Prof. Dr.Aziz Sümer

  • İlgi Alanları
  • Obezite cerrahisi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Robotik cerrahi
  • Kolon rektum hastalıkları
  • Meme cerrahisi
  • Endokrin cerrahisi
  • Pankreas cerrahisi
  • Böbrek nakli

Genel Cerrahi; birçok tıbbi birim dalı ile etklieşim içerisinde olan, vücuttaki sistemik problemlerin ve lokal sorunların cerrahi tedavilerinden sorumlu olan tıbbi birimdir. Bunun yanı sıra yaraların iyileşmesinin desteklenmesi, travmalara karşı vücudun vermiş olduğu endokrin ve metabolik cevapların değerlendirilmesi gibi alanlarda da çalışan genel cerrahi kliniklerinde uzman hekimler görev yapar. Birimin ilgi alanı oldukça geniştir, bu nedenle farklı tıbbi birimler ile sürekli olarak iletişim kurulur ve olgulara multidisipliner bakış açısıyla yaklaşılır.

Genel cerrahi uzmanları insan vücudunun birçok bölgesinde görülen çok sayıda hastalık ve travmanın tedavisinde görev yapar. Birimde yapılan birçok uygulamanın laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi gibi yenilikçi tekniklerle gerçekleştirilmesi hastalarda komplikasyon riskinin azaltılması ve iyileşme süresinin kısaltılması açısından fayda sağlar. İstinye Gaziosmanpaşa Medical Park Hastanesi; bir üniversite hastanesi olmanın verdiği teknik altyapı, özel donanımlı ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve servis hizmetleri ile ileri düzey hizmet sunmaktadır. Hastaların tanı, tedavi ve operasyon sonrası takipleri titizlikle yürütülmektedir ve buna bağlı olarak tedavi başarısı oldukça yüksektir.

İstinye Üniversite Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde Genel Cerrahi tıbbi biriminde hasta kabul eden Prof. Dr. Aziz Sümer, uzmanlık alanındaki en yeni tedavi yaklaşımlarına ve güncel tekniklere hakim olan değerli bir hekimdir. İleri laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi, obezite cerrahisi ve metabolik cerrahi ameliyatları ile kanser cerrahisi deneyimine sahip olan Prof. Dr. Aziz Sümer, 2 yıldır İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Medical Park Hastanesi'nde görev yapmaktadır. Özellikle obezite ve diyabet cerrahisi konusunda kendi geliştirdiği ameliyat teknikleri de vardır.

Hekim ve aynı zamanda eğitmen olan Prof. Dr. Aziz Sümer, ülkemizde birçok hastanede görev yaparak deneyim sahibi olmuş, bariatrik cerrahi ve robotik cerrahi başta olmak üzere genel cerrahi uzmanlık dalının birçok alanında uygulamalarda bulunmuştur. Bununla birlikte yurt içi ve yurt dışında laparoskopik cerrahi, obezite cerrahisi, robotik cerrahi ve organ nakli eğitimleri almıştır.

Eğitim ve Uzmanlık
1991 - 1997: Yüksek Lisans- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
2001 - 2005: Tıpta Uzmanlık-Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2012 - Doç.-Genel Cerrahi Doçenti-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2017 - Pof.-Genel Cerrahi Profesörü- Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
1997-1998: Pratisyen Heim.Afyon Dinar Devlet Hastanesi Acil Servis
1999-2001: Hemodiyaliz Sorumlu Hekimi. İstanbul REN-MED Diyaliz Merkezi
2001-2005: Arş. Gör.Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2005:Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi AKH Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Endokrin Cerrahi Kliniği,Endokrin Cerrahi Eğitimi,Viyana, Avusturya
2005-2007: Uzm. Dr. Cizre Devlet Hastanesi
2007-2010: Uzm. Dr. Antalya Kaş Devlet Hastanesi
2009-2011: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Endokrin Cerrahi Kliniği, E Servisi. Endokrin, Bariatrik Metabolik Cerrahi ve Laparoskopik Cerrahi Eğitimi, İstanbul
2010-2011: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Servisi, İleri Laparoskopik Cerrahi Eğitimi, İstanbul
2011: The Unit of Innovation in Minimally Invasive Surgery University Hospital Virgen del Rocío, İleri Laparoskopi ve Morbid Obezite Cerrahisi, Sevilla, Spain.
2011:IRCAD-EITS. da-Vinci® Surgical Sysytem Off-Site Training Program for a Console Surgeon. Strasbourg, France.
2011: The Unit of Surgery, Universita Cattolica Del Sacro Cuore , Bariatric Surgery Unit, Rome,Italy
2010-2012: Yar. Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2012-2013: Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Organ Nakli Merkezinde Organ Nakli (Böbrek Nakli) Eğitimi.
2014: Fransa Strasbourg’da IRCAD-EITS merkezinde Minimally Invasive Bariatric and Metabolic Surgery-Endoluminal & Laparoscopic Procedures Advanced Course Eğitimi.
2015: Fransa Strasbourg’da IRCAD-EITS merkezinde Minimally Invasive Bariatric and Metabolic Surgery-Endoluminal & Laparoscopic Procedures Advanced Course Eğitimi.
2012-2015: Doç.Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2016-2018: Doç.Dr.-Prof.Dr. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Bölümü.
2018-Halen: Prof.Dr. İSÜ Gaziosmanpaşa Medikal Park Hastanesi.


Prof. Dr. Aziz Sümer Videoları