Uzm. Dr.Aysun Semerci

  • İlgi Alanları
  • Tiroid
  • Diyabet
  • Hipertansiyon

Eğitim ve Uzmanlık
1989 - 1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1996 - 2001 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Deneyim
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
1996- 2001 İç Hastalıkları Asistan Doktor
2001-           İç Hastalıkları Uzman Doktor

-The Medical Journal of SSK Göztepe Educational Hospital March 2001

Hemodiyaliz Hastalarında Resirkülasyon (Recirculation in Patient Taking Dialysis) H.K.Ergin, A.Semerci, S.Alışır, N.Kara, M.Tınazlı

 

- The Medical Journal of SSK Göztepe Educational Hospital June 2001

Losartan ve Kaptoprilin Hipertansif Hastalarda Serum Eritropoetin ve Prolaktin Seviyelerine Etkisi (The Effects of Losartan and Captopril on Serum Erytropoietin and Prolactin Levels) S.Alışır, B.Yaman, A.Semerci, Y.Eryılmaz

 

- The Medical Journal of SSK Göztepe Educational Hospital June 2001

Alkole Bağlı Karaciğer Hastalığında Patogenez (Pathogenesis of Alcohol Related Chronic Liver Disease) C.Ulaşoğlu, A.Semerci, N.Soner, F.İnel

 

- The Medical Journal of SSK Göztepe Educational Hospital September 2001

Antifosfolipid Antikor Sendromu (Antiphospholipid Antibody Syndrome) M.Tınazlı, A.Oğuz, R.Şişik, A.Semerci, A.Şafak

 

- The Medical Journal of SSK Göztepe Educational Hospital December 2001

Furosemid Kullanan Konjestif Kalp Yetersizlikli Hastalarda Nokturnal Hipokalemi Araştırması (Nocturnal Hypokalemia at Heart Failure Patients Treated with Furosemide) M.Tınazlı, Ş.Akalpoğlu, F.Ekenel, A.Semerci, R.Şişik

 

- The Medical Journal of SSK Göztepe Educational Hospital September 2003

İleri Yaşta Tespit Edilen Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz Eksikliği (G-6PD Deficiency at Advanced Age) A.Semerci, U.Başal, Z.Saçar, H.Feyizoğlu

 

-The Medical Journal of SSK Göztepe Educational Hospital September 2004

İkincil Hiperperetiroidiye bağlı oluşan Brown Tümörü Olgusu (Brown Tumour in Patients with Hyperparathyroidizm) H.K.Ergin, S.Alışır, A.Semerci, Z.Aksoy

 

-Akademik Geriatri Dergisi Aralık 2010

Yaşlılarda Metabolik Sendrom ve Önemi. M.Uzunlulu, A.Oğuz, A.Semerci

 

-Acta Endokrinol Agust 2012

Is Platelet Distribution with High in Metabolic Syndrome? M.Uzunlulu, A.Semerci

 

-J Endocrinol Metab February 2012

Pentraxin 3 Levels as a Marker of Chronic Inflammation in Patients with Metabolic Syndrome. M.Kızılgül, M.Uzunlulu, M.Karacakaya, A.Semerci, B.Işbilen

 

-J Investing Med. December 2015

Lowering Uric Acid with Allopurinol Improves Insulin Resistance and Systemic Inflammation in Asymptomatic Hyperuricemia. M.Takır, O.Köstek, O.Elcioglu, A.Bakan, O.Telci, A.Semerci

 

-N Eng J Med. November 2016

Semaglutide and Cardiovasculer Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes.

(Yardımcı araştırmacı)

 

POSTERLER

-14. International Postgraduate Course on Myocardial Infarction and Angina Pectoris Congress Davos Feb 2001

Elevated Lipoprotein(a) Levels as Predictor of Coronary artery Disease in Hypertansive Patients

 

-13. Ulusal Kanser Kongresi 1999 Antalya

Epidermoid Karsinomlu bir Olguda Mitomisin C ve Cisplatin Tedavisinden Sonra Gözlenen Mikroanjiopatik Hemolitik Anemi

 

-18. Ulusal Nefroloji Kongresi 2001 Kapadokya

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında ve Periton Diyaliz Hastalarında Koroner Risk Faktörleri ve Homosistein Düzeyleri

 

-18. Ulusal Nefroloji Kongresi 2001 Kapadokya

Hemofagositik Sendromla Seyreden SLE Olgusu

 

-18. Ulusal Nefroloji Kongresi 2001 Kapadokya

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Kemik Döngüsünün Noninvaziv Göstergeleri ve Kemik Dansitometrisi

 

-18. Ulusal Nefroloji Kongresi 2001 Kapadokya

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Venöz Giriş Yolları açısından dermografik İnceleme

 

-80th EAS Congress Milan Italy May 2012 Poster

 

-3rd World Heart Failure Congress Turkey December 2012 Sözlü sunum

Cardiorespioratory Fitness in Patients with Metabolik Syndrome

 

-30. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2014, Antalya

Trigliceride Response to Glucose Loading in Patients with Metabolic Syndrome