Klinik laboratuvarlarımız, ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş kalite kontrol sistemleri ile uyumlu biçimde çalışmaktadır

BİYOKİMYA

 • Glukoz
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik asit
 • Protein(total)
 • Albumin
 • AST(SGOT)
 • ALT(SGPT)
 • Gamma Glutamiltrasferaz(GGT)
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Amilaz
 • Bilurubin,Total
 • Bilurubin,Direkt
 • Kolesterol,total
 • Trigliserit
 • HDL-Kolestrol
 • LDL-Kolestrol(Direkt)
 • LDH
 • Kreatin Kinaz(CK),total
 • Kreatin Kinaz-MB (CK-MB)
 • Demir (Fe)
 • Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klor
 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • Fosfor (P)
 • Glikolize Hemoglobin(HbA1C)%
 • ASO(kantitatif)
 • CRP(kantitatif)
 • RF(kantitatif)
 • Etil Alkol

HORMON

 • Ferritin
 • Folik asit
 • Vitamin B12
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • TSH
 • FSH
 • LH
 • Estradiol (E2)
 • Prolaktin (PRL)
 • Beta Hcg
 • IgE
 • PSA
 • PSA(serbest)
 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Combi(Anti HIV-P24 Ag)
 • Anti HCV
 • CEA-Karsinoembriyojenik antijen
 • CA 19-9
 • CEA 15-3
 • Troponin I
 • D-Dimer

HEMOTOLOJİ

 • Sedimantasyon
 • Hemogram
 • Periferik yayma
 • Protrombin zamanı
 • APTT
 • Kanama zamanı
 • Pıthtılaşma zamanı

MİKROBİYOLOJİ

 • İdrar Biyokimyası
 • İdrar Mikroskopisi
 • Gebelik testi (idrar)
 • Dışkıda selobant
 • Gaitada Gizli Kan
 • Gaitada Rotavirüs Antijeni
 • Gaitada Adenovirüs Antijeni
 • Gaiatada Amip Antijeni
 • Gaitada Helicobakter Antijeni
 • Gaitada parazit aranması

SEROLOJİ

 • VDRL Card Test
 • Hbs Ag Card Test
 • HCV Card Test
 • HIV Card Test
 • HEMOTOLOJİ
 • Kan Grubu ve Rh
 • Cross Match
 • Coombs, indirekt
 • İndirekt Coombs, titremetik
 • Coombs, direkt
 • SEROLOJİ
 • Brucella aglütinasyon (Rose Bengal)
 • Brucella tüp aglutinasyon (Wright testi)
 • Salmonella grup aglütinasyon
 • Grubel Widal (Salmonella ag.)

MİKROBİYOLOJİ

 • Abse Kültürü
 • Balgam Kültürü
 • İdrar Kültürü
 • Vajen Kültürü
 • Kan Kültürü
 • Gaita Kültürü
 • Plevra Sıvısı Kültürü
 • Periton Sıvısı Kültürü
 • Yara Kültürü
 • Kulak Kültürü
 • BOS Kültürü
 • Boğaz Kültürü
 • Burun Kültürü
 • Vücut Eklem Sıvısı Kültürü
 • Boyasız mikroskopik inceleme
 • Antibiyotik Duyarlılık Testi
 • Kültür ve Antibiyogram Duyarlılık Testi (KAHT)
 • Spermiyogram
 • ogtt 50
 • ogtt75
 • ogtt 100
 • ogtt 75 gebelerde
 • kültür ortamı

TEST ADI

KADIN DOĞUM

Down sendromu ikili tarama testi, (birinci trimester tarama testi)
Down sendromu üçlü tarama testi
Dörtlü tarama testi
Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Toxoplasma IgG avidite
Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Rubella IgG avidite
Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
CMV IgG avidite
Protein kantitatif (İdrarda) 
Kreatinin, idrar, spot
Mikroalbümin, idrar, spot
Progesteron
Alfa- feto protein (AFP)
Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-SO4)
CA-125
CA-15-3
Antimüllerien Hormon
Varicella zoster virus (VZV) Ig G
Varicella zoster virus (VZV) Ig M
Kabakulak (mumps), IgG
Kabakulak (mumps), IgM
Kızamık lgG
Kızamık lgM
17-Hidroksiprogesteron
Dihidrotestosteron(DHT)
Safra asitleri
Lupus tarama
Anti-trombin 3
Protein C aktivitesi
Protein S-100 aktivitesi

DİĞER TESTLER

 • Serbest testosteron
 • Total testesteron
 • 1,25-Dihidroksi Vitamin D
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • İnsülin 
 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)
 • Kortizol
 • Cyclic citrullinated peptide (CCP) 
 • Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
 • C peptit
 • Büyüme hormonu
 • Parathormon (PTH)
 • Tiroglobulin
 • Anti tiroglobulin antikor
 • Anti TPO
 • TSH reseptor bloke edici antikor (TRB)
 • Anti nükleer antikor (ANA)
 • Anti ds DNA
 • anti düz kas antikor(ASMA)
 • HLA B27
 • ENA Profili
 • Lipaz
 • Homosistein
 • Hemoglobin elektroforezi  HPLC ile 
 • Anti-asetilkolin reseptör antikoru (AChR)
 • Anti-insülin antikor
 • Faktör 1 (Faktör I - fibrinojen)
 • Adacık hücre (islet cell) antikoru
 • Anti-glütamik asit dekarboksilaz antikoru (Anti-GAD)
 • Anti-diüretik hormon (ADH), serum
 • Anti-kardiolipin antikoru (ACA) IgG
 • Anti-kardiolipin antikoru (ACA) IgM
 • Anti-fosfolipid IgG
 • Anti-fosfolipid IgM
 • Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE - Angiotensin converting enzyme) düzeyi
 • Vanil mandelik asit (VMA)
 • Metanefrin (24 saatlik idrar)
 • Normetanefrin 24 saatlik idrar
 • Adrenalin (epinefrin) 24 saatlik idrar
 • Noradrenalin (norepinefrin) 24 saatlik idrar
 • Renin 
 • Aldosteron 
 • Vitamin C (askorbik asit)
 • Vitamin H (biotin)
 • amip antikor
 • 5 Hidroksi İndol Asetik Asit
 • Chlamydia trachomatis IgG 
 • Çinko 
 • Bakır, serum
 • Kurşun
 • Civa
 • selenyum
 • adeonizim de aminaz
 • protein elektroforezi
 • C3
 • C4
 • Porfobilinojen
 • İdrarda şeker kromografisi
 • Aside rezistan bakteri
 • Drug abuse screening (tarama) test, idrar
 • Fenil Alanin kantitatif
 •  
 •  
 •  
 • ÇOCUK
 • Paneller (panel 6-panel 7-panel 8)
 • Alerjenler
 • Yenidoğan taraması (Tandem MS)
 • Organik asit analizi (İdrarda) 
 • Glukoz 6-fosfat dehidrogenez, (G-6-PD)
 • Piruvat kinaz 
 • Anti Endomisyum IgG
 • Anti Endomisyum IgA
 • Anti Gliadin lgA
 • Anti Gliadin lgG
 • Doku transglutaminaz Ig A   
 • Doku transglutaminaz Ig G   
 • IgD testi
 • IgG, nefelometrik
 • IgA, nefelometrik
 • IgM, nefelometrik
 • IGF-1
 • IGF-BP3
 • IgG1 alt grupları
 • IgG2 alt grupları
 • IgG3 alt grupları
 • IgG4 alt grupları

GASTROENTROLOJİ

Helicobacter pylori IgA (ELISA)
Helicobacter pylori IgG (ELISA)
Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

 • HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri)
 • Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HBc IgM  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HBe  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • HBV-DNA, kantitatif
 • HCV-RNA, kantitatif 
 • HDV-RNA, kantitatif
 • Anti HDV
 • HCV GENEOTİPLENDİRME
 • Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • EBV VCA lgG
 • EBV VCA lgM
 • Herpes simpleks tip 1 IgG
 • Herpes simpleks tip 1 IgM
 • Herpes simpleks tip 2 IgG
 • Herpes simpleks tip 2 IgM
 • Borrelia burgdorferi IgM
 • Borrelia burgdorferi IgG
 • Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)
 • Anti HEV IgM
 • Anti HEV IgG

İLAÇ DÜZEYLERİ

 • valporoik asit
 • karbamazepin
 • fenobarbital
 • fenitoin
 • digoksin
 • Lityum
 • Fruktozamin
 • Seruloplazmin  (Nefelometrik)
 • levatirecetam
 • oxkarbamazepin
 • kalsitonin
 • Everolimus düzeyi tayini, HPLC dışında bir yöntemle
 • topiromat

GENETİK TESTLER

HLA 5 PCR
HLA 51 PCR
FMF MUTASYON
FMF 12 MUTASYON
MTHFR MUTASYON C677T
HPV GENOTİPLENDİRME
HPV DNA
Faktör V Leiden mutasyonu
MTHFR mutasyon analizi *
Kromozom analizi, periferik kan*
Non-invaziv Prenatal Test (NIPT)
BRCA mutasyon 1+2
 

Hekimlerimiz