Uzm. Dkt.Ayşegül Yılmaz

  • İlgi Alanları
  • Konuşma bozuklukları
  • Yutma bozuklukları
  • Motor konuşma bozuklukları
  • Klinik dilbilim
  • Akustik analiz

Eğitim ve Uzmanlık
2013 – Dokuz Eylül Üniversitesi 
2018 – Anadolu Üniversitesi- Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksek Lisans)
Devam Ediyor- Anadolu Üniversitesi- Dil ve Konuşma Terapisi (Doktora)

Deneyim
2019- …. - İstinye Üniversitesi SBF Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Görevlisi
2019- 2019 - Su Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi- Uzman Dil ve Konuşma Terapisti
2016- 2018 - Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Mavi Hastane Yerleşkesi Motor Konuşma ve Yutma Bozuklukları Kliniği- Satjyer Dil ve Konuşma Terapisti
2016- 2017- Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLKOM)- Stajyer Dil ve Konuşma Terapisti

Kurs ve Sertifikalar
Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL) Uygulayıcı Sertifikası.
Endoskopik Yutma Değerlendirmesi (2017)
Yutmanın Oral Fazında Ağız Tabanı Kasları ve Dil Hareketlerinin Değerlendirilmesinde Ultrason (2017)
Peadiatrik Koklear İmplantasyon Kullanıcılarında İşitsel Algının Değerlendirilmesi ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesi (2017)
Yutmanın Değerlendirilmesinde Ultrason- Uygulamalı Eğitim, Prof. Dr. Ünsal COŞKUN. Eskişehir (2017)
Modified Barium Swallow Impairment Profile (Modifiye Baryumlu Yutma Çalışması Eğitimi), 2019.
'Yutmanın Elektrofizyolojik Değerlendirmesi ve Hastalarda Uygulanması' Workshop, 2019.

Mesleki Üyelikler
Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği Üyesi 

 

Yılmaz, A., Balıkçı, K. Ve Çiyiltepe, M. M. (2019, Aralık). Fonolojik Bozukluğu Olan Okulçağı Çocuklarda Okuma Hatalarının ve Bilişsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, 3. Nörobilim Kongresi, İstanbul.

Çiyiltepe, M. M., Karaman, M. Ve Yılmaz, A. (2019, Aralık). Kimyasalların Adli Ses Analizlerindeki Önemi, 1. Uluslararası Adli Bilimler Kongresi, Ankara.

Çiyiltepe, M. M., Yılmaz, A., Kıncal, İ., ve Karaman, M. (2019, Kasım). Investigating Motion Range of Tongue Base Muscles Across Gender in Healthy Adults Using Ultrasound, 2019 ASHA Conventionda sunulan bildiri, Orlando-FL.

Yılmaz, A. ve Çiyiltepe, M. (2019, Mayıs). Dil ve Konuşma Terapisinde Ultrason Kullanımı: Prob Karşılaştırması 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde sunulan poster bildiri, İstanbul.

Yılmaz, A., Çiyiltepe, M. M., Melekoğlu, M. A. (2019, Ocak). Fonolojik Bozukluğu Olan Okulçağı Çocuklarında Okumanın Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma, 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresinde sunulan bildiri, Eskişehir.

‘Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Sempozyumu’ Ankara Üniversitesi, Ankara, 2018.

Yılmaz, A. (2018). Serebral Palsili Hastalarda ve Sağlıklı Bireylerde Yutmanın Oral Fazının Ultrasonla Karşılaştırlmalı Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Çiyiltepe, M. M., Yılmaz, A., Hazır, M., Coşkun, Z. Ü. (2018, Kasım). Ultrasonic Assessment of Swallowing Functions in Patients With Degenerative Disorders, 2018 ASHA Conventionda sunulan bildiri, Boston-MA.

Yılmaz, A. ve Cankuvvet Aykut, N. (2018, Nisan). İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Biçimbilgisel Gelişim, 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresinde sunulan bildiri, Antalya.

Yılmaz, A. ve Cankuvvet Aykut, N. (2018, Nisan). İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Sözdizimsel Gelişim, 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresinde sunulan bildiri, Antalya.