sat─▒r aras─▒

Do─čum, gebelik sürecinin sonlanmas─▒ ile ba┼člayan bir eylemdir. Rahim kaslar─▒n─▒n geni┼čleyip kas─▒lmas─▒ sonucunda bebek ve bebe─če ait plasenta, amniyon zar─▒ gibi tüm parçalar vücut d─▒┼č─▒na ç─▒kar ve do─čum gerçekle┼čir. Do─čum eylemi, s─▒kl─▒kla bebe─čin anne karn─▒ndaki geli┼čimini tamamlad─▒─č─▒n─▒n ve d─▒┼č dünya ile bulu┼čmaya haz─▒r oldu─čunun bir göstergesidir.

Ancak baz─▒ durumlarda bebek haz─▒r olmaks─▒z─▒n do─čum sanc─▒s─▒ ba┼člayabilir, ya da bebek geli┼čimini tamamlam─▒┼č olmas─▒na ra─čmen rahim kaslar─▒nda geni┼čleme ve kas─▒lma görülmeyebilir. Bu gibi durumlarda do─čumu geciktirmeye yönelik giri┼čimler uygulan─▒r veya sezaryen ile do─čum planlan─▒r. Gebelik sürecinin ba┼č─▒ndan itibaren anne ve babalar do─čumla ilgili birçok soruya cevap arar. “Bir bebek kaç haftada do─čar?”, “Sezaryen bebek kaç haftada do─čar?”, “Erkek bebek kaç haftada do─čar?” gibi do─čum ve sezaryen plan─▒ ile ilgili pek çok soru aç─▒─ča ç─▒kar.

Bebek Kaç Haftada Do─čar?

Gebelik süreci hem bebe─čin hem de annenin sa─čl─▒k durumundan do─črudan etkilenen oldukça hassas bir süreçtir. Bu süreci sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde tamamlamak ve do─čumu en iyi ┼čartlarda gerçekle┼čtirmek için doktor kontrollerine eksiksiz ┼čekilde devam etmek önemlidir. Hekiminiz sizde ya da bebe─činizde herhangi bir problem fark etti─činde do─čum plan─▒nda de─či┼čiklik yaparak belirlenen do─čum tarihini yeniden düzenleyebilir.

Örne─čin halk aras─▒nda gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi durumunda annenin kan bas─▒nc─▒ çok yüksek seyreder ve bu durumun uzun süre devam etmesi hem annenin hem de bebe─čin sa─čl─▒─č─▒n─▒ tehlikeye atar. Bu tabloda hekim öncelikle annenin kan bas─▒nc─▒n─▒ kontrol alt─▒na almaya çal─▒┼č─▒r, daha sonra gerekirse sezaryen do─čum ile gebelik sürecini sonland─▒r─▒r. Bu gibi durumlar haricinde bebek için en sa─čl─▒kl─▒ olan, en az 38. gebelik haftas─▒n─▒ doldurduktan sonra normal do─čum ile dünyaya gelmesidir.

Erken Do─čum Nedir?

Sa─čl─▒kl─▒ bir gebelik ortalama 38. haftada normal do─čum ile sonuçlan─▒r. Bebe─čin d─▒┼č dünyaya haz─▒rland─▒─č─▒ gebelik süreci 3 trimesterdan olu┼čur ve üçüncü trimester öncesi gerçekle┼čen do─čumlar dü┼čük olarak adland─▒r─▒l─▒r. Birinci trimester, yani gebeli─čin ilk 3 ayl─▒k dönemi organlar─▒n olu┼čmaya ba┼člad─▒─č─▒ dönemdir.

12 hafta doldu─čunda bebe─čin tüm organlar─▒ olu┼čmu┼č ve hacim olarak büyümeye ba┼člam─▒┼č durumdad─▒r. ─░kinci trimester, yani 3-6 ay aras─▒ bebe─čin geli┼čimini h─▒zla sürdürdü─čü dönemdir. Bu haftalarda bebek kilo al─▒p büyümeye ba┼člar ve annenin vücudu da gebeli─če tam olarak uyum sa─člar.

Son 3 ayl─▒k dönem ise bebe─čin d─▒┼č dünyaya haz─▒rland─▒─č─▒ dönem olarak kabul edilir. 27. hafta ile 41. hafta aras─▒nda bebek h─▒zl─▒ ┼čekilde kilo almaya, cilt alt─▒nda ya─č depolamaya, idrar üretmeye ve mekonyum olarak adland─▒r─▒lan ilk d─▒┼čk─▒y─▒ haz─▒rlamaya ba┼člar.

Bebek bu süreçte d─▒┼č dünyaya uyum sa─člamak için h─▒zl─▒ ┼čekilde geli┼čmeye devam ediyor olsa da do─čumun 27. hafta ile 37. hafta aras─▒nda gerçekle┼čmesi erken do─čum kabul edilir. Özellikle 27 hafta civar─▒nda bebek henüz anneden ba─č─▒ms─▒z ┼čekilde ya┼čam─▒n─▒ sürdürmeye haz─▒r olmad─▒─č─▒ndan, erken do─čum durumunda yenido─čan yo─čun bak─▒m ünitesinde takip edilmesi gerekir. Anne karn─▒nda geli┼čimini eksiksiz ┼čekilde tamamlam─▒┼č bebek için en sa─čl─▒kl─▒ do─čum zaman─▒ genellikle 38. hafta ile 41. hafta aras─▒d─▒r.

Erkek Bebek Kaç Haftada Do─čar?

Do─čum haftas─▒ aç─▒s─▒ndan erkek ve k─▒z bebekler aras─▒nda anlaml─▒ bir fark tespit edilmemi┼čtir. Dolay─▒s─▒yla bu sorunun cevab─▒ tüm sa─čl─▒kl─▒ bebekler için 38. hafta ile 41. hafta aras─▒d─▒r.

Geç Do─čumun Zarar─▒ Var m─▒?

Anne karn─▒nda geçen 38 haftan─▒n sonunda bebek d─▒┼č dünya ile tan─▒┼čmaya haz─▒r haldedir. Ancak bebek geli┼čimini tamamlam─▒┼č olsa da baz─▒ durumlarda rahim içi kas─▒lmalar ba┼člamaz ve do─čum eylemi gecikir. Bu durumda hekim bebe─čin durumuna göre normal do─čum için beklemeyi ya da sezaryen operasyonu ile bebe─či do─čurtmay─▒ tercih eder.

Do─čum sürecinin 40 haftadan sonra dahi ba┼člamamas─▒, bebe─čin ilk d─▒┼čk─▒s─▒n─▒ anne karn─▒nda yapmas─▒na ve mekonyum aspirasyonu denilen son derece ciddi bir sa─čl─▒k sorununa yol açabilir. Bu nedenle gebeli─čin 40 haftay─▒ a┼čmas─▒ durumunda özellikle sezaryen do─čum seçene─čine ba┼čvurulur.

Sezaryen Bebek Kaç Haftada Do─čar?

Normal do─čum anne ve bebek için birçok aç─▒dan daha avantajl─▒ bir yöntemdir. Ancak normal do─čumun riskli oldu─ču baz─▒ durumlarda hekim sezaryen ile do─čumu tercih edebilir. Annenin pelvis çap─▒n─▒n dar olmas─▒, bebe─čin haftas─▒ndan önce do─čumun ba┼člamas─▒, ço─čul gebelik durumu, annede do─čumu veya ─▒k─▒nmay─▒ zorla┼čt─▒racak herhangi bir hastal─▒k varl─▒─č─▒, bebekte diyafram hernisi gibi bir do─čumsal anomali bulunmas─▒ ve annenin 35 ya┼č─▒ndan büyük olmas─▒ gibi pek çok durumda sezaryen do─čumun tercih edilmesi gerekebilir. Sezaryen do─čum hekim karar─▒ ile mümkündür. Bu nedenle do─čum için en uygun haftay─▒ yine hekiminizin belirlemesi do─čru olur.

Sezaryen ─░çin En Uygun Hafta

Acil müdahale gerektiren herhangi bir sa─čl─▒k sorunu yoksa sezaryen için en uygun hafta 38 ile 40 hafta aras─▒d─▒r, denilebilir. 38 haftadan önce gerçekle┼čen do─čumlar erken do─čum kabul edilirken 40 haftay─▒ a┼čm─▒┼č gebelikler geç do─čum olarak adland─▒r─▒l─▒r. Bebe─čin 38 haftadan önce dünyaya gelmesi geli┼čimle ilgili baz─▒ problemlere yol açabilir ancak 40 haftadan uzun süre anne karn─▒nda kalmas─▒ da pek çok aç─▒dan kontrendikedir. Bu nedenle kad─▒n do─čum uzman─▒ hekimler taraf─▒ndan sezaryen için en uygun hafta s─▒kl─▒kla 38. hafta olarak kabul edilir. “Sezaryenle bebek kaç haftada do─čar?” sorusuna verilebilecek cevap bu ┼čekildedir.

Sezaryen Do─čum Hakk─▒nda S─▒k Sorulan Sorular

Anne adaylar─▒n─▒n sorular─▒n─▒ do─čru ┼čekilde cevapland─▒rmak sa─čl─▒kl─▒ do─čum süreci için son derece önemlidir. Annenin ve baban─▒n kayg─▒s─▒n─▒ gidermek ve kontrol alt─▒nda tutmak do─čum ekibinin görevleri aras─▒nda yer al─▒r. Yukar─▒da yan─▒tlanm─▒┼č olan “Sa─čl─▒kl─▒ bir bebek kaç haftada do─čar? Sezaryen için en uygun hafta nedir? Geç do─čumun zarar─▒ olur mu? Erkek bebek kaç haftada do─čar? Erken do─čum nedir? Sezaryen hangi durumlarda tercih edilir? Sezaryenle bebek kaç haftada do─čar?” gibi ba┼čl─▒klara ek olarak s─▒k sorulan sorular ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

Sezaryen Sonras─▒ Kaç Günde ─░yile┼čilir?

Sezaryen do─čum, annenin alt kar─▒n k─▒sm─▒n─▒n yatay bir kesi ile aç─▒lmas─▒ ve bebe─čin bu kesiden d─▒┼čar─▒ ç─▒kar─▒lmas─▒ ┼čeklinde gerçekle┼čir. ─░┼člem s─▒ras─▒nda bebe─če ula┼čmak için cilt dokusundan ba┼članarak 8 kat doku tabakas─▒ kesilir. Bebek rahim içerisinden ç─▒kar─▒l─▒r ve daha sonra her bir tabaka tek tek dikilir. Herhangi bir komplikasyon geli┼čmezse operasyondan sonraki birkaç saat içerisinde destekle aya─ča kalkmak mümkündür. Daha sonraki süreçte yava┼č tempo yürüyü┼čler yapmak a─čr─▒lar─▒ hafifletir, iyile┼čmeyi h─▒zland─▒r─▒r.

Sezaryen Sonras─▒ Süt Gelir mi?

Normal do─čum ya┼čam─▒n fizyolojik süreçlerinden biridir. Dolay─▒s─▒yla vücut normal do─čumdan sonra bebe─čin varl─▒─č─▒na çok daha h─▒zl─▒ ┼čekilde adapte olur ve süt salg─▒s─▒ daha h─▒zl─▒ ba┼člat─▒l─▒r. Ancak sezaryen durumunda gebelik süreci d─▒┼čar─▒dan müdahale ile sonland─▒r─▒lm─▒┼č oldu─čundan, vücudun do─čumdan sonraki do─čal i┼člevleri yerine getirmesi biraz zaman alabilir. Bu durumda süt salg─▒s─▒nda gecikme ya┼čanmas─▒ mümkündür.

Sezaryen Do─čum Sonras─▒ Süt Yapan Yiyecekler

Anne sütünü do─črudan art─▒ran herhangi bir yiyecek veya besin takviyesi yoktur. Dolay─▒s─▒yla “sezaryen sonras─▒ süt yapan yiyecekler ┼čunlard─▒r” demek tamamen yanl─▒┼č olur. Ancak sezaryen operasyonundan sonra bol s─▒v─▒ al─▒nmas─▒, gö─čüslere ─▒l─▒k uygulama yap─▒lmas─▒, do─čumdan sonra mümkün olan ilk anda bebe─čin meme ile tan─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒ ve bebe─či emzirdikten sonra memede kalan sütün sa─č─▒lmas─▒, süt salg─▒s─▒n─▒ art─▒rabilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
─░zzet Y├╝cesoy
Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum
VM Medical Park Maltepe
6722

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.