Çocuk Ürolojisi Bilgilendirme Başlıkları

Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına ait Cerrahi Hastalıklar

 • Böbrek kistleri, tümöreleri ve taş hastalığı
 • Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı)
 • Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı)
 • Üreter genişlemesi, taşları
 • Vezikoüreteral reflü (VUR) (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı)
 • Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı
 • Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına açılması (Ekstrofia Vesika)
 • Erkek çocuklarda üretranın alta açılması (hipospadias) (peygamber sünneti)
 • İnmemiş testis, hidrosel, spermatik kordon kisti
 • Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit -postit (sünnet derisi iltihabı) ve prostatit gibi enfeksiyonlar
 • Sünnet
 • Kız çocuklarda over (yumurtalık) kistleri, torsiyonu
 • Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması, labial yapışıklıklar

Çocuk Cerrahisinde ve Çocuk Ürolojisinde Tanı ve Tedavi Yöntemleri

 • Laparoskopik girişimler
 • Endoskopik girişimler
 • Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi
 • Kolonoskopi, rektoskopi, anoskopi
 • Sisitoskopi, üreteroskopi
 • Bronkoskopi
 • Ürodinamik incelemeleri
 • Sistomerti
 • Üroflovmetri
 • Motilite çalışmaları
 • Özofgus manometrisi
 • Anal manometri
 • pH metre çalışmaları (GER tanısı)

Hekimlerimiz