Op. Dr.Aynur Nurıyeva

  • İlgi Alanları
  • Burun estetiği
  • Sinüs hastalıkları
  • Alerji
  • Baş dönmesi
  • İşitme kayıpları
  • Bademcik cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
2003 - 2009 - Azerbaycan Tıp Universitesi – Tıp Fakültesi, Tedavi İşi
2012 - 2018 - Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Deneyim
Üç Eylül Tıp Merkezi, KBB uzmanı, Ödemiş, İzmir, Eylül 2018 – Şubat 2019
2018 - 2019 - Üç Eylül Tıp Merkezi, KBB uzmanı, Ödemiş, İzmir
2019 – devam ediyor – Medicalpark İzmir

Kurs ve Sertifakalar
Dokuz Eylül Üniversitesi: 6. Kadavra Uygulamalı Rinoplasti Kursu, (2018), Tıp Fakültesi, Ekim 13.
İstanbul Üniversitesi: 4. Cerrahpaşa Endoskopik Sinüs Cerrahisi, (2017), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nisan 8-9.
Temporal Bone Dissection Course on Cadaver Heads, (2016), Trans European Postgraduate Otology Neurootology Education, March 12-13.

Ödüller
Nuriyeva A., İmre A., Karaca G., Pınar E., Aladağ İ., Öncel I.S., “Transsfenoidal cerrahide kritikanatomik landmarkların analizi ve interkarotid mesafe ile korelasyonu” başlıklı bildirisi 28 Nisan - 1 Mayis 2018 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 14. TURK RİNOLOJİ KONGRESİ’nde POSTER BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Nuriyeva A., İmre A., Karaca G., Pınar E., Aladağ İ., Öncel I.S., "Transsfenoidal cerrrahide kritik anatomik landmarkların analizi ve interkarotid mesafe ile korelasyonu", 14. Türk Rinoloji Kongresi, (2018), 28 Nisan - 1 Mayıs, Antalya, Türkiye.

A2. İmre A., Aslan H., Nuriyeva A., “Kemiğe implanteişitme sistemi uygulamasına sekonder gelişen kronik baş ağrısı olgu sunumu”, 12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, (2016), Nisan 21-24, Antalya, Türkiye.

A3. Pınar E., Nuriyeva A., “Dky’de Siringosistadenoma Papilliferum Nadir Olgu Sunumu”, 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, (2015), 28 Ekim – 01 Kasım, Antalya, Türkiye.