Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Gastroenteroloji Günleri

Medical Park Göztepe
3526

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi için:
Dr. Şerif Köksal: serif.koksal@mlpcare.com
Prof. Dr. Ömer Şentürk: omer.senturk@medicalpark.com.tr

14:00 - 14:10 Açılış: Ömer Şentürk (Düzenleme Kurulu Başkanı)

İBH Paneli Oturum Başkanları: Orhan Özgür, Taylan Kav


14:10 - 14:30    1. İBH’da Tedavi İle İlişkili Komplikasyonlar: Öngörülmesi, Önlenmesi ve Tedavisi

Konuşmacı: Ömer Şentürk

14:30 -14:40      Tartışma

14:40 - 15:00     2. İBH’da (ÜK ve Crohn) Yüksek Riskli Hastaları Öngörebilir Miyiz?

Konuşmacı: Orhan Kocaman 

15:00 - 15:10     Tartışma

15:10 - 15:30     3. İBH’da İlaçların Azaltılması/Bırakılması: Neden, Ne Zaman, Nasıl?

Konuşmacı: Cem Çekiç

15:30 - 15:40     Tartışma

15:40 - 15:50     ARA

Karaciğer Hastalıkları Paneli
Oturum Başkanları: Abdullah Sonsuz, Ahmet Bektaş

15:50 - 16:10    4. Kronik karaciğer hastalıklarında karaciğer naklini ne zaman düşüneyim, hastayı ne zaman ilgili merkeze göndereyim?

Konuşmacı: Mehmet Koruk

16:10 - 16:20    Tartışma

16:20 - 16:40    5. HCC, Kolanjiokarsonom: Karaciğer Nakli Ne Zaman? Uygun Hasta & Gecikmiş Hasta? Nakil Öncesi Down Stage Mümkün Mü?

Konuşmacı: Ayhan Dinçkan

16:40 - 16:50   Tartışma

16:50 - 17:10    6. Karaciğer nakil sonrası hasta (olası komplikasyonların) yönetimi.

Konuşmacı: Yaşar Tuna

17:10 - 17:20    ARA

Endoskopi Paneli
Oturum Başkanları: Erkan Parlak, Aydın Şeref Köksal

17:20 - 17:40   7. Hangi Polipte Cerrahi Tedavi Düşünmeliyim & Hangi Polipte Endoskopik Tedavi Düşünmemeliyim?

Konuşmacı: Yücel Üstündağ

17:40 - 17:50   Tartışma

17:50 - 18:10   8. Gastrointestinal endoskopik inceleme yaparken karşılaştığımız (saptadığımız) rastlantısal lezyonlara nasıl yaklaşımda bulunalım?

Konuşmacı: Orhan Kürşat Poyrazoğlu

18:10 - 18:20   Tartışma

18:20 - 18:40   9. ERCP Sonrası Pankreatit ve Perforasyon: Önlenebilir Mi? Ne Zaman Düşünelim? Nasıl Tanı Koyalım? Tedavi Prensipleri

Konuşmacı: Selçuk Dişibeyaz

18:40 - 18:50    Tartışma

18:50 - 19:00    KAPANIŞ