Uzm. Dr.Ayşe Akkuş

  • İlgi Alanları
  • Kök hücre tedavileri
  • Lazerle leke tedavileri
  • BBL rozasea tedavisi
  • Altın iğne yüz germe
  • Kılcal damar tedavileri
  • Mezoterapi
  • PRP
  • Botoks dolgu uygulamaları

Eğitim ve Uzmanlık
2012 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
2017 Yıldırım Beyazit Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği Uzmanlık

Deneyimler
2012-2017 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği
2017-2019 Tunceli Devlet Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Dermatoloji Derneği
Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Türk Tabibleri Birliği

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Akkus A, Demirseren DD, Demirseren ME, Aktaş A.” The treatment of ingrown nail : Chemical matricectomy with NAOH versus wedge resection”. Dermatologic Therapy,2018; DOI: 10.1111/dth.12677.
A2. Akpolat ND, Akpolat AO, Namdaroğlu o, Akkus A. Tırnak batması tedavisinde Winograd yöntemi ve % 10 sodyum hidroksit ile yapılan kimyasal koterizasyonun karşılaştırılması.Turkderm. 2016;119–23.doi: 10.4274/turkderm.24434
A3 . Kilinc F, Akbas A, Sener S, Yavuz SO, Akkus A, Aktas A. “A case of facial lentiginous lichen planus pigmentosus associated with Hashimoto’s thyroiditis and diabetes mellitus.” Our Dermatol Online.2015; 6(4): 440-442. DOI: 10.7241/ourd.20154.119
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Akbas A, Kilinc F, Akkus A, Metin A, Sener S.  A retrospective analysis of hospitalized autoimmun bullous disease patients. 11. EADV Spring Symposium 22 -27  May 2014, Belgrade, Sırbia. Abstract programme book
B2. Akbas A, Kilinc F, Yavuz S, Sener S, Akkus A, Metin A. A rare cause of lymphedema: Morbus Morbihan disease. 23. EADV Congress, 8-12 October 2014 Amsterdam, Netherlands, Abstract programme book P019.
B3. Akbas A, Kilinc F, Yavuz S, Sener S, Akkus A, Metin A. Rare cystic formations obstructing the external ear canal; Steatocystoma multiplex. 23. EADV Congress, 8-12 October 2014 Amsterdam, Netherlands, Abstract programme book P1277.
B4. Akbas A, Kilinc F, Sener S, Akkus A, Ozgor O, Aktas A. Demodicozis: Two cases. 12. EADV Spring Symposium, 5-8 March, 2015 Valencia, Spain, Abstract programme book P567.
B4. Fadime Kilinc, Ayse Akbas, Sibel Orhun Yavuz, Sertac Sener, Ayse Akkus, Ahmet Metin, Duriye Deniz Demirseren.  A Case Of Paederus Dermatitis. 23rd World Congress Of Dermatology Vancouver,Canada ,June 8-13,2015, P- No 3019037.
B5. Ayse Akbas, Fadime Kilinc, Sertac Sener, Ayse Akkus, Ahmet Metin, Duriye Deniz Demirseren.  A Case Of Generalised Lichen Amiloidosus Treated With Retinoids. 23rd World Congress Of Dermatology Vancouver,Canada ,June 8-13,2015, P -No- 3019106.
B6. Sertac Sener, Fadime Kilinc, Ayse Akbas, H. Sibel Orhun Yavuz, Ayse Akkus, Ahmet Metin, Duriye Deniz Demirseren.  A case of acne agminatta treated with isotretinoin. 23rd World Congress Of Dermatology Vancouver, Canada, June 8-13,2015, P No- 3026877.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. S Emre, A Akkus. “Genital Herpes”. Fundamentals of Sexually Transmitted Infections, 2017 - intechopen.com.
C2. Akpolat NA, Akkus A, Kaynak E. “An update on the epidemiology, diagnosis and treatment of leprosy”. Hansen’s Disease, 2018- intechopen.com.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan yayınlar :
D1.  Akbaş A, Kılınç F, Akkuş A, Şener S, Metin A. “Yatırılarak Tedavi Edilen Otoimmun Büllöz Dermatozlu Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi”.Dermatoz.2015;4. doi: 10.15624.dermatoz15064a1
D2. Akkuş A, Demirseren DD, Akıncı S, Gümüşkaya B, Dilek İ, Aktaş A. “Nadir Görülen Bir Paraneoplastik Dermatoz: Nekrobiotik Ksantogranülom”.Dermatoz.2015;3.doi: 10.15624.dermatoz15063o5
D3.  Kılınç F, Akbaş A, Şener Ş, Yavuz HSO, Akkuş A, Metin A. Sol kolda kaşıntılı yaralarla başvuran 37 yaşında erkek olgu. Loop olgularla dermatoloji, cilt 1,sayı 1 2014 ;1-3.
D4.  Şener Ş, Akbaş A, Doğan HT,  Süngü N, Kılınç F, Akkuş A, Metin A.  Alt Bacak arka bölgesinde kızarık sulantılı iltihaplı yara yakınması ile başvuran 15 yaşında erkek olgu. Loop  olgularla dermatoloji, cilt 1,sayı 1, 2014;4-6.