Dr. Öğr. ÜyesiAysun Halaçoğlu

  • İlgi Alanları
  • Akut kronik lösemiler
  • Lenf bezi kanserleri
  • Multipl miyelom
  • Miyelodisplastik sendrom
  • Polisitemia vera
  • Esansiyel trombositoz
  • Anemiler
  • Kanama pıhtılaşma bozuklukları

Eğitim
Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi -İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi (2006-2011)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi -Tıp Eğitimi (1998-2004)
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi -Hematoloji Uzmanlık Eğitimi (2011-2014)

Deneyim
Medicana Bahçelievler Hastanesi 2021-2023
İsü Medical Park Gaziosmanpaşa 2019-2021
Memorial Şişli Hastanesi 2018-2019
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2015-2018

Mesleki Üyelikler
Türk Hematoloji Derneği
Türk Tabipleri Birliği

ESERLER

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

·         Toprak SK, Karakuş S, Halaçoğlu A, Hasdemir E, Üner H. Erythema Annulare Centrifugum and Relapsing Polychondritis Associated with Acute Myeloid Leukemia: A Case Report. Turk J Hematol 2012; 29(3):293-296.

 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

·          Koca E, Öte EO, Üner A, Terzi YK, Halaçoğlu A, Çetiner D, Karakuş S, Şahin Fİ. Importance of MPL W515L Mutation in Diagnosis Of Myelofibrosis: A Case Report. 5th International Congress On Leukemia Lymphoma Myeloma: İstanbul, Turkey; 21/05/2015-23/05/2015. Turkish Society Of Hematology, Proceedings & Abstract Book, Abstract: 0259

·         Koca E, Halaçoğlu A, Malkan ÜY, Arıca D, Karakuş S, Göker H, Haznedaroğlu İC, Sayınalp N, Büyükaşık Y. Prognostic Factors For Survival Of Elderly Patients With Acute Myeloid Leukemia After Intensive Chemotherapy: Validation Of 3 Popular Prognostic Models. 56th ASH Annual Meeeting And Exposition: San Francisco, USA; 06/12/2014-09/12/2014. Blood 2014;124(21):5332.

·         Kaya E, Karakuş S, Halaçoğlu A, Koca E, Toprak SK, Tutal E. Evaluation Of Chronic Lymphocytic Leukemia Patients Followed By Hematology Department Of Baskent University: Single Center Experience. 4th International Congress On Leukemia Lymphoma Myeloma: İstanbul, Turkey; 22/05/2013-25/05/2013.

·          Savaş ÖÖ, Halaçoğlu A, Yılmazer TT, Suher M. Female Pseudohermaphroditism Case That Applied With Hypertension And Gynecomastia. 8th Congress Of The European Federation Of Internal Medicine: Istanbul, Turkey; 27/05/2009-30/05/2009. European Journal Of Internal Medicine 2009;20:182.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

·         Halaçoğlu A, Suher M. Diyabetes Mellitus Regülasyonunun Osteoporoz İle İlişkisi. Yeni Tıp Dergisi 2012;29(4):206-209.

·          Halaçoğlu A, Suher M. Diyabetes Mellitus Regülasyonunun Serum Eser Elementleri İle İlişkisi. Yeni Tıp Dergisi 2012;29(1):47-49.

·          Erzurum C, Halaçoğlu A, Yılmazer TT, Suher M. Metabolik Sendromu Olan Ve Olmayan Obez Hastaların Antropometrik Ölçümleri, Yüksek Sensitif CRP Ve Ürik Asit Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması. Yeni Tıp Dergisi 2011;28(2):101-104.

·          Çamur B, Tüzün D, Kabaçam G, Halaçoğlu A, Yılmazer TT, Suher M. Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastalarda Kanama Nedenleri Ve Risk Faktörleri. Medical Network Dahili Tıp 2008; 3(2): 87-92.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

·          Halaçoğlu A, Şerefhanoğlu S. Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Nüks Akut Lenfoblastik Lösemide Blinatumomab Deneyimimiz: Sözel bildiri: 7. Hematolojik Onkoloji Kongresi; 11/12/2020-13/12/2020.

·           Halaçoğlu A. Hodgkin Lenfomada Konsolidasyon Tedavisi. Kime?, Ne Zaman?, Ne Kadar Süre? Davetli Konuşmacı: 3. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi; 25/12/2020-27/12/2020.

·           Halaçoğlu A. Aferez Endikasyonları: 2019 ASFA Rehberi Ne Diyor?  Davetli Konuşmacı: 3. Hematolojik  Nadir Hastalıklar Kongresi; 25/12/2020-27/12/2020.

·         Halaçoğlu A, Şerefhanoğlu S. Allojeneik Kök Hücre Nakli Sonrası Remisyonda ve Tam Kimerik Hastanın İzole Spinal Granülositik Sarkom İle Nüksü: Sözel Bildiri: 3. Hematolojik  Nadir Hastalıklar Kongresi; 25/12/2020-27/12/2020.

·          Eryılmaz ÖT, Halaçoğlu A, Özkayalar H, Kabukçuoğlu F. HIV Pozitif Hastada HHV-8 Pozitif Multisentrik Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu. 28. Ulusal Patoloji Kongresi: Ankara, Türkiye; 27/10/2018-30/10/2018.

·          Eryılmaz ÖT, Halaçoğlu A, Özkayalar H, Kabukçuoğlu F. Methotreksat İlişkili Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu. 28. Ulusal Patoloji Kongresi: Ankara, Türkiye; 27/10/2018-30/10/2018.

·         Halaçoğlu A, Karakuş S, Koca E, Arıca D, Ayhan A, Üner A. Relaps Primer Hepatosplenik CD5 Pozitif Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Olgusu. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 22/10/2014-25/10/2014.

·         Halaçoğlu A, İzci T, Arıca D, Koca E, Karakuş S. Gebelik ve Kronik Myeloproliferatif Hastalık Tedavi Yönetimi, Bir Olgu Sunumu. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 22/10/2014-25/10/2014.

·          Arıca D, Halaçoğlu A, Üner A, Nar A, Koca E, Karakuş S. İzole Splenik Tutulum İle Karşımıza Çıkan Bir Folliküler Derece IIIA Lenfoma Olgusu. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 22/10/2014-25/10/2014.

·          Or A, Halaçoğlu A, Arıca D, Koca E, Karakuş S. Tekrarlayan Gebelik Kaybı Nedeniyle Hematoloji Kliniğine Refere Edilen Kadınların Edinsel Ve Kalıtsal Trombofili Açısından Değerlendirilmesi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 22/10/2014-25/10/2014.

·          Akıncıoğlu P, Koca E, Dağlı Ü, Bayraktar N, Halaçoğlu A, Arıca D, Yazıcı A, Karakuş S. Serum Hepsidin Seviyesinin İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında İncelenmesi Ve Hastalık Aktivasyonu Açısından Fekal Kalprotektin İle Karşılaştırılması. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 22/10/2014-25/10/2014.

·         Çelik B, Koca E, Anıl C, Bayraktar N, Halaçoğlu A, Arıca D, Yazıcı A, Karakuş S. Tiroid Hormon Disfonksiyonu Olan Hastalarda Trombosit Agregasyon Bozukluğunun İn Vitro Olarak ASPİ/ADP Testleri ile Değerlendirilmesi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 22/10/2014-25/10/2014.

·          Halaçoğlu A, Karakuş S, Koca E, Toprak SK, Özkan EA. Farklı Alt Tipte Relaps Olan Akut Promyelositik Lösemi Olgusu. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 23/10/2013-26/10/2013.

·          Halaçoğlu A, Toprak SK, Koca E, Karakuş S. Primer Santral Sinir Sistem Lenfoması Ve Tiroid Papiller Karsinomu Birlikteliği. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 23/10/2013-26/10/2013.

·          Oygür ÇŞ, Koca E, Halaçoğlu A, Gülel MŞ, Dönmez FY, Toprak SK, Karakuş S. Kemik İliği Biyopsisi Sonrası Ağrı Palyasyonu. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 23/10/2013-26/10/2013.

·          Halaçoğlu A, Suher M, Beştepe N. Acil Hemodiyalize Alınan Hastalarda Hemodiyaliz Nedenleri ve Risk Faktörleri. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya, Türkiye; 06/10/2010-10/01/2010.

·          Halaçoğlu A, Tüzün D, Kabaçam G, Yılmazer TT, Aydın OD, Suher M. Lida Kullanımına Bağlı Gelişen Ciddi Komplikasyonlar. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya, Türkiye; 05/09/2007-09/09/2007.

Diğer Yayınlar

·         A Halaçoğlu. Gebelikte talasemi. Sağlıkta Adres Başkent 2013;13:12-15