sat─▒r aras─▒

Bamya tohumunun faydalar─▒

Son y─▒llarda sa─čl─▒─ča olan faydalar─▒ ile çokça söz edilen ve bilim dünyas─▒ taraf─▒ndan pek çok ara┼čt─▒rmaya konu edilen bamya, vücuda önemli faydalar─▒ dokunan de─čerli bir besindir. Zengin vitamin ve mineral içeri─či ve diyet lifleri aç─▒s─▒ndan zenginli─či ile beslenme planlar─▒ içerisinde mutlaka yer verilmesi gereken besinlerden bir tanesidir. Her ne kadar sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan faydalar─▒ saymakla bitmese de bamya, ço─ču ki┼či taraf─▒ndan sevilmeyen ve bu nedenle az tüketilen bir sebze türüdür. Bunun en büyük nedenlerinden biri tüylü d─▒┼č yap─▒s─▒ ve içerisinde bulunan sümüksü yap─▒daki salg─▒d─▒r. Özellikle do─čru ┼čekilde ay─▒klanmam─▒┼č olmas─▒ halinde bamyan─▒n iç k─▒sm─▒nda bulunan bu salg─▒ d─▒┼čar─▒ ç─▒karak yeme─čin içerisine kar─▒┼čt─▒─č─▒nda yeme─čin istenmeyen viskoz k─▒vamda bir suyunun olu┼čmas─▒na neden olur. Fakat uygun ┼čekilde ay─▒klanm─▒┼č taze bamyalar, limonlu su içerisinde bir süre bekletildikten sonra bu salg─▒y─▒ d─▒┼čar─▒ya vermez ve bu sayede çok daha güzel görünümde bir yemek yap─▒labilir.

Tüm çabalar─▒na ra─čmen bamyay─▒ sevememi┼č olup bu de─čerli besinin sa─člad─▒─č─▒ olumlu etkilerden faydalanmak isteyen bireyler için bir di─čer seçenek ise bamya tohumudur. Bamya tohumu ad─▒ndan da anla┼č─▒laca─č─▒ üzere bamya bitkisinin tanelerinin içi aç─▒ld─▒─č─▒nda kar┼č─▒m─▒za ç─▒kan küçük çekirdeklerdir. Bu çekirdeklerin ayr─▒┼čt─▒r─▒l─▒p kurutulmu┼č hali olarak aktarlarda ve bitkisel ürünlerin sat─▒ld─▒─č─▒ yerlerde kolayl─▒kla bulunabilen bamya tohumu, t─▒pk─▒ bamya gibi faydalara sahip olmakla birlikte daha farkl─▒ olumlu etkiler de bar─▒nd─▒r─▒r. ─░┼čte bamya tohumunun sa─čl─▒k üzerindeki olumlu etkilerinden baz─▒lar─▒...

Yüksek vitamin ve mineral içeri─čine sahiptir

Bamya tohumunda B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir ve çinko gibi mineraller bol miktarda yer al─▒r. Bu sayede düzenli olarak bamya tohumu tüketerek kas ve kemik sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ koruyabilir, osteoporoz ve benzeri kemik hastal─▒klar─▒n─▒n olu┼čum riskini azaltabilirsiniz. Yüksek demir içeri─či sayesinde kans─▒zl─▒k sorunu bulunan bireylerde kan de─čerlerinin normal aral─▒klara getirilmesine yard─▒mc─▒ olan bamya tohumu, fosfor ve bak─▒r minerallerini de önemli miktarlarda içerir. Bu nedenle vücudun gereksinim duydu─ču mikro besin ögelerinin tam anlam─▒yla kar┼č─▒lanabilmesi için bamya tohumu tüketimi oldukça etkilidir.

Enfeksiyonlara kar┼č─▒ koruyucu etki sa─člar

Bamya tohumunun faydalar─▒ aras─▒nda en yayg─▒n olarak bilinenlerden bir tanesi de enfeksiyonlara kar┼č─▒ koruyucu etki göstermesidir. Virüs, bakteri, mantar gibi mikroorganizmalar─▒n yol açt─▒─č─▒ her türlü enfeksiyon hastal─▒─č─▒na kar┼č─▒ korunmak veya bu hastal─▒klar─▒n daha h─▒zl─▒ bir ┼čekilde iyile┼čmesini sa─člamak için bamya tohumu tüketebilirsiniz. K─▒┼č aylar─▒nda s─▒kl─▒kla görülen so─čuk alg─▒nl─▒klar─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra bamya tohumu tüketerek ayak mantar─▒ndan idrar yolu enfeksiyonuna kadar her türlü hastal─▒─ča kar┼č─▒ bir önlem alabilirsiniz.

Kansere kar┼č─▒ korur

T─▒pk─▒ bamya sebzesinde oldu─ču gibi bamya tohumunda da bol miktarda antioksidan bile┼čenler yer al─▒r. Bu bile┼čenler hücrelerin sa─čl─▒─č─▒n─▒ geli┼čtirerek kanserle┼čme e─čilimine girmesini önler. Bu sayede vücutta tümörlerin olu┼čumu önlenebilir, mevcut tümörlerin büyüme ve yay─▒lmas─▒ yava┼člat─▒labilir. Sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri bulunan bamya, kolon kanseri ba┼čta olmak üzere birçok kanser türüne kar┼č─▒ vücudu korumaya yard─▒mc─▒ olur. Ek olarak bamya tohumu vücudun savunma sistemini güçlendirmeye yard─▒mc─▒ ögeler bar─▒nd─▒r─▒r. Bu bile┼čenler ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini güçlendirerek tüm hastal─▒klar─▒n önlenmesine katk─▒ sa─člad─▒─č─▒ gibi kansere kar┼č─▒ da korur.

Sindirim sistemini düzenler

Sindirim sisteminin düzenli bir ┼čekilde çal─▒┼čmas─▒ için dikkat edilmesi gereken en önemli husus, besinlerle birlikte vücudun ihtiyaç duydu─ču diyet liflerinin yeterli miktarda al─▒nmas─▒d─▒r. Diyet lifleri, besinlerin gastrointestinal sistemde sindirime u─čramayan ve d─▒┼čar─▒ at─▒lan k─▒sm─▒d─▒r. Bu lifler d─▒┼čk─▒ hacmini artt─▒rarak sindirim sisteminin çal─▒┼čma h─▒z─▒n─▒ da artt─▒r─▒r. Bu sayede kab─▒zl─▒k ve ba─č─▒rsak tembelli─či gibi sorunlar─▒n olu┼čumunu önler. Bamya tohumu çok de─čerli bir lif kayna─č─▒d─▒r. Lifli yap─▒s─▒ sayesinde bamya tohumu sadece sindirim sistemini düzenlemekle kalmay─▒p ayn─▒ zamanda kolesterolün dü┼čürülmesini sa─člayarak kalp ve damar hastal─▒klar─▒n─▒, kan ┼čekeri regülasyonunu sa─člayarak tip 2 diyabet ve insülin direncini önler.

Bili┼čsel fonksiyonlar─▒ iyile┼čtirir

Bamya tohumunun faydalar─▒ nelerdir sorusunun bir di─čer yan─▒t─▒ ise bili┼čsel fonksiyonlar─▒n iyile┼čtirilmesini sa─člamas─▒d─▒r. Beyin ve sinir sistemindeki hücrelerin canl─▒l─▒─č─▒n─▒ korumas─▒na ve kendini yenilemesine yard─▒mc─▒ olan bamya tohumu, zengin B vitamini içeri─či sayesinde sinir sisteminin sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde çal─▒┼čmas─▒n─▒ sa─člar. Bu durum bili┼čsel fonksiyonlar üzerinde olumlu etkiler olu┼čturarak unutkanl─▒k, konsantrasyon güçlü─čü gibi sorunlar─▒ önlemeye yard─▒mc─▒ olur. Ayn─▒ zamanda stresi azaltma ve uykusuzluk sorununu önleme gibi yararlar─▒ da bulunan bamya tohumu düzenli olarak tüketildi─činde ya┼članma ile birlikte geli┼čen demans problemi ile sava┼č─▒r.

Kilo vermeye yard─▒mc─▒d─▒r

Bamya tohumu tüketimi, kilo vermek isteyen bireyler için de oldukça uygundur. Lifli bir besin olmas─▒ nedeniyle sindirimi uzun sürer, bu nedenle hem kan ┼čekerinde ani yükseli┼č ve dü┼čü┼člere neden olmayarak yeme ataklar─▒n─▒ önler hem de midede daha uzun süre doluluk hissi olu┼čturdu─čundan tok kalmaya yard─▒mc─▒ olur. Tüm olumlu etkilerine ra─čmen bamya tohumu çok dü┼čük bir kalori içeri─čine sahiptir. 100 gram tohum yakla┼č─▒k olarak 30-40 kalori içerir. Bu nedenle diyet uygulayan ki┼čiler için diyette herhangi bir kalori yükü olu┼čturmad─▒─č─▒ndan rahatl─▒kla tüketilebilir. Yüksek potasyum içeri─či sayesinde idrar söktürücü etki sa─člayarak ödem ve ┼či┼čkinli─čin önlenmesine katk─▒ sa─člar.

Bamya tohumu nas─▒l tüketilir?

Bamya tohumu taneli olarak tek ba┼č─▒na veya baz─▒ besinlerle kar─▒┼čt─▒r─▒larak tüketilebilir. Tohumlar─▒n tane olarak tüketilmesi yutmada güçlü─če neden olabilir. Tohumlar─▒ daha rahat tüketebilmek ad─▒na t─▒pk─▒ karabiber ö─čütür gibi bamya tohumunu toz haline getirerek daha kolay bir ┼čekilde tüketebilirsiniz. Bu ┼čekilde haz─▒rlad─▒─č─▒n─▒z toz halindeki bamya tohumunu yo─čurtla kar─▒┼čt─▒rarak tüketebilece─činiz gibi üzerine kaynar su ekleyerek çay─▒n─▒ da haz─▒rlayabilirsiniz. Çay ┼čeklinde tüketmeniz halinde s─▒v─▒ ihtiyac─▒n─▒z─▒n kar┼č─▒lanmas─▒na da yard─▒mc─▒ olacakt─▒r. Bir di─čer tüketim metodu bamya tohumlar─▒n─▒n su içerisinde bekletilmesidir. Bu yöntemi tercih edenler bir gün önceden bamya tohumlar─▒n─▒ oda s─▒cakl─▒─č─▒ndaki suyun içerisine b─▒rakarak ertesi gün birkaç porsiyona bölüp bu suyu tüketebilir. Tüm bu yöntemlerden hangisini tercih edece─činiz tamamen sizin tercihinize kalm─▒┼čt─▒r ve her bir yöntemle bamya tohumunun sa─člad─▒─č─▒ olumlu etkilerden yararlanabilmeniz mümkündür. Elbette ki, tüm besinlerde oldu─ču gibi bamya tohumunun tüketiminde de a┼č─▒r─▒ya kaç─▒lmamal─▒d─▒r. Günlük birkaç ka┼č─▒─č─▒n üzerine ç─▒kmamaya özen göstermelisiniz. Verilen tüm bilgiler sa─čl─▒kl─▒ bireyler için geçerli olup düzenli kullan─▒ma ba┼članmadan önce hekime dan─▒┼č─▒lmas─▒nda fayda vard─▒r.

Tüm bu olumlu etkilerinden faydalanmak istiyor fakat bamya tüketmek istemiyorsan─▒z, bamya tohumu alarak bunu düzenli olarak tüketmeye ba┼člayabilirsiniz. Fakat burada iki hususa dikkat edilmelidir. Bunlardan ilki akut veya kronik herhangi bir hastal─▒─č─▒ bulunanlar, alerjik reaksiyonlar─▒ olanlar ve herhangi bir nedenle ilaç kullanan bireylerin bamya tohumunu tüketmeye ba┼člamadan önce hekime dan─▒┼čmas─▒ gerekti─čidir. Baz─▒ hastal─▒klarda bu besinin içeri─činde bulunan bile┼čenler hastal─▒─č─▒ tetikleyebilece─činden veya kullan─▒lan ilaçlarla etkile┼čime girebilece─činden bu konuya gereken özen gösterilmelidir. ─░kinci husus ise bamya tohumunun güvenilir bir yerden temin edilmi┼č olmas─▒d─▒r. Bunun için güvenilirli─činden emin oldu─čunuz aktarlardan ve bitkisel ürün tedarikçilerinden üretim ve son tüketim tarihi belli ürünleri sat─▒n alman─▒zda fayda vard─▒r. Özellikle aç─▒kta sat─▒lan ve ne kadar süredir bekledi─či bilinmeyen ürünlerde aflatoksin ad─▒ verilen kanserojen maddenin olu┼čma ihtimali yüksektir. Bu gibi olumsuz ihtimallerden uzak durabilmek ad─▒na öncelikle hekiminize dan─▒┼čt─▒ktan sonra güvenilir bir sat─▒c─▒dan bamya tohumunuzu temin ederek düzenli olarak kullanmaya ba┼člayabilir, sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ koruyabilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dyt.
Bet├╝l Yurdakul
Beslenme ve Diyet
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Bah├že┼čehir
978311

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.