Uzm. Dr.AYTEN TOPRAK ŞAHİNASLAN

  • İlgi Alanları
  • Sağlıklı çocuk izlemi
  • Çocuk beslenme
  • Aşı uygulamaları
  • Yenidoğan takibi

Eğitim ve Uzmanlık
1997 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
2009 - İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Uzmanlık

Deneyim
1997-2000 : İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, Asistan Doktor
2004-2007 : İBB SAĞLIK A.Ş., Kadın Sağlığı Merkezi, Doktor
2007-2009 : İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, Asistan Doktor
2009-2013 : Sivas Kangal  Devlet Hastanesi, Devlet Hizmet Yükümlülüğü, Uzman Doktor
2013-2016 : İstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Uzman Doktor
2016-2018 : Emsey Hospital, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktor
Yurtdışı Deneyimi
2000 - New Cross Hospital,  Clinical Observer,   Birmingham, UK

Kurs ve Sertifikalar
Milli Pediatri Kongreleri,
Türk Pediatri Kongreleri,
Çocuk Dostları Kongreleri,
Romatizmal Hastalıklar Kongresi,
14. Ankem Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi,
Pediatrik Alerji İmmünoloji Kongresi,
3.Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi Toplantısı,
ÇİYAD Çocuk İleri Yaşam Desteği Kursu, 2008, İstanbul    
Birinci Basamak İçin Çocuk Hematoloji ve Uygulamalı Mikroskopi Kursu, 2010 ve 2015, İstanbul
Çocuk Göğüs Hastalıklarında Tanısal Yaklaşımlar Kursu, 2016, İstanbul
Yeni Doğan Sorunlarına Güncel ve Pratik Yaklaşımlar Kursu, 2016, Antalya
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu, 2017, Antalya

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tabip Odası

Uzmanlık Tezi: “0–6 Yaş Grubu Çocuklarda Anne Sütü Uygulamalarının Büyüme-Gelişme Üzerindeki Etkisinin Araştırılması” , Tıpta Uzmanlık Tezi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, 2009, İSTANBUL