Doç. Dr.Bayram Şahin

  • İlgi Alanları
  • Baş boyun kanser cerrahisi
  • Tiroid cerrahisi
  • Burun estetiği
  • Göz kapağı estetiği
  • Tükrük bezi hastalıkları
  • Sinüs hastalıkları
  • Kulak cerrahisi
  • Çocuk kulak burun boğaz hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
2012 - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2017 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) – Uzmanlık eğitimi
2018 - Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlilik Belgesi (Board)

Deneyim
2012 - 2018 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı
2018 - 2018 Malatya Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)
2018 - 2020 S.B.Ü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
2020 - 2023 S.B.Ü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Başhekim Yardımcılığı
2020 - 2023 S.B.Ü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Eğitim Komisyonu Başkanlığı
2020 - 2023 S.B.Ü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Kocaeli Tıp Dergisi Danışman Editörü
2020 - 2023 S.B.Ü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Sağlık Turizmi Birim Sorumlusu
2023 - Doç. Dr. S.B.Ü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği

Kurs ve Sertifikalar
1- 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Baş Boyun Defektlerinde Flep Uygulamaları, 11 Kasım 2017, Antalya (Kurs Katılım Sertifikası).
2- 42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Tiroid Cerrahisi: Güvenli Cerrahi Nasıl Yapılır? Püf Noktaları Nelerdir? 4 Kasım 2021, Girne, K.K.T.C (Kurs Katılım Sertifikası).
3- 42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Paratiroid Cerrahisi Kursu, 5 Kasım 2021, Girne, K.K.T.C (Kurs Katılım Sertifikası).
4- Sağlık Turizmi & Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kongresi (USKAF-7) 24-25 Eylül 2022, Kocaeli.
5- Teorhinoplasty Cadaver Course (Kurs Eğitmeni), 13-15 Kasım 2021, RMK AIMES, Koç University Hospital, İstanbul.
6- 4. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu (Kadavra Uygulamalı), 8-9 Nisan 2017, İstanbul (Kurs Katılım Sertifikası).
7- 25. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 40. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve 4. Baş Boyun Kanserleri Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 3-4 Nisan 2014, İstanbul (Kurs Katılım Sertifikası).
8- 22. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 38. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve 12. Septorinoplasti ve Radyofrekans Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 4-5 Nisan 2013, İstanbul (Kurs Katılım Sertifikası).
9- 2. Rino-Trio (Rinoplasti Canlı Cerrahi ve Kadavra Uygulamalı Diseksiyon Kursu), 23-24 Kasım 2018, İstanbul (Kurs Katılım Sertifikası).
10- Endoskopik Sinüs Cerrahisi (ESC) Kursu, 13. Türk Rinoloji Kongresi, 4-7 Mayıs 2015, Antalya (Kurs Katılım Sertifikası).
11- Burnun Kulak ile Estetik Buluşması, 10 Mayıs 2015, Kartepe, Kocaeli (Katılım Sertifikası).
12- 31. İstanbul Masterclass Sempozyumu, Otoloji-Nörootoloji Sempozyumu, 31 Mart-3 Nisan 2016, Saray Bosna, Bosna Hersek (Katılım Sertifikası).
13- 26. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 41. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 21 Kasım 2014, İstanbul (Kurs Katılım Sertifikası).
14- 24. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 4. Otoloji-Nörootoloji Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 19-21 Aralık 2013, İstanbul (Kurs Katılım Sertifikası).
15- 23. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 39. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu ve 13. Septorinoplasti Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 21-22 Kasım 2013, İstanbul (Kurs Katılım Sertifikası).
16- 21. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 3. Otoloji-Nörootoloji Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 13-14 Aralık 2012, İstanbul (Kurs Katılım Sertifikası)
17- Geleceğin Sağlık Liderleri Sempozyumu, Türkiye'deki Sağlık Sistemi, Etkili İletişim, Ekip Çalışması ve Liderlik Eğitimleri, 12-15 Mart 2009, Antalya (Kurs Katılım Sertifikası).

Mesleki Üyelikler
1- Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlilik Genel Kurulu
2- Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
3- Doğu Marmara KBB ve BBC Derneği
4- Baş Boyun Kanserleri Derneği

Ödüller
1- Tıp Fakültesi Dönem Birinciliği Ödülü (2012)
2- Tıpta Uzmanlık Sınavı Derecesi (2012 Eylül TUS)
3- En İyi Poster Birincilik Ödülü (2016), Çomoğlu Ş, Şahin B, Sönmez S, Değer K. Frontal Sinüs Pnömatizasyonu ile Olfaktor Fossa Derinliği ve Anterior Etmoid Arter İlişkisi, İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 8. Kongresi, Sakarya.
4- Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü (2018), Çomoğlu Ş, Şahin B, Bozacı M, Pamuk S, Keleş MN. İnverted Papillom Nüksü İçin Potansiyel Anatomik Lokalizasyon: Supraorbital Reses, 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya.
5- Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Yeterlilik Sınavı-Uygulamalı Sınav Birinciliği (2018)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
A1. Şahin B, Akyol M, Özel HE, Genç S. Correlation of Clinical and Pathological Diagnosis and Inflammatory Markers for Patients Undergoing Laryngeal Microsurgery. J Voice. 2022 Nov;36(6):882.e9-882.e15. doi: 10.1016/j.jvoice.2020.10.003.

A2. Şahin B, Çomoğlu Ş, Sönmez S, Değer K, Keleş Türel MN. Paranasal Sinus Fungus Ball, Anatomical Variations and Dental Pathologies: Is There Any Relation? Turk Arch Otorhinolaryngol. 2022 Mar;60(1):23-28. doi: 10.4274/tao.2022.2021-11-8.

A3. Topaloğlu Ö, Şahin B. Hearing Impairment and Audiological Alterations in Euthyroid Hashimoto's Thyroiditis. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2022;84(3):238-246. doi: 10.1159/000517931.

A4. Akin M, Şahin B, Saki N. Hydroxypropyl methyl cellulose-Satureja hortensis L. ethanol extract mixtures as antimicrobial coating for sutures, identification of phenolic acids by using LC-MS-MS and TLC techniques. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 2021; 44:15-16, 733-740. doi: 10.1080/10826076.2022.2029745.

A5. Şahin B, Topaloğlu Ö. Sphenoid sinus mucosal thickening in patients with non-functioning pituitary adenoma. Int J Clin Pract. 2021 Oct;75(10):e14604. doi: 10.1111/ijcp.14604.

A6. Şahin B, Ulusan M, Başaran B, Güneş S, Oymak E, Genç S. Supraclavicular artery island flap for head and neck reconstruction. Acta Chir Plast. 2021 Summer;63(2):52-56. English. doi: 10.48095/ccachp202152.

A7. Şahin B, Çomoğlu Ş, Aydemir L, Pamuk S, Keleş Türel MN. The Simplified Nasal Septal Deviation Evaluation System and Nasal Obstruction Symptom Evaluation Scale Correlation. J Craniofac Surg. 2020 Sep;31(6):1782-1784. doi: 10.1097/SCS.0000000000006590.

A8. Şahin B, Sönmez S, Kara H, Aydemir L, Çomoğlu Ş. A Rarely Seen Mass of Nasal Cavity: Seromucinous Hamartoma. J Craniofac Surg. 2020 Jan/Feb;31(1):e65-e67. doi: 10.1097/SCS.0000000000005899.

A9. Şahin B, Orhan KS, Aslıyüksek H, Kara E, Büyük Y, Güldiken Y. Endoscopic evaluation of middle ear anatomic variations in autopsy series: analyses of 204 ears. Braz J Otorhinolaryngol. 2020 Jan-Feb;86(1):74-82. doi: 10.1016/j.bjorl.2018.10.002. Epub 2018 Nov 3.

A10. Şahin B, Esen E, Başaran B. Drainless resection of the submandibular gland with facial vessel preservation: A comparative study. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2020 Nov;121(5):501-505. doi: 10.1016/j.jormas.2019.12.017.

A11. Aydemir L, Doruk C, Çaytemel B, Şahin B, Şahin E, Çelik M, Çomoğlu Ş, Keleş Türel MN. Paranasal sinus volumes and headache: is there a relation? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019 Aug;276(8):2267-2271. doi: 10.1007/s00405-019-05461-1.

A12. Şahin B, Sönmez S, Yılmazbayhan ED, Orhan KS. Cavernous hemangioma in unusual location: pterygopalatine fossa. Braz J Otorhinolaryngol. 2019 Jan-Feb;85(1):121-124. doi: 10.1016/j.bjorl.2016.02.003.

A13. Şahin B, Bozacı M, Başaran B. Iatrogenic laryngomucocele: a report of two cases. B-ENT, 2019;15(3): 223-227.

A14. Şahin B, Doruk C, Çelik M, Öztürk E, Güneş S, Kıyak ÖE. Atypical Metastasis to the Head and Neck Region: An Analysis of 11 Patients. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2018 Dec;56(4):210-216. doi: 10.5152/tao.2018.3633.

A15. Çomoğlu Ş, Polat B, Çelik M, Şahin B, Enver N, Keleş MN, Sarı ŞÖ. Prognostic factors in head and neck mucosal malignant melanoma. Auris Nasus Larynx. 2018 Feb;45(1):135-142. doi: 10.1016/j.anl.2017.03.016.

A16. Sönmez S, Şahin B, Polat B, Çomoğlu Ş, Orhan KS. Repair of Tegmen Tympani Defect Presenting with Spontaneous Cerebrospinal Fluid Otorrhea Using the Middle Cranial Fossa Approach. J Int Adv Otol. 2017 Dec;13(3):430-433. doi: 10.5152/iao.2017.3386.

A17. Çiçek MM, Avci H, Şahin B, Acar Ş, Polat B, Çelik M, Orhan KS. Surgical Success of Tympanoplasty Using Composite Tragal Cartilage in Chronic Otitis Media. J Craniofac Surg. 2017 Nov;28(8):2042-2044. doi: 10.1097/SCS.0000000000003958.

A18. Şahin B, Yildirimturk S, Sirin Y, Basaran B. Displacement of a Broken Dental Injection Needle Into the Perivertebral Space. J Craniofac Surg. 2017 Jul;28(5):e474-e477. doi: 10.1097/SCS.0000000000003781.

A19. Çelik M, Şahin B, Tepe MÖ, Orhan KS, Güldiken Y. Breast Cancer Metastasis on the Neck Mimicking a Glomus Tumor. J Craniofac Surg. 2017 May;28(3):e271-e273. doi: 10.1097/SCS.0000000000003519.

A20. Çelik M, Şahin B, Enver N, Orhan KS. Nasopharyngeal Extension of Giant Meningioma. J Craniofac Surg. 2017 May;28(3):e254-e255. doi: 10.1097/SCS.0000000000003475.

A21. Çomoğlu Ş, Şahin B, Sönmez S, Değer K. Frontal Sinus Pneumatization Affects Height of the Lateral Lamella and Position of Anterior Ethmoidal Artery. J Craniofac Surg. 2017 Jan;28(1):265-269. doi: 10.1097/SCS.0000000000003263.

A22. Şahin B, Çomoğlu Ş, Polat B, Değer K. Hydatid cyst in unusual location: Pterygopalatine fossa-infratemporal fossa. Auris Nasus Larynx. 2016 Aug;43(4):464-7. doi: 10.1016/j.anl.2015.11.003.

A23. Çomoğlu Ş, Şahin B, Polat B, Aydemir L, Orhan KS. Unilateral Inner Mucoperichondrium Flap From Upper Lateral Cartilage and Inferior Mucosal Advancement Flap Technique for Repair of Septal Perforations. J Craniofac Surg. 2016 May;27(3):e323-7. doi: 10.1097/SCS.0000000000002577.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

B1. Topaloğlu Ö, Şahin B, Şahin İ. Mineral Metabolism And Hypoparathyroidısm in Pregnancy And Lactation. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 194-204. doi: 10.5505/ktd.2021.26932.

B2. Aydemir L, Şen C, Şahin B, Çaytemel B, Kars A, Çomoğlu Ş, Keles Turel MN. Evaluation of computed tomography findings in revision endoscopic sinus surgery. Tr-ENT 2021;31(3):55-59. doi: 10.26650/Tr-ENT.2021.957490.

B3. Topaloğlu Ö, Balimre BB, Şahin B. Hypoparathyroid Pregnancy: Retrospective Analysis of Twenty Cases. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 323-330. doi: 10.5505/ktd.2021.34270.

B4. Şahin B., Genç S. Is there any relationship between unilateral vestibular neuritis and internal acoustic canal measurements? The Turkish Journal of Ear Nose and Throat. 2020; 30(2): 41-45. doi: 10.5606/Tr-ENT.2020.54254.

B5. Şahin B, Akyol M, Özdoğan F, Özel HE, Genç S. Comparison of Bone Cement and Incus Transposition Outcomes in Repair of Incus Long Arm Defects. Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 1-7. doi: 10.5505/ktd.2020.24571.

B6. Bozacı Kılıçoğlu M, Şahin B, Aydemir L, Yeğen G, Çomoğlu Ş. Primary Nasopharyngeal Amyloidosis: Unexpected Cause of Unilateral Hearing Loss.  Eur J Rhinol Allergy 2018; 1: 79-83. doi: 10.5152/ejra.2019.63.

B7. Altun D, Sivrikoz N, Ali A, Başaran B, Şahin B, Çamcı E. Tracheal stenosis and reconstructive surgery: Our experience on anesthesia and airway management. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat. 2017; 27(6): 280-284. doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.78379.

B8. Şahin B, Çomoğlu Ş, Sönmez S, Polat B, Değer K. Jüvenil nazofarengeal anjiofibrom: Üçüncü basamak bir merkezdeki 10 yıllık deneyim [A juvenile nasopharyngeal angiofibroma: our 10-year experience in a tertiary centre]. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2016 May-Jun;26(3):135-42. Turkish. doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.85666. PMID: 27107599.

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

C1. Şahin Bayram, Topaloğlu Ömercan. Evaluation of Magnetic Resonance Imaging of Pituitary Gland, Sphenoid Sinus and Surrounding Structures in Patients with Non-Functioning Pituitary Adenoma. 19th International Congress of Endocrinology, 24-28 Şubat 2021, Buenos Aires, Arjantin.

C2. Şahin Bayram. Evaluating Postoperative Hypocalcemia Frequency and Associated Factors in Patients Undergoing Thyroidectomy. 5th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 18-19 Aralık 2020 (Online).

C3. Orhan Kadir Serkan, Kocasoy Orhan Elif, Çelik Mehmet, Beldan Polat, Şahin Bayram, Sönmez Said, Güldiken Yahya. Long Term Functional and Electrophysiological Outcome of Transmastoid And Middle Fossa Approach for Traumatic Facial Paralysis. 8th Instructional Workshop, European Academy of Otology & Neurotology, 18-21 Ocak 2017, İzmir, Türkiye.

C4. Beldan Polat, Çelik Mehmet, Sönmez Said, Şahin Bayram, Orhan Kadir Serkan, Güldiken Yahya. Preoperative Cochlear Implant Imaging: Is Computed Tomography of Temporal Bone Necessary as First Step Imaging?. 8th Instructional Workshop, European Academy of Otology & Neurotology, 18-21 Ocak 2017, İzmir, Türkiye.

C5. Şahin Bayram, Yıldırımtürk Senem, Başaran Bora, Şirin Selahattin Yiğit. Displacement of a Broken Dental Injectıon Needle to the Posterior Cervical Space. 23rd European Association for Cranio Maxillo-Facial Surgery (EACMFS) Congress, 13-16 Eylül 2016, Londra, İngiltere.

C6. Şahin Bayram, Yıldırımtürk Senem, Çomoglu Şenol, Şirin Selahattin Yiğit. Endoscopic Sinus Surgery of Paranasal Fungus Ball a Retrospective Analysis of the Clinical Findings. 23rd European Association for Cranio Maxillo-Facial Surgery (EACMFS) Congress, 13-16 Eylül 2016, Londra, İngiltere.

C7. Orhan Kadir Serkan, Çiçek Mehmet Melih, Polat Beldan, Avcı Hakan, Şahin Bayram, Güldiken Yahya. Surgical Success and Complications of Tympanoplasty Using Composite Tragal Cartilage in Cronic Otitis Media. Abstracts for the 10th International Conference on Cholesteatoma, 5-8 Haziran 2016, Doi: 10.1017/S0022215116006599.

C8. Yıldırımtürk Senem, Başaran Deniz, Samancı Bedia, Şahin Bayram, Soluk Tekkesin Merva, Şirin Selahattin Yiğit. Unilateral Peripheral Facial Nerve Paralysis Due to Mandibular Dentigerous Cyst. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 23rd International Scientific Congress, 26-30 Mayıs 2016, Muğla, Türkiye.

C9. Enver Necati, Şahin Bayram, Çomoğlu Şenol, Polat Beldan, Değer Kemal. Academic Rankings of Institutes and Countries in Otolaryngology. 3rd Congress of European ORL-HNS, 07-11 Haziran 2015, Prag, Çekya.

C10. Enver Necati, Şahin Bayram, Öztürk Sarı Şule, Çomoğlu Şenol, Polat Beldan, Keleş Türel Meryem Nesil, Değer Kemal. Mucosal Melanoma of Head and Neck: Survival Ranks from a Tertiary Center. 3rd Congress of European ORL-HNS, 07-11 Haziran 2015, Prag, Çekya.

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

D1. Şahin Bayram, Selahattin Genç. İşitme Rekonstrüksiyonunda Farklı Ossiküloplasti Tekniklerinin Karşılaştırılması. 42. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 3-7 Kasım 2021, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

D2. Akyol Merve, Şahin Bayram, Genç Selahattin. Dikkatle Yaklaşılması Gereken Şikayet Koku Alamama. 42. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 3-7 Kasım 2021, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

D3. Zülal Kara, Şahin Bayram, Genç Selahattin. Segmental Trakea Rezeksiyonu + End to End Anastomoz. 42. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 3-7 Kasım 2021, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

D4. Şahin Bayram. Mastoid Ölçüleri ve Havalanma Miktarı ile Tek Taraflı Vestibüler Nörit İlişkisi. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 12. Kongresi. 15-17 Ocak 2021 (Online).

D5. Şahin Bayram, Oymak Emre. Baş ve Boyun Rekonstrüksiyonunda Pektoralis Major Flebi. Yüz Plastik Cerrahi Derneği 14. Ulusal Kongresi. 12-13 Aralık 2020 (Online).

D6. Şahin Bayram. Baş ve Boyun Rekonstrüksiyonunda Supraklaviküler Ada Flebi. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi-2020 (Online). 26-28 Kasım 2020.

D7. Şahin Bayram. Primer Hiperparatiroidizmde Postoperatif Aç Kemik Sendromu Sıklığının ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi-2020 (Online). 26-28 Kasım 2020.

D8. Merve Akyol, Halil Erdem Özel, Selcan Arslan Özel, Özkan Tezgez, Selahattin Genç, Fatih Özdoğan, Bayram Şahin, Ramazan Gündoğdu. Bilateral Parafarengeal Bölge Tutulumuna Neden Olan Derin Boyun Enfeksiyonu Olgusu. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi-2020 (Online). 26-28 Kasım 2020.

D9. Ahmet Taha Karakuzu, Halil Erdem Özel, Fatih Özdoğan, Bayram Şahin, Selahattin Genç. Nazolabial Apokrin Kistoma. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi-2020 (Online). 26-28 Kasım 2020.

D10. Merve Akyol, Halil Erdem Özel, Erdem Altıparmak, Adin Selçuk, Fatih Özdoğan, Sinem Daşlı, Selahattin Genç, Erkan Esen, Sebla Çalışkan, Ramazan Gündoğdu, Bayram Şahin, Ahmet Taha Karakuzu, Zülal Kara. Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Uygulanan Hastaların Histopatolojik Sonuçlarının Analizi. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi-2020 (Online). 26-28 Kasım 2020.

D11. Zülal Bölükbaş, Erdem Altıparmak, Halil Erdem Özel, Bayram Şahin, Ayşe Adin Selçuk, Selahattin Genç. Timpanoskleroza Bağlı Periferik Fasial Paralizi. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7-11 Kasım 2018, Antalya, Türkiye.

D12. Bayram Şahin, Mehmet Çelik, Levent Aydemir, Şenol Çomoğlu, Kemal Değer. Diplopi ve Fasiyal Asimetri ile Prezente Olan Dev Mukosel. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8-12 Kasım 2017, Antalya, Türkiye.

D13. Şenol Çomoğlu, Bayram Şahin, Meltem Bozacı, Saim Pamuk, Meryem Nesil Keleş. İnverted Papillom Nüksü İçin Potansiyel Anatomik Lokalizasyon: Supraorbital Reses. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8-12 Kasım 2017 Antalya, Türkiye.

D14. Sönmez Said, Şahin Bayram, Kesimli Mustafa Caner, Başaran Bora, Aslan İsmet. Brankial Yarık Kisti: 128 Olguluk İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8-12 Kasım 2017 Antalya, Türkiye.

D15. Çomoğlu Şenol, Şahin Bayram, Çelik Mehmet, Aydemir Levent, Doğanay Özge, Emes Yusuf. Oldukça Nadir Görülen Bir Trismus Nedeni: Munchmeyer Hastalığı (Myositis Ossifikans). 13. Türk Rinoloji Kongresi & 5. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi. 4-7 Mayıs 2017, Antalya, Türkiye.

D16. Şahin Bayram, Çomoglu Şenol, Sönmez Said, Yıldırımtürk Senem, Keleş Meryem Nesil, Değer Kemal. Mantar Topu: Referans Merkezdeki 10 Yıllık Deneyim. 13. Türk Rinoloji Kongresi & 5. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi. 4-7 Mayıs 2017, Antalya, Türkiye.

D17. Şahin Bayram, Çelik Mehmet, Aydemir Levent, Bozacı Meltem, Çomoglu Şenol. Nadir Görülen Bir Olgu: Primer Nazofarengeal Amiloidozis. 13. Türk Rinoloji Kongresi & 5. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi. 4-7 Mayıs 2017, Antalya, Türkiye.

D18. Şahin Bayram, Çelik Mehmet, Aydemir Levent, Sönmez Said, Orhan Kadir Serkan. Nadir Görülen Bir Olgu: Dispne İle Prezente Olan Dev Parafarengeal Pleomorfik Adenoma. 13. Türk Rinoloji Kongresi & 5. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi. 4-7 Mayıs 2017, Antalya, Türkiye.

D19. Şahin Bayram, Öztürk Erkan, Yıldırımtürk Senem, Polat Beldan, Başaran Bora. Sağ Temporomandibuler Eklem Kaynaklı Sinovyal Kondromatozis. 13. Türk Rinoloji Kongresi & 5. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi. 4-7 Mayıs 2017, Antalya, Türkiye.

D20. Çomoğlu Şenol, Şahin Bayram, Sönmez Said, Değer Kemal. Frontal Sinüs Pnömatizasyonu ile Olfaktor Fossa Derinliği ve Anterior Etmoid Arter İlişkisi. İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 8. Kongresi. 22-25 Eylül 2016, Sakarya, Türkiye.

D21. Şahin Bayram, Enver Necati, Çomoğlu Şenol, Keleş Meryem Nesil, Değer Kemal. Sinonazal Malign Melanomlu Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Prognostik Faktörlerin Degerlendirilmesi. 11. Türk Rinoloji Kongresi. 16-19 Nisan 2015, Antalya, Türkiye.

D22. Şahin Bayram, Doruk Can, Çelik Mehmet, Öztürk Erkan, Güneş Selçuk, Kıyak Ökkeş Erkan. Baş Boyun Bölgesine Atipik Metastaz: 11 Hastanın Analizi. 14. Türk Rinoloji ve 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi. 28 Nisan - 1 Mayıs 2015, Antalya, Türkiye.

D23. Avcı Hakan, Şahin Bayram, Çiçek Mehmet Melih, Polat Beldan, Orhan Kadir Serkan. Kronik Otitis Medialı Hastalarda Kartilaj Timpanoplasti Sonuçları ve Komplikasyonları. 37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.

Ulusal/Uluslararası Kitap Bölümleri

E1. Şahin B, Topaloğlu Ö, Hao SP. (2022). Management of Parathyroid Disorders in Pregnancy and Postpartum Period. In: Cingi, C., Özel, H.E., Bayar Muluk, N. (eds) ENT Diseases: Diagnosis and Treatment during Pregnancy and Lactation. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-031-05303-0_57.

E2. Şahin B. (2020). Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Epiglottoplasti. In: Veziroğlu Birdane L. (ed) Uyku Apnesi Tanı ve Tedavi. Akademisyen Yayınevi, Ankara. doi: 10.37609/akya.484.

E3. Şahin B. (2020). Üst Hava Yolu Anatomi ve Fizyolojisi. In: Veziroğlu Birdane L. (ed) Uyku Apnesi Tanı ve Tedavi. Akademisyen Yayınevi, Ankara. doi: 10.37609/akya.484.