Bariatrik Cerrahide Akut Komplikasyon Yönetimi

İ.A.Ü. VM Medical Park Florya
2795

Bariatrik Cerrahide Akut Komplikasyon Yönetimi

Etkinlik Programı: 

8.30 Hoşgeldiniz

8.40 – 9.00:
Bariatrik cerrahide risk- yarar –denge  
Hasta seçim kriterleri: Bariatrik cerrahiye gitmeyecek hasta var mı?  
Sleeve & bypass  risk yarar dengesi
Revizyonel cerrahi her zaman gerekli mi? Yarar zarar dengesi

9.00 – 9.20: 
Kılavuzlar ne diyor? Kim-nerede-eğitim?
Türkiye de ne yapalım?

9.20 – 9.40:
Genel cerrahi acil servisi
Postoperatif hastada karın ağrısı ve kusma, ateş, taşikardi tanı-yönetim
Acil servislerde bariatrik komplikasyonların yönetimi
Acil servis algoritmaları 

9.40 – 10.10:
Bariatrik cerrahi komplikasyonlarının medikal yönetimi ve ameliyat hazırlığı
Nerede takip edelim?
Erken ve geç postoperatif sepsisin tanı ve yönetimi
Morbid obez hastanın yoğun bakımda yönetimi
Anestezi problemlerinin yönetimi (damar yolu, zor havayolu, sıvı yönetimi, mekanik ventilasyon)

10.10 – 10:40: Kahve arası 

10.40- 11.00:
Bariatrik cerrahi komplikasyonlarının medikolegal değerlendirmesi
Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri –TCK ışığında sorumluluk

11.00 -11.20:
Sleeve Gastrektomi komplikasyonları
• Kaçak
• Darlık
• Kanama
• Dirençli kusma ve reflü…..

11.20 – 11.40:
Gastric Bypass komplikasyonları
• Kaçak
• Marjinal ülser
• Mekanik obstrüksiyon
• Kanama
• Darlık……

11.40 – 12.00:
Nadir ve yeni bariatrik cerrahi yöntem komplikasyonları
• Gastric banding
• Banded gastric bypass
• Gastric plication / pilkasyon
• Transit bipartition
• BPD-DS
• Extended Roux-gastric bypass
• Endoluminal girişimler

12.00 –13.00: Öğle yemeği 

13.00 – 13.20:
Cerrahi dışı komplikasyonlardan korunma ve yönetimi 
• ERAS protokolleri
• Tromboembolik olaylar (DVT, PE, portal ven trombozu….)
• Kanama
• Beslenme
• Enfeksiyon ….

13:20 – 14:00:
Batriatrik komplikasyonların erken tanı ve tedavisi
• Rutin görüntüleme gerekli midir?
• Komplikasyon tanısı için en iyi tedavi modalitesi nedir?
• Yeni ve modern tanısal yöntemler var mı? 

14.00 – 14.20:
 Bariatrik komplikasyonların endoskopik tanı ve tedavisi
• Endoskopinin pre-per-postop tanısal anlamda kullanımı
• Kaçaklarda stent uygulamaları
• Endoskopik suturler
• Darlıklarda dilatasyonlar
• Kanama ve ülser  
• Yeni teknikler 

14.20-14.40:
Bariatrik cerrahi komplikasyonlarında ameliyat?
• Ameliyat emin misiniz?
• Ne zaman?
• Nasıl yapalım laparoskopi &laparotomi
• Ne yapalım ?

14.40 – 15.00: Kahve arası 

15.00-17.00: Vaka sunumları ile tartışalım.