Op. Dr.Aziz Çil

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD - Uzmanlık
 
Üye Olduğu Mesleki Kuruluşlar
Türk Tabipler Birliği
Türk Oftalmoloji Derneği