sat─▒r aras─▒

Bebeklerde Bo─čaz Enfeksiyonu Tedavisi Nas─▒ld─▒r?

Bebeklerde bo─čaz enfeksiyonu, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi tam olarak geli┼čmedi─činden mikroorganizmalar─▒n vücuda girmesiyle kolayca ortaya ç─▒kabilir. Nadiren de olsa hamilelik s─▒ras─▒nda annede bulunan bir enfeksiyon bebe─če geçerek hastal─▒k hali olu┼čturabilir. Hastal─▒k nedeninin ne oldu─ču fark etmeksizin en k─▒sa zamanda tedaviye ba┼članmas─▒ önemlidir. Bebeklerde bo─čaz enfeksiyonu tedavisi yeti┼čkinlere oranla daha hassas ve dikkatli olunmas─▒ gereken bir süreçtir. Öncelikle bebe─čin muayene için hastaneye götürülmesi sürecinde bebek ┼čikayetlerini dile getiremeyece─činden ebeveynlerin hastal─▒─č─▒n belirtilerini fark edip h─▒zl─▒ olmas─▒ gereklidir. Tedavi s─▒ras─▒nda bakteriyel enfeksiyon için kullan─▒lan antibiyotiklerin do─čru ┼čekilde ve zamanda uygulanmas─▒ da bebe─čin bak─▒m─▒ üstlenen ki┼čilerin sorumlulu─čundad─▒r. Bu süreçte ki┼činin hasta bebekten enfeksiyon kapmamak için de dikkatli davranmas─▒ önem ta┼č─▒r. ─░laç tedavisinin yan─▒nda baz─▒ ek önlemler de al─▒nabilir.

Bebeklerde Bo─čaz Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde bo─čaz enfeksiyonu bakteri veya viral kaynakl─▒ olarak geli┼čir. Ba┼člang─▒çta basit bir so─čuk alg─▒nl─▒─č─▒ ile benzer basit belirtiler gösterebilir. Tedaviye en k─▒sa zamanda ba┼članabilmesi için belirtiler dikkatli izlenmelidir. Enfeksiyonun geli┼čmesine neden olan etkenlere ba─čl─▒ olarak belirtiler de─či┼čiklik gösterse de genel olarak benzer bir tablo ortaya ç─▒kar. Bebeklerde bo─čaz enfeksiyonunun belirtileri ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

  • Bo─čazda ba┼člayan a─čr─▒
  • Bo─čaz k─▒sm─▒nda olu┼čan k─▒zar─▒kl─▒k
  • Yutkunmada zorlanma nedeniyle beslenme reddi
  • Yüksek ate┼č
  • Bo─čaz beyaz lekelenmeler ve irin görüntüsüne sahip, ┼či┼čmi┼č bademcikler
  • Damakta olu┼čan k─▒rm─▒z─▒ lekeler
  • Lenflerde görülen ┼či┼člik
  • Ba┼č a─čr─▒s─▒, huzursuzluk ve bunlara ba─čl─▒ s─▒k s─▒k uyanma veya normale oranla daha uzun uyuma
  • Mide a─čr─▒s─▒, bulant─▒ ve kusma
  • Burun ak─▒nt─▒s─▒ (her zaman görülmeyebilir)

Bebekte ses k─▒s─▒kl─▒─č─▒, öksürük, gözlerde k─▒zar─▒kl─▒k olu┼čmas─▒ genellikle bakteriyel enfeksiyonlarda görülmese de viral kaynakl─▒ hastal─▒klar─▒n yayg─▒n belirtisidir.

Bebeklerde Bo─čaz Enfeksiyonu Neden Olur?

Bebeklerde Bo─čaz Enfeksiyonu Neden Olur?

“Bebeklerde bo─čaz enfeksiyonu neden olur?” sorusunun cevab─▒ hem hastal─▒─č─▒n te┼čhis ve tedavisinde hem de önlem almak konusunda yard─▒mc─▒ olabilir. Bebeklerde bo─čaz enfeksiyonu Streptokok türü bakteriler veya viral etkenler ile ya┼čanan bir temas sonucu ortaya ç─▒kabilir. Bebekle ayn─▒ evde ya┼čayan birinin öksürük, hap┼č─▒r─▒k ile d─▒┼čar─▒ att─▒─č─▒ zerreler bebek taraf─▒ndan solunmu┼č olabilir. Bo─čaz enfeksiyonu grip, adenovirüs gibi viral enfeksiyonlar─▒n bo─čaz a─čr─▒s─▒yla ortaya ç─▒kan bir sonucu olarak görülebilir. El-ayak hastal─▒─č─▒ ve tonsilit de bo─čaz enfeksiyonunun yayg─▒n nedenlerindendir. Toz, hayvan tüyleri, polen gibi maddeler nedeniyle olu┼čan alerjik solunum hastal─▒klar─▒; burun ak─▒nt─▒s─▒, bo─čaz a─čr─▒s─▒, hap┼č─▒rma gibi semptomlar ortaya ç─▒kar─▒r. Bu s─▒rada solunum yollar─▒nda tahri┼č meydana gelebilir. Solunum yolunda meydana gelen tahri┼č enfeksiyon hastal─▒klar─▒na zemin haz─▒rlayabilir. Yeni do─čan bebeklerde reflü sorunu s─▒k rastlan─▒r. Sorunun hemen anla┼č─▒lamamas─▒, yanl─▒┼č besleme yöntemi gibi sebeplerle s─▒k s─▒k kusma ve bununla birlikte bo─čazda tahri┼č olu┼čabilir. Tahri┼č olan bo─čaz enfeksiyonlara aç─▒k hale gelebilir.

Bebeklerde Bo─čaz Enfeksiyonu Nas─▒l Te┼čhis Edilir?

Bebeklerde bo─čaz enfeksiyonu te┼čhis edilmesi için öncelikle bebekte görülen semptom ve ┼čikayetler dinlenir. Genel bir muayene ve bo─čaz─▒n incelenmesiyle büyük oranda do─čru karar verilebilir. Bunun yan─▒nda enfeksiyonun nedenlerini daha detayl─▒ inceleyebilmek için baz─▒ testlere ba┼čvurulabilir. H─▒zl─▒ tan─▒ kiti kullan─▒larak hastal─▒─č─▒n varl─▒─č─▒ h─▒zl─▒ ┼čekilde do─črulanabilir. Bebekten al─▒nan bo─čaz kültürü ile de laboratuvarda yap─▒lan 1-2 günlük inceleme sonucunda hastal─▒─ča neden olan mikroorganizman─▒n türü ile ilgili kesin sonuç al─▒nabilir. Hastal─▒─č─▒n ilerledi─či durumlarda akci─čerlerin durumunu incelemek amac─▒yla röntgen, MR gibi görüntüleme yöntemlerine ba┼čvurulabilir.

Bebeklerde Bo─čaz Enfeksiyonu Nas─▒l Te┼čhis Edilir?

Bebeklerde Bo─čaz Enfeksiyonu Tedavisi Nas─▒l Olur?

Bebeklerde bo─čaz enfeksiyonu tedavisi ilaç tedavisi ve yard─▒mc─▒ uygulamalar olarak iki ba┼čl─▒k alt─▒nda incelenebilir. ─░laç tedavisi, hastal─▒─č─▒n nedeni olan mikroorganizman─▒n türüne ba─čl─▒ olarak belirlenir. Bunun yan─▒nda olu┼čabilecek riskleri önleme amac─▒ da ta┼č─▒yabilir. Streptokok bakteriler taraf─▒ndan meydana gelen enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisine ba┼čvurulabilir. Hastal─▒k grip gibi virüs kaynakl─▒ bir enfeksiyon ile ortaya ç─▒karsa antiviral tedaviye ek olarak hastan─▒n durumuna göre akci─čerlere ula┼čabilecek enfeksiyona önlem alabilmek için antibiyotik tedavisiyle desteklenebilir. Alerjik semptomlar─▒n nedeniyle olu┼čan hastal─▒k durumunda antihistaminiklere de ba┼čvurulabilir. Enfeksiyonun neden oldu─ču semptomlar─▒n dayan─▒lmaz olmas─▒ halinde a─čr─▒ kesici, ishal tedavisi uygulanmas─▒ tercih edilebilir.

─░laç tedavisinin yan─▒nda yap─▒lan baz─▒ müdahale ve önlemler tedavi sürecini h─▒zland─▒rabilir. Bebe─čin odas─▒ndaki havan─▒n kurumas─▒ nefes al─▒┼č─▒n─▒ zorla┼čt─▒rabilir. Oda mümkün oldu─čunca havaland─▒r─▒lmal─▒ ve hava temizleyicilerle nemlendirilmelidir. Ek g─▒da alabilen bebekler; ─▒l─▒k meyve posalar─▒, çorbalar gibi s─▒v─▒ bo─čaz─▒ yumu┼čatacak g─▒dalarla beslenebilir. Daha küçük bebekler de s─▒k s─▒k emzirilerek beslenmesi sa─član─▒r.

S─▒k Sorulan Sorular

Bebeklerde Bo─čaz Enfeksiyonuna Ne ─░yi Gelir?

Bebeklerde olu┼čan enfeksiyon için doktor muayenesi sonras─▒ uygun görülen tedavi do─čru ┼čekilde ve do─čru dozlarda uygulanmal─▒d─▒r. Bebek ile ilgilendikten ve ilaçlar─▒n verilmesinden önce bak─▒m─▒ yapan ki┼činin ellerini su ve sabunla y─▒kamas─▒ önerilir. Bebe─čin nefes al─▒┼č─▒n─▒ rahatlatmak amac─▒yla odas─▒nda hava nemlendiricisi çal─▒┼čt─▒r─▒labilir veya odan─▒n uzak bir kö┼česinde kaynam─▒┼č bir su bekletilerek odadaki havan─▒n kurumas─▒ önlenebilir. Bebe─čin su tüketimi art─▒r─▒lmaya çal─▒┼č─▒l─▒r. Tavuk ve sebze içeren sulu çorbalar ─▒l─▒k bir ┼čekilde bebe─če verilebilir. Bebe─čin özellikle ba┼č─▒n─▒n ve ayaklar─▒n─▒n so─čuktan korunmas─▒, enfeksiyonu atlatmak için gerekebilir ve enfeksiyona yakalanmamak için de önleyici olabilir. Daha küçük bebeklerde emzirme s─▒kl─▒─č─▒ art─▒r─▒larak ayn─▒ etki al─▒nabilir. Bebe─či kontrol alt─▒nda tutabilmek için ate┼činin s─▒k s─▒k ölçülmesi tercih edilebilir.

Bebeklerde Bo─čaz Enfeksiyonu Tedavi Edilmezse Ne olur?

Bebeklerde bo─čazda olu┼čan enfeksiyon tedavi edilmese de 8-10 günlük bir süreç sonunda iyile┼čebilir. Ancak baz─▒ durumlarda hastal─▒k ilerleyerek daha büyük sorunlara yol açabilir. Hastal─▒k bu süreçte bula┼č─▒c─▒d─▒r ve ayn─▒ evde ya┼čad─▒─č─▒ di─čer bireylere de geçebilir. Enfeksiyonun tedavi edilmemesi ate┼čin yükselmesi, sinüs ve kulak enfeksiyonlar─▒n─▒n olu┼čmas─▒na yol açabilir. Buna ba─čl─▒ ba┼č ve kulak a─čr─▒lar─▒ ortaya ç─▒kabilir. Romatizmal ate┼č olarak ifade edilen, yüksek ate┼č, eklem ve gö─čüs a─čr─▒lar─▒n─▒ içeren bir tablonun ortaya ç─▒kmas─▒na neden olabilir. Bademciklerde enfeksiyon olu┼čumu da görülebilir.

Hangi Durumlarda Doktora Gidilmeli?

Bebekte döküntü ve ishal belirtileri olu┼čtu─čunda, yemek ve su tüketimini reddetti─či durumlarda en k─▒sa zamanda en yak─▒n sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurulmas─▒ önerilir. Normalden daha az bez de─či┼čimi, vücutta kuruluk, a─člaman─▒n gözya┼č─▒ olmadan ya┼čanmas─▒ gibi dehidrasyon belirtileri vücudun ciddi düzeyde susuz kald─▒─č─▒n─▒ gösterir ve t─▒bbi müdahaleye ihtiyaç vard─▒r. 3 aydan küçük bebeklerde, 38 derecenin üstü ate┼č görüldü─čünde doktor muayenesi önerilir. Bunlar─▒n yan─▒nda bebekte daha önce görülmeyen herhangi bir bulgu gözlendi─činde doktora gidilerek muayene edilmesi uygun olacakt─▒r.

Bebeklerde Bo─čaz Enfeksiyonu Nas─▒l Önlenebilir?

Bebeklerde hastal─▒klardan korunman─▒n en etkili yolu bula┼č─▒n önlenmesi ve ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin güçlenmesinin sa─članmas─▒d─▒r. Ayn─▒ ev içerisinde ya┼čayan bir hasta varsa bebek ile temas─▒ en aza indirilmelidir. Bebe─čin bak─▒m─▒n─▒ üstlenen ki┼či bebek ile temas etmeden önce mutlaka ellerini y─▒kamal─▒, bebe─čin odas─▒ s─▒k s─▒k havaland─▒r─▒lmal─▒d─▒r. Yabanc─▒ ki┼čiler hasta olmasa dahi bebe─če dokunmadan önce ellerini su ve sabunla temizlemeli, mümkünse d─▒┼č ortamda giydikleri giysilerini de─či┼čtirmelidir. Bebek yeteri miktarda beslenerek rutin sa─čl─▒k kontrolleri yap─▒larak genel sa─čl─▒─č─▒n─▒n korunmas─▒ uygun olacakt─▒r.

Bebekte herhangi bir hastal─▒k belirtisi görülüyorsa zaman kaybetmeden doktora ba┼čvuralarak tedaviye ba┼članabilir. Bu durum hastal─▒─č─▒n daha ciddi sonuçlara ve enfeksiyonlara yol açmas─▒n─▒ önleyebilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Ali Haydar Turhan
├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒
Medical Park G├Âztepe
2003

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.