Behçet Sendromu Nedir?

Dermatoloji
1291

Behçet Sendromun'a neyin sebep olduğunu veya etkeninin tek olup olmadığını bilmiyoruz. Her ne etkenle veya sebeple oluşursa oluşsun, oluşan sonuç etkilenen dokularda enflamasyondur (iltihaplanma). Bu sendromda özellikle küçük damarlar iltihaplanarak daha sonra da açıklanacağı gibi vücudun değişik kısımlarını etkiler.

Özgün bir virüs yada bir bakterinin de bu sendroma yol açması olasıdır, ancak henüz açıkça tanımlanabilmiş böyle bir enfeksiyon veya enfeksiyon etkeni yoktur. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırdığı bir "otoimmün" hastalık olması da muhtemeldir. Behçet Sendromunun bir insandan diğerine geçtiğine dair her hangi bir kanıt yoktur. Kanserle, özel diyetlerle, özel yaşam stiliyle (geçmişteki veya şimdiki) bir bağlantısı yoktur. Behçet Sendromu olan çoğu hasta normal ömürlerini sürdürebilirler.

·         SENDROM NEDİR VE BEHÇET SENDROMU NASIL TANIMLANMIŞTIR?

Sendrom semptomlar (hastaların yaşadıkları) ve bulgular (doktor muayenede bulur) grubudur. Doktorlar sebebi belli olmadıkça hastalık konuşmaktan ziyade Sendrom konuşmayı tercih ederler.

Bir Türk cildiye uzmanı olan Profesör Dr. Hulusi Behçet 1937'de; ağzında tekrarlayan ülserleri (oral aft), cinsel bölgesinde ülserleri (genital ülserler) ve gözlerinde enflamasyon (üveit) olan hastaları tanımlayarak bir rapor yayınlamıştı. Ağız ülserleri, cinsel bölge ülserleri ve göz enflamasyonu arasındaki bu bağlantı artık Behçet Sendromu olarak tanınmaktadır. Bu esas orjinal tanımlamadan sonra anlaşıldı ki bu Sendrom birçok farklı bulguyla bağlantılı olabilmektedir.

·         BEHÇET SENDROMU NE KADAR SIKTIR?

Behçet Sendromu İngiltere'de seyrektir. Kesin olarak İngiltere'de kaç kişinin Behçet sendromu olduğunu bilmiyoruz ancak 2000 kadar olduğu düşünülüyor. Ancak durum, Akdeniz ülkeleri, Türkiye, Ortadoğu, Japonya ve Güneydoğu Asya'da daha sıktır.

Antik ticaret yolunun bu bölgelerden geçmesi nedeniyle İpekyolu hastalığı olarak da söylenir. Behçet Sendromu çoğu etnik grupta olabilir. Ve biz etnik altyapıda hangi faktörlerin Sendrom olasılığını arttırıp, hangi faktörlerin azalttığını hala bilmemekteyiz. Behçet Sendromu erkekte ve kadında ortaya çıkabilmekte, tüm yaş gruplarını etkileyebilmekte ancak sıklıkla 20'li 30'lu yaşlarda oluşmaktadır. İleri yaşta da ortaya çıkabilir ve bu yaşlarda hastalık daha az şiddette seyretmektedir.

·         BEHÇET SENDROMU AİLESEL GEÇER Mİ?

Behçet Sendromunun ailede birden fazla kişide görülmesi nadir karşılaşılan bir durumdur. Kalıtsal olmamasına rağmen sendromun ortaya çıkmasında etkili

genetik faktörler mevcuttur. Behçet Sendromu olan birinin bir tanıdığında ağız ülseri olması muhtemeldir ancak bu Behçet Sendromu kaptığı anlamına gelmez.

Genel toplumda ağız ülserleri çok sık karşılaşılan bir durumdur. Beş kişiden birinden daha sık karşılaşılır.

·         BEHÇET SENDROMUNUN ANA BULGULARI NELERDİR?

Behçet Sendromunun çeşitli bulguları (semptomları) olabilir. Temel semptomlar:

·         Ağız Ülserleri (Oral Aft)

Neredeyse Behçet Sendromu olanların hepsi (yaklaşık %98) tekrarlayan ağız ülserlerinden şikayetçidir. Arasıra veya sıklıkla kendiliğinden yinelerler. Bu ülserler ağız çevresinde her yeri etkileyebilir, dil ve boğazda sıklıkla ağrılıdır. Süratle iyileşen ve yüzeyelse "minör", yavaş iyileşen ve derinse "majör" olarak adlandırılır.

·         Genital Ülserler

Bayanlar ve genç kızlarda vajina veya vulvada ülserler oluşabilir. Baylar ve genç erkeklerde ise ülserler skrotum (torbalar) ve/veya penis (kamış) üzerinde oluşabildiği gibi, ülserlerden ayrıca bazı olgularda testislerde (yumurtalar) ağrı ve şişlik de oluşabilir. İki cinste de ayrıca kasık veya anal bölgede ülserler ve apseler de oluşabilir.

·         Şekil 1 Behçet Sendromunun Bulguları

Cilt Lezyonları

Birçok farklı cilt lezyonları oluşabilir. Bunlar: ergenlik aknelerine (sivilcelerine) benzer noktalanma; şişlikler; kırmızı yama tarzı lekeler; ülserler; ve deri altında veya içinde veziküller. Behçet Sendromlu hastaların ciltlerinin kolaylıkla iltihaplanmaya, ülserleşmeye ve enfeksiyon kapmaya olmaya eğilimleri vardır.

Göz enflamasyonu (üveit)

Göz içinde enflamasyon (iltihap), Behçet Sendromunun en ciddi özelliklerinden biridir. Görme kaybına yol açmadan olabilecek en kısa süreçte tedavi edilmelidir. Bulguları ve Belirtileri; göz önünde uçuşan zerrecikler(görüş alanında nokta veya parçacıklar), bulanık görme veya görme azalması/kaybı, gözde ağrı ve kızarıklık olabilir. Gözün farklı bölümleri iltihaplanabilir. Gözün ön kısımında (iris), gözün arka kısmında (retina) iltihaplanma olabilir.

Şekil 2 Gözün Kesit Yapısı. Kırmızı Bölgeler İltihaplanabilecek Yapıları göstermektedir.

Aşırı Yorgunluk Hissi

Behçet Sendromlu bireylerde bu şikayet çok sık karşılaşılır. Ancak bu yaygın şikayetin sebebi başka nedenler de olabilir.

NOT: Eğer önceki sayfadaki göz semptomlarından herhangi birini fark ettiyseniz, beklemeden doktorunuza veya bir göz kliniğine başvurmanız iyi

olacaktır.

Ağrılı Eklemler

Behçet Sendromlu birçok hasta, farklı eklemlerinde ağrılar ve şişlik hisseder. Sıklıkla şiddeti artar. Bu eklem problemleri genellikle gelip geçicidir, ama kalıcı da olabilir. Bu tip eklem şikayetleri, Romatoid Artrit (iltihaplı eklem romatizması) veya Osteoartrit'teki (kireçlenme) şikayetlere benzemez. Ve genellikle de eklem yapısını bozmaz

Sinir Sistemi Problemleri

Bu Sendromu olan bazı insanlarda çok şiddetli baş ağrıları olur. Bu ağrılar genellikle ciddi değildir, fakat enflamasyona bağlı da olabilirler. Ek testlere ve tedavi düzenlemesine gereksinim olabilir.

Ayrıca çift görme, işitme zorluğu, konuşma güçlüğü, denge kaybı, bilinç kayıpları, idrar ve gayta kaçırma, el ve ayakları güçsüzlük nedeniyle kullanamama, duyu kaybı veya el ve ayaklarda yanma gibi alışılmadık duyumlara da yol açabilir. Bazı insanlar depresyon veya diğer psikolojik zorluklar yaşayabilir.

Barsak Problemleri

Çoğu Behçet Sendromlu kişide, şişkinlik (mide dolgunluğu gibi) ve barsakta şiddetli gaz şikayetleri olur. Behçet Sendromu bazen iltihaplı barsaklara ve dolayısıyla ishal, karın ağrısı, mukuslu (sümüklü) veya kanlı dışkılamaya yol açabilir.

Tromboz (damar tıkanıklığı)

İltihaplı kan damarları, tromboz (kan pıhtısı) riskini arttırabilir. Bu tromboz kalp krizindekinin aynısı değildir. Yüzeyel toplardamarlarda olursa ağrı, ısı artışı ve kızarıklık olur. Daha derin toplardamarlarda ve atardamarlarda tromboz ise o uzuvda ağrı ve şişkinlik yapar. Ayaklar ellere göre daha sık etkilenir. Nadiren de; kafadaki(sinir sistemi problemleri), akciğerdeki veya diğer iç organlardaki damarlarda tromboz oluşur.

·         BEHÇET SENDROMU TEŞHİSİNİN DOĞRU OLDUĞUNDAN NASIL EMİN OLABİLİRİM?

Behçet Sendromunun semptomları bazen diğer hastalıklarla karışabilir. Dolayısıyla problemin Behçet Sendromu olduğuna karar vermeden diğer hastalıkları dışlamak önemlidir. Diğer olası hastalıklar dışlandıktan sonra doktorlar tipik hastalık özelliklerini arayacaklardır.

Behçet Sendromunu tanımlayabilecek kesin bir kan testi veya tetkik yoktur, ancak paterji testi iyi bir ipucu verir. Paterji testi, Behçet Sendromunda cilt duyarlılığındaki artışı ölçme yöntemidir. Bu genellikle kan testi, iğne deliği,

sinek ısırığı, çizik veyA böcek sokması gibi küçük bir hasarlanma ile oluşan kırmızı bir nokta olarak görülür. Paterji testi; doktorun sonucu kaydetmek için kasten

küçük bir iğneyi cilde batırması ile yaptığı bir testtir.

Doktorun Behçet Sendromu tanısından daha emin olması için bir hastada olması gereken bulgular:

·         Tekrarlayan ağız ülserleri (oral aft) (12 aylık sürede 3 den fazla)

Ağız ülserine ek olarak aşağıdakilerden herhangi 2 tanesinin bulunması:

o    Genital (cinsel bölge) ülserler

o    Tipik cilt problemleri (sivilceler, çibanlar, eritema nodosum)

o    Tipik göz enflamasyonu (iltihabı) (üveit)

o    Paterji testi sonucunun pozitif çıkması

Ek bulgulardan (artrit, tromboz v.b.) olması da teşhisin doğruluk oranını arttırabilir.

·         NİÇİN KAN TESTLERİ KULLANILIR?

Her nekadar Behçet Sendromu teşhisini doğrulamada kullanılacak belirli bir kan testi olmasa da, kan testi yaptırmanın birkaç nedeni vardır:

o    Behçet Sendromu ile karışabilecek benzer hastalıkları dışlamakta gereklidir.

o    Bazı kan testleri (ESH - sedimentasyon ve CRP gibi) toplam iltihap miktarını ve hastalık şiddetini ölçmede yardımcı olur.

o    Behçet Sendromunda kullanılan ilaçların istenen etkilerinin ve istenmeyen yan etkilerinin takibinde kullanılır.

·         Diğer Testler:

Bunun kişiden kişiye değişen birçok çeşidi olabilir. Behçet Sendromu sıklıkla akciğerlerde iltihap yapabileceği için çoğu kişiden akciğer röntgeni grafisi istenecektir. Tomografi ve MR taramaları röntgene göre daha ayrıntılı tarama yöntemleridir Bu tetkiklere hastanın şikayetleri ve bulgularına göre ihtiyaç duyulabilir.

Behçet Sendromlu hastalarda Romatolog tarafından bakılan diğer bir test de HLA B51 testidir. Bu test kişide Behçet Hastalığına yatkınlık durumu var mı yok mu anlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda HLA B51 pozitifliği tanıyı doğrulamada yardımcıdır. Sağlıklı bir kişide, Behçet Hastalığı bulguları yokken HLA B51 pozitifliği hastalık tanısı koydurmaz sadece hastalığa yatkınlık olduğunu gösterebilir.

·         BEHÇET SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Şuan Behçet sendromu için tam bir kesin bir tedavi yoktur. Tedavi yakınmaların ve sıklığın şiddetini kontrol altına alabilir ve rahatlama sağlayabilir.

Aşağıdaki tedaviler kullanılır:

·         Diyet düzenlemesi

Behçet Sendromu beslenme ile ilişkili ortaya çıkmaz. Ancak iyi dengelenmiş, sağlıklı, bol miktarda taze meyve ve sebze içeren diyetin tedavide önemli bir yeri vardır. Tabii ki birçok eczaneden satın alınabilecek günlük multi-vitamin

İlaçları da kullanılabilir.

·         Doğru miktarda dinlenme ve egzersiz

Behçet Sendromlu kişiler yapabileceğini hissettiğinden daha fazla egzersiz yapmalı ve ihtiyaçları olduğunda da bolca dinlenmelidir. Ağrı veya rahatsızlığın izin verdiğinden daha fazla egzersiz yapmak önemlidir.

·         Ülserleri direkt tedavi etmek

Ülserlere direkt tedavi için birçok tedavi düzenlenmiştir ( 'lokal' topikal tedaviler). Bunlar antibiyotikli ve kortizonlu pomatlardır. Bunların büyük kısmı sadece doktor reçetesiyle alınabilen ilaçlardır. Kortizonlar ayrıca göz iltihabı ve diğer ülserler için de kullanılabilir.

·         İlaç tedavisi

Behçet Sendromunu kontrol etmekte kullanılabilecek birçok ilaç vardır. Güçlü ilaçların genellikle yan etki olasılıklarının da fazla olmasından dolayı, doktorlar

hastalığın ciddiyetiyle orantılı ilaç kullanma eğilimindedir. Şuan Behçet Sendromu için kullanılan ilaçlar kolşisin, dapson, kortizon (prednizolon, deltakortril, ultralan, falantadin vb.) ve bağışıklık sistemine etkisi olan diğer ilaçlardır. Ek olarak da değişik güçlerde ağrı kesici iltihap giderici de kullanılabilir.

·         HASTALIK NE ZAMAN BİTER?

Behçet Sendromu uzun süreli kronik bir hastalıktır. Daha iyi ve daha kötü giden ataklar halinde devam etme eğilimindedir. Doğru tedavi yeni şikayetlerin oluşmasını ve eski semptomların kontrol altında tutulmasını sağlayabilir. Behçet Hastalığı bir çok problemin ortaya çıkmasına neden abileceği için hastalar sürekli uzman bir hekim tarafından düzenli kontrol altında olmalı, olamıyorsa da böyle bir klinikle sıkı ilişkide olmalıdır.

·         KAÇ FARKLI UZMAN TARAFINDAN TEDAVİ EDİLMEM GEREKLİDİR?

Vücudun değişik bölümlerini etkilemeden, Behçet Sendromlu bir kişi birkaç uzman tarafından görülebilir. İdeal olanı bir uzmanın tüm tedaviyi koordine etmesi olacaktır. Bu uzman, oftalmolog (göz hastalıkları uzmanı) eşliğinde genelde romatolog olur. Sık sık görülebilecek diğer uzmanlar ise:

·         Genital ülserler için —jinekolog /Obstetrisyen

/Genito-üriner uzmanı (veya veneryen hastalık/cinsel yolla bulaşan hastalıklar kliniği)

o    Cilt problemleri için — dermatolog (cildiye uzmanı)

o    Sinir sistemi tutulumunda problemler için — nörolog

o    Ağız ve barsak problemleri için — gastroenterolog ve diş hekimi

o    Çocuklar için — pediyatrik romatolog

Behçet sendromlu bir hasta tedbir için, özel araştırmalar veya tedavi için bu uzmanlara yönlendirilebilir.

·         BEHÇET SENDROMU ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI ETKİLEYEBİLİR Mİ?

Behçet Sendromlu birinin çocuk sahibi olamaması için hiç bir sebep yoktur. Sendromun çocuklara geçme şansı da çok düşüktür. Ancak Sendrom tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar sperm, yumurta, döllenme hatta bebek üzerine olumsuz etkiler yapabilir. Dolayısıyla çocuk sahibi olmak isteyen Behçet Sendromlu bir bay veya bayan'ın, bunu doktoruyla planlaması önemlidir.

·         TERİMLER

Otoimmün rahatsızlık(bozukluk) — vücudun savunma mekanizmasında(immün sistem) oluşan bir hata sonucu vücudun bağışıklık sisteminin kendi kendine zarar vermesiyle oluşan bozukluklardır.

CRP — C-reaktif protein. İltihap testidir. Kandaki düzeyi ölçülerek hastalığın yarattığı enflamasyonu (iltihabı) gösteren bir testtir.

ESH —sedimentasyon. Vücuttaki enflamasyon düzeyini gösteren test.

Vaskülit — Kan damarları duvarı iltihabı.