Dr. Öğr. Üyesiİbrahim Barış Okumuş

  • İlgi Alanları
  • Akciğer kanseri
  • Meme kanseri
  • Gastrointestinal tümörler
  • Genitoüriner kanserler
  • Santral sinir sistemi tümörleri
  • Hipertermi

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversite Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversite Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD

Araştırma ve Yayınlar
HLA alleles and lung canser in a Turkish poluation-Ann Savdi Med (24)2  March-April 2004
Recurrent intramuscular myxoma : Review of the literature, diagnosis and treatment options-Turkish Journal of Canser 2006, Volume 36, Number:2, Page(s):075-078,
Meme kanserli hastalarda radyoterapi yanıtını etkileyen faktörler-Türk Onkoloji Dergisi 2002, Cilt:17, Sayı: 3 Sayfa(lar): 131-138,
The factor effecting radiotherapy response in patientswith bladder canser-Türk Onkoloji Dergisi 2002, Cilt:17, Sayı: 3 Sayfa(lar): 131-138,
Rapidly high dose fractionation schedule in the treatment of brain metastases-Türk Onkoloji Dergisi 1999, Cilt:14; Sayı:3, Sayfa(lar):170-174,
Three courses of chemotherapy and radiotherapy combination in early stage (stage I-II) agressive liympoma of the head and neck- Türk Okoloji Dergisi 1999, Cilt:14, Sayı:1, Sayfa(lar):030-034,
Beyin metastazlarının hızlı yüksek doz fraksiyonasyon şeması ile tedavisi- Türk Onkoloji Dergisi 1999, Cilt:14, Sayı:3, Sayfa(lar):170-174,
Nazofarinks kanserinde pognostik faktörler- International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol:12, No:2, Page(s):080-087,
Rektum kanserinde postoperatif radyoloji sonuçlarımız- Türk Onkoloji Dergisi 2001, Cilt:16, Sayı:3, Sayfa(lar):137-141,
Prognostic factors in nasopharingcal carcinoma- International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol:12, Num:2, Page(s):080-087,
The Results of Postoperative Radiotherapy in Rectal Canser- Türk Onkoloji Dergisi 2001, Cilt:16, Sayı:3, Sayfa(lar):137-141,
Baş-boyun yerleşimli erken evre (evre I-II) agresif lenfomada kısa program kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonu- Türk Okoloji Dergisi 1999, Cilt:14, Sayı:1, Sayfa(lar):030-034,