sat─▒r aras─▒

Bacak Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Bacak ameliyat─▒ üç ana ba┼čl─▒k alt─▒nda ele al─▒nabilir. Bunlar; osteokondrom, çarp─▒k bacak ameliyat─▒ ve boy uzatma ameliyat─▒d─▒r.

K─▒k─▒rdak dokudan kaynaklanan iyi huylu kemik doku tümörlerine osteokondrom denir.

E─čri kemiklerin anestezi etkisi alt─▒nda düzeltilmesi çarp─▒k bacak ameliyat─▒ olarak tan─▒mlan─▒r. Bacaktaki kemiklerin uzunluklar─▒n─▒n art─▒r─▒lmas─▒ amac─▒yla yap─▒lan ameliyat ise boy uzatma ameliyat─▒d─▒r.

Tüm bu ameliyatlar ortopedistler taraf─▒ndan yap─▒l─▒r. Ortopedi ise kas iskelet sistemi hastal─▒klar─▒ ve bu hastal─▒klar─▒n tedavisi ile ilgilenen t─▒p dal─▒d─▒r. Ortopedi uzmanlar─▒ taraf─▒ndan yap─▒lan cerrahi müdahalelerle hastalar─▒n bacak ameliyatlar─▒ gerçekle┼čtirilir.

Bacak Ameliyat─▒ Nedir?

Bacak ameliyat─▒ baca─č─▒n çe┼čitli hastal─▒klar─▒nda uzman hekimler taraf─▒ndan yap─▒lan ameliyatlard─▒r. Bu hastal─▒klar do─ču┼čtan olabilir yada sonradan geli┼čebilir.

Ortopedi uzman─▒ ve uzman sa─čl─▒k profesyonellerinin i┼čbirli─či ile hastalar─▒n bacaklar─▒nda bulunan ve ilaç tedavisinin yetersiz kald─▒─č─▒ durumlarda yap─▒lan i┼člemler bacak ameliyatlar─▒n─▒n içeri─čini meydana getirir.

Çocuklarda Bacak Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda geli┼čimsel kalça ç─▒k─▒─č─▒, do─čumsal çarp─▒k ayak, düztabanl─▒k ve serebral palsi yani spastisite görülebilir. Geli┼čimsel kalça ç─▒k─▒─č─▒n─▒n görülme oran─▒ her bin canl─▒ do─čumda 1-1.5 aras─▒ndad─▒r. Sebebi tek olmay─▒p çe┼čitli etkenler geli┼čimsel kalça ç─▒k─▒─č─▒na neden olabilir.

Hastalar─▒n %20 sinde iki tarafl─▒ görülmekle birlikte yüzde altm─▒┼č─▒ sol kalçada meydana gelir. Bu yüzden do─čumdan üç hafta sonra yenido─čan bebeklerde kalça ultrasonu çekilmesi gerekir. Erken tan─▒ ve tedavi aç─▒s─▒ndan bu çok önemlidir.

Bebekte kalça ç─▒k─▒─č─▒ varsa bu bacakta k─▒sal─▒─ča neden olur. Hareket k─▒s─▒tl─▒l─▒─č─▒ görülür ve bebek geç yürür. Etkililenme çift tarafl─▒ olmu┼čsa bebekte ördekvari bir yürüyü┼č görülür.

En yayg─▒n iskelet anomalilerinden olan do─čumsal çarp─▒k ayak do─čumdan itibaren ortopedik tedavi gerektirir.

Tedavinin amac─▒ ise aya─č─▒n yere a─čr─▒s─▒z olarak düz basmas─▒, hareketli olmas─▒ ve normale en yak─▒n ayak ve ayak bile─čini elde etmektir. Erken tedavinin önemli oldu─ču bu hastal─▒─č─▒n tedavisine çocuk do─čdu─ču andan itibaren ba┼članmas─▒ gerekir.

Düztabanl─▒k ise bir ba┼čka çocuk bacak hastal─▒─č─▒d─▒r. Esnek ve sert düztabanl─▒k olarak iki türü vard─▒r.

Seyrek olarak görülen sert düztabanl─▒k ciddi bir hastal─▒kt─▒r ve bacak ameliyat─▒ gerektirir. Yürüme problemleri görülür. Esnek düztabanl─▒k ise bacak ameliyat─▒ gerektirmez çünkü bebeklerin ço─čunda görülür.

Serebral palsi çocu─čun kas sistemini olumsuz etkileyen çok ciddi bir hastal─▒kt─▒r.

Bu çocuklarda yürüme zorluklar─▒ görülür. Hastal─▒k kas ve iskelet sistemini çok etkilemi┼čse çocu─čun oturmas─▒n─▒ sa─člamak amac─▒yla bacak ameliyat─▒ yap─▒l─▒r. Bacak ameliyat─▒ sonras─▒ tekrarlayan ameliyatlar olas─▒d─▒r.

Kad─▒nlarda Bacak Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda Bacak Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda bacak ameliyat─▒ yeti┼čkindeki ile ayn─▒d─▒r. Sadece kad─▒nlar─▒n regl dönemlerinde kanama ve hormonal de─či┼čimler artabilece─či için bu dönemlere dikkat edilmelidir.

Erkeklerde Bacak Ameliyat─▒ Nas─▒ld─▒r?

Erkeklerde bacak ameliyat─▒n─▒n yeti┼čkinde bacak ameliyat─▒ndan bir fark─▒ yoktur. Normal cerrahi süreci uygulan─▒r. Bacak ameliyat─▒ prosedürlerine uygun olarak cerrahi müdahale yap─▒l─▒r ve ameliyat sonras─▒ bak─▒m yine cerrahi sonras─▒na uygun olarak planlan─▒r.

Ya┼čl─▒larda Bacak Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒larda özellikle kemik erimesi ve ek hastal─▒klara ba─čl─▒ zay─▒fl─▒klar olabilir. Kronik hastal─▒klar─▒ sebebiyle fazla ilaç kullan─▒m─▒ gerekebilir.

Ameliyat öncesinde ya┼čl─▒n─▒n ilaç düzenlemesi ve takibi iyi bir ┼čekilde yap─▒l─▒r. Bacak ameliyat─▒ sonras─▒ ise ya┼čl─▒da geli┼čebilecek komplikasyonlar yak─▒ndan gözlenir.

Emboli, derin ven trombozu aç─▒s─▒ndan dikkatli olunmal─▒d─▒r. Doktor kan suland─▒r─▒c─▒ reçete ederse ya┼čl─▒ bireye kan suland─▒r─▒c─▒n─▒n nas─▒l kullan─▒laca─č─▒ konusunda bilgi verilmelidir.

Bacak Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Bacak ameliyat─▒ uzman hekimler taraf─▒ndan konulan tan─▒ sonras─▒nda cerrahlar taraf─▒ndan yap─▒l─▒r. Cerrahi haz─▒rl─▒k süreci tamamlan─▒r ve hasta birey ameliyata al─▒n─▒r.

Hekim ameliyat öncesinde hastan─▒n bilgilerini ayr─▒nt─▒l─▒ ┼čekilde al─▒r ve olu┼čabilecek risklere kar┼č─▒ önceden önlem al─▒r. Ameliyat sonras─▒ hastan─▒n takip ve tedavisine devam eder. Hastay─▒ ameliyat öncesi ve sonras─▒nda bilgilendirir.

Operasyon ile ilgili dürüstçe bilgi veriri. Hastan─▒n sorular─▒ varsa onlar─▒ cevaplar. Hastan─▒n korkular─▒n─▒n en aza indirilmesi bilgilendirilmesi ile ilgilidir.

Hekim de bilgi vererek hastan─▒n ameliyat sürecini sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde geçirmesine katk─▒da bulunur.

Bacak Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Bacak Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Her ameliyat─▒n az ya da çok riski vard─▒r. Her ameliyata özel riskler de bulunur. Bacak ameliyat─▒ riskleri genelde ameliyat sonras─▒ emboli ya da derin ven trombozu olu┼čmas─▒d─▒r.

Bu yüzden bacak ameliyat─▒ sonras─▒, bazen de öncesinde hastalara doktor önerisiyle varis çoraplar─▒ giydirilir. Varis çoraplar─▒ emboli ve derin ven trombozu riskini azalt─▒r. Bacak ameliyat─▒nda da her ameliyatta oldu─ču gibi kanama, enfeksiyon ve yara ile ilgili riskler mevcuttur.

Özellikle ameliyat sonras─▒ hareket ederken yara yeri korunmal─▒d─▒r çünkü ani ve h─▒zl─▒ hareketler diki┼člerin aç─▒lmas─▒na sebep olabilir.

Enfeksiyon belirtileri dikkatli bir ┼čekilde takip edilmelidir. Yüksek ate┼č, bulant─▒,kusma, öksürük gibi enfeksiyon belirtileri olu┼čursa hemen uygun tedavi ba┼član─▒r. Kanama da bir risk faktörüdür.

Kan suland─▒r─▒c─▒lar─▒n doktor kontrolünde kullan─▒lmas─▒ gerekir. Ameliyattan sonra ilk aya─ča kalkma sa─čl─▒k personeli yard─▒m─▒yla yap─▒l─▒r. Dü┼čme riskine kar┼č─▒ dikkatli olunmal─▒d─▒r.

Bacak Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Bacak ameliyat─▒ sonras─▒ ilk günlerde hareket ederken dikkatli olun. Bol bol hareket etmeye çal─▒┼č─▒n. Doktorunuzun verdi─či egzersiz listesini do─čru ┼čekilde uygulay─▒n.

Beslenmenize dikkat edin. Sa─čl─▒kl─▒ ve dengeli beslenin. Uykunuza dikkat edin. Stres seviyenizi yönetin. Sigara ve alkol almay─▒n.

Zararl─▒ yiyeceklerden uzak durun. Yara iyile┼čmesini olumsuz etkileyecek ┼čeylerden uzakla┼č─▒n.

Enfeksiyon aç─▒s─▒ndan dikkatli olun. A─čr─▒n─▒z olursa doktorunuzun önerdi─či a─čr─▒ kesicileri al─▒n. Tüm bunlar─▒ yapman─▒za ra─čmen olumsuz bir etki görürseniz doktorunuza ba┼čvurun.

Bacak Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Her insan─▒n yara iyile┼čmesi farkl─▒ olabilir. Ki┼činin ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi ve çevresel ko┼čullar─▒yla ilgili olan yara iyile┼čmesi bacak ameliyatlar─▒nda iyile┼čme de ki┼čiye ve yap─▒lan ameliyat─▒n türüne göre de─či┼čir.

Doktorunuzun önerilerine tam uydu─čunuz takdirde ameliyat─▒n niteli─čine ve büyüklü─čüne göre iyile┼čmeniz ortalama 6 haftay─▒ bulabilir ama yine de iyile┼čme süreci ki┼čiden ki┼čiye göre farkl─▒l─▒k gösterebilir.

Bacak Ameliyat─▒ Sonras─▒ Beslenme Nas─▒l Olmal─▒?

Bacak ameliyat─▒ farkl─▒ insanlarda farkl─▒ ┼čekilde seyredebilir. Kilolu insanlarda daha zor geçen ameliyat süreci daha zay─▒f ve ek hastal─▒─č─▒ olmayan insanlarda daha kolay atlat─▒labilir.

Yine ayn─▒ ┼čekilde ya─čl─▒, tuzlu, a┼č─▒r─▒ ┼čekerli ve karbonhidrat bak─▒m─▒ndan zengin besinler tüketenlerde ameliyat öncesi ve sonras─▒ zorlu geçebilir. Bu yüzden ameliyattan önce ve sonra vücut aç─▒s─▒ndan sa─čl─▒kl─▒ besinleri tüketmek önemlidir.

Proteinden zengin süt ve süt ürünleri, bal─▒k eti, omega 3 deste─či, k─▒rm─▒z─▒ ve beyaz et, kuru baklagiller, meyve ve sebzeler gibi sa─čl─▒kl─▒ ve besin de─čeri aç─▒s─▒ndan iyi yiyecek ve içecekler bolca tüketilebilir. Bol su içilebilir.

Bacak Ameliyat─▒n─▒n Yan Etkileri Nelerdir?

Bacak Ameliyat─▒n─▒n Yan Etkileri Nelerdir?

Bacak ameliyat─▒ndan sonra görülebilecek komplikasyonlar ┼čunlar olabilir;

 • Enfeksiyon ve Yara Sorunlar─▒
 • Eklem Sertli─či ve Hareket K─▒s─▒tl─▒l─▒─č─▒
 • Kanama
 • Ekstansör Mekanizma Disfonksiyonlar─▒
 • Nedeni Aç─▒klanamayan A─čr─▒
 • Komponent K─▒r─▒lmas─▒
 • Tromboemboli
 • Ya─č Embolisi

Bacak Ameliyat─▒ Sonras─▒ Enfeksiyon Belirtileri

Bacak ameliyat─▒ sonras─▒ enfeksiyon belirtilerinin takibi önemlidir. Enfeksiyon ilerlerse tüm vücudu sarabilir ve sepsis denilen duruma yol açabilir.

Bu yüzden enfeksiyon belirtilerinin erken dönemde tan─▒nmas─▒ ve tedavi edilmesi gerekir. Bacak ameliyatlar─▒nda enfeksiyon belirti ve bulgular─▒ ┼čunlard─▒r:

 • A─čr─▒,
 • ┼×i┼člik,
 • K─▒zar─▒kl─▒k,
 • Hassasiyet,
 • Ak─▒nt─▒,
 • Yorgunluk,
 • Ate┼č,
 • Ü┼čüme,
 • Gece terlemeleri.

Bu belirti ve bulgular─▒ görürseniz hemen doktorunuzu aray─▒n. Bacak ameliyat─▒ sürecini sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde yönetmek için doktorunuzun önerilerine dikkat edin.

S─▒k Sorulan Sorular

Bacak Germe Ameliyat─▒ Zor mu?

Do─čru ┼čartlar alt─▒nda ve uzman ekipler taraf─▒ndan yap─▒lan bacak germe ameliyatlar─▒ zor olmayabilir.

Bacak Esteti─či Kal─▒c─▒ m─▒?

Bacak dolgusu silikon protezle yap─▒l─▒r ve ömür boyu kal─▒c─▒d─▒r.

Bacak Germe Ameliyat─▒ ─░z Kal─▒r m─▒?

Her estetik ameliyattan sonra az da olsa iz kal─▒r. Amaç ameliyat─▒n öncesinde var olan rahats─▒z edici durumda iyile┼čme sa─člamas─▒d─▒r.

Diki┼č At─▒lan Yara Ne Kadar Sürede ─░yile┼čir?

Diki┼čler genellikle 1-3 hafta içerisinde al─▒n─▒r ama ameliyat─▒n büyüklü─čüne göre iyile┼čme süresi farkl─▒l─▒k gösterebilir.

Diki┼čli Yaraya Batikon Sürülür mü?

Batikon ile yaran─▒n d─▒┼č yüzeyi silinmelidir. Yaran─▒n içine batikon sürülmez.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Op. Dr.
Abdullah Ta┼čdelen
Ortopedi ve Travmatoloji
Medical Park Seyhan
622

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.