• Uzmanlık Alanları: Vasküler Nöroloji, Girişimsel Nöroloji

Eğitim ve Uzmanlık
1994 - 1988 - İstanbul Tıp Fakültesi - Lisans
1998 - 2000 - İstanbul Tıp Fakültesi - Yüksek Lisans
2001 - 2005 - İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji ABD - Uzmanlık
2001 - 2005 - İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji ABD - Araştırma Görevlisi
2006 - 2007 - Şişli Florence Nightingale Hastanesi - İnme Merkezi Fellowship
2007 - 2008 - Kırıkkale Devlet Hastanesi - Uzm. Dr.
2012 - İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi - Yrd. Doç. Dr. 
2012 - 2014 - Şişli Memorial Hastanesi İnme Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi - Uzm. Dr.
2014 - 2017 - Memorial Hizmet Hastanesi İnme Akut Tedavi Ünitesi Sorumlu Doktoru - Uzm. Dr.

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
İstanbul Tabip Odası
Türk Nöroloji Derneği
European Stroke Organisation
World Stroke Organisation
Safe Implementation of Treatment in Stroke (SITS)

A.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A1. Depremin Multipl Skleroz Ataklarina Etkisi. E.Tüzün, A. Polat, G. Akman-Demir, M. Kürtüncü, M. Mutlu, B. Aksay, B. Bilgiç, Ş. Yüksel, M. Eraksoy Nöropsikiyatri Arşivi     2010; 47: 324–7 
A2. Gender Differences İn Acute Stroke: Istanbul Medical School Stroke Registry Nilüfer Yesilot, Bahar Aksay Koyuncu, Oguzhan Coban, Rezzan Tuncay, Sara Zarko Bahar Neurol India 2011; 59: 174–179
A3. Steroid-responsive late symptomatic perihematomal edema in intracerebral hemorrhage BA Koyuncu, SGÜR ÖZMEN, ST ÖZKAN, E ALTINDAĞ, R Tolun, Y Krespi Arch Neuropsychiatr 2015; 52: 423-424 
A4. Vascular Ischemia as a Cause of Transient Global Amnesia: A Patient Series ÖG TUNÇER, BA Koyuncu, ZV Okudan, E ALTINDAĞ, R Tolun, Y Krespi Nöro Psikiyatri Arşivi 52 (1), 59
A5. Electrografıc Seızures And Perıodıc Epıleptıform Dıscharges In Patıents Wıth Postanoxıc Coma: P089 E. Altindag; Z. V. Okudan; B. Baykan; Gungor O. Tuncer; Aksay B. Koyuncu; Tavukcu S. Ozkan; Y. Krespi Epilepsia. 53():27–28, SEP 2012 

B.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedings) basılan bildiriler.

B1. Istanbul Medical School Stroke Registry BA Koyuncu, O Coban, E Gurol, Y Krespi, N Yesilot, R Tuncay, S Bahar International Journal of Stroke 1, 113
B2. Short Term Outcome And Factors Predicting In-hospital Mortality In 1841 Acute Stroke Patients BA Koyuncu, O Coban, N Yesilot, R Tuncay, S Bahar International Journal of Stroke 1, 113
B3. Posterior Circulation Stroke; An Underdiagnosed Situation In Transient Global Amnesia. O.Gungor-Tuncer, Z. Okudan, B. Aksay-Koyuncu, E. Altindag, R. Tolun, Y. Krespi. 22.European Neurological Society Congress, 2012, Prag. J of Neurology 2012 June ,Supplement 1:, 259:S115-S115.
B4. Acute stroke thrombolysis unit may be associated with more favourable performance measures B.Koyuncu, A.Onalan, O.Güngör Tunçer, S.T Ozkan, E.Altindag, R.Tolun, Y.Krespi.  . 22.European Neurological Society Congress, 2012, Prag, Journal Of Neurology 2012 June ,Supplement 1:, 259:S198-S198
B5.  Steroid-responsive late symptomatic perihematomal oedema in intracerebral haemorrhages. E.Altindag, O.Gungor Tuncer, B.Koyuncu, S.T.Ozkan, R.Tolun, Y.Krespi. 22.European Neurological Society Congress, 2012, Prag. J of Neurology 2012 June ,Supplement 1:, 259:S76-S76 
B6. Evolving ischaemic cortical vasculopathy in cerebral amyloid angiopathy report of three cases E.Altindag, O. Gungor Tuncer, B. Koyuncu ,Y.Bekmezci, R.Tolun, Y.Krespi. 22.European Neurological Society Congress, 2012, Prag. J of Neurology 2012 June ,Supplement 1:, 259:S160-S160
B7. Electrographic seizures and periodic epileptiform discharges in patients with postanoxic coma.E.Altindag, Z.V.Okudan, B.Baykan, O.Gungor Tuncer, B.Koyuncu, S.T Ozkan, R.Tolun, Y.Krespi. 10th European Congress on Epileptology 2012, London. Epilepsia 2012 Sep  suplement :5, 53: 27-28.
B8. A Thrombolysis Unit Performance B A Koyuncu1, A Kaymaz1, Ö. Tuncer1, Ozkan St ², R Tolun1, Y Krespi 22.European Neurological Society  congress 9-12 Haziran 2012 Prag
B9. Factors affecting blood glucose level in hyperacute ischaemic stroke. Is mismatch a contributing factor? SG Ozmen, BA Koyuncu, ST Ozkan, R Tolun, Y Krespi JOURNAL OF NEUROLOGY 259, S199-S199
B10. Trends of Endovascular Ischemic Stroke Treatments in a Turkish Comprehensive Stroke Center B.Koyuncu, R.Tolun, Y.Krespi et all.  SITS-EAST Conference Prague, June 12 – 13, 2014, Çek Cumhuriyeti.
B11. Results Of A Turkish Comprehensive Stroke Unit Quality Program Poster sunumu B.Koyuncu, R.Tolun, Y.Krespi et all.   SITS-EAST Conference Prague, June 12 – 13, 2014, Çek Cumhuriyeti.
B12. Results Of A Turkısh Prımary Stroke Unıt Experıence A median of door to needle time of 40 minutes is achievable with CT based diagnostic paradigm Poster sunumu B.Koyuncu, R.Tolun, Y.Krespi et all.  SITS-EAST Conference Prague, June 12 – 13, 2014, Çek Cumhuriyeti.
B13. Results Of A Turkish Comprehensive Stroke Center Quality Program. A median Of Door To Needle Time Of 60 Minutes Is Achievable With MRI Based Diagnostic Paradigm B Koyuncu, R Pourmohammed, ST Ozkan, R Tolun, Y Krespi STROKE 46 Poster sunumu The International Stroke Conference, February 10-12 2015 in Nashville, TN, USA Stroke 46 (Suppl 1), 
B13. Results Of A Turkish Comprehensive Stroke Treatment Referral Program Quality Database AS07-062 3rd European Stroke Organisation Conference 16-18 May 2017 Prague/Czech Republic 

C.   Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

D.   Yazılan Ulusal kitap veya bölümler

i.   Editörlüğünü Murat Emre’nin yaptığı “Türk Temel Nöroloji” kitabında “stupor, koma ve beyim ölümü” bölümünde “komalı hastanın muayenesi ve prognozu”, “komalı hastada laboratuvar değerlendirmeleri” ve “komalı hastaya klinik yaklaşım” bölümleri (Güneş Yayınevi)

E.    Kitap Çevirisi

i.    Editörlüğünü Marcel Mesulam'ın yaptığı “Principles Of Behavioral Neurology” kitabında bölüm çevirisi: Davranışsal Ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri (Editör İ.Hakan Gürvit) Temporolimbik Epilepsi Ve Davranış. 
F.    Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
F1. Akut Miyokard Enfarktüsüne Bağli Kardiyak Arrest Sonrasi Üç Hastada Nöroprotektif Endovasküler Hipotermi Uygulamasi: Olgu Sunumu S.T.Özkan, E.Özen, B.A.Koyuncu, E. Altindağ, Y Krepsi  Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(6):318-325
F2. Color Doppler Imaging Of The Neck Vessels BA KOYUNCU, Y KRESPİ Turkiye Klinikleri Journal Of Neurology Special Topics, 19-27
F3. Diagnostic Neuroradiology Of The Hemorrhagic Cerebrovascular Disease: Intraparenchimal Hemorrhage B KOYUNCU, Y KRESPİ Turkiye Klinikleri Journal Of Neurology Special Topics 4 (4), 6
F4. Akut İskemik İnmede Damar Oklüzyonu, Nıhss Skoru İle Tutulan Hemisfer Arasındaki İlişki M.Nur Öğün, B. Aksay Koyuncu, Ö.Güngör Tuncer, G.Evcili, R.Tolun, Y.Krespi Abant Med J. 2016;5(1):8-15

G.    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

G1.   Vertebrobasiler Sistem İntrakraniyal Aterosklerotik Darlıklarında Stent: Edip Aktin İmne Ünitesi Deneyimi – Sözel Bildiri. B.Aksay, O.Çoban, R.Tuncay, S.Bahar, Y.Krespi, K.Aydın, S.Sencer, Ö.Minareci 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003, Antalya
G2.   Karotis İnterna Aterosklerotik Darlıklarında Stent: Edip Aktin İmne Ünitesi Deneyimi Sözel Bildiri. B.Aksay, O.Çoban, R.Tuncay, S.Bahar, Y.Krespi, K.Aydın, S.Sencer, Ö.Minareci. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003, Antalya
G3.   İntraserebral Kanamalı Hastalarda Ölçülen Giriş Kan Basıncı Değerleri Hastane İçi Prognoz İle İlişkili Değildir. Sözel Bildiri. Y.Krespi, B.Aksay, S.Bahar, O.Çoban, R.Tuncay. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003, Antalya
G4.   İntraserebral Kanamalı Hastalarda Kan Basıncının İlk 24 Saatte Seyri. B.Aksay, O.Çoban, R.Tuncay, S.Bahar, Y.Krespi. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003, Antalya
G5.   Hangifaktörler Hipertansif İntraserebral Kanamalı Hastalarda Erken Kötüleşme İle İlişkilidir? B.Aksay, Y.Krespi, O.Çoban, R.Tuncay, S.Bahar. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003, Antalya
G6.   Oromandibuler Diskinezileri Olan Bir Akut Koma Olgusu Y.Krespi, B.Aksay, O.Çoban, R.Tuncay, S.Bahar. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003, Antalya
G7.   Çocuk Yaş Grubunda Yapılmış Olan Emg İncelemelerine Retrospektif Bakış. E.K. Orhan, B.Aksay, M.B.Baslo, M.Ertaş, A.E.Öge, J.Yazıcı 21. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi , 2004, Samsun
G8.   Akut arteria karotis interna okluzyonunda stent tedavisi uygulaması-Olgu Sunumu. Ö.Güngör-Tunçer, B.Aksay-Koyuncu, E.Altındağ, B.Bilgiç, S.Öztürk, L.Onat, B.Kara, G. Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya    
G9.   Karotis interna oklüzyonu varlığında ipsilateral tıkalı medial serebral artere intraarteryel    trombolitik tedavi uygulanması-Olgu Sunumu. Ö.Güngör-Tunçer, B.Aksay-Koyuncu, E.Altındağ, B.Bilgiç, S.Öztürk, L.Onat, B.Kara, G. Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya  
G10.  Akut labirent infarktı ve Lindsay Hemenway sendromu. Ö.Güngör-Tunçer, Y.Krespi, T.Türker-Botanlıoğlu, B.Aksay- Koyuncu, B.Bilgiç, E.Altındağ, R.Tolun. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya    
G11.  Akut posterior sirkülasyon inmesinde balon anjioplasti ve stent tedavisi –Olgu Sunumu. Ö.Güngör-Tunçer, B.Aksay- Koyuncu, E.Altındağ, B.Bilgiç, S.Öztürk, L.Onat, B.Kara, G. Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya 
G12.  İzole Kortikal venöz tromboz-Olgu Sunumu.Ö.Güngör-Tunçer, B.Aksay-Koyuncu, E.Altındağ, B.Bilgiç, S.Öztürk, L.Onat, B.Kara, G. Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya     
G13.  Geç dönemde trombolitik tedavi uygulanan akut iskemik inmeli iki olgu. Ö.Güngör-Tunçer, B.Aksay-Koyuncu, E.Altındağ, B.Bilgiç, S.Öztürk, L.Onat, B.Kara, G. Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya  
G14.  Amiloid anjiopati’nin birçok yüzü. B.Aksay-Koyuncu, Ö.Güngör-Tunçer, B.Bilgiç, E.Altındağ, S.Öztürk, L.Onat, B.Kara,  S.Karadereler, O.Barlas, G.Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya   
G15.  Primer intraserebral kanama gibi davranan erken hemorajik transformasyon B.Aksay -Koyuncu, Ö.Güngör-Tunçer, E.Altındağ, S.Karadereler, B.Bilgiç, S.Öztürk, O.Barlas, G.Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya
G16.  Geç travmatik kanama-spat apopleksi. B.Aksay - Koyuncu, S.Karadereler, Ö.Güngör-Tunçer, E.Altındağ, B.Bilgiç, S.Öztürk, O.Barlas, G.Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi. 42. Ulusal nöroloji kongresi,2006, Antalya 
G17.  Kistik lezyonla seyreden Nörosarkoidoz olgusu. B.Bilgiç, G.Bakaç, E.Altındağ, Ö.Güngör- Tunçer, B.Aksay- Koyuncu, R.Tolun, Y. Krespi. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya   
G18.  Bevasizumab Uygulamasi Sonrasi Iskemik Inme: 2 Olgu Sunumu Z V Okudan, Z Aydin Özemir, B Aksay Koyuncu, R Tolun,Y Krespi 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010, Antalya 
G19.  Huzursuz Bacak Sendromu Ve Uykuda Periyodik Hareket Bozukluğu Striatokapsüler Enfarkt Ile Ilişkili Midir? :  Olgu Sunumu Z V Okudan, Z Aydin Özemir, B Aksay Koyuncu, R Tolun,Y Krespi  46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010, Antalya
G20.  İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Eğitim Ve Araştırma Merkezi Nöroloji ABD İnme Ünitesi Tromboliz Deneyimi, B A Koyuncu ¹, A Kaymaz ¹, R Tolun ¹ Y Krespi ² 47. Ulusal Nöroloji Kongresi 27 Kasım – 1 Aralık 2011, Antalya, Sözel Bildiri
G21.  Prımer Intraserebral Kanamada Kanama Tekrarı Ve Kanama Hacmınde Artış Ile Ilışkılı Nöro-Görüntüleme Belırteçlerı; Erken Hemostatık Tedavıye Karar Vermede "Spot Bulgusu"Nun Yararı Var Mı? 47. Ulusal Nöroloji Kongresi 27 Kasım – 1 Aralık 2011, Antalya, Kredili Kurs Oturumu
G22.  Akut Iskemık Inmede Geç Progresyon Sonrası Iv Trombolitik Tedavi:Olgu Sunumu A Kaymaz1, B Aksay Koyuncu1, R Tolun 1 ,Y Krespi 2   47. Ulusal Nöroloji Kongresi 27 Kasım – 1 Aralık 2011, Antalya, Poster
G23.  Semptomatik İnternal Carotis Arter Oklüzyonunda Erken Rekanalizasyon: 3 Olgu Sunumu A Kaymaz1, B A Koyuncu1, R Tolun1,Y Krespi 2 47. Ulusal Nöroloji Kongresi 27 Kasım – 1 Aralık 2011, Antalya, G18. Kranyal sinir tutulumu ile seyreden Guillain Barre Sendromu: Variant form mu? Hastalığın sınırlı tutulumumu? İki Olgu sunumu Ö.Güngör Tunçer, Z.Tüfekçioğlu, B.Aksay Koyuncu, R.Tolun, Y.Krespi.. 47. Ulusal nöroloji kongresi, 2011, Antalya
G24.  NIHSS skoru sol hemisferde büyük damar tutulumunu daha güvenilir olarak tahmin eder Y.Bekmezci, B.Aksay Koyuncu, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, R. Tolun, Y.Krespi..48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya
G25.  Arka Sistem İnmesinde Mısmatch Temelli Revaskularizasyon Tedavisi: Prognostik Değerlendirme. Y.Bekmezci, B.Aksay Koyuncu, E.Altındağ, Ö.Güngör Tunçer, R.Tolun, Y.Krespi 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya 
G26.  Akut İskemik İnmede Trombolitik Tedavide Erken Dönem Prognostik Belirteçler. Y.Bekmezci, B.Aksay Koyuncu, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, R.Tolun, Y.Krespi. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya
Poster
G27.  İnme Ünitesinde Akut İskemik İnme Hastalarının Tedavi Ve Bakım Performans Ve Kalite Verilerini Değerlendirmesi Aksay Koyuncu B¹, Bekmezci Y¹, Gür Özmen S¹, Ögün Mn¹, Tüfekçioğlu Z¹, Okudan Z V¹, Aydın Özemir Z², Tavukçu Özkan S³, Güngör Tunçer Ö¹, Altındağ E², Harabati H², İmamoğlu A², Tülek Z°, Tolun R¹, Krespi Y² 6. Beyin Damar Hastalıkları Kongresi 2012 Mayıs Eskişehir
G28.  Karotis Hastalığı Tanısı 1YGK05 Sunum 16 Kasım Cumartesi Yarım Gün Kurs Konuşmacı 49. Ulusal Nöroloji Kongresi Kasım 2013, Antalya 
G29.  Kapsamlı İnme Merkezinde Endovaskuler Tedavi Trendleri Koyuncu B., Pourmohammed R, Ozkan ST., Harabati H., Krespi Y., Tolun R. Memorial Sağlık Grubu İnme Merkezi Poster sunumu 50. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya, 21-27 Kasım 2014
G30.  İskemik İnme Akut Tedavi Hizmet Sunumu Prosedüral Olmalı Ve Aktif Olarak Takip Edilmelidir. B. Koyuncu, H.Harabati, T.Özer, R.Poumohammed, R.Tolun, Y.Krespi 52. Ulusal Nöroloji Kongresi 25 Kasım-1 Aralık 2016 Antalya Sözel Sunum
G31.  Memorial Hizmet Hastanesi Akut İnme Tedavi Ünitesi Kapsamlı İnme Merkezi: SITS Veri BankasınDeğerlendirmesi B.Koyuncu, H.Harabati, T.Özer, R.Pourmohammed, R.Tolun, Y.Krespi 52. Ulusal Nöroloji Kongresi 25 Kasım-1 Aralık 2016 Antalya Tartışmalı E-poster