Op. Dr.Azize Turhan

  • İlgi Alanları
  • Riskli gebelik takibi
  • Endokrinoloji
  • Jinekolojik operasyonlar
  • Menopoz
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp) - Tıp Eğitimi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Türkiye 7.si) - Uzmanlık
 
Deneyim
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. (Haziran 2005- Ağustos 2010)
Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Kasım 2010- Ekim 2012)
Özel Pendik Şifa Hastanesi (Ekim 2012- Eylül 2015)

Kurs ve Sertifikalar
Neonatal Resüsitasyon Kursu, 19-21 Aralık 2006
Anne Sütü İle Beslenmede Danışmanlık Eğitim Programı, 03-05 Haziran 2009
Çocuk ve Ergen Jinekolojisi Kursu, İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, 20 Mart 2015
VII. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20 Mayıs 2007
III. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 16-19 Ekim 2008
VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 
 
 
 
 
 
 

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Azize Turhan, Süleyman Engin Akhan, Ercan Baştu, Funda Güngör Uğulucan, Cenk Yaşa, Ümran Oskay, Önay Yalçın, "The Effect of Urinary Incontinence on Sexual Functioning in Turkish Women of Reproductive and Menopausal Ages", International Journal of Sexual Health, May 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ahmet Cem İyibozkurt, Azize Türkanık Turhan, Samet Topuz, Işıl Uzun, Yavuz Salihoğlu, Ergin Bengisu, "Bartolin Bezinde Nükseden Granüloza Hücreli Over Tümörü", Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi, 2008; 5(4): 274-278
Ömer Talip Turhan, Mehmet Serdar Kütük, Azize Turhan, Ergün Bilgiç, "Ovaryan Endometrioma Olgularında Laparoskopik ve Laparotomik Kist Eksizyonunun Postoperatif Over Rezervi Üzerine Etkilerinin Ultrasonografik Değerlendirilmesi", Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetri Dergisi, 2011; 21(1): 25-30
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
"Üriner inkontinansın röprodüktif ve postmenopozal dönemde kadın cinsel fonksiyon bozuklukları üzerine etkisi", 4.Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan 2010