Uzm. Dr.Azar Pashayev

 • İlgi Alanları
 • Yenidoğan yoğun bakım
 • Sağlıklı çocuk izlemi
 • Çocuk alerji hastalıkları
 • Astım
 • Çocuk enfeksiyon hastalıkları
 • Çocukluk çağı beslenmeleri iştahsızlık
 • Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları
 • Anemi

Eğitim ve Uzmanlık
2008-2014 Azerbaycan Tıp Üniversitesi
2017-2022 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

Deneyim
2014-2017 İbn-i Sina Tıp Merkezi
2022 Medical Park Gebze
2023 John Hopkins Anadolu Sağlık Merkezi
2023 Medical Park Gebze

Kurs ve Sertifikalar
Çocuk Yoğun Bakım Kursu
Neonatal Resüsitasyon Kursu
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu
Çocuk Cilt Hastalıkları Kursu
Çocuklarda Total Parenteral Nütrisyon Kursu
Çocuklarda Beslenme ve Metabolizma Kursu
Video Laringoskopi Kursu
Kritik Hastaya Yaklaşım Kursu
Çocuk Acil Kursu
Milli Pediatri Kongreleri
Erciyes Pediatri Akemisi Kış Kongreleri
Uluslararası Pediatrik Hematoloji Kongresi
Pediatrik Dermatoloji Kongresi

Mesleki Üyelikler
Milli Pediatri Derneği
Kocaeli Tabip Odası

COVID-19 Pandemisinde Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerinin Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Yenidoğan Döneminde Nadir Bir İntraabdominal Kitle: Over Torsiyonu
 2. Ani Görme Kaybının Önemli Bir Nedeni : Optik Nörit
 3. Derin Boyun Enfeksiyonu Ameliyatı Sonrası Nadir Görülen Bir Komplikasyon :Marjinal Mandibular Paralizi

 

Katıldığı Uluslararası Bilimsel Çalışmalar

 1. A Phase 2b/3 Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of MK1654 in Healthy Pre-Term and Full-Term Infants
 2. Meningokokal Kombine ABCWY Aşısının Sağlıklı Adolesanlardaki ve Erişkinlerdeki Güvenliği, Etkinliği ve Bağışıklık Yanıtının Değerlendirilmesi

Katıldığı Ulusal Bilimsel Çalışmalar

 1. Sağlıklı Ergen (16-18 yaş) Gönüllülerde İki Doz İnaktif COVID-19 Aşısına (TURKOVAC) Karşı İki Doz CoronaVac  (Sinovac) Aşısının Etkinliğinin, İmmünojenisitesinin ve Güvenliğinin Değerlendirildiği, Çok Merkezli, Randomize, Gözlemci Kör Faz IIB Klinik Çalışma