• Uzmanlık Alanları: Enfeksiyon Hastalıkları, Mikrobiyoloji

Eğitim ve Uzmanlık 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji - Uzmanlık