sat─▒r aras─▒

Bebeklerde Konak Neden Olur? Bebeklerde Konak Nas─▒l Ge├žer?

Bebeklerde konak, bebe─čin do─čumundan sonra gelen ilk bir y─▒l içerisinde s─▒kça kar┼č─▒la┼č─▒lan bir deri hastal─▒─č─▒d─▒r. Ebeveynlerin ortak sorunu olan bu durum bebe─čin kafa derisini kabuklu veya ya─čl─▒ pullu lekeler olu┼čmas─▒yla aç─▒─ča ç─▒kar.

Bebek için herhangi bir a─čr─▒ya veya ka┼č─▒nt─▒ya sebep olmayan konak genellikle zaman içerisinde kendili─činden geçer. Bebek kafas─▒nda konak geli┼čmesi halinde kafa derisindeki pullar─▒n dökülmesi için doktor taraf─▒ndan önerilen baz─▒ ┼čampuanlar kullan─▒labilir.

Böylece pullar─▒n gev┼čemesi ve kafa derisinin temizlenmesi sa─članabilir. Genellikle müdahale edilmeyen bu durum baz─▒ vakalarda daha ciddi bir boyuta dönü┼čebilir veya beklenenden çok daha uzun bir süre deri iyile┼čmeyebilir. Bu tarz bir durumla kar┼č─▒la┼č─▒lmas─▒ halinde ise mutlaka t─▒bbi bir destek al─▒nmal─▒d─▒r.

Bebeklerde Konak Nedir?

Bebeklerde konak, bebe─čin kafa derisinde sar─▒ veya beyaz pullar ve k─▒zar─▒kl─▒k geli┼čmesi ile karakterize olmu┼č bir cilt hastal─▒─č─▒d─▒r. Kafa derisinde geli┼čen pullar ya─čl─▒ bir yap─▒dad─▒r ve pullar etrafta döküntüler olu┼čmas─▒na neden olabilir.

Konak geli┼čimi bebe─čin sa─čl─▒─č─▒ için herhangi bir tehlike yaratmaz veya bebe─čin rahats─▒z olmas─▒na neden olabilecek bir semptom geli┼čimine neden olmaz. Bebekler sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde yemek yeme al─▒┼čkanl─▒klar─▒na devam edebilir ve uyuyabilirler. Bebeklerde genellikle do─čumdan sonra gelen ilk bir y─▒l içerisinde geli┼čen bu durum birkaç hafta veya ay içerisinde kendili─činden iyile┼čir.

Bebek kafas─▒nda konak geli┼čimi oldukça yayg─▒n bir durumdur. Genellikle do─čumdan sonraki 3 ay içinde ba┼člayan bu durum nadiren 1 veya 2 ya┼č─▒ndaki bebeklerde geli┼čim gösterir. Ço─ču konak vakas─▒ hafif seyirlidir.

Genellikle tedaviye ihtiyaç duymadan kendi kendine geçen bu durum baz─▒ ebeveynleri endi┼čelendirebilir. Bu tür durumlarda bebe─čin geli┼čimini takip eden çocuk doktoruna dan─▒┼čarak bebe─čin sa─čl─▒─č─▒na ve cilt tipine uygun özel bir ┼čampuan kullan─▒labilir. Doktorun önerece─či farkl─▒ bak─▒m uygulamalar─▒ ile kafa derisinin cilt bütünlü─čü desteklenebilir ve konak olu┼čumunun geçmesi h─▒zland─▒r─▒labilir.

Bebeklerde konak geli┼čimi kafa derisiyle s─▒n─▒rl─▒d─▒r. Ancak seboreik dermatit geli┼čmesi halinde hastal─▒─č─▒n görüldü─čü bölgeler de─či┼čebilir. Sebroreik dermatit her ya┼č grubunu etkileyebilen ka┼č─▒nt─▒l─▒ k─▒rm─▒z─▒ lekelere ve ya─čl─▒ pullara sebep olan bir deri hastal─▒─č─▒d─▒r.

Konak, kafa derisiyle s─▒n─▒rl─▒ olan ve do─čumdan hemen sonra aç─▒─ča ç─▒kan bir seboreik dermatit ┼čeklidir. T─▒pta konak infantil seboreik dermatit olarak da adland─▒r─▒labilir. Hastal─▒─č─▒n geli┼čmesi hâlinde bebeklerin yüz ve popo gibi bölgelerinde de konak belirtilerine benzer semptomlar ile kar┼č─▒la┼čmak mümkündür. Bu tür bir durum geli┼čmesi halinde doktor deste─či al─▒narak farkl─▒ solüsyon veya kozmetik ürünlerden fayda sa─članabilir.

Bebeklerde Konak Neden Olur?

Bebeklerde Konak Neden Olur?

“Bebeklerde konak neden olur?” sorusu konak ┼čikâyeti ile kar┼č─▒la┼čan ebeveynlerin ortak sorular─▒ndan biridir. Kafa derisinde konak geli┼čiminin neden oldu─ču tam olarak bilinmemektedir. Bebek kafas─▒nda konak olu┼čumu için baz─▒ teoriler bulunur.

Do─čumdan önce anneden bebe─če geçen hormonlar─▒n kafa derisinde konak geli┼čimini tetikleyebilece─či dü┼čünülür. Hormonlar nedeniyle saç köklerinde sebum ad─▒ verilen yo─čun miktarda ya─č üretimi geli┼čebilir. Ya─č üretiminin artmas─▒yla beraber normalde bebe─čin kafas─▒ndan dökülmesi gereken cilt hücreleri ya─čl─▒ doku nedeniyle dökülemez ve kafa derisine yap─▒┼č─▒r. Bu durum pullanma geli┼čmesine neden olabilir.

Konak geli┼čiminde rol alabilecek bir di─čer faktör ise sebumda bakterilerle birlikte büyüyen Malassezia olarak adland─▒r─▒lan bir mantar türü bulunmas─▒d─▒r. Ya─čl─▒ dokuda geli┼čen mantar türü saç derisinde pullanma yaratabilir. Bu tür durumlarda doktor kontrolünde antifungal tedavilere ihtiyaç duyulabilir.

Dü┼čünüldü─čünün aksine konak hastal─▒─č─▒ bula┼č─▒c─▒ bir hastal─▒k de─čildir ve kötü hijyenden dolay─▒ geli┼čim göstermez. Hastal─▒─č─▒n geli┼čimini artt─▒rabilecek herhangi bir risk faktörü ise henüz tespit edilememi┼čtir.

Bebeklerde Konak Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde konak belirtileri gözle görülür ve ebeveynler taraf─▒ndan kolayca fark edilebilen belirtilerdir. Hastal─▒─č─▒n geli┼čmesinden birkaç hafta veya ay sonra belirtiler azalarak iyile┼čir. Bebeklerde konak belirtileri a┼ča─č─▒daki ┼čekilde s─▒ralanabilir;

  • Kafa derisinde düzensiz pullanma veya kal─▒n kabuklar olu┼čmas─▒,
  • Kafa derisinin ya─čl─▒ veya kuru yap─▒daki beyaz veya sar─▒ renkli pullarla kaplanmas─▒,
  • Kafa derisinde hafif iltihaplanma geli┼čmesi,
  • Kafa derisi haricinde göz kapaklar─▒nda, burunda, kas─▒klarda veya popoda da pullanma geli┼čmesi.

Konak bir tür infantil seboreik dermatit ┼čeklidir. Bu hastal─▒kta pullanma ile ka┼č─▒nt─▒ geli┼čimi söz konusu de─čildir. Ciltte görülen de─či┼čimlere ka┼č─▒nt─▒ ┼čikâyeti eklenmesi halinde atopik dermatitten ┼čüphe duyulabilir. Bu tür durumlarda mutlaka t─▒bbi bir destek al─▒nmal─▒d─▒r.

Bebeklerde Konak Nas─▒l Geçer?

Bebeklerde Konak Nas─▒l Ge├žer?

Bebek kafas─▒nda konak genellikle ekstra bir t─▒bbi destek gerektirmeden, bebe─čin kafa hijyenin sa─članmas─▒na devam edilerek iyile┼čen bir cilt problemidir. Ancak konak ┼čikayetlerinin artmas─▒ halinde “bebeklerde konak nas─▒l geçer?” sorusu yeniden gündeme gelebilir.

Bu noktada doktora dan─▒┼čarak belirli ürünlerden destek al─▒narak saç derisinin yumu┼čat─▒lmas─▒ sa─članabilir. Bebe─čin saç derisi y─▒kanmadan önce cilde yumu┼čat─▒c─▒ bir solüsyon uygulanabilir. Bu noktada mineralli ya─člar, bebek ya─č─▒ gibi ürünlerden faydalan─▒labilir. Bebeklerde inek sütü protein allerjisinde ya da çoklu g─▒da allerjilerinde konak bir belirti olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒kabilir.

Yumu┼čat─▒c─▒ olarak tercih edilen ürün saç derisine nazikçe masaj yaparak uygulanmal─▒ ve birkaç saat bebe─čin ba┼č─▒nda bekletilmelidir. Ard─▒ndan bebekler için uygun olan ┼čampuanlarda saç derisi y─▒kanarak bebeklerde konak temizli─či yap─▒labilir.

Doktorun önerdi─či s─▒kl─▒klar do─črultusunda bebe─čin saç derisinin düzenli bir ┼čekilde y─▒kanmas─▒ “bebeklerde konak nas─▒l temizlenir?” sorusu için tek ba┼č─▒na bir cevap niteli─čine sahiptir.

Masaj yap─▒larak saç derisi y─▒kanarak pullar─▒n temizlenmesi sa─članabilir. Bu noktada kafa derisine sert müdahaleler uygulamaktan kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r. Y─▒kama i┼čleminden sonra pullar─▒ ç─▒karmaya yard─▒mc─▒ olmas─▒ ad─▒na bebekler için uygun olan yumu┼čak saç f─▒rçalar─▒ndan yararlan─▒labilir.

Konak ┼čikayetinin daha ciddi olmas─▒ halinde doktor taraf─▒ndan reçete edilecek olan özel konak ┼čampuanlar─▒ kullan─▒labilir. Konak geli┼čimine mantar enfeksiyonun neden oldu─ču vakalarda ise yine doktor taraf─▒ndan önerilecek olan antifungal solüsyonlara ihtiyaç duyulabilir. Bebe─čin cilt yap─▒s─▒ hassas oldu─čundan dolay─▒ doktora dan─▒┼č─▒lmadan herhangi bir farkl─▒ bir kozmetik veya bitkisel ürün kullan─▒lmamal─▒d─▒r.

S─▒kça Sorulan Sorular

Bebeklerde Konak Ne Kadar Sürede Geçer?

Bebeklerde konak geli┼čimi genellikle bebe─čin 1. ya┼č─▒na kadar olan aylar içerisinde geli┼čir. Özellikle 3. aydan itibaren konak ┼čikâyeti ile kar┼č─▒la┼čma oran─▒ daha fazlad─▒r. Konak geli┼čimi ard─▒ndan gelen birkaç hafta veya birkaç ay içerisinde herhangi bir t─▒bbi deste─če gerek duyulmadan konak geçer.

─░yile┼čme süresini h─▒zland─▒rmak isteyen ebeveynler doktora dan─▒┼čarak bebek cildi ile uyumlu özel ┼čampuanlar kullanabilirler. Konak ┼čikayetlerinin artmas─▒ halinde ise doktor özel solüsyonlar veya ┼čampuanlar önererek basit bir tedavi süreci planlayabilir.

Bebeklerde Konak Kendili─činden Geçer mi?

Bebeklerde konak, birkaç hafta veya birkaç ay içerisinde herhangi bir t─▒bbi deste─če ihtiyaç duymadan kendili─činden geçebilir. Ancak konak ┼čikayetlerinin kafa derisi haricinde vücudun farkl─▒ bölgelerinde görülmesi halinde bir doktor görü┼čü al─▒nmas─▒ önerilir. Konak geli┼čimine ka┼č─▒nt─▒ ┼čikayeti de eklenmesi halinde farkl─▒ bir cilt hastal─▒─č─▒ geli┼čimi söz konusu olabilece─činden yine bir çocuk doktoruna dan─▒┼č─▒lmas─▒ önerilir.

Bebekler Kafas─▒nda Konak Geli┼čimi Önlenebilir mi?

Bebe─čin y─▒kanmaya ba┼člamas─▒ ard─▒ndan birkaç günde bir saç─▒n─▒n ┼čampuanlanmas─▒ konak geli┼čim riskini azaltabilir. Bebe─čin saçlar─▒ y─▒kan─▒rken mutlaka bebek ┼čampuan─▒ kullan─▒lmal─▒d─▒r. Konak geli┼čimi söz konusu olmas─▒ halinde ise doktorunuz daha güçlü bir ürün önerebilir. Farkl─▒ kozmetik veya t─▒bbi ürünler kullan─▒lmadan önce mutlaka çocuk doktoruna dan─▒┼č─▒lmal─▒d─▒r.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

10520

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.