Dr. Öğr. ÜyesiAysun Halaçoğlu

  • İlgi Alanları
  • Lösemi
  • Pıhtılaşma bozuklukları
  • Multipl myelom

Eğitim ve Uzmanlık
2011 - 2014 - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi-Hematoloji Uzmanlık Eğitimi
2006 - 2011 - Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1998 - 2004 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-Tıp Doktoru Eğitimi

Deneyim
2015 - 2018 - Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı (Mecburi Hizmet)
2018 - 2019 - Memorial Şişli Hastanesi Hematoloji Uzmanı

Mesleki Üyelikler
Türk Hematoloji Derneği
Türk Tabipleri Birliği

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Toprak SK, Karakuş S, Halaçoğlu A, Hasdemir E, Üner H. Erythema Annulare Centrifugum and Relapsing Polychondritis Associated with Acute Myeloid Leukemia: A Case Report. Turk J Hematol 2012; 29(3):293-296.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Koca E, Öte EO, Üner A, Terzi YK, Halaçoğlu A, Çetiner D, Karakuş S, Şahin Fİ. Importance of MPL W515L mutation in diagnosis of myelofibrosis: a case report. 5th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma: İstanbul, Turkey; 21/05/2015-23/05/2015. Turkish Society of Hematology, Proceedings & Abstract Book, abstract: 0259

B2. Koca E, Halaçoğlu A, Malkan ÜY, Arıca D, Karakuş S, Göker H, Haznedaroğlu İC, Sayınalp N, Büyükaşık Y. Prognostic factors for survival of elderly patients with acute myeloid leukemia after intensive chemotherapy: validation of 3 popular prognostic models. 56th ASH Annual Meeeting and Exposition: San Francisco, USA; 06/12/2014-09/12/2014. Blood 2014;124(21):5332.

B3. Kaya E, Karakuş S, Halaçoğlu A, Koca E, Toprak SK, Tutal E. Evaluation of chronic lymphocytic leukemia patients followed by hematology department of Baskent University: single center experience. 4th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma: İstanbul, Turkey; 22/05/2013-25/05/2013.

B4. Savaş ÖÖ, Halaçoğlu A, Yılmazer TT, Suher M. Female pseudohermaphroditism case thatapplied with hypertension and gynecomastia. 8th Congress of the European Federation of Internal Medicine: İstanbul, Turkey; 27/05/2009-30/05/2009. European Journal of Internal Medicine 2009;20:182.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Halaçoğlu A, Suher M. Diyabetes mellitus regülasyonunun osteoporoz ile ilişkisi. Yeni Tıp Dergisi 2012;29(4):206-209.

D2. Halaçoğlu A, Suher M. Diyabetes mellitus regülasyonunun serum eser elementleri ile ilişkisi. Yeni Tıp Dergisi 2012;29(1):47-49.

D3. Erzurum C, Halaçoğlu A, Yılmazer TT, Suher M. Metabolik sendromu olan ve olmayan obez hastaların antropometrik ölçümleri, yüksek sensitif CRP ve ürik asit düzeyleri açısından karşılaştırılması. Yeni Tıp Dergisi 2011;28(2):101-104.

D4. Çamur B, Tüzün D, Kabaçam G, Halaçoğlu A, Yılmazer TT, Suher M. Üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda kanama nedenleri ve risk faktörleri. Medical Network Dahili Tıp 2008;3(2):87-92.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Eryılmaz ÖT, Halaçoğlu A, Özkayalar H, Kabukçuoğlu F. HIV pozitif hastalarda HHV-8 pozitif multisentrik Castleman hastalığı: Olgu sunumu. 28. Ulusal Patoloji Kongresi: Ankara; 27/10/2018-30/10/2018.

E2. Eryılmaz ÖT, Halaçoğlu A, Özkayalar H, Kabukçuoğlu F. Methotreksat ilşkili diffüz büyük B hücreli lenfoma: Olgu sunumu. 28. Ulusal Patoloji Kongresi: Ankara; 27/10/2018-30/10/2018.

E3. Halaçoğlu A, Karakuş S, Koca E, Arıca D, Ayhan A, Üner A. Relaps primer hepatosplenik CD5 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma olgusu. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 22/10/2014-25/10/2014.

E4. Halaçoğlu A, İzci T, Arıca D, Koca E, Karakuş S. Gebelik ve kronik myeloproliferatif hastalık tedavi yönetimi, bir olgu sunumu. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 22/10/2014-25/10/2014.

E5. Arıca D, Halaçoğlu A, Üner A, Nar A, Koca E, Karakuş S. İzole splenik tutulum ile karşımıza çıkan bir folliküler derece IIIA lenfoma olgusu. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 22/10/2014-25/10/2014.

E6. Or A, Halaçoğlu A, Arıca D, Koca E, Karakuş S. Tekrarlayan gebelik kaybı nedeniyle hematoloji kliniğine refere edilen kadınların edinsel ve kalıtsal trombofili açısından değerlendirilmesi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 22/10/2014-25/10/2014.

E7. Akıncıoğlu P, Koca E, Dağlı Ü, Bayraktar N, Halaçoğlu A, Arıca D, Yazıcı A, Karakuş S. Serum hepsidin seviyesinin inflamatuar barsak hastalıklarında incelenmesi ve hastalık aktivasyonu açısından fekal kalprotektin ile karşılaştırılması. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 22/10/2014-25/10/2014.

E8. Çelik B, Koca E, Anıl C, Bayraktar N, Halaçoğlu A, Arıca D, Yazıcı A, Karakuş S.  Tiroid hormon disfonksiyonu olan hastalarda trombosit agregasyon bozukluğunun in vitro olarak ASPİ/ADP testleri ile değerlendirilmesi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 22/10/2014-25/10/2014.

E9. Halaçoğlu A, Karakuş S, Koca E, Toprak SK, Özkan EA. Farklı alt tipte relaps olan akut promyelositik lösemi olgusu. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 23/10/2013-26/10/2013.

E10. Halaçoğlu A, Toprak SK, Koca E, Karakuş S. Primer santral sinir sistem lenfoması ve tiroid papiller karsinomu birlikteliği. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 23/10/2013-26/10/2013.

E11. Oygür ÇŞ, Koca E, Halaçoğlu A, Gülel MŞ, Dönmez FY, Toprak SK, Karakuş S. Kemik iliği biyopsisi sonrası ağrı palyasyonu. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya; 23/10/2013-26/10/2013.

E12. Halaçoğlu A, Suher M, Beştepe N. Acil hemodiyalize alınan hastalarda hemodiyaliz nedenleri ve risk faktörleri. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 06/10/2010-10/01/2010.

E13. Halaçoğlu A, Tüzün D, Kabaçam G, Yılmazer TT, Aydın OD, Suher M. Lida kullanımına bağlı gelişen ciddi komplikasyonlar. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 05/09/2007-09/09/2007.