Uzm. Dr.Ayşın Şener

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
2007 - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon
2001 - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
Çanakkale Anadolu Hastanesi  2017 - Halen
Çanakkale Devlet Hastanesi 2007 - 2014

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Ağrı Derneği
TARD

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi 2003;11:20-25 hipotermik kardiyopulmoner bypass sırasında juguler venöz satürasyon takibi

Anestezi Dergisi 2004 ;12 (2):150-152 timektomi uygulanan miyastenia gravisli olguda laringeal maske

Türk Anest.Rean.Dergisi 2004;32:490 rivada lidokain ve lidokaine eklenen tenoksikam ve deksemetazonun karşılaştırılması