):151-156.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastada Laringeal Granüloma ve Subglottik Darlığa Bağlı Postoperatif Solunum Sıkıntısı
Çağla Yazar, Manat Aitakhanova, Aykan Gülleroğlu, Aynur Camkıran Fırat, Pınar Zeyneloğlu

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXVI. Kongresi, 17-19 Eylül 2020

Fallot Tetralojisi Nedeniyle Daha Önce Ameliyat Olan Ciddi Pulmoner Kapak Yetmezliği Olan Gebenin Acil Sezaryen Ameliyatı Sırasında Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
Aynur Camkıran Fırat, Deniz Kaya, Çağla Yazar, Zeynep Kayhan

           Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXVI. Kongresi, 17-19 Eylül 2020

Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisinde Bispektral İndeks Monitörizasyonunun İntraoperatif Desfluran Tüketimine Etkisi
Ebru Kaval, Aynur Camkıran Fırat, Sarp Beyazpınar, Pınar Zeyneloğlu

TARK 2019, 7-10 Kasım 2019, Antalya

Laparoskopik Apendektomi Sırasında Nadir Rastlanan Majör Vasküler Yaralanmaya Bağlı Kardiak Arrestin Başarılı Yönetimi: Olgu Sunumu
Beyza Meltem Yurtsever, Deniz Sivrioğlu, Nükhet Akovalı, Aynur Camkıran Fırat, Coşkun Araz, Pınar Zeyneloğlu

TARK 2019, 7-10 Kasım 2019, Antalya

Renal ve karaciğer transplant alıcılarının sezaryen seksiyo sırasındaki anestezik yönetimi
Aynur Camkıran Fırat, Asude Ayhan, Coşkun Araz, Mehmet Haberal, Zeynep Kayhan

TARK 2018, 7-11 Kasım 2018, Antalya

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanacak Çocuklarda Yüksek-Düşük Doz Morfin ve Fentanilin Hemodinamik Stabilite ve Stres Cevap üzerine olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Aynur Camkıran Fırat, Nukhet Akovalı, Şerife Kaplan, Murat Özkan, Pınar Zeyneloğlu, Zeynep Kayhan

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXIV. Kongresi 3-6 Mayıs 2018, Çeşme, İzmir, Türkiye

Pediyatrik Kardiyak Cerrahi Uygulanan Hastaların Anestezi İdamesinde Kullanılan Midazolam ve Sevofluranın Postoperatif Troponin I Seviyesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Hüseyin Utku Yıldırım, Aynur Camkıran Fırat, Murat Özkan, Arash Pirat

TARK 2017, 25-29 Ekim 2017, Antalya, Türkiye

Hastanemizde Mavi Kod Çağrılarının Nedenleri ve Doğruluğu
Mehmet Ali Demirci, Aynur Camkıran Fırat, Zeynep Kayhan

TARK 2017, 25-29 Ekim 2017, Antalya, Türkiye.

 Kalp Nakline Köprü Olarak Venöarteriyel Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu Desteği: Üç Olgu Deneyimi
Ender Gedik, Aydın Ulaş, Özgür Ersoy, Funda Atar, Aynur Camkıran Fırat, Pınar Zeyneloğlu,Atilla Sezgin, Arash Pirat

Türk Yoğun Bakım Derneği 6-10 Nisan 2016 Belek, Antalya

Karsinoid Kalp Tutulumu Nedeniyle Triküspid Kapak Replasmanı Yapılan Hastada Anestezi Yönetimi
Aynur Camkıran Fırat, Murat Özkan, İlkay Erdoğan, Sait Aşlamacı, Arash Pirat

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXI. Kongresi 23-26 Nisan 2015, Kapadokya, Nevşehir, Türkiye

Kalp Transplantasyonu Sonrasında Erken Dönemde Görülen Solunumsal Komplikasyonlar
Aynur Camkıran Fırat, Özgür Kömürcü, Pınar Zeyneloğlu, Melis Türker, Atilla Sezgin, Arash Pirat

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXI. Kongresi 23-26 Nisan 2015, Kapadokya, Nevşehir, Türkiye

Koroner arter baypas greftleme cerrahisinde pozitif ekspiryum sonu basıncın sağ ventrikül fonksiyonlarına etkisi
Melis Türker, Aynur Camkıran Fırat, Bahar Pirat, Atilla Sezgin, Gülnaz Arslan, Arash Pirat

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXI. Kongresi 23-26 Nisan 2015, Kapadokya, Nevşehir, Türkiye

Kalp Cerrahisi Geçiren Yenidoğan ve Çocuklarda  Ekstübasyon Sonrasında Görülen Stridor Sıklığı ve Risk Faktörleri
Aynur Camkıran Fırat, Özlem Özkalaycı, Ebru Kaval, Murat Özkan, Arash Pirat

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XX. Kongresi 17-20 Nisan 2014, Marmaris, Muğla, Türkiye

Karotis Endarterektomi Anestezisinde İki Farklı Bölgesel Anestezi Tekniğinin Karşılaştırılması
Aynur Camkıran Fırat, Coşkun Araz, Selim Candan, Tankut Akay, Arash Pirat

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XX. Kongresi 17-20 Nisan 2014, Marmaris, Muğla, Türkiye

Arteriyel Switch ameliyatı uygulanan yenidoğanlarda midazolam ve sevofluranın miyokard korunmasi üzerine etkilerinin karşılaştırılması : Ön sonuçlarımız
Camkıran A, Türker M, Araz C, Özkan M, Pirat A.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIX. Kongresi 16-19 Mayıs 2013, Trabzon, Türkiye

Perkütan femoral arter kanülasyonu yapılarak veno-arteriyel ekstrakorporeal membran oksijenatörü takılan yetişkin hastada alt ekstremite perfüzyonunun yeniden sağlanması
Camkıran A, Sezgin A, Pirat A.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIX. Kongresi 16-19 Mayıs, Trabzon, Türkiye

Oral Tramadol Komplikasyonu ile Erken Tanı Alan Akciğer Kanseri
Araz C, Seyhan SB, Çetin S, Camkıran A, Candan S.

12. Ulusal Ağrı Kongresi, 17-20 Nisan 2012, İstanbul, Türkiye

Pediyatrik Hastada İdiopatik Nöropatik Ağrı
Araz C, Seyhan SB, Çetin S, Camkıran A, Candan S.

12. Ulusal Ağrı Kongresi, 17-20 Nisan 2012, İstanbul, Türkiye

Karaciğer Sirozu Nedeniyle Takip Edilen Hastada Aort Ve Mitral Kapak Replasmaninda Anestezi: Olgu Sunumu
Camkıran A, Araz C, Pirat A, Sezgin A, Akpek E.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XVIII. Kongresi 12-15 Nisan 2012, Muğla, Türkiye

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Çocukların Perioperatif Dönemde Cerrahi Nedenli Olmayan Aşırı Kanamalarında Rekombinant Faktör VII a Kullanımı: Olgu Serisi
Camkıran A, Pirat A, Zeyneloğlu P, Özkan M, Arslan G

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XVIII. Kongresi 12-15 Nisan 2012, Muğla, Türkiye

Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Santral Venöz Kateterizayon İçin İnternal Juguler ve Subklavyen Venlerin Karşılaştırılması
Pirat A, Camkıran A, Akpek E, Zeyneloğlu P, Özkan M, Arslan G.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XVIII. Kongresi 12-15 Nisan 2012, Muğla, Türkiye

Mastektomi ameliyatı için farklı iki anestezi yönteminin intraoperatif ve postoperatif veriler üzerine olan etkileri.
Candan S, Camkıran A, Araz C, Pirat A, Yağmurdur MC, Arslan G.

12. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, 29 Eylül-02 Ekim 2011.

USG eşliğinde supraklavikülar yaklaşımla infraklavikülar blok : Olgu serisi.
Candan S, Araz C, Camkıran A, Pirat A, Zeyneloğlu P.

12. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, 29 Eylül-02 Ekim 2011.

Karotis endarterektomi anestezisinde iki farklı bölgesel anestezi tekniğinin karşılaştırılması : Ön Sonuçlarımız.
Candan S, Camkıran A, Pirat A, Türker M, Araz C, Akay T.

12. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, 29 Eylül-02 Ekim 2011.

Kalp transplantasyonu sonrası nonkardiyak cerrahi geçiren hastalarda anestezi yönetimi: 3 Olgu
Camkıran A, Zeyneloğlu P, Didik M, Sezgin A, Pirat A, Arslan G

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XVII. Kongresi 13-16 Nisan 2011, Antakya, Türkiye

Koroner arter bypass greftleme cerrahisi geçiren hastalarda görülen gastrointestinal sistem değişiklikleri.
Camkıran A, Dönmez A, Aldemir D, İşgüzar AR, Gültekin B.

TARK 2009, Antalya, Türkiye.

İntraoperatif pulmoner emboli: Bir olgu nedeniyle
Erkoçak R, Kara İ, Acıpayam M, Zor MH, Kartekin A, Aygın F, Yıldız M, Camkıran A, Erkoçak ÖF.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi 2009, Gaziantep, Türkiye.

Mitral kapağında trombüs bulunan term gebede sezaryen ve mitral kapak replasmanında anestezi yönetimi
Camkıran A, Akpek EA, Dönmez A, Önalan G, Güntekin B.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi 19-22 Mayıs 2009, Gaziantep, Türkiye.

Kalp transplantasyonu yapılan hastalarda erken intraoperatif anestezi deneyimlerimiz (kendi).
Akpek EA, Dönmez A, Camkıran A, Sezgin A, Gültekin B.

TARK 2008, Antalya, Türkiye.

Kanser dışı kronik ağrının yüksek doz transdermal fentanil yama ile kontrolü: olgu sunumu.
Candan S, Camkıran A, Arslan G.

TARK 27-31 Ekim 2008, Antalya, Türkiye.

Ekstrakorporeal şok dalgaları ile litotripsi sırasında hasta kontrollü analjezi.
Candan S, Sulemanji DS, Camkıran A, Özdemir H, Tekin İ, Arslan G.

TARK 27-31 Ekim 2008, Antalya, Türkiye.

Gergin omurilik sendromlu hastada nöropatik ağrı.
Candan S, Camkıran A, Pirat A, Kayhan Z.

10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, 12-15 Haziran 2008, İstanbul, Türkiye.

Epidural anestezi ile endovasküler aortik anevrizma onarımı.
Camkıran A, Zeyneloğlu P, Candan S, Gülşen S, Ulu EMK, Aslım E, Pirat A.

Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, 12-15 Haziran 2008, İstanbul, Türkiye.

Açık kalp cerrahisi geçiren 80 yaş üzeri hastalarda anestezi uygulamalarımız.
Akpek EA, Camkıran A, Sezgin A.

TARK 2007, Antalya, Türkiye.

Pediyatrik hastalarda internal juguler ven kateterizasyonu için audio-doppler kullanımı ve uygulayıcının deneyimi üzerine etkisi.
Akpek EA, Pirat A, Camkıran A, Arslan G.

TARK 2007, Antalya, Türkiye.

Konjenital kalp cerrahisinde sevofluran ve izofluranın böbrek fonksiyonlarına etkisi.
Zeyneloğlu P, Akpek EA, Camkıran A, Araz C, Bayraktar N, Özkan S, Dönmez A.

TARK 2006, İstanbul, Türkiye.

Gabapentin premedikasyonunun pediyatrik hastalarda sevofluran ajitasyonu üzerine etkisi.
Salman EA, Camkıran A, Oğuz SE, Dönmez A.

TARK 2006, İstanbul, Türkiye.

Pediyatrik kalp cerrahisinde kardiyopulmoner bypass sırasında kullanılan fentolamin ve sodyum nitroprussidin doku perfüzyonu üzerine etkileri .
Akpek EA, Özkan S, Vuran C, Camkıran A.

TARK 2006, İstanbul, Türkiye

Pediyatrik kalp cerrahisinde preoperatif enfeksiyona ilişkin pozitif laboratuar bulgularının postoperatif klinik seyir üzerine etkisi.
Akpek EA, Camkıran A, Ercan SO, Dönmez A, Özkan S, Varan B, Tokel K.

TARK 2006, İstanbul, Türkiye.

Kardiyak anomalilaerin eşlik ettiği ösefajeal atrezili hastalarımız.
Sulemanji DS, Camkıran A, Akpek EA, Arda S, Arslan G.

Ulusal Pediyatrik Anestezi Kongresi, 8-10 Eylül, 2006, İstanbul, Türkiye.

Kardiyopulmoner bypassın diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda kan şekeri regülasyonuna etkisi.
Camkıran A, Oğuz SE, Balcı ŞT, Araz C, Dönmez A.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIII. Kongresi, 20-23 Nisan 2006, Bolu-Abant, Türkiye.

Kolşisin ve trisiklik antidepresan intoksikasyonu bulunan bir hastada renal replasman tedavi tekniklerinin kullanımı.
Sulemanji DS, Oğuz S, Karaaslan P, Camkıran A, Zeyneloğlu P, Arslan G.

TARK 2005, İstanbul, Türkiye.

KİTAP BÖLÜMÜ

Konjenital kalp cerrahisinde anestezik yaklaşım
Dr Pelin Karaaslan, Dr Aynur Camkıran Fırat, Prof Dr Aslı Dönmez

İntertıp Yayınevi, Ankara, 2015.

Camkıran Fırat A, Zeyneloğlu P. Kalp nakli ve ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu. Gedik E, editör. Yoğun Bakımda Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. Cilt 8 Sayı 1 p.87-94.
KATILDIĞIM KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

TARK 2020 E-Kongre 28-30 Ekim 2020
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXVI. E-Kongresi 18-19 Eylül 2020
TARK 2019 07-10 Kasım 2019 Antalya, Türkiye
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXIV. Kongresi 3-6 Mayıs 2018, Çeşme, İzmir, Türkiye
TARK 2017 25-29 Ekim 2017 Antalya, Türkiye
EACTA 2015 (30th), Goteburg, İsveç
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXI. Kongresi 23-26 Nisan 2015, Kapadokya, Nevşehir, Türkiye
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIX. Kongresi, 2014, Marmaris, Muğla Türkiye.
EACTA, 2013 (28th), Barselona, İspanya
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIX. Kongresi, 2013, Trabzon, Türkiye.
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XVIII. Kongresi, 2012, Bodrum-Muğla, Türkiye.
15. Ulusal Türk Yoğun Bakım Derneği Kongresi, 5-8 Mayıs 2010, İzmir, Türkiye
Türk Yoğun Bakım Derneği Bölgesel Eğitim Toplantısı "Ventilatör İlişkili Pnömoni" 3 Nisan 2010, Adana, Türkiye
TARK, 2009 (43. Ulusal kongre), Antalya, Türkiye
International Intensive Care Symposium, May 2009 (17th), İstanbul, Türkiye
TARK, 2008 (42. Ulusal kongre), Antalya, Türkiye
EACTA, 2008 (23th), Antalya, Türkiye
ARUD, 2008 (Jinekoloji, Obstetrik Anestezi ve Analjezide Güncel Konular Sempozyumu), Ankara, Türkiye
TARK, 2007 (41. Ulusal kongre), Antalya, Türkiye
ESMO Course on Palliative Care in Oncology, 2006, Ankara, Türkiye
TARK, 2006 (40. Ulusal kongre), İstanbul, Türkiye
Rejyonel Anestezi Sempozyumu, 2006, İstanbul, Türkiye
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIII. Kongresi, 2006, Abant-Bolu, Türkiye

KONUŞMALAR

İlaç etkileşimleri ve Gebelik-Emzirme Döneminde İlaç Etkileşimi ve Kullanımı (1 st)
           TARD 2022 CEEA Modül 4 “Anne ve çocuk istenmeyen etkiler”

           12-13 Şubat 2022, online

Kalp transplantasyonunda anestezi yönetimi ve erken postoperatif dönem
            7. Transplantasyon Anestezisi Kursu, 28 Ekim 2020

Konjenital Kalp Cerrahisinde Aprotinin
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXVI. E-Kongresi 18-19 Eylül 2020

Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler (1 st)
           İlaç etkileşimleri ve Gebelik-Emzirme Döneminde İlaç Etkileşimi ve Kullanımı (1 st)

           TARD 2019 CEEA Modül 4 “Anne ve çocuk istenmeyen etkiler”

           12-13 Ekim 2019, Ankara, Türkiye

Kalp transplantasyonunda anestezi yönetimi ve erken postoperatif dönem
            6. Transplantasyon Anestezisi Kursu, 03-04 Ekim 2019, Ankara, Türkiye

Kalp transplantasyonunda anestezi yönetimi ve erken postoperatif dönem
            5. Transplantasyon Anestezisi Kursu, 18-19 Nisan 2019, Ankara, Türkiye

Gebede annede oluşan fizyolojik değişiklikler ve doğum (1 st)
            Uterotoniklerin rasyonel kullanımı (1 st)

            II. Obstetrik Anestezide Uzmanlık Okulu, 16-18 Mart 2019, Ankara, Türkiye

Emergency Training Medicine Days, 26-31 March 2018
In cooperation with Baskent University and Semey State Medical University

Airway Management, lesson and 2 groups workshop (28 March 2018, 5,5 hours)

İlaç etkileşimleri ve Gebelik ve Emzirme Döneminde İlaç Seçimi
TARD 2017 CEEA Modül 4 “Anne ve çocuk istenmeyen etkiler”

11-12 Kasım 2017, Ankara, Türkiye

TÖE Sırasında Hasta Güvenliği
Temel Transözefageal Ekokardiyografi Kursu

25-26 Ekim 2016, İstanbul, Türkiye

Konjenital Kalp Hastalığı olan Erişkinlerde Nonkardiyak Cerrahide Anestezi
ARUD 23 Aralık 2015, Ankara, Türkiye

İlaç etkileşimleri
TARD 2015 CEEA Modül 4 “Anne ve çocuk istenmeyen etkiler”

7 Kasım 2015, Ankara, Türkiye

KPB Sırasında Hematolojik ve Vasküler Değişiklikler
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXI. Kongresi 23-26 Nisan 2015, Kapadokya, Nevşehir, Türkiye‘Pediyatrik Hastalarda Vasküler Girişimler’ BÜTF Pediyatrik Cerrahi ABD, 6 Nisan 2011, Ankara