Doç. Dr.Ayşegül Öksüzoğlu

 • İlgi Alanları
 • Gebelik takibi
 • Jinekolojik operasyonlar
 • Histereskopik cerrahi
 • İnfertilite
 • Menapoz

Eğitim ve Uzmanlık
1985 - 1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1994 - 1999 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzmanlık)

Deneyim
1991 - 1992 Kastamonu Cide Devlet Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)
1992 - 1994 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2000 - 2004 Kırıkkale Keskin Devlet Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)
2004 - 2007 Elmadağ Hulusi Alataş Devlet Hastanesi 
2007 - 2019 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2019 - 2020 Ankara Şehir Hastanesi
2020 - 2021 Özel Ankara Lina Kadın Hastalıkları ve Doğum Merkezi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği, Ankara Tabip Odası
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

ULUSLARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1.  Öksüzoğlu A, Seçkin B, Türkçapar AF, Özcan S, Güngör T. Comparison of tissue trauma after abdominal, vaginal and total laparoscopic hysterectomy. Ginekologia Polska 86: 268-73, 2015.
 2.  Oksuzoglu A, Engin Ustun Y, Aktulay A, Yoruk O, Seckin B, Danisman N. First and Second Trimester Biochemical Markers in Maternal Epilepsy: A Case-Control Study.     Fetal Pediatr Pathol. 2018 Oct;37(5):319-325.
 3. Öksüzoğlu A, Özyer Ş, Yörük Ö, Aksoy RT, Yumuşak ÖH, Evliyaoğlu Ö. Adnexal lesions after hysterectomy: A retrospective observational study. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2019 Aug 28;20(3):165-169.
 4. Buyuk GN, Oskovi-Kaplan ZA, Oksuzoglu A, Keskin HL Mean Platelet Volume is Affected in Term Fetuses with Intrauterine Growth Restriction. .Z Geburtshilfe Neonatol. 2021 Feb;225(1):70-73.
 5. Hancerliogullari N, Tokmak A, Kuru Pekcan M, Oksuzoglu A, Candar T, Ustun Y. Evaluation of Serum Human Epididymis Protein 4 Levels in Women with Polycystic Ovary Syndrome. Cureus. 2019 Sep 24;11(9):e5736.
 6. Hancerliogullari N, Kansu-Celik H, Asli Oskovi Kaplan Z, Oksuzoglu A, Ozgu-Erdinc AS, Engin-Ustun Y. Correlation of Maternal Neck/Waist Circumferences and Fetal Macrosomia in Low-Risk Turkish Pregnant Women, a Preliminary Study. Fetal Pediatr Pathol. 2019;11:1-8.
 7. Çelen Ş, Şimşek ÖY, Özyer Ş, Sucak A, Kaymak O, Türkçapar AF, Öksüzoğlu A, Akbaba E, Danışman N. Effectiveness of emergency cervical cerclage in patients with cervical dilation in the second trimester. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. 2011;38:131-33.
 8. Deveer R, Engin Üstün Y, Çelen Ş, Gün Eryılmaz Ö, Tonguç E, Mollamahmutoğlu L, Öksüzoğlu A, Danışman N. Two-year experience of obstetric cholestasis: outcome and management. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology 3. 2011;8:256-59.
 9. Türkçapar AF, Sargın Oruç A, Öksüzoğlu A, Danışman N. Diagnosis of Pentalogy of Cantrell in the First Trimester Using Transvaginal Sonography and Color Doppler. Case Reports in Obstetrics and Gynecology 2015: 1-3.
 10.  Özgü Erdinç AS, İskender C, Uygur D, Öksüzoğlu A, Seçkin KD, Yeral Mİ, Kalaylıoğlu Akyıldız ZI, Yücel A, Danışman AN. One-hour versus two-hour postprandial blood glucose measurement in women with gestational diabetes mellitus: which is more predictive? Endocrine 2016 Jun;52(3):561-70.
 11.  Yörük Ö, Öksüzoğlu A, Aktulay A, Engin Üstün Y, Uzunlar Ö, Moraloğlu Tekin Ö, Erkaya S. Does parity effect maternal and fetal outcomes in pregnant women with term oligohydramnios? Mitteilungen Klosterneuburg 65: 82-9, 2015.
 12.  Hançerlioğulları N, Aktulay A, Engin Üstün Y, Özkan MŞ, Öksüzoğlu A, Danışman N.  Pregnancy-associated plasma protein a levels are decreased in obstetric cholestasis. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology 42: 617-18, 2015.
 13.  Çelen Ş, Engin Üstün Y, Türkçapar AF, Aktulay A, Yılmaz N, Öksüzoğlu A, Yörük Ö, Danışman N. First trimester biochemical markers in twin pregnancies. Ginekologia Polska 86: 362-65, 2015.
 14.  Kaba M, Öksüzoğlu A, Kaba G, Timur H, Akbaba E, Turgut K. Fetal Midgut Volvulus with a Cystic Appearance, Accompanying a Sinus Rhythm and an Increased Peak Systolic Velocity without Anemia. Case Reports in Obstetrics and Gynecology 2015: 1-4.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ                                                                    KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 1. Engin Üstün Y, Mollamahmutoğlu L, Öksüzoğlu A, Özcan S, Spontaneous Uterine Rupture İn Twin Pregnancy Subsequent To Previous Hysteroscopic Uterine Septum Resection. 9th. World Congress İn Fetal Medicine (Poster), 2010.
 2. Öksüzoğlu A, Moraloğlu Ö, Aktulay A, Engin Üstün Y, Çelen Ş, Mollamahmutoğlu L. Conjoined Twin: A Case Report Of Thoraco- Omphalopagus. 9.Th World Congress İn Fetal Medicine (Poster), 2010.
 3. Öksüzoğlu A, Mollamahmutoğlu L. Sağlık Çalışanlarının Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi (Sözlü Bildiri), 2012.
 4. Öksüzoğlu A, Yörük Ö, Turanlı S, Çetinkaya N, Güngör T. Recurrent Squamous Cell Carcinoma Of The Cervix On The Abdominal Wall: Unusual Presentation. 18 Th International Meeting Of The European Society Of Gynaecological Oncology (Esgo) (Poster), 2013.
 5. Öksüzoğlu A, Seçkin B, Türkçapar AF, Özcan S, Güngör T. Comparison Of Tissue Trauma After Abdominal, Vaginal And Total Laparoscopic Hysterectomy. X.Turkish German Gynecology Congress, (Poster). 2014
 6. Yörük Ö, Öksüzoğlu A, Aktulay A, Engin Üstün Y, Evliyaoğlu Ö, Doğanay M, Erkaya S. Extrauterine Localization Of İntrauterine Device: Retrospective Analysis From A Tertiary Referral Center. X.Turkish German Gynecology Congress (Poster), 2014.
 7. Öksüzoğlu A, Engin Üstün Y, Aktulay A, Seçkin B, Yörük Ö, Danışman N. First And Second Trimester Biochemical Markers İn Maternal Epilepsy: A Case Control Study. X.Turkish German Gynecology Congress (Poster), 2014.
 8. Çelen Ş, Engin Üstün Y, Türkçapar AF, Aktulay A, Yılmaz N, Öksüzoğlu A, Yörük Ö. First Trimester Biochemical Markers İn Twin Pregnancies. X.Turkish German Gynecology Congress, (Poster), 2014 
 9. Yörük Özlem, Öksüzoğlu Ayşegül, Uzunlar Özlem, Aktulay Ayla, Engin Üstün Yaprak, Moraloğlu Tekin Özlem, Erkaya S. Does Parity Effect Maternal And Fetal Outcomes In Pregnant Women With Term Oligohydramnios? X. Turkish German Gynecology Congress, (Poster), 2014.
 10. Öksüzoğlu A, Engin Üstün Y, Aktulay A, Yörük Ö Yaşar Ö, Danışman N. Pregnancy, Delivery And Neonatal Outcomes İn Women With Epilepsy: A Hospital-Based Retrospective Study. X.Turkish German Gynecology Congress (Poster), 2014. 
 11. Yörük Ö, Öksüzoğlu A, Aktulay A, Engin Üstün Y, Yeşilyurt H, Yalçın HR, Müftüoğlu KH, Çakar EŞ. Complete androgen insensitivity syndrome with a sertoli cell tumor: A case report. X. Turkish German Gynecology Congress (Poster), 2014
 12. Öksüzoğlu A, Engin Üstün Y, Aktulay A, Yörük Ö Yaşar Ö, Danışman N. Pregnancy, Delivery And Neonatal Outcomes İn Women With Epilepsy: A Hospital-Based Retrospective Study. X.Turkish German Gynecology Congress (Poster), 2014.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Turanlı S, Oksuzoglu A. Relationship between positive peritoneal fluid cytology and the type of the malignancy in patients with malignancy related ascites. Annals of Medical Research 2020;27(12):3189-92.
 2. Doğanay M, Aksakal O, Öksüzoğlu A, Gökmen O.  Menopozal Dönemde Derideki Değişiklikler. Tıp ve Sağlık Dergisi 1: 18-25, 1997.
 3. Karayalçın R, Uğur M, Öksüzoğlu A, Özcan S, Sargın A, Gökmen O. Clomiphene In Combination With Tamoxifen For Ovulation Induction. Can It Be The First Line Treatment? Gynecology Obstetrics&Reproductive Medicine 9: 19-22, 2003.
 4. Akarsu S, Özmen Ü, Öksüzoğlu A, Birgili N. Servisitte Etyolojik Faktörlerin Analizi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 15: 6-14, 2005.
 5. Öksüzoğlu A, Özmen Ü, Akbulut V, Kıran S, Akarsu S.  Gebelikte Aile İçi Şiddet. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tı p Dergisi 2: 126-29, 2005.
 6. Özmen Ü, Akarsu S, Öksüzoğlu A, Polat B, Türkbay D. Komplet Hidatiform Mol ve Normal Fetüsten Oluşan Bir İkiz Gebelik: Vaka Sunumu. Demet Sağlık Dergisi  3: 3-6, 2005.
 7. Öksüzoğlu A, Engin Üstün Y, Şimşek ÖY, Akbaba E, Karadenizli S, Danışman N, Mollamahmutoğlu L. Radial Ray Malformasyonunun Eşlik Ettiği Trizomi 18 Olgusu. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tı p Dergisi 6: 887-89, 2009.
 8. Şimşek ÖY, Oktay K, Türkçapar AF, Öksüzoğlu A, Ant Ö, Danışman N, Türker M. Adneks Torsiyonunu Taklit Eden Retrovezikal Yerleşimli Pelvik Kist Hidatik. Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics 20: 344-7, 2010.
 9. Doğanay M, Öksüzoğlu A, Demimiz B, Danışman N.  Gebelikte Kolesistitin Laparoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tı p Dergisi 7: 1017-19, 2010.
 10. Öksüzoğlu A, Moraloğlu Ö, Aktulay A, Engin Üstün Y, Çelen Ş, Mollamahmutoğlu L. Conjoined Twins: A Case Report of Thoraco-Omphalopagus. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 64: 141-3, 2010.
 11. Çelen Ş, Ceran U, Sucak A, Öksüzoğlu A, Moraloğlu Ö, Danışman N. Erken Gebelikte Tanı Alan İzole Hidrosefali: Olgu sunumu. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tı p Dergisi 8: 1301-2, 2011.
 12. Yörük Ö, Öksüzoğlu A, Engin Üstün Y, Aktulay A, Yapar Eyi EG, Mollamahmutoğlu L. Uzamış Gebeliklerde Perinatal ve Obstetrik Sonuçlar Term Gebeliklerden Farklı mı? Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tı p Dergisi 9: 1446- 50, 2012.
 13. Türkçapar AF, Öksüzoğlu A, Hançerlioğulları N, Uğur M, Danışman N. Transverse Upper Vaginal Septum Obstructing Labor: A Case Report. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 18: 42-44, 2012.
 14. Yörük Ö, Öksüzoğlu A, Engin Üstün Y, Aktulay A, Yapar Eyi EG, Erkaya S. Bishop skoru 4 ve altında olan gebelerde doğum indüksiyonunda dinoproston ve oksitosin kullanılmasının karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 21: 107- 12, 2013.
 15. Esercan A, Öksüzoğlu A, Aydın F, Sarıkaya E. Giant incisional endometrioma penetrating the abdominal fascia. Journal of Cases in Obstetrics & Gynecology 3: 30-32, 2016.

   ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 1. Öksüzoğlu A,Yörük Ö, Çelen Ş, Danışman N, Mollamahmutoğlu L. Gestasyonel meme kanseri: Olgu sunumu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği VIII. Ulusal Kongresi, 2012.
 2. Yörük Ö, Öksüzoğlu A, Engin Üstün Y, Aktulay A,Yapar Eyi EG, Mollamahmutoğlu L. Uzamış gebeliklerde perinatal ve obstetrik sonuçlar term gebeliklerden farklı mı? Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği VIII. Ulusal Kongresi, 2012.
 3. Çelen Ş, Şimşek ÖY, Yapar Eyi EG, Sucak A, Kaymak O, Deveer R, Öksüzoğlu A, Danışman N. Kordon Sarkması Olgularında Tanı-Doğum Zaman Aralığının Neonatal Sonuçlar Üzerine Etkisi. 10. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri, 2010.
 4. Öksüzoğlu A, Engin Üstün Y, Şimşek ÖY, Akbaba E, Karadenizli S, Danışman N, Mollamahmutoğlu L. Radial Ray Malformasyonunun Eşlik Ettiği Trizomi 18 Sendromu: Olgu Sunumu. 10. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri, 2010.
 5. Şimşek ÖY, Engin Üstün Y, Kaymak O, Öksüzoğlu A, Akbaba E, Türkçapar AF, Danışman N, Levent Ş. Gebeliğe Eşlik Eden İzole Tuba Torsiyonu. 10. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri, 2010.
 6. Öksüzoğlu A, Kalınbaçoğlu A, Güngör T, Şirvan L, Mollamahmutoğlu L. Squamöz Hücreli Serviks Kanserinin Rektus Kasına Metastazı: Olgu Sunumu. Zekai Tahir Burak Geleneksel Jinekopatoloji Kongresi, 2010.
 7. Doğanay M, Öksüzoğlu A, Demiriz B, Danışman N. Gebelikte Kolesistitisin Laparoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu. 7.Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi, 2010.
 8. Türkçapar AF, Sargın Oruç A, Öksüzoğlu A. Transvajinal sonografi ile ilk trimestrde tanı konan cantrell olgusu. 11.Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri, 2011.
 9. Yörük Ö, Öksüzoğlu A, Engin Üstün Y, Aktulay A,Yapar Eyi EG, Erkaya S. Bishop skoru 4 ve altında olan gebelerde doğum indüksiyonunda dinoproston ve oksitosin kullanımının karşılaştırılması. 12th World Congress in Fetal Medicine, 2013.
 10. Öksüzoğlu A, Yörük Ö, Beşli M, Erkaya S. Hasta hakları birimine yapılan hasta şikayetlerinin değerlendirilmesi. 1. Ankara doğumevleri günleri, 2013.
 11. Öksüzoğlu A, Yörük Ö, Beşli M, Erkaya S. Eğitim hastanesi hekimlerinin hasta hakları konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. 1.Ankara doğumevi günleri, 2013.
 12. Yörük Ö, Öksüzoğlu A, Aktulay A, Aslan V, Yapar Eyi EG, Erkaya S. Metamizol kullanımı ile gelişen akut pansitopeni: vaka taktimi. 1.Ankara Doğumevleri Günleri, 2013.
 13. Öksüzoğlu A, Aras Z, Yörük Ö, Engin Üstün Y, Danışman N. Rombensefalosinapsis: Olgu sunumu. Maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği ultrasonografi kursu, 2013.
 14. Yörük Ö, Öksüzoğlu A, Yapar Eyi EG, Kısa Karakaya B, Hançerlioğulları N. Obstetrik acilllerden vulvavajinal hematom: 4 yıllık sonuçlarımız. 15. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 2015
 15. Evliyaoğlu Ö, Sarıkaya E, Tarlan N, Öksüzoğlu A, Kandemir N, Özgü E, Ceylan Ö, Güler İ, Usta İ. Total Abdominal Histerektomi Sonrası Rehospitalizasyon Nedenleri ve Risk Faktörleri. 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2015.

Esercan A, Öksüzoğlu A, Aydın F, Sarıkaya E. Abdominal Fasyayı Penetre Eden İnsizyonel Dev Endometrioma. 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2015.