Dr. Öğr. ÜyesiBaşak Adaklı Aksoy

 • İlgi Alanları
 • Çocuk kan hastalıkları
 • Çocukluk çağı lösemileri
 • Çocukluk çağı tümörleri
 • Kök hücre nakli
 • Hücresel tedavi uygulamaları
 • Kan bankacılığı
 • Transfüzyon tıbbı

Eğitim ve Uzmanlık
1996 - 2002 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi 
2003 - 2009 SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2011 - 2014 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Onkoloji Uzmanlık Eğitimi 

Deneyim

2009-2011 Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi – Yenidoğan Ünitesi (Uzman Dr.) / Transfüzyon Merkezi Sorumlusu  
2015-2017 Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi (Pediatrik Hematoloji – Onkoloji Uzmanı) 
2017 Great Ormond Street Hospıtal For Chıldren, Londra, İngiltere- Kök Hücre Nakil Ünitesi Ve Pediatrik Hematoloji Onkoloji Deneyimi 

Kurs ve Sertifikalar
2019 - TC Sağlık Bakanlığı Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikası

Mesleki Üyelikler
2011 Türk Tabipler Birliği
2017 Türk Pediatrik Onkoloji Grubu
2017 Türk Pediatrik Hematoloji Derneği 
2018 Türk Hematoloji Derneği
2018 Türkiye kan merkezleri ve transfüzyon derneği 
2020 Asian Association of transfusion Medicine

Ödüller
Yirmibirinci UKK Kongresi, En iyi sözlü bildiri ödülü - Brentixumab vedotin tedavisi ile remisyon sağlanabilen primer refrakter veya nüks hodgkin lenfomalı hastalarda otolog kök hücre transplantı sonuçlarımız. Nisan, 2015
Türk Pediatrik Onkoloji Kongresi 2014, en iyi ikinci poster ödülü Primer malign kemik tümörlü olgularımızda tedavi sonuçlarımız (OCAK 2002-NİSAN2014) Mayıs, 2014

 

​​​​​​1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Taçyıldız N., Tanyıldız G., Soydal C., Özkan E., Küçük O., Yavuz G., Ünal E., Dincaslan H., Yıldız Y., Pekpak E., Gördü Z. ve Aksoy B. (2015). Assessment of sorafenib and antiVEGF combination therapy response which added to neoadjuvant therapy in two pediatric metastatic ewing sarcoma patients by flüorine-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography (18F-PET) method: It may determines the prognosis. J Nucl Med Radiat Ther, 6:2.
 2. Ödek Ç., Kendirli T., Pekpak E., Yaman A., Adaklı Aksoy B., Dinçaslan H., Taçyıldız N., Ünal E., İnce E. ve Yavuz G. (2016). An unusual case of neuroblastoma: A 17.year-old adolescent presented with bilateral diffuse lung metastasis at initial diagnosis. Turkish J of Pediatrics, 58:86-89.
 3. Eren-Keleş E., Karabulut H. G., Çakmaklı H. F., Adaklı Aksoy B., Köse S. K., Uğur-Dinçaslan H., Yavuz G., Ertem M. Ve Tükün A. (2018). Expression of Survivin and its splice variants in pediatric acute lymphoblastic leukemia. Genet Test Mol Biomarkers. 2018 Dec;22(12):680-685. doi: 10.1089/gtmb.2018.0152. Epub 2018 Nov 29.PMID: 30489176
 4. Bozkurt C, Karaöz E, Adaklı Aksoy B, Aydoğdu S, Fışgın T. (2019). The Use of Allogeneic Mesencyhmal Stem Cells in Childhood Steroid-Resistant Acute Graft Versus Host Disease: A Retrospective Study of a Single Center Experience. Turk J Heamatol 2019 Aug 2:36(3):186-192. Doi: 10.4274/tjh.galeanos.2019.2019.0090. E pub 2019 jan18. PMID: 31208159
 5. Celilova S, Toret E, Adaklı Aksoy B, Ovalı E, Bozkurt C. (2020) CMV- specific T-Cells for treatment of CMV Infection after Hematopoietic Stem Cell Transplantation in a pediatric case: First Application in Turkey. Turk J Heamatol 2020 Feb 20:37(1):65-67. Doi: 10.4274/tjh.galeanos.2019.2019.0293. E pub 2019.
 6. Erman B, Fırtına S, Aksoy BA, Aydogdu S, Genç GE, Doğan Ö, Bozkurt C, Fışgın T, Çipe FE. (2020). Invasive Saprochaete capitata Infection in a Patient with Autosomal Recessive CARD9 Deficiency and a Review of the Literature. J Clin Immunol. 2020 Apr;40(3):466-474. doi: 10.1007/s10875-020-00759-w. E pub 2020

 

2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Tanır G., Pişkin İ. E., Aydemir C. E., Adaklı B., Ozmen S., Arslan Z., Özçelik U. ve Uner C. (2005). Idiopathic chronic eosinpohilic penumonia: A case report. Tuberk Toraks, 53(2), 167-71
 2. Gökçe I., Kahveci H., Türkyılmaz Z., Adaklı B. ve Zeybek C. (2012). Inhaled iloprost in the treatmen of pulmonary hypertension in very low birth weight infants: A report of two cases. J Pak Med Assoc, 62(4), 388-91.
 3. Kahveci H., Payaslı M., Laloğlu F., Keskin H., Adaklı Aksoy B. ve Türkyılmaz Z. (2013). Successful intranasal desöopressin acetate treatment in a very low birth weight prematüre infant who developed central diabetes insipidus secondary to pituitary hemorrhage. Turk Arch Ped, 241-243.

 

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proccedings) basılan bildiriler

 1. Adaklı Aksoy B (2020, Mart) Vaka Sunumu: İnhibitörlü Hastada Diş Çekimi, Oturum-8 Hemofilide inhibitör, 6. Hemofili Vakalarla Eğitim sempozyumu, Antalya
 2. Adaklı Aksoy B. (2020, Mart) Transfüzyon Politikasının Önemi- Anemi poliklinikleri. Panel: Türkiye’de Genç Kan Bankacıların Sorunları. 23. National & 1. İnternational Blood Banking and Transfusion Congress, Antalya
 3. Adaklı Aksoy B, Aydoğdu S, Fışgın T. (2020, Mart) Talasemi Major Tanısıyla Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Talasemi Taşıyıcısı Vericilerin Kimerizm Kayıplarına Etkisi. 12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Muğla
 4. Adaklı Aksoy B, Karanlı S, Bayram A , Albar E. ( 2020, Mart) Establishing Nursing Care Standards in Patients Undergoing Blood Transfusion. 23. National & 1. İnternational Blood Banking and Transfusion Congress, Antalya

 

4. Articles published in national peer-reviewed journals

 

 1. Beslenme Desteği tipi hematopoetik kök hücre nakil sonuçlarını etkiliyor mu? Bir pediatrik merkez deneyimi. (2019) Toret E, Adaklı Aksoy B, Çavuş G, Aydoğdu S, Çipe FE, Dikme G, Tunç Y, Fışgın T, Bozkurt C. Ege Tıp Bilimleri Dergisi cilt:2 sayı:3:119-123. Doi: 10.33713/egetbd.644105.

5.Abstracts/papers presented in  international academic conferences and published in conference proceedings

 1. Özmen A., Uçaktürk A., Demirçeken F., Şahiner U., Adaklı Aksoy B. ve Arslan Z. (2007, Haziran). Relationship between giardiasis and allergy in childhood. Eaaci allergy, 62 (Suppl 83):42.
 2. Adaklı Aksoy B., Taçyıldız N., Reis G. P., Tanyıldız G., Yavuz G., Ünal E., Dinçaslan H., Gördü Z., İnce E., Çiftçi E., Aysey D., Göllü G. ve Dindar H. (2013, Eylül). Central venosus cahteters and complications in our center-ten years experience and comparision of decades. SIOP.
 3. Taçyıldız N., Küçük O., Tanyıldız G., Özkan E., Yavuz G., Ünal E., Dinçaslan H., Bıyıklı Z., Yıldız Y., Sağlık Y., Zordu Z ve Adaklı Aksoy B. (2013, Eylül). Assessment of sorafenib and anti-VEGF combination therapy which added to neoadjuvant therapy in metastatic bone sarcomas in children by 18 FDG PET. SIOP.
 4. Yavuz G., Dinçaslan H., Taçyıldız N., Ünal E., Tanyıldız G., Yıldız Y., Sağlık Y., Kaygusuz G., Fitoz S., Adaklı Aksoy B. ve Reis P. (2013, Eylül). The combined use of sorafenib and bevacizumab with traditional chemotherapy protocol; Promising antitumoral activity in patients with pediatric unresectable high-grade and metastatic osteosarcoma: Preliminary Report. SIOP.
 5. Adaklı Aksoy B., Taçyıldız N., Tanyıldız G., Eminoğlu T., Ünal E., Dinçaslan H., Reis G. P. ve Yavuz G. (2013, Eylül). Severe and symptomatic hyperammonemia after asparaginase therapy in two leukemic childiren. SIOP.
 6. Taçyıldız N., Ünal E., Yavuz G., Dinçaslan H., Oktay G., Adaklı Aksyo B. ve Pekpak E. (2015, Eylül). Brenutuximab vedotion in heavily treated refractory or replased pediatric Hodgkin lymphome patients who recevied autologuos stem cell transplantation (ASCT), A Single Turkish centre study. EBMT2015
 7. Aydoğdu S, Mergen A, Adaklı Aksoy B, Dikme G, Çipe F, Fışgın T, Bozkurt C (2019, Mart) Donor Lymphocyte Infusion Administrations After Allogeneic Stem Cell Transplantations In Pediatrics: A Single Center Experience, EBMT
 8. Aydoğdu S, Mergen A, Adaklı Aksoy B, Dikme G, Çipe F, Fışgın T, Bozkurt C (2019, Mart) Comperison Of Allogeneic Stem Cell Transplantation Results From Related and Unrelated Donor in Beta Thalassemia Major, EBMT
 9. Adaklı Aksoy B, Aydoğdu S, Dikme G, Mergen A, Bozkurt C, Fışgın T (2019, Mart) Hit Three Birds With One Stone: Successful Stem Cell Transplantation From One Family Donor To Three Siblings, EBMT
 10. Adaklı Aksoy B, Savcı E, Mergen A, Aydoğdu S, Dikme G, Bozkurt C, Fışgın T (2019, Mart) Extracorporeal Photopheresis Treatment for Steroid Resistant Graft versus Host Disease in Pediatrics: Single Center Experience. EBMT
 11. Mergen A, Aydoğdu S, Adaklı Aksoy B, Savcı YE, Dikme G, Çipe FE, Bozkurt C, Fışgın T (2019, Mart) Comparison of Turkish Stem Cell Coordınatıon Center (Turkok) with İstanbul University Bone Marrow Bank (TRIS); a Single Center Experience ın Match Unrelated Donors, EBMT
 12. Adaklı Aksoy B, Karanlı S, Bayram A, Göçmen E, Türkmen E, Özhan S, Aşkın İ. (2020, Mart) Granulocyte Transfusions in Febrile Neutropenic Pediatric Hematology/Oncology Patients: A Single Center Experience. 23. National & 1. İnternational Blood Banking and Transfusion Congress, Antalya

 

6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proccedings) basılan bildiriler

 1. Adaklı B., İzdeş O., Demirel N., Baş A., Taşçıyıldız Y. ve Zenciroğlu A. (2005, Haziran). Yenidoğan dönemine bir nörokutanöz melanozis vakası. 41. Türk Pediatri Kongresi, Ankara
 2. Adaklı Aksoy B., Erdoğan Ö., Tekgündüz K. Ş., Bülbül M., Baysun Ş. ve Oner A. (2006, Kasım). Vitamin D bağımlı riketsli iki olgunun sunumu. 50. Milli Pediatri Kongresi, Antalya 
 3. Çetinkaya S., Atbinici Z., Uçar Ş., Zorlu P. ve Adaklı Aksoy B. (2007, Mayıs). Laron sendromlu bir olgunun sunumu. 43. Türk Pediatri Kongresi, Muğla.
 4. Uçar Ş., Adaklı Aksoy B., Çelik B., Özgür Ö., Şahin G., Şahin G. ve Zorlu P. (2008, Mayıs). Persistan stridor ve tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu ile başvuran süt çocuklarının değerlendirilmesi. 5. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 26, Ankara
 5. Karbuz A., Aldemir Kocabaş B., Özdemir H., Kalın T., Adaklı Aksoy B., İleri T., Fitöz S., Çiftçi E. ve İnce E. (2012, Mayıs ).Otomastoid kaynaklı yaygın serebral sinüs ven trombozu gelişen bir olgu. Turk Arch Ped, 47 Suppl: 21-132.
 6. İleri T., Adaklı Aksoy B., Ertem E., Ünal İnce E., Ayyıldız E., İlhan O. ve Uysal Z. (2012, Antaly). Pediatrik hastalarda kronik graft vs host hastalığında ekstrakorporeal fotoferez kullanımı. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 63, Kasım
 7. İleri T., Pekpak E., Ertem E., Adaklı Aksoy B., Ünal İnce E., Çakmaklı H., Karbuz A., Demir A., İnce E. ve Uysal Z. (2013, Nisan). Ağır hipereosinofilinin eşlik ettiği kronik graft-versus-host hastalığı olgusu. 20. Ulusal Kanser Kongresi, 75, Antalya
 8. Adaklı Aksoy B., Dinçaslan H., Tanyıldız G., Eminoğlu T., Taçyıldız N., Ünal E. ve Yavuz G. (2013, Nİsan). Akut lenfoblastik lösemili bir olguda peg-asparaginaz tedavisine bağlı olarak gelişsen ve plazmaferez ile başarılı şekilde tedavi edilen ciddi bir hipertrigliseridemi kompliasyonu. 20. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya
 9. Adaklı Aksoy B., Taçyıldız N., Tanyıldız G., Eminoğlu T., Ünal E., Dinçaslan H., Reis G. P. ve Yavuz G. (2013, Nisan). Asparaginaz tedavisi sonrası hipermonemi gelişen akut lösemili iki olgu. 20. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya
 10. Taçyıldız N., Adaklı Aksoy B., Reis G. P., Tanyıldız G., Yavuz G., Ünal E., Dinçaslan H., Gördü Z., İnce E., Çiftçi E., Aysev D., Göllü G. ve Dindar H. (2013, Nisan). Santral venöz katater uygulamaları ve komplikasyonlarında merkezimizin 10 yıllık deneyimi. 20. Ulusal Kanser Kongresi,Antalya
 11. Çoğu Z., Taçyıldız N., Adaklı Aksoy B., Reis G., Tanyıldız G., Yavuz G., Ünal E., Dinçaslan H., Gördü G., Adaklı Aksoy B., Pekpak E. ve Asarcıklı F. (2014, Mayıs). Primer malign kemik tümörlü olgularımızda tedavi sonuçlarımız (OCAK 2002-NİSAN 2014). Türk Pediatrik Onkoloji Kongresi,
 12. Taçyıldız N., Yavuz G., Ünal E., Dinçaslan H., Pekpak E., Adaklı Aksoy B. ve Gördü Z. (2015, AY). Çocukluk çağı nüks, metastatik solid tümörlerinin tedavısınde lipoplatinin nefrotoksisite, diğer yan etkiler ve etkinlik açısından değerlendirilmesi. 21. Ulusal Kanser Kongresi, Şehir
 13. Taçyıldız N., Ünal E., Yavuz G., Dinçaslan H., Tanyıldız G., Pekpak E., Adaklı Aksoy B., Gördü Z. ve Asarcıklı F. (2015,Nisan). Brentixumab vedotin tedavisi ile remisyon sağlanabilen primer refrakter veya nüks hodgkin lenfomalı hastalarda otolog kök hücre transplantı sonuçlarımız. 21. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya
 14. Yavuz G., Ünal E., Taçyıldız N., Dinçaslan H., İkincioğulları A., Doğu F., Tanyıldız G., Adaklı Aksoy B., Pekpak E., Gördü Z., Asarcıklı F., Babacan E., Gözdaşoğlu S. ve Candar A. (2016, Mayıs ). İleri evre Burkitt lenfomalı çocuklarda kullandığımız kısa yoğun kemoterapi protokolü sonuçlarımız. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, İzmir
 15. Yavuz G., Ünal E., Taçyıldız N., İkincioğulları A., Doğu F., Tanyıldız G., Adaklı Aksoy B., Pekpak E., Asarcıklı F., Babacan E., Gözdaşoğlu S. ve Cavdar A. (2016, Mayıs). Yüksek risk akut lenfoblastik lösemili çocuklarda yoğun kemoterapi sonuçlarımız (CCG-106 B, CCG-1882 ve CCG-1961 kemoterapi protokolleri). XIX. Ulusal Kanser Kongresi, İzmir
 16. Dinçaslan H., Ünal E., Taçyıldız N., Gördü Z., Erden E., Kaygusuz G., Asarcıklı F., Berber M., Pekpak E., Adaklı Aksoy B., Tanyıldız G. ve Yavuz G. (2016, Mayıs ). Rabdomyosarkomlu hastalarımızda tedavi sonuçlarımızın retrospektif değerlendirilmesi. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, İzmir
 17. Taçyıldız N., İncesoy Özdemir S., Varan A., Kebudi R., Zülfikar B., Celkan T., Şahin G., Çorapçıoğlu F., Özkorucu Yıldırgan D., Pınarlı F. G., Olgun N., Sarı N., Dağdemir A., Özyörük D., Eren T., Çakır F. B., Adaklı Aksoy B., Bozkurt C., Güler E., Özgüven A. A., Erbey F., Berber M., Dinçaslan H., Ünal E. ve Kantar M. (2017, Nİsa). Kanser tedavisi gören çocukların uzun dönem izlemi-çok merkezli çalışma. 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya
 18. Dinçaslan H., Ünal E., Taçyıldız N., Köse S. K., Gördü Z., Gökçe H., Pekpak E., Adaklı Aksoy B. ve Yavuz G. (2017, Nisan). Çocukluk çağı kanser hastalarında demir metabolizma ve düzenlenmesindeki değişikliklerin karşılaştırmalı analizi. 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya
 19. Tufan Taş B., Adaklı Aksoy B., Yaşar A., Paksoy S., Çakır D. ve Yıldırım Ü. M. (2017, Nisan). EBV enfeksiyonuna sekonder gelişen hemofagositik lenfohistiyositoz: Olgu sunumu.22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya
 20. Adaklı Aksoy B., Tufan Taş B., Çam S., Yaşar A. ve Paksoy S. (2017, Nisan). Non hodgkin lenfomalı bir vakada sitomegalovirüs koliti.  22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya
 21. Yörük M. A., Ural Büyükbesnili Z., Tufan Taş B., Ulukaya Durakbaşa Ç., Timur Ç., Canbolat Ayhan A., Adaklı Aksoy B. (2017, Nisan). Böbreğin primer ewing sarkomu; Çocukluk çağının çok nadir bir tümörü. 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya.Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Poster Bildiri Ödülü
 22. Yavuz G., Ünal E., Taçyıldız N., Dinçaslan H., Tanyıldız H. G., Adaklı Aksoy B., Berberoğlu M., Şıklar Z., Gördü Z. ve Asarcıklı F. (2018, Mayıs). Maksiller ve mandibuler kemiğin dev hücreli tümörlerinin denosumab ile tedavisi. 20. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya
 23. Bozkurt C., Karaöz E., Adaklı Aksoy B., Aydoğdu S. ve Fışgın T. (2018, Mart). Steroid rezistan akut graft versus host hastalığında allojeneik mezenkimal kök hücre kullanımı: Tek merkez deneyimi. 10 Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya
 24. Adaklı Aksoy B., Fışgın T., Aydoğdu S., Kaya A., Akdoğan Ç, Aytekin Ö., Yaman A., Çipe F. ve Bozkurt C. (2018, Mart). Primer immün yetmezlikli hastalarda hematopoetik kök hücre nakil sonuçları: Bahçelievler Medicalpark Hastanesi deneyimi. 10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya
 25. Aydoğdu S., Adaklı Aksoy B., Bozkurt C., Selimov A., Karakaş Z., Yıldırmak Y., Celkan T. ve Fışgın T. (2018, Mart). Beta talasemi major tanılı çocuklarda akraba dışı donörden kök hücre nakli: Tek merkez deneyimi. 10.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya
 26. Fışgın T., Adaklı Aksoy B., Aydoğdu S., Tolgay A., Atça A. Ö., Kaya N., Yaman A. ve Bozkurt C. (2018, Mart) Bahçelievler Medicalpark Hastanesi çocuk kemik iliği nakil ünitesi 2014-2017 yılları arası olguların analizi. 10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya
 27.  İnce E, Güloğlu D, Doğu F, İleri T, Adaklı Aksoy, Ertem M, İkincioğulları A. (2018, Nisan). Çocuklarda myeloablatif allojeneik hematopoetik kök hücre nakli sonrası immün yeniden yapılanmada B hücre alt gruplarının ve TACİ reseptörünün yeri. 4. Klinik İmmünoloji Kongresi., Antalya
 28. Polat S, Yaman A, Adaklı Aksoy B. Karadeniz P. (2018, Ekim). Ağır hipotoni ve akut solunum yetmezliği tablosuyla başvuran vitamin B12 eksikliği olgusu. 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Muğla
 29. Karanlı S., Aşkın İ., Bayram A., Adaklı Aksoy B. (2019, Mart). Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Bahçelievler hastanesi kan ve kan ürünleri kullanım ve imha etkinliğinin incelenmesi. 12.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Antalya
 30. Erman B., Fırtına S., Aydoğdu S., Dikme G., Hançer V. S., Büyükdoğan M., Adaklı Aksoy B., Bozkurt C., Fışgın T. ve Erol Çipe F. (2019, Mart). Kolestaz ile başvuran hastada adolesanda hayatı tehdit eden geotricum spp. ve CARD9 mutasyonu. 5. Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya
 31. Fırtına S., Erman B., Erol Çipe F., Hançer V. S., Büyükdoğan M., Özek E., Adaklı Aksoy B., Aydoğdu S., Dikme G., Fışkın T., Bozkurt C. ve Öneş Ü. (2019, Mart). CD3ɛ Eksikliği: Nadir görülen bir ağır kombine immün yetmezliği. 5. Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya
 32. Adaklı Aksoy B., Erol Çipe F., Aydoğdu S., Dikme G., Kaya A., Aydoğmuş Ç., Özek E., Kıykım A., Bozkurt C. ve Fışgın T. (2019, Mart). Primer immün yetmezlik tanılı hastalarda hematopoetik kök hücre nakli deneyimimiz. 5. Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya
 33. Erol Çipe F., Kıykım A., Adaklı Aksoy B., Aydoğdu S., Dikme G., Fışgın T., Bozkurt C. ve Camcıoğlu Y. (2019, Mart). PNP eksikliği olan bir hastada başarılı haploidentik kök hücre transplantasyonu. 5. Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya
 34. Aydoğdu S, Adaklı Aksoy B, dikme G, Mergen A, Yılmaz Y, Çipe FE, Akbay HŞ, Bozkurt C, Fışgın T (2019, Mart) Çocukluk Çağı Allojeneik Kök Hücre Naklinde Dönor Lenfosit İnfüzyonu uygulaması: Tek Merkez Deneyimi. 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya
 35. Aydoğdu S, Dikme G, Adaklı Aksoy B, Mergen A, Fışgın T, Celilova S, Çipe FE, Bozkurt C.  (2019, Mart) Beta Talasemi Major Hastalığında Akraba ve Akraba Dışı Donörden Yapılan Kök Hücre Nakil Sonuçlarının Karşılaştırılması. 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya
 36. Mergen A, Aydoğdu S, Savcı YE, Adaklı Aksoy B, Çipe FE, Bozkurt C, Fışgın T (2019, Mart) Bahçelievler Medicak park Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi Mart 2015- Kasım 2018 Donör Tarama Verileri Analizi. 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya
 37. Adaklı Aksoy B, Töret E, Çipe FE, Aydoğdu S, Dikme G, Fışgın T, Bozkurt C.  (2020, Mart) Kardeş dışındaki akrabalardan Yapılan Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonuçları: Bir Pediatrik Merkezin Sonuçları. 12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Muğla

7 Diğer

 1. Bebekler için Acil Yardım Kılavuzu, 2009, Shapiro LE, Jablow RL, Holmes J, Çeviri: Dr. Başak Adaklı Aksoy, Özge Özköprülü, Arkadaş yayınevi

 

8. Akademik Çeviriler

 1. Adaklı Aksoy B, Chapter XIII, (1333-1341). Joann L. A, Norman J, Nita R.(2013, Eylül) The MD Anderson Manual of medical oncology, Second Edition, Sep 2013, Nobel tıp kitapevleri /İstanbul