Uzm. Dr.Ayten Bayram

  • İlgi Alanları
  • Romatoloji
  • Nörolojik rehabilitasyon
Eğitim ve Uzmanlık
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon - Uzmanlık
Brucella spandilodiskitisli olgu sunumu
Özerbil ÖM, Duman A, Yosunkaya A, Bayram A, Üstün ME. Spinal Kord Yaralı Hastalarda Kronik Santral Ağrı ve Spastisite için Epidural Midazolam Uygulanımı. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 1997; 8(4): 328-330.
Özerbil ÖM, Yosunkaya A, Duman A, Tuncer S, Küçükşen S, Bayram A. Lomber Disk Hernili Hastalarda Epidural Steroid Uygulanımı. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1997; 3(3): 151-155. Bayram A, Uğurlu H, Oğuz H, Özerbil ÖM, Şimşek İ. Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı sıklığı. Ege Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi 1998; 4(4): 277-284.
Özerbil ÖM, Duman A, Yosunkaya A, Bayram A. Spinal Kord Yaralı Hastalarda Kronik Santral Ağrı ve Spastisite için Epidural Midazolam Uygulanımı. 16. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi15-18 Mayıs 1997, Ankara.
Özerbil ÖM, Yosunkaya A, Duman A, Küçükşen S, Bayram A. Lomber Disk Hernili Hastalarda Epidural Steroid Uygulanımı. 16. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi15-18 Mayıs 1997, Ankara.
Bayram A, Yöndemli H, Oğuz H, Özerbil ÖM, Şimşek İ. Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı sıklığı. 16. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi15-18 Mayıs 1997, Ankara.
http://www.geneltip.org/upload/sayi/15/GTD-00087.pdfBRUSELLAYA BAĞLI SERVİKAL SPONDİLODİSKİTİS (OLGU SUNUMU)
Kurs Bilgileri
PRP Kas İskelet Sistemi Ultrason eşliğinde eklem enjeksiyonları, Romatoloji eğitim seminer kurslar ve vaka toplantıları