• Uzmanlık Alanları: Bebeğin Büyüme ve Gelişimi, Gelişim Değerlendirme Destek ve Takibi, Riskli bebeklerin gelişim takibi, Kardeşler Arası İlişkilerin Düzenlenmesi, Davranış bozuklukları
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi
 
Gelişim Problemi Olan Çocuklara Uygulanan Klinik Destekleri
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar / Otizm
Üstün ve Özel Yetenekli Olan Çocuklar
Dil ve Konuşma Problemleri (geç konuşma vb.) olan çocuklar
Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu / Öğrenme Güçlüğü ve Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar
İşitme / Nörolojik / Genetik ve Metabolik Hastalığı Olan Çocuklar
Sağlık Sorunu Olan ya da Uzun Süre Hastanede Yatan Çocuğun Gelişim Becerilerini Desteklemek
 
Ulusal ve Uluslararası Üyelikler
Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği
Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği
 
Katıldığı Kongre ve Sertifikasyonlar
Catell 2-A Zeka Testi *7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
Catell 3-A Zeka Testi *Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.
Gessel Gelişim Figürleri Testi *2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.
Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi *Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.
Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi *2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi *5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.
Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi *Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını da ölçen bir okul olgunluk testidir.
Benton Görsel Bellek Testi *8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.
AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri *0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.
Porteus Labirentleri Testi *Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.
Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi *Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda gelişimsel sapmaları, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak'alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır. Hacettepe Üniversitesi ODDS Davranış Tarama Envanteri *Davranış problemlerinin taraması amacıyla kullanılmaktadır.
Hacettepe 0-36 Ay Gelişimsel Tarama Envanteri *0-36 ay Gelişimsel tarama amacıyla kullanılmaktadır.
DENVER II Gelişim Tarama Envanteri *0-72 ay kişisel-sosyal, ince motor, dil, kaba motor alanlarında gelişimsel tarama amacıyla kullanılmaktadır.
08.12.2012- PARE (Plansız Anı Resimleme) * Dil gelişimi gecikmesi olan çocuklara yönelik erken müdahale yöntemi sağlamaktadır.
5.05.2013- Hacettepe Artikülasyon Testi (HAT) ve Konuşma Sesleri Gelişim Testi (KSGT) *Her yaşta çocukların konuşma seslerini kazanma ve üretme becerilerini değerlendirmek, eğitime hangi seslerden başlanılacağının tespiti, eğitim öncesi ve sonrası hangi sesleri kazandıklarını bilmek, alıcı ve ifade edici dil gelişimini karşılaştırmak-hızlandırmak amaçlarıyla kullanılmaktadır.
12-13 Mayıs 2014- 1. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Hacettepe Üniversitesi
09-12 Nisan 2014- 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
26.02.2014- İşaret Dili Öğretici ve TercümanEğitimi Kurs Bitirme Sertifikası- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi
16.04.2013- "II. Çocuk Gelişimi Günleri Dünden Bugüne Çocuk Gelişimi Konferansı", Turgut Özal Üniversitesi
Nisan 2012- OrffSchulwerk Yaklaşımı Eğitimi, Özel Doktorlar İlköğretim Okulu
27-28-29 Nisan 2012- Küçük DahilerÇalıştay'ı Etkin Katılım Belgesi, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Topluluğu
27-28-29 Nisan 2012- Küçük DahilerÇalıştayı Katılım Belgesi, NecateBaykoç Çocuk ve Genç Gelişim Merkezi Üstün Yetenekliler Birimi,
24.04.2012- Multidisipliner Yaklaşımla Vaka Çalışması - 2.lik Ödülü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Öğrenci Temsilciliği
04.12.2011- European Business Development Programs, Representative of Turkey- Motivation Management in Business (İş Yaşamında Motivasyon Yönetimi) Semineri, EducationConsultancyCongress
04.12.2011- European Business Development Programs, Representative of Turkey- EffectiveCommunication in Business (İş Yaşamında Etkili İletişim) Semineri, EducationConsultancyCongress
18.10.2010 - 26.11.2011- Çocuğun Ruhsal Gelişimi ve Hasta Çocuğa Yaklaşım Seminerleri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Çocuk Ruh Sağlığı Topluluğu
17.10.2010- Engelli Bireyler İçin Güzel Sanatlar Eğitimi Semineri, Sanat ve Sevgi Toplumu Derneği
29.04.2010 - Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Paneli, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Topluluğu
09.04.2014: Konya Karatay Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi velilerine: "MentalRetarde Çocuğa Yaklaşım ve MR Gelişim Özellikleri Semineri" düzenlenerek aile eğitimi kapsamında destek hizmeti verilmiştir.
02.04.2014: Konya Karatay Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitmenlerine: "MentalRetarde Çocuğa Yaklaşım Semineri" düzenlenerek, eğitmen eğitimi kapsamında kuruma seminer verilmiştir.
25.03.2014: Konya Karatay İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Öğretmenlerine; "Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri ve Ergene Yaklaşım Semineri" düzenlenerek, eğitmen eğitimi kapsamında kuruma seminer verilmiştir.
03.12.2012: Baz Organizasyon aracılığıyla Ankara Lions Kulübü Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'nde "Otizimli Çocuklara Destek Projesi" gerçekleştirilmiştir.
27-28-29 Nisan 2012: ANKARA NecateBaykoç Çocuk ve Genç Gelişim Merkezi Üstün Yetenekliler Birimi "Küçük DahilerÇalıştayı"nda, çalıştay görevlisi olarak çalışılmıştır.
2011-2012: Boğaziçi Üniversitesi SOGLA Sosyal Girişimcilik Projesi- Ekonomik Değerlerden Sosyal Değerlere Değişim Çalışması kapsamında çalışılmıştır.
2011-2012: YGA (Young Guru Academy) Genç Liderler Akademisi Projesi – Proje kapsamında gönüllü kütüphane çalışmaları, ilkokul dönemi öğrencileriyle kitap okuma ve özlü sözler üzerinde beyin fırtınası yapma ve verilen bir konu üzerinde özlü söz oluşturma çalışması yapılmıştır.
2011-2012: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Temsilciği tarafından düzenlenen "Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var Projesi" ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri Kapsamında "Multidisipliner Yaklaşımla Vaka Çalışması" gerçekleştirilmiştir. Vaka çalışması için geliştirilen yaklaşım 2.lik derecesi alınmıştır.
2010-2012: Hacettepe Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı Topluluğu "Yatan Hasta Servisindeki Çocukları Ziyaret Projesi" kapsamında servis ziyaretleri, çocuklarla etkinlik düzenlemeleri ve fakülteler (tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri fakültesi, eğitim fakültesi vb.) arası işbirliği çalışması yapılmıştır.