Prof. Dr.Ayşe Aktaş

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
1989 - Anadolu  Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans
1989 - Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi - Yüksek Lisans 
1998 - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları - Doktora, Uzmanlık
2009 - Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Allerjik Hastalıklar BD, Yan Dal

Deneyim
1994 - 1998 - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi    
1999 - 2006 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi    
2006 - 2009 - Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi     
2006 - 2009 - Eskişehir Osmangazi Ünivesitesi Tıp Fakültesi    
2009 - 2012 - İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi    
2012 - 2018 - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD. Allerji ve İmmünoloji BD
İdari Görevler
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Anabilim Dalı Başkanı                          
1999 - 2003Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
2014-2018, Temmuz Sağlık Bilimleri Ens. Müdür    Manisa CBU,
CBU-SBED, 2014-2018, Temmuz - Dergi Editörlüğü

Mesleki Üyelikler
Toraks Derneği
Akciğer Kanserleri Derneği
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği
European Academy of Allergy and Clinical Immunology

       

1. Ünlü, M, Ü. Sahin, M. Yarıktas, M. Demirci, A. Akkaya, M. Öztürk M ve A. Aktaş, “Allergic rhinitis in Rosa domescena cultivators: a novel type of occupational allergy?,’’ Asian Pac J Allergy Immunol, 19, 231-5 (2001).

2. Ünlü, M., A. Aktaş, N. Doğan, “The prevalence of asthma among secondary school students in Afyon, Turkey’’, Asian Pac J Allergy Immunol, 20, 1-6 (2002).

3. Cirit, M., A. Aktaş ve M. Ünlü, “Physicians' approach to the diagnosis and treatment of tuberculosis in Afyon, Turkey,’’ Int J Tuberc Lung Dis, 7, 1-5 (2003).

4. Cevrioglu, A.S., F. Fidan, M. Unlu, M. Yılmazer, A. Aktaş, I.V. Fenkci, M. Serteser, “The effects of hormone therapy on pulmonary function tests in postmenopausal women,’’ Maturitas, 49, 221-7 (2004).

5. İnan, U.U., S. Ermis, A. Aktaş, E. Onrat, A. Yucel, F. Özturk, A. Asağıdağ ve A. Celik, “The Comparative Cardiovascular, Pulmonary, Ocular Blood Flow, and Ocular Hypotensive Effects of Topical Travoprost, Bimatoprost, Brimonidine, and Betaxolol,’’ J Ocul Pharmacol Ther, 20, 293-310 (2004).


6. Kaya, D., I. Barutcu, A.M. Esen, E. Onrat, A. Aktaş ve M. Unlu, “Comparison of the effects of ipratropium bromide and salbutamol on autonomic heart rate control,’’ Europace, 6, 602-7 (2004).


7. Aktaş, A., A. Kahraman, H. Cakar, H. Ellidokuz ve M. Serteser, “Plasma Malondialdehyde and Erythrocyte Glutathione Levels in Workers with Cement Dust-Exposure Silicosis,’’ Toxicology, 207, 15-20 (2005).

8. Aktaş, A., S.E. Fıçıcı, A. Ay, H. Ellidokuz, R.G. Sıvacı ve M. Konuk, “Detection of Fungi Spectrum in Industrial and Home Bakeries and Determinated Fungal Allergy with Skin Prick Test,” Asian Pac J Allergy Immunol, 23, 79-85 (2005).


9. Sıvacı, R., A. Aktaş, M. Yılmazer, S. Yılmaz, H. Ellidokuz ve C. Polat, “The effect of low-flow sevoflurane and desflurane on pulmonary mechanics during laparoscopic surgery,” J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 15, 125-9 (2005).

10. Uçgun İ., A. Özakyol, M. Metintaş, H. Moral, A. Aktaş, C. Bal, H. Yıldırım, “Relationship between hypoxic hepatitis and cor pulmonale in patients treated in the respiratory ICU,” International Journal of Clinical Practice,59, 1295-1300 (2005).

11. Esme, H., F. Fidan, A. Aktaş, M. Unlu, M. Acar, I.H. Ciftci, “A case of bronchobiliary fistula associated with subdiaphragmatic abscess after hepatic surgery”, Indian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,21, 177-179 (2005).

12. Aktaş A, Korcan E, Konuk M, Kurt E, Toprak D, Ay A. Determination of fungal frequency and comparison of allergic symptoms related with buildings and fungi in Afyon, Turkey. Saudi Med J. 27, 1146-51, (2006).

13. Kurt E, Yildirim H, Kiraz N, Aktaş A, Metintas M, Akgun Y, Erginel S. Oropharyngeal candidiasis with dry-powdered fluticasone propionate: 500 microg/day versus 200 microg/day. Allergol Immunopathol (Madr), 36(1):17-20, (2008).

14. Kurt E, Ozkan R, Aktaş A, Calisir C, Metintas M. Irreversiblity of remodeled features on high-resolution computerized tomography scans of asthmatic patients on conventional therapy: a 6-year longitudinal study. J Asthma. Apr;46(3):300-7, (2009).

15. Kurt E, Aktas A, Gulbas Z, Erginel S, Arslan S.The effects of natural pollen exposure on inflammatory cytokines and their relationship with nonspecific bronchial hyperresponsiveness in seasonal allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc. 2010 Mar;31(2):126-31.

16. Kurt E, Aktas A, Aksu K, Keren M, Dokumacioglu A, Goss CH, Alatas O. Autologous serum skin test response in chronic spontaneous urticaria and respiratory diseases and its relationship with serum interleukin-18 level. Arch Dermatol Res. 2011 Mar 30. [Epub ahead of print]

17. Bavbek S, Yılmaz I, Celik G, Aydın O, Erkekol FO, Aktaş A, Kurt E, Ediger D, Dursun B, Abadoğlu O, Ozşeker F, Akkaya E, Karakış GP, Canbakan S, Yüksel S, Mısırlıgil Z. Prevalence of aspirin-exacerbated respiratory disease in patients with asthma in Turkey: A cross-sectional survey. 2011

18. Aktas A, Kurt E, Gulbas Z. Cytokine Expression Before and After Aspirin Desensitization Therapy in Aspirin-Exacerbated Respiratory Disease. Inflammation. 2013 Aug 3. [Epub ahead of print]

19. Erdem Eren, Ayşe Aktaş, Seçil Arslanoğlu, Aylin Kopar, Ejder Ciğer, Yılmaz Özkul, Kazım Önal, Hüseyin Katılmiş.  Diagnosis of allergic rhinitis: inter-rater reliability and predictive value of nasal endoscopic examination: a prospective observational. Clinical Otolaryngology. 2013 Aug.

20. Erdem Eren, Seçil Arslanoğlu, Ayşe Aktaş, Aylin Kopar, Ejder Ciğer,  Kazım Önal, Hüseyin Katılmiş. Factors confusing the diagnosis of laryngopharyngeal reflux: the role of allergic rhinitis and interrater variability of laryngeal findings. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck. 2013 Aug.

21. Ayse Aktas, Zeynep Akcali, Serdar Tarhan. Clinical and radiological properties of common variable immunodeficiency patients: Case series. Indian Journal of Allergy, Asthma and Immunology | Jul-Dec 2014. Volume 28. Issue: 2  Page: 98-102.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Emel Kurt, Ayşe Aktaş. Özel Durumlarda Bronkoskopi Uygulamaları. Astım ve bronkoskopi. Sayfa 381-90. Editör Muzaffer Metintaş. Poyraz Kitapevi, 2008.

YURT İÇİ YAYINLAR LİSTESİ

1. Çelik, P., M. Akın, Ş. Yensel, N. Buket ve A. Aktaş, “Tüberküloz olgularının yaş gruplarına göre klinik ve radyolojik olarak karşılaştırılması”, Heybeliada Tıp Bülteni, 3, 64-68, (1997).

2. Çelik, P., M. Akın, U. Gönlügür ve A. Aktaş, “Hemoptizili olgularımızın analizi”. Heybeliada Tıp Bülteni, 3, 45-48, (1997).

3. Çelik, P., A. Yorgancıoğlu, A. Aktaş, A. İşisağ ve İ. Yorulmaz, “Renal Hücreli karsinomun akciğer metastazı (Üç olgu sunumu)”, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 1, 66-75, (1997).

4. Çelik, P., M. Akın, A. Yorgancıoğlu, F. Topçu, T. Keskin, T. Göktalay, A. Aktaş, D. Yağız, C. Özcan ve R. Yiğitoğlu, “Karakılınçlı Köyünde Malignite Oranı Yüksek Mi?”, Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 4, 148-151, (1998).

5. Çelik, P., A. Yorgancıoğlu, R. Yiğitoğlu, S. Aktoğu, A. Aktaş ve M. Akın, “Malign pevral efüzyonlarda stümör belirleyicileri olarak CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA ve AFP düzeyinin tanı değeri”, Solunum Hastalıkları, 9, 43-53, (1998).

6. Çelik, P., A. Yorgancıoğlu, M. Akın, A. Aktaş, F. Topçu, T. Göktalay, T. Keskin, D. Yağız ve G. Dinç, “Tekstil Fabrikası İşçilerinde solunum fonksiyon parametreleri”, Solunum Hastalıkları, 10, 140-144, (1999).

7. Aktaş, A., M. Akın, “Fiberoptik Bronkoskopinin Tanı Değeri’’,  Kocatepe Tıp Dergisi, 2, 59-64, (2001).

8. Onrat, E., M. Alpaslan ve A. Aktaş, “Kısa süreli roksitromisin tedavisinin QT uzunluğu ve dispersiyonu üzerine etkileri,” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 54, 215-218, (2001).

9. Alpaslan, M., E. Onrat, A. Aktaş, A. Yücel, “İnterventriküler septum bazalinde incelme ve skar ile uyumlu görünüm: kardiyak sarkoidozu düşündüren ilginç bir bulgu” Türk Ekokardiyografi Dergisi, 3, 39-42, (2001).

10. Aktaş, A., M. Ünlü, T. Fıstık, T. Liman, M. Solak, “Astımlı olgularda Dermatoglifik Analizler”, Heybeliada Tıp Bülteni, 8, 15-18, 2002.

11. Ünlü, M., A. Aktaş, T.A. Şen ve M. Cirit, “Afyon il merkezindeki ilk öğretim okullarında tüberkülin testi sonuçlarının değerlendirilmesi”, Heybeliada Tıp Bülteni, 1, 15-17, (2002).

12. Cirit, M., A. Aktaş ve M. Ünlü, “Afyon’da Hekimlerin Sigara İçme Alışkanlığı”, Toraks Dergisi, 3, 253-256, (2002).

13. Aktaş, A., M. Ünlü, M. Cirit ve A. Yücel, “Mermer İşçilerinde Solunum Fonksiyon Testleri, Solunum Semptomları ve Akciğer Grafisi Bulguları’’, Toraks Dergisi, 3, 188-93, (2002).

14. Aktaş, A., M. Ünlü ve M. Cirit, “Afyon Verem Savaş Dispanserinde 1990-2000 tarihleri arasında izlenen 627 tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi”, Solunum Hastalıkları, 13, 271-276, (2002).

15. Ünlü, M., A. Aktaş, M. Cirit ve R. Demirel, “Afyon’da lise öğretmenlerinin sigara içme alışkanlığı ve sigaraya karşı tutumları”, Solunum Hastalıkları, 13, 203-207, (2002).

16. Aktaş, A., M. Ünlü, S. Dereköy, M. Cirit ve A. Yücel, “Kartagener sendromu”, Selçuk Ün Tıp Fak Dergisi, 18, 257-259, (2002).

17. Ünlü, M., A. Aktaş ve M. Cirit, “Afyon ve ilçelerindeki hekimlerin toplum kökenli pnömonilerde tanı ve tedavi yaklaşımları”, Akciğer Arşivi, 3, 9-16, (2002).

18. Aktaş, A., M. Ünlü, N. Demirtürk, “İnterferon-alpha2a induced persistent dry cough in a patients with chronic acive hepatitis B (A case report)” İnfeksiyon Dergisi, 18, 365-7, 2004.

19. Altındiş, M., A. Aktaş, M. Ünlü ve Y. Kırlangıç, “Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde hepatit C virüs infeksiyonu sıklığı”, Viral Hepatit Dergisi, 2, 76-81, (2004).

20. Ünlü, M.,  A. Aktaş, T.A. Şen,  N. Doğan, G.Z. Tuncer, “Factors Affecting the Cigarette Smoking Habits Among Students in Afyon-Turkey”, Akciğer Arşivi, 1, 15-19, (2004).

21. Aktaş, A., H. Ellidokuz, H. Esme, M. Ünlü ve A. Ay, “Kağıt Fabrikası Çalışanlarında Solunum Sistemi Semptomları ile Birlikte Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi”, Solunum Hastalıkları, 15, 165-169, (2004).

22. Sıvacı, R.G., A. Aktaş, C. Balcı, B. Taylan, A. Ay ve S. Karabekir, “Kronik obstrüktif akciğer hastalarında mekanik ventilasyon sonrası görülen hipofosfatemi”. Kocatepe Tıp Dergisi.,2005.

23. Demirdal, T., A. Aktaş, M. Yaman, A. Haktanır, N. Demirtürk, “Bilinç bulanıklığı ile seyreden milier tüberküloz olgusu”, Osmangazi Tıp Dergisi, 27, 2005.

24. Aktaş, A., A. Yücel, E. Pala, N. Demirtürk, M. Maralcan, “Düşük doz steroid kullanımı sırasında akciğer tüberkülozu gelişen sistemik lupus eritematozuslu bir olgu”, Heybeliada Tıp Bülteni, 2005

25. Aktaş, A., A. Yücel, V. Fenkci, A. Ay, E. Pala, “Sezaryan sonrası akciğer ödemi ile seyreden amnion sıvı embolisi”, Heybeliada Tıp Bülteni, 2005.

26. Aktaş, A. “Astım atak tedavisi”, Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3(24):23-31, 2007.

27. Aksu K, Kurt E, Parspour Ş, Aktaş A, Gülbaş Z. Lymphocyte Subgroups in Different Forms of Tuberculosis Turkish Thorasic Journal. 13, 1, Sayfa 1-5, Mart 2012.

28. Aktas A. Gebelik ve Astım. Astım Bülteni, 2016. TÜSAD dergisi.

29. Long Term Use And Tolerabılıty Of Etodolac In Patıents Wıth Non Steroıdal Antı

Inflammatory Drug Induced Urtıcarıa And Angıoedema. Ayşe Aktaş, Emel Kurt. CBU-SBED, 2016, 3(4): 437-441.

30. Gebelık Ve Astım. Derleme CBU-SBED, 2016, 3(2):424-425

31. The Frequency Of Nonsteroidal Anti Inflammatory Drugs Hypersensitivity Reactions In Patiens With Musculoskeletal System Diseas. Ayşe Aktaş, Zeliha Ünlü, Fatih Akkoç, Aylin Türel Ermertcan. CBU-SBED, 2016, 3(4):442-446.

32. Self-Reported Prevalence Of Tobacco Use Among University Students Üniversite Öğrencileri Arasında Tütün Kullanımı Prevalansı Hüseyin Elbi, Ayşe Aktaş , Süheyla Rahman, Selim Altan, Beyhan Cengiz Özyurt. Tepecik Eğit. Ve Araşt. Hast. Dergisi 2018;28(1):33-38.

33. Perikardial Kist: Nadir Bir Olgu Bildirisi. Neslihan Erdem, Ayşe Aktaş, Cihan Göktan. Cbu-Sbed, 2015, 2(4):122-124

Bildiriler

1. Çelik, P., M. Akın, Ş. Yensel, N. Buket ve A. Aktaş, “Tüberküloz olgularının yaş gruplarına göre klinik ve radyolojik olarak karşılaştırılması”, XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, SB-30, (Ek 1), Marmaris, (1996).

2. Çelik P, Gönlügür U, Akın M, A. Aktaş, “Hemoptizili olgularımızın analizi”, XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, SB-30, (Ek 1), Marmaris, (1996).

3. Çelik, P., A. Yorgancıoğlu, R. Yiğitoğlu, S. Aktoğu, A. Aktaş ve M. Akın, “Malign ve nonmalign perva hastalıklarında serum ve plevra CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA ve AFP düzeyinin tanı değeri”, XXIV. Ulusal TÜSAD Kongresi, p:87, Özet Kitabı, (1997).

4. Çelik, P., M. Akın, A. Yorgancıoğlu, F. Topçu, T. Keskin, T. Göktalay, A. Aktaş, D. Yağız, C. Özcan ve R. Yiğitoğlu, “Karakılınçlı Köyünde Malignite Oranı Yüksek Mi?”, Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi, (Ek 1), PS: 399, Antalya, (1998).

5. Çelik, P., A. Yorgancıoğlu, M. Akın, A. Aktaş, F. Topçu, T. Göktalay, T. Keskin, D. Yağız ve G. Dinç, “Pulmonary Parameters of Workers in a textile factory”, ERS Annual Congress, Geneva, p303, 1998.

6. Çelik, P., A. Yorgancıoğlu, M. Akın, A. Aktaş, F. Topçu, T. Göktalay, T. Keskin, D. Yağız ve G. Dinç, “Tekstil fabrikası işçilerinde solunum fonksiyon parametreleri”, Toraks Derneği İkinci Kongresi, TP:350, Antalya, (1998).

7. Aktaş, A., İ. Doğan, Y. Kırlangıç ve M. Gürsoy, ‘’Afyon Göğüs Hastalıkları Hastanesinde 1995-2000 yıllarında izlenen 150 tüberküloz hastasının retrospektif olarak değerlendirilmesi’’, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi Özet kitabı, SB54, Antalya, 2000.

8. Onrat, E., M. Alpaslan, A. Aktaş, “Kısa süreli roksitromisin tedavisinin QT uzunluğu ve dispersiyonu üzerine etkisi,” Toraks Derneği IV. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi (EK 1), 109, İzmir 2001.

9. Aktaş, A. ve M. Ünlü, “Afyon Göğüs Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi gören olguların sigara kullanma alışkanlıklarının incelenmesi”, Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi (Ek 1), 76, İzmir, 2001.

10. Ünlü, M., A. Aktaş ve N. Doğan, “The prevalence of asthma among secondary school sudents in Afyon, Turkey,’’ 12th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Vol. 20, 319, 2002

11. Aktaş, A., M. Ünlü, M. Cirit ve A. Yücel, “Respiratory symptoms and pulmonary function tests of marble workers”,  12th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Vol. 20, 128s, 2002.

12. Ünlü, M., A. Aktaş ve N. Doğan, “Afyon’da 13-18 yaş öğrencilerde astım ve astım benzeri semptom prevalansı”, Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi (Ek 1), 90, Antalya, 2002

13. Aktaş, A., M. Ünlü, M. Cirit ve A. Yücel, “Mermer işçilerinde solunum fonksiyon testleri ve pulmoner semptomların araştırılması”, Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi (Ek 1), 146, Antalya, 2002.

14. İnan, Ü. Ü., E. Onrat, A. Aktaş, S. Ermiş, A. Yücel, F. Öztürk, A. Çelik, A. Aşağıdağ, “Travoprost % 0.004, Unoprostone isopropyl % 0.15, Brimonidine % 0.2 ve Betaxolol % 0.25 ‘in Kardiyovasküler, pulmoner ve oküler hipotansif Etkileri”, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, P: 67, 713, Ankara, 2002.

15. Ünlü, M., A. Aktaş, T.A. Şen ve M. Cirit, “Afyon il merkezindeki ilk öğretim okullarında tüberkülin testi sonuçlarının değerlendirilmesi”, Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi (Ek 1), 171, Antalya, 2003.

16. Altındiş, M., M. Ünlü, O.C. Aktepe, A. Aktaş, Z. Çetinkaya, N. Demirtürk ve R. Keşli, “Afyon Bölgesi Sağlık Çalışanlarında Tüberküloz Taraması”, 4. Ulusal Mikobakteri Simpozyumu, Abant, 173, 2002.

17. Cirit, M., A. Aktaş ve M. Ünlü, “Afyon’da hekimlerin sigara içme alışkanlığı”, Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi (Ek 1), 54, Antalya, 2003.

18. Kaya, D., E. Onrat, A. Aktaş, M. Unlu, I. Barutcu, C. Kilit, L. Tetik, “Ipratropium bromide decreases cardiac vagal modulation more than salbutamol during mild exercise: a randomized, double blinded, placebo-controlled, crossover study,’’ 19th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology, Vol. 31, 172, Ant Tıbbi Yayıncılık, İstanbul, 2003.

19. Cevrioğlu, A., F. Fidan, M. Ünlü, M. Yılmazer, A. Aktaş, I.V. Fenkci ve M. Serteser, “Postmenopozal kadınlarda hormon replasman tedavisinin solunum fonksiyonlarına etkisi”, Toraks Derneği 7.Yıllık Kongresi, 220, Antalya, 2004

20. Yılmazer, M., M. Ünlü, A.S. Cevrioğlu, İ.V. Fenkçi, F. Fidan, A. Aktaş, A. Akyol, “The effects of intranasal estrogen replacement therapy with or without progesterone on pulmonary functions in postmenapausal women”, 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 17, 2004.

21. Aktaş, A., E. Fıçıcı, D. Toprak, A. Ay ve A. Özmen, “Afyon Lisesinin İki Ayrı Binasında Mantar Sıklığının Saptanması”, XII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, p9, Antalya, 2004.

22. Aktaş, A., E. Fıçıcı, A. Ay, H. Ellidokuz, R.G. Sıvacı ve M. Konuk, “İki Ayrı Fırın Tipinde Mantar Sıklığının Saptanması”, XII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, p11, Antalya, 2004.

23. Aktaş, A., M. Ünlü, H. Ellidokuz, H. Esme, T. Kavas ve A. Ay “Portland çimento tozu maruziyetinin solunum sistemi üzerine olan etkisi”, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 199, (2004).

24. Aktaş, A., H. Ellidokuz, H. Esme, M. Ünlü, A. Ay, “Kağıt fabrikası çalışanlarında solunum sistemi semptomu semptomları ile birlikte solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi”, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 192, (2004).

25. Aktaş, A., O.C. Aktepe, H. Ellidokuz, M. Ünlü, A. Ay, M. Altındiş, “Borun solunum sistemi semptomları solunum fonksiyon testleri ve immün sistem üzerine olan etkisi”, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 177, (2004).

26. Esme, H.,O. Solak, F. Fidan, A. Aktaş, M. Ünlü, M. Acar, “Karaciğer cerrahisi sonrası subdiyafragmatik abse ile birlikte olan bronkobiliyer fistül olgusu”, Toraks Dergisi (Ek 1), p:171, 2005.

27. Aktaş, A., E. Korcan, T. Demirdal, M. Altındiş, A. Ay ve M. Konuk, “Cezaevindeki fungal spektrumun belirlenerek buna bağlı gelişebilecek alerjik semptomların deri testleri ve IgE düzeyi ile değerlendirilmesi”, Toraks dergisi (Ek 1), p:38, 2005

28. Kurt E, Gülbaş Z, Erginel S, Uçgun İ, Aktaş A. Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığında apopitoz paternleri. Türkiye Ulusal Allerji-Klinik İmmünoloji Derneği XV. Kongresi, 16-20 Ekim, Antalya, 2007.

29. Kurt E, Gülbaş Z, Uçgun İ, Aktaş A. Apoptosis patterns in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Allergy 62 (suppl 83) s463, June, 2007.

30. Kurt E, Parspour Ş, Gülbaş Z, Aktaş A. Değişik tüberküloz formlarında lenfosit alt gruplarının dağılımı. Türkiye Ulusal Allerji-Klinik İmmünoloji Derneği XV. Kongresi, 16-20 Ekim, Antalya, 2007.

31. Kurt E, Aktaş A, Parspour Ş. Kronik idiyopatik ürtiker ve solunum yolu hastalıklarında otolog serum testi pozitifliği. Türkiye Ulusal Allerji-Klinik İmmünoloji Derneği XV. Kongresi, 16-20 Ekim, Antalya, 2007.

32. Kurt E, Aktaş A, Gülbaş Z. Mevsimsel alerjik rinitte doğal polen maruziyetinin inflamatuar sitokinler üzerine etkisi ve bunların bronş aşırı duyarlılığı ile ilişkisi. Türkiye Ulusal Allerji-Klinik İmmünoloji Derneği XVI. Kongresi 19-23 Kasım 2008, Girne; KKTC.

33. Aktaş A, Kurt E, Çadırcı Ö, Şener S. İnfluenza aşısının astımlı hastalarda klinik ve solunum parametreleri üzerine etkisi. Türkiye Ulusal Allerji-Klinik İmmünoloji Derneği XVI. Kongresi 19-23 Kasım 2008, Girne; KKTC.

34. Aktaş A, Emel Kurt, Zafer Gülbaş. Aspirin duyarlı astımlı hastalarda aspirin desensitizasyon tedavisinin CD+ T lenfositlerden IFN-Gama, IL-2 ve IL-4 salınımı üzerine etkisi.  Türkiye Ulusal Allerji-Klinik İmmünoloji Derneği XVII. Kongresi 3-7 Kasım 2009.

35. Türkiye’de erişkin astımlı hastalarda aspirin duyarlılığı prevelansı. Sevim Bavbek, İnsu Yılmaz, Gülfem Çelik, Ömür Aydın, Ferda Öner Erkekol, Ayşe Aktaş, Emel Kurt, Dane Ediger, Berna Dursun, Öznur Adaboğlu, Ferhan Özşeker, Esen Akaya. Türkiye Ulusal Allerji-Klinik İmmünoloji Derneği XVII. Kongresi 3-7 Kasım 2009.

36. Emel Kurt, Ayşe Aktaş, Kurtuluş Aksu, Metin Keren, Ali Dokumacıoğlu, Özkan Alataş. Kronik İdyopatik Ürtikerde ve Solunumsal Hastalıklıklarda Otolog Serum Cilt Testi ve Serum IL-18 Seviyeleri ile İlişkisi. Türkiye Ulusal Allerji-Klinik İmmünoloji Derneği XVII. Kongresi 3-7 Kasım 2010.

37. Ayşe Aktaş, Hülya Ellidokuz, Şule Afşar, Fazilet Adıgüzel, Mehmet Köseoğlu. Atopik Ve Non-Atopik Kronik Ürtikerli Hastalarda Troid Ve Oto-İmmun Troid Hastalığı. Türkiye Ulusal Allerji-Klinik İmmünoloji Derneği XVII. Kongresi 3-7 Kasım 2010.

38. Ayşe Aktaş, Hülya Ellidokuz, Fazilet Adıgüzel, Nebibe Bakkaloğlu. İzmir ve çevresinde rinit tanısıyla takip edilen hastaların demografik özellikleri, semptom ve allerjen duyarlılığı bakımından analizi. Türkiye Ulusal Allerji-Klinik İmmünoloji Derneği XVII. Kongresi 3-7 Kasım 2010.

39. Ayşe Aktaş, Öznur Kılıç, Oğuz Kılınç, Aytaç Gülcü, Atila Akkoçlu. Ciprofloksasin Kullanımı Sonrası Anjioödem Bulgularıyla Seyreden Bir Vena Cava Superior Sendromu Olgusu. Türkiye Ulusal Allerji-Klinik İmmünoloji Derneği XVII. Kongresi 3-7 Kasım 2010.

40. Ayşe Aktaş, Hülya Ellidokuz, Neslihan Çelik.  Atopy, respiratory system symptoms and diseases with the existence of domestic animals at home. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2011, İstanbul.

41. A Quantıtatıve Analysıs On Improvıng The Qualıty Of Phd Program Of Health Scıences

Instıtute Of Celal Bayar Unıversıty. Rahman Süheyla, Dınç Horasan Gönül, Senol Akar

Sebnem, Aktas Ayse.

42. The Prevalence Of Smoking And Tobacco Addiction Among University Students. Elbı Hüseyın, Rahman Süheyla, Aktas Ayse, Altan Selım, Cengız Özyurt Beyhan.

43. Bupropion İnduced Acute Urticaria And Angioedema A Case Report

Acar Alı Emre, Aktas Ayse, Türel Ermertcan Aylın, Temız Peyker. CBU-SBED, 2016, 2(5):157-159

44. Long Term Use And Tolerability Of Etodolac In Patients With Nonsteroidalanti Inflammatory Drug Induced Urticaria Andangioedema. Aktas Ayse, Kurt Emel. CBU-SBED, 2016, S1:359-363.

45. The Frequency Of Nonsteroidal Anti Inflammatory Drugshypersensitivity Reactions In Patiens With Musculoskeletal System Diseases. Aktas Ayse, Ünlü Zelıha, Akkoç Fatıh,Türel Ermertcan Aylın. CBU-SBED, 2016, S1:382-386.

46. Tarıhten Günümüze Türklerde Egıtım. Aktas Ayse. CBU-SBED, 2016, 3(2):224

47. Parasetamol Klorfeniramin Maleata Baglı Bir Sweet Benzeri Dermatoz. Gülbasaran Fatmagül, Türel Ermertcan Aylın, Temız Peyker, Aktas Ayse.

48. Self Reported Prevalence Of Drug Hypersensitivity Reactionsamong Students İn Celal Bayar University Turkey. Aktas Ayse, Rahman Süheyla, Elbı Hüseyın, Cengız Özyurt Beyhan. Drug Hypersensitivity Meeting, 21–23 April 2016, Malaga, Spain.

49. Systemıc Treatment Urtıcarıal Vasculıtıs Succesfully Treated Wıth Omalızumab

Türel Ermertcan Aylın, Aktas Ayse, Öztürk Ferdı, Temız Peyker.

50. Allerji Immunoloji Klinigine Basvuran Hastalarımızın Klinik karakteristikleri 1 Yıllık Sürveyans. Aktas Ayse, Bılgıç Fahrı, Demırcı Ufuk, Ellıdokuz Hülya. XXIV World Allergy Congress (WAC 2015).

51. The Effect Of Pollen Charge To Symptoms And Skin Prick Test results Of Patients Admitted To Allergy Immunology Clinic In Manisa. Aktas Ayse, Demırcı Ufuk, Güvensen Aykut, Bılgıç Fahrı, Buluç Ece, Altun Tarık, Kürsat Seyhun, Ellıdokuz Hülya. XXIV World Allergy Congress (WAC 2015)