• İlgi Alanları: Katarakt, Glokom, Şaşılık, Çocuk göz sağlığı, Retina Hastalıkları, Kontakt lens, Otogreftli pterjıum cerrahisi, Oküloplastik cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD - Uzmanlık
 
Üye Olduğu Mesleki Kuruluşlar
Türk Tabipler Birliği
Türk Oftalmoloji Derneği