Doç. Dr.Aynur Solak

Eğitim ve Uzmanlık
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık
Şifa Hastanesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık

Üye Olduğu Dernekler
Türk Radyoloji Derneği
Türk Manyetik Rezonans Derneği
Türk Tabipler Odası
Avrupa Radyoloji Derneği