Uzm. Dr.Aysel Taktak

  • İlgi Alanları
  • Akut böbrek yetmezliği
  • Kronik böbrek yetmezliği
  • Böbrek nakli
  • İdrar yolu enfeksiyonu
  • Doğumsal böbrek anomalileri
  • Hipertansiyon
  • Böbrek taşı
  • İdrar kaçırma

Eğitim ve Uzmanlık
2000-2007 Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara/Tıp Doktoru
2007-2012 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Ankara/ Pediatri Uzmanlığı
2013-2016 Ankara Hematoloji Onkoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH, Ankara, Çocuk Nefroloji Yandal Uzmanlığı

Deneyim
2012-2013 Kars Devlet Hastanesi/ Pediatri Uzmanlığı Zorunlu Hizmet
2016-2016 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Çocuk Nefroloji Bölümü Böbrek Nakli Rotasyon
2016-2020 Diyarbakır Gazi Yasargil Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH/Pediatrik Nefroloji Zorunlu Hizmet
2018-2018 Great Ormand Street Children Hospital, İngiltere/Londra, Pediatrik Böbrek Nakli, Gözlemci
2020-2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Öğretim Üyeliği
2020-2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Dönem Koordinatörlüğü

Kurs ve Sertifikalar
Yenidoğan Resüsitasyon Kursu 2008, Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Ankara/ Türkiye
VIII. Ulusal Acil ve Yoğunbakım Kongresi, Nisan 2011, İzmir, Türkiye
Siliyopati ve Kistik Böbrek Hastalıkları Kursu, Çocuk Nefroloji Derneği, Aralık 2013, Ankara, Türkiye
XXX. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Ekim 2013, Antalya, Türkiye
Kronik Böbrek Hastalıklarında Yönetim, Çocuk Nefroloji Derneği, Mart 2014, Ankara, Türkiye
XV. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Haziran 2014, Ankara, Türkiye
Vezikoüreteral Reflü ve İşeme Disfonksiyonu Kursu, Çocuk Nefroloji Derneği, Haziran 2014, Ankara, Türkiye
Landmark Studies in Kidney Transplantation Course, Young Nephrologists’ Platform (ERA-EDTA), Ağustos 2014, Budapest, Hungary
Pediyatrik Hastalarda Diyaliz Kursu, Çocuk Nefroloji Derneği, Kasım 2014, Ankara, Türkiye
VIII. Ulusal Pediyatrik Nefroloji Kongresi, Ekim 2014, Antalya, Türkiye
II. Ulusal Pediyatrik Romatoloji, Nisan 2014, Ankara, Türkiye
Sıvı ve Elektrolit Dengesi Kursu, Aralık 2015, Ankara, Türkiye
Renal Transplantasyon ve Glomerüler Hastalıklar Kursu, Şubat 2015, Adana, Türkiye
Istanbul Pediatric HDF/HD Günü, Nisan 2015, Istanbul, Türkiye
Çocuk Romatoloji Eğitim Kursu, Kasım 2015, Ankara, Türkiye
III Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı, Sözel Sunum, Çocuklarda Trombotik Mikroanjiyopatinin Nadir Görülen Bir Nedeni:Malin Hipertansiyon, Aralık 2015, Ankara, Türkiye
İstatiksel Analiz Kursu, Mart 2015, Ankara, Türkiye
 A’dan Z’ye Pediatrik Transplantasyon Sempozyomu, Mayıs 2016, Ankara, Türkiye
Böbrek Nakli Sempozyumu, Kasım 2016, Diyarbakır, Türkiye
Renal Tübüler Hastalıklar Kursu, Haziran 2016, Ankara, Türkiye
IX Ulusal Pediyatrik Nefroloji Kongresi, Kasım 2017, Antalya, Türkiye
IV. Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı, Kasım 2017, İzmir, Türkiye
Çocuk Böbrek Nakli Güncelleme Sempozyumu, İstinye Üniversitesi, Nisan 2018, İstanbul, Türkiye
Çocuklarda Böbrek Nakli Kursu, Aralık 2018, Adana
Türkiye Milli Pediatri Derneği 79. Bölgesel Eğitim Toplantısı, Şubat 2018, Diyarbakır, Türkiye
X. Ulusal Pediyatrik Nefroloji Kongresi, Mayıs 2019, Bodrum, Türkiye
Yoğun bakım Hemşireliği Sertifikasyon Kursu, Eğitmenlik, Eylül 2019, Diyarbakır
IV. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Sözel Sunum Çocuklarda Basit Böbrek Kistlerinin Yönetimi: Tek Merkez Deneyimi, Eylül 2020, Online Kongre
VIII. Marmara Pediyatri Günleri, Sözel Sunum, Ortostatik Proteinüri Gerçekten Masum mu? Mart 2021, Türkiye
XIX. Çukurova Pediyatri Günleri, Sözel Sunum, IgA Vasküliti ile Başvuran Hastalarda Başvuru Laboratuar Parametreleri ile Spesifik ve Çoklu Organ Tutulumu Arasındaki ilişkinin Değerlendirilmesi, Mart 2021, Türkiye
43. Pediyatri Günleri, Sözel Sunum, Yenidoğan Yoğunbakımda Akut Böbrek Yetmezliği Tanısı Alan Hastaların Sosyo-Demografik-Klinik Özelliklerinin İncelenmesi, Mart 2021, Türkiye
VII. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Sözel Sunum, Nefrolojik Bakış Açısıyla Antiepileptik İlaçların Kan Biyokimyasına Etkileri, Ağustos 2021, Türkiye

Mesleki Üyelikler
Türkiye Pediatrik Nefroloji Derneği; Üyeliği
Türkiye Pediatrik Romatoloji ve Nefroloji Derneği, Üyeliği
European Society of Pediatric Nephrology, Üyeliği

Araştırma ve Yayınlar, Uluslararası Hakemli Dergiler

1. Taktak A, Acar B, Gür G, Tiryaki T, Albayrak A, Çakar N. An unusual cause of gross hematuria: questions. Pediatr Nephrol. 2015 May;30(5):767, 769-70.

 

2. Taktak A, Acar B, Gür G, Tiryaki T, Albayrak A, Çakar N. An unusual cause of gross hematuria: answers. Pediatr Nephrol. 2015 May;30(5):767, 769-70.

 

3. Taktak A, Acar B, Gür G, Tiryaki T, Karakuş E, Çaycı FŞ, Uncu N, Çakar N. Cytomegalovirus-related hemorrhagic cystitis in an immunocompetent child. Ren Fail. 2014 Aug;36(7):1148-50.

 

4. Taktak A, Köksoy A, Başaran Ö, Kiremitçi S, Acar B, Uncu N, Çakar N. An Unexpected Diagnostic Course of Systemic Lupus Erythematosus. Turk J Pediatr. 2016; 58:223-226.

 

5. Taktak A, Uncu N, Acar B, Caycı FS, Ensari A, Gür G, Köksoy A, Cakar N. Acute Tubulointerstitial Nephritis: A case series and long-term renal outcomes. Turk J Pediatr. 2015; 57:566-571

 

6. Taktak A, Demirkan TH, Acar B, Gür G, Köksoy A, Uncu N, Çaycı FŞ, Çakar N. Clinico-radiological Correlation of Nutcracker syndrome: A Single Centre Experience. Arch Argent Pediatr. 2017; 115:165-168

 

7. Cakar N, Başaran O, Uncu N, Güven A, Cayci FS, Acar, Çelikel B, Taktak A, Gür G. Clinical characteristics of paediatric neuro-Behçet's disease: a single tertiary centre experience. Clin Exp Rheumatol. 2014 Jul-Aug;32(4 Suppl 84):S165-70.

 

8. Başaran Ö, Uncu N, Çelikel BA, Taktak A, Gür G, Cakar N. Interleukin-1 targeting treatment in familial Mediterranean fever: an experience of pediatric patients. Mod Rheumatol. 2015 Jul;25(4):621-4.

 

9. Gur G, Cakar N, Uncu N, Ayar G, Basaran O, Taktak A, Koksoy AY, Acar B, Caycı FS. Hemophagocytic lymphohistiocytosis secondary to Varicella zoster infection in a child with Henoch-Schönlein purpura. Pediatr Int. 2015 Apr;57(2): e37-8.

 

10. Yılmaz S, Özcakar ZB, Taktak A, Kiremitci S, Ensari A, Dincaslan H, Yalcınkaya F. Anti-VEGF-related thrombotic microangiopathy in a child presenting with nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol. 2016; 31:1029-1032.

 

11. Yılmaz S, Ozcakar B, Taktak A, Kurt-Sükür ED, Cakar N, Yalcınkaya F. Proteinuria After Kidney Transplantation, Single Center Experience. Pediatr Transplant. 2018;22(1):e13068 doi 10.1111/petr.13068.

12. Gür G, Cakar N, Kiremitçi S, Taktak A, BaşaranÖ, Uncu N. Pulmonary Hemorrhage, a rare complication in a girl with Henoch-Schönlein purpura. Arch Argent Pediatr. Doi 10.5546/aap.2016.

13. Kara M, Taktak A, Alparslan C. Retrospective Evaluation of the Multicystic Kidney Patients: Experience of Two Centers from Southeastern of Turkey. Turk J Med Sci. 2021;51:1331-1337.

14. Celakıl M, Taktak A. Retrospective analysis and Literature Review of Acute Tubulointerstitial Nephritis: Cases Linked to Energy Drinks. J Mustafa Kemal Univ. 2021;12:94-99.

Araştırma ve Yayınlar, Ulusal Hakemli Dergiler

1. Taktak A, Çakar N. Kistik Böbrek Hastalıklarına Yaklaşım. J Curr Pediatr 2015; 13: 40-45.

 

2. Taktak A, Akbas Y, Capanoğlu M, Tanır G, Erkek N. Daha Önce Sağlıklı Olan Bebek Hastada Toplum Kaynaklı Chryseobacterium Meningosepticum İlişkili Fatal Pnömoni ve Sepsis. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi.2016;30(2):99-102.

 

3.Taktak A, Çaycı FŞ, Acar B, Uncu N, Çakar N.Çocukluk Çağında Böbrek Apsesi: 5 Vakalık bir Seri ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Güncel Pediatri. 2017; 15:46-51.

4. Koc N, Gündüz M, Unal O, Taktak A, Dincel N.Konjenital Nefrotik Sendromlu Bir olguda Ağır Hiperlipideminin Tıbbi Beslenme Tedavisi. Bes Diy Derg 2015:43(3):270-273.

5. Taktak A, Cicek N. İdiyopatik Nefrotik Sendromda İlk Atakta Steroid Bağımlılığı Öngörülebilir mi? Çocuk Dergisi. 2020;20:96-99.

6. Alparslan C, Talay MN, Taktak A, Kangın M. Çocuk Yoğunbakımda Diyare İlişkili Hemolitik Üremik Sendrom: Tek Merkez Deneyimi. Çocuk Dergisi. 2021;21:13-20.

7. Taktak A, Özkan M, Zorlu P. İdiyopatik Epilepsi Tanılı Çocuk Hastalarda Antiepileptik Tedavi Kesimi Sonrası Nöbet Tekrarı İle İlişkili Risk Faktörleri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2021;15:198-202.

8. Yazarlı E, Taktak A, Celakıl M. Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi. Çock Dergisi. 2021;21:161-165.

9. Taktak A, Bayrakçı US, Karakuş E, Acar B, Köksoy A, Hayran M, Neşelioğlu S, Erel Ö. Akut Kısa Süreli Selenyum Tedavisi: Akut Böbrek Hasarında Kurtarıcı bir Tedavi Olabilir mi?. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2021, Basımda

 

Kitap Bölümleri

Bütüncül Tıp Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı Tedavi, Nobel Kitapevi, 2019, Taktak A, Akut Böbrek yetmezliğine yaklaşım

Bütüncül Tıp Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı Tedavi, Nobel Kitapevi, 2019, Taktak A. İdrar Yolu Enfeksiyonlarına Yaklaşım,

Türkiye Klinikleri Çocuk Nefrolojisi - Özel Konular Doğuştan Böbrek Ve Üriner Sistem Anomalileri, 2021, Taktak A, Cakar N. Doğuştan Böbrek ve Üriner Sistem Anomalilerinde İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Profilaksi