Prof. Dr.Bekir Durmuş

  • İlgi Alanları
  • Skolyoz rehabilitasyon
  • Pelvik taban rehabilitasyon
  • Lokal enjeksiyonlar
  • Pediatrik rehabilitasyon
  • Kuru iğneleme
  • PRP
  • Eklem enjeksiyonları
  • Nöral terapi

Eğitim ve Uzmanlık
1994 İstanbul Tıp Fakültesi
1999 İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Uzmanlık
2005 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Öğretim Üyesi
2011 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Alanında Doçentlik
2015 Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisansı
2016 İşletme Doktora Programı Devam ediyor

Deneyim
2000-2005 Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Uzman
2005-2014 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD Öğretim Üyesi
2014-2018 Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimlik

Mesleki Üyelikler
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Çalışma Grubu
Anatolian Group for the Assessment in Rheumatic Diseases (ANGARD)
İstanbul Tabip Odası

Kurs ve Sertifikalar
1. 28-29 Nisan 2005 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Klinik araştırma planlama, uygulama kursu
2. 4-8.12.2006 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim becerileri kursu 
3. 4-6 Ocak 2006 II. İzmir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji günleri, İzokinetik değerlendirme ve analiz yöntemi kursu ve Porprioseptif değerlendirme ve analiz yöntemi kursu,
4. 2 Kasım 2006 TSK Rehabilitasyon Merkezi I. Tıbbi Rehabilitasyon Sempozyumu Nörorehabilitasyonda hasta değerlendirme kursu
5. 09.2008-02.2009 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı EMG Eğitimi
6. 21.03.2009 MedCalc-Turkey Kullanıcı Eğitimi Klinik araştırmaya giriş Tasarım-Analiz-Yayın kursu 
7. 2-5 Eylül 2009 10. Anatomi Kongresi İstanbul Sinirler, kaslar ve EMG protokolleri kursu
8. 24-27 Şubat 2010 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kas-İskelet Sistemi Ultrasonografisi Eğitim Toplantısı
9. 17 Mart 2010 İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmacı Eğitim Programı
10. 26-29 Eylül 2010 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatizmal Hastalıklarda Kas-İskelet Sistemi Ultrasonografisi Kursu
11. 25-26 February 2012 Kinesiotaping Course İstanbul
12. 24-25Nisan2012 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi TÖTM FTR AD Lenfödem Kursu
13. 1-6 Haziran 2012 Harbiye Askeri Müzesi XXth International SFEMG & QEMG Courseand XIIth QEMG Conference Pratik Uygulamalı EMG Kursu
14. 2-6 june 2012 Harbiye Military Museum XXth International SFEMG & QEMG Course,  İstanbul

Ödüller
1. Birinci Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi en iyi poster ödülü birinciliği: Durmuş B., Ö. Baysal, S. Altınayar, Z. Altay, Y. Ersoy, C. Özcan. Parkinson hastalarında izokinetik kas gücü ve fonksiyonel parametrelerle ilişkisi. I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Özet kitapçığı, P-48, S-3, 2008.
2. Üçüncü Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi en iyi poster ödülü üçüncülüğü: Baysal O., B.Durmuş, Z. Altay, Y. Ersoy, K. Şenel, S. Özgöçmen, K. Nas, M. Ugur, A.Kaya, A. Gur, A. Erdal, Ö. Ardıçoglu,İ. Tekeoglu, R. Cevik, K. Yildirim, A. Kamanlı, A.J. Saraç, S. Karatay. Ankilozan spondilitte psikolojik durum, hastalık aktivitesi ve yaşam kalitesi. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, Son program ve bildiri özet kitabı, P-0185, 2008. 
3. Dördüncü Türk Romatoloji Kongresi poster ödülleri Jüri özel ödülü: Nas K, K.Yıldırım, R. Cevik, S. Karatay, A. Erdal, Ö. Baysal, Z. Altay, A. Kamanlı, Y. Ersoy, A. Kaya, B.Durmuş, Ö. Ardıçoglu, İ. Tekeoglu, M. Ugur, A.J. Saraç, K. Şenel, A. Gur, S. Özgöçmen. Ankilozan spondilitte düşük ve yüksek hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde ASDAS kesim değerleri. 4. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, SB-20, 2010.
4. Dokuzuncu Türk Romatoloji Sempozyumu en iyi poster ödülü ikinciliği  Doğan E, Ö. Baysal, B. Durmuş, Z. Altay. Karpal Tünel Sendromunda oklüzyonlu steroid fonoforezi, steroid fonoforezi ve ultrason tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması. 9. Türk Romatoloji Sempozyumu, Antalya, Konuşma özetleri ve poster sunumları kitabı, P-02, 2011.
5. Beşinci Türk Romatoloji Kongresi poster ödülleri en iyi bildiri ödülleri ikinciliği Nas K, M. Karkucak, B. Durmuş, M.A. Ulu, S. Karatay, E. Çapkın, H. Ulusoy, A. Gülkesen, B. Sula, S. Özgöçmen. Psöriyatik artrit sınıflama kriterlerinin psöriyatik artritli Türk hastalarda performansı. 5. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Bildiri Kitabı, SB-06, Mart 2012.

Uluslararası Yayınlar

Durmus A., A. Cakmak, R. Disci, L. Muslumanoglu. The efficiency of electromagnetic field treatment in complex regional pain syndrome type I. Disabil. Rehabil. 26(9), 537-545, (2004).
Ersoy Y., R.S. MacWalter, B. Durmus, Z.E. Altay, O. Baysal. Predictive Effects of different clinical balance measures and the fear of falling on falls in postmenopausal women aged 50 years and over.  Gerontology. 55(6), 660–5, (2009).
Ozgocmen S., O. Ardıcoglu, A. Kamanli, A. Kaya, B. Durmus, K. Yildirim, O. Baysal, A. Gur, S. Karatay, Z. Altay, R. Cevik, A. Erdal, Y. Ersoy, A.J. Sarac, I. Tekeoglu, M. Ugur, K. Nas, K. Senel, H. Ulusoy. Pattern of disease onset, diagnostic delay, and clinical features in juvenile onset and adult onset ankylosing spondylitis. J. Rheumatol.  36(12), 2830-3, (2009).
Durmus B., Z. Altay, Y. Ersoy, O. Baysal,  E. Dogan. Postural stability in patients with ankylosing    spondylitis. Disabil. Rehabil. 32(14), 1156-62, (2010).
Durmus B., O. Baysal, S. Altinayar, Z. Altay, Y. Ersoy, C. Ozcan. Lower extremity isokinetic muscle strength in patients with parkinson's disease. J. Clin. Neurosci.,17(7), 893-6, (2010).
Nas K., K. Yildirim, R. Cevik, S. Karatay, A. Erdal, O. Baysal, Z. Altay, A. Kamanli, Y. Ersoy, A. Kaya, B. Durmus, O. Ardicoglu, I. Tekeoglu, M. Ugur, A.J. Sarac, K. Senel, A. Gur, S. Ozgocmen. Discrimination ability of ASDAS estimating disease activity status in patients with ankylosings pondylitis. Int. J. Rheum. Dis.,13(3), 240-5, (2010).
Bodur H., S. Ataman, D.S. Buğdaycı, A. Rezvani, K. Nas, K. Uzunca, E. Emlakçıoğlu, A.G. Karatepe, B. Durmuş, M. Sezgin, F. Ayhan, P.Yazgan, T. Duruöz, M. Yener, A. Gürgan, M. Kırnap, E. Cakar, L. Altan, R. Soydemir, E. Capkın, I. Tekeoğlu, G. Aydın, Z. Günendi, B. Nacır, A. Sallı, C. Oztürk, A. Memiş, Y. Turan, E. Kozanoğlu, K. Sivrioğlu; Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği [TRASD] (Turkish League Against Rheumatism) Ankylosing Spondylitis [AS] Study Group. Description of the registry of patients with ankylosing spondylitis in Turkey: TRASD-IP. Rheumatol. Int, 32(1), 169-76, (2012).
Baysal Ö., B. Durmus, Y. Ersoy, Z. Altay, K. Şenel, K. Nas, M. Uğur, A. Kaya, A. Gür, Akın Erdal, Ö. Ardıçoğlu, İ. Tekeoğlu, R. Çevik, K. Yıldırım, A. Kamanlı, A.J. Saraç, S. Karatay, S. Ozgocmen. Relationship between psychological status and disease activity and quality of life in ankylosing spondylitis. Rheumatol. Int. 31:795–800, (2011).
Sahin N., I. Albayrak, B. Durmus, H. Ugurlu. Effectiveness Of Back School For Treatment Of Pain And Functional Disability in Patients With Chronic Low Back Pain:  A Randomized Controlled Trial. J. Rehabil. Med., 43(3), 224-9, (2011).
Nas K., Sarac AJ, Gur A, Cevik R, Altay Z, Erdal A, Ersoy Y, Kaya A, Tekeoglu I, Ugur M, Durmus B., Ardicoglu O, Senel K, Baysal O, Kamanli A, Karatay S, Yildirim K, Ozgocmen S. Psychological status is associated with health related quality of life in patients with rheumatoid arthritis. J. Back Musculoskelet. Rehabil. 24(2), 95-100, (2011).
Baysal Ö., Z. Altay, B. Durmus, T. Baysal. Kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1 mi yoksa inflamatuar artrit mi? Etyolojik neden saptanamayan iki olgu sunumu. Türk. Fiz. Tıp Rehab. Derg., 57, 45-50, (2011).
Durmus B., S.Emre, C. Cankaya, O. Baysal, Z. Altay.  Gain in visual acuity after cataract surgery improves postural stability and mobility: A preliminary study. Bratisl. Lek. Listy., 112(12), 701-5, (2011).
Durmus B., Z. Altay, O. Baysal, Y. Ersoy, A. Erdal, R. Cevik, O. Ardicoglu, I. Tekeoglu, K. Yildirim, A.J. Sarac, A. Kamanli, S. Karatay, K. Nas, A. Kaya, K. Senel, A. Gur, M. Ugur, S. Ozgocmen. Can patient-reported outcome instruments determine disease activity in rheumatoid arthritis? Bratisl. Lek. Listy., 112(10), 555-61, (2011).
Durmuş B., Z. Altay, Ö. Baysal, Y. Ersoy, S.S. Hacievliyagil, T. Baysal, Z.A. Aytemur, E. Doğan. Ankilozan spondilitli hastalarda yaş ve cinsiyete göre düzeltilmiş göğüs ekspansiyonunun klinik pratikte kullanımı. Türk. Fiz. Tıp Rehab. Derg., 57:128-33, (2011).
Taskapan H., O. Baysal, D. Karahan, B. Durmus, Z. Altay, O. Ulutas. Vitamin D and muscle strength, functional ability and balance in peritoneal dialysis patients with vitamin D deficiency. Clin. Nephrol.  76(2), 110-6, (2011).
Ozgocmen S., O. Akgul, Z. Altay, O. Altindag, O. Baysal, M. Calis, E. Capkin, R. Cevik, B. Durmus, A. Gur, A. Kamanli, M. Karkucak, E. Madenci, M. A. Melikoglu, K. Nas, K. Senel, M. Ugur. Expert opinion and key recommendations for the physical therapy and rehabilitation of patients with ankylosing spondylitis. Int. J. Rheum. Dis. Jun;15(3), 229-38, (2012).
Karatay S., K. Yildirim, M. Ugur, K. Senel, A. Erdal, B. Durmus, O. Baysal, Z. Altay, A.J. Sarac, A. Gur, O. Ardicoglu, A. Kamanli, R. Cevik, A. Kaya, Y. Ersoy, K. Nas, S. Ozgocmen.Prevalence of atopic disorders in rheumatic diseases. Mod. Rheumatol. 23(2),351-6, (2013).
Durmus B., Z. Altay, O. Baysal, Y. Ersoy. Is plasma vitamin D level affect disease severity in patients with ankylosing spondylitis? Chin. Med. J. (Engl). 125(14),2511-5, (2012).
Durmus B., N. Sahin, O. Baysal, T. Baysal, T.T. Koca, Z. Altay. Isokinetic Muscle Strength of theTrunk in Ankylosing Spondylitis: A Preliminary cross-sectionally Controlled Trial. Isokinetics and Exercise Science21:4, 293-299, (2013).
Özçakar L., H. Tunç, Ö. Öken, Z. Ünlü, B. Durmuş, Ö. Baysal, Z. Altay, F. Tok, N. Akkaya, B. Doğu, E. Çapkın, A. Bardak, A. B. Çarlı, D. Buğdaycı, H. Toktaş, D. Dıraçoğlu, B. Gündüz, B. Erhan, H. Kocabaş, G. Erden, Z. Günendi, S. Kesikburun, Ö. K. Omaç, M. A. Taşkaynatan, K. Şenel, M. Uğur, E. Y. Yalçınkaya, K. Öneş, Ç. Atan, K. Akgün, A. Bilgici, Ö. Kuru, S. Özgöçmen. Femoral cartilage thickness measurements in healthy individuals: Learning, practicing and publishing with TURK-MUSCULUS. J. Back Musculoskelet. Rehabil. 27(2):117-124, (2014).
Durmuş B. Servikal Bölge Sorunlarında Egzersiz Reçeteleme. Türk Fiz. Tıp Rehab. Derg.; 60 (Özel Sayı 2): S15-S24, (2014).
Nilay ŞAHİN, İlknur ALBAYRAK, Bekir DURMUŞ, Tayfun GÜNGÖR, Havva TURAÇ CİNGÖZ. Assessment of FunctionalStatusandQuality of Life in ChildrenwithSpinaBifida. Turk J Phys. Med. Rehab.; 60:302-7,(2014).
Kafkas ME, Durmuş B., Kafkas A., Açak M, Aydın A. The effects of different exercise programs on knee muscle strength and H:Q ratios of sedentary males and females. J. Of Ath. Perf. and Nutr. 1(2), (2014).
Durmuş B. Yeni Anti-TNF'ler: Golimumab ve Sertolizumab Pegol (Review). Turkiye Klinikleri Journal of Physical Medicine Rehabilitation Special Topics, 7(4):81-7, (2014).
Kafkas ME, Kafkas A, Durmuş B, Açak M. Effects of a tenis tournament on players’ hand grip strength, pressure pain threshold and visual analogue scale.Medicina Dello Sport, vol.67, 569-579, (2014).
Durmuş B, Emre S,  Şahin N, Karincaoğlu Y, Dogan E, Baysal O, Ersoy Y, Altay Z. Isokinetic Evaluation of Knee Extensor/Flexor Muscle Strength in Behcet's Patients. Acta Reumatol. Port. Oct-Dec; 40(4): 348-54, (2015).
Eyigor S, Kutsal YG, Duran E, Huner B, Paker N, Durmus B, Sahin N, Civelek GM, Gokkaya K, Doğan A, Günaydın R, Toraman F, Cakir T, Evcik D, Aydeniz A, Yildirim AG, Borman P, Okumus M, Ceceli E; Turkish Society of Physical Medicine and Rehabilitation, Geriatric Rehabilitation Working Group Frailty prevalence and related factors in the older adult-FrailTURK Project. Age (Dordr), Jun; 37(3): 9791, (2015).
Nas K, Karkucak M, Durmus B, Karatay S, Capkın E, Kaya A, Ucmak D, Akar ZA, Cevik R, Kilic E, Kilic G, Ozgocmen S. Comorbidities in patients with psoriatic arthritis: a comparison with rheumatoid arthritis and psoriasis. Int. J. Rheum. Dis. 18(8): 873-9 (2015).
Durmus B. Prescribing Exercise for Neck Problems. Turk. J. Phys. Med. Rehab, 60 (Supp. 2), 15-24, (2014).
Koca T.T, Altay Z, Durmus B. The Association Between Rheumatoid Arthritis and Ankylosing Spondylitis with Hepatitis B and C Viruses. Eur. J. of Pharm. and Med. Res., 3(2), 2016.
Kafkas ME, Kızılay E, Kafkas Şahin A, Kızılay F, Durmuş B. Ultrasound Characteristics of Patellar Tendon and Femoral Condylar Cartilage Thickness in Football and Basketball Players. Gazz. MedItal – Arch. Sci. Med., (Accepted May2016).
Kutsal Y.G, Eyigör S, Doğan A, Zardoust S, Durmuş B, Evcik D, Günaydın R, Şahin N. Aydeniz A, Öztop P, Gökkaya K.O, Hizmetli S, Borman P, Paker N, Demir G, Kayalar G, Aydın E, Özyemişçi Ö. Neuropathic Pain In Elderly: A Multicenter Study. Turkish Journal of Geriatrics, 19(1): 1-8, (2016).
Nas K, Capkin E, Dagli A.Z, Cevik R, Kilic E,Kilic G, Karkucak M, Durmus B, Ozgocmen S & on behalf of Anatolian Group for the Assessment in Rheumatic Diseases (ANGARD). Gender specific differences in patients with psoriatic arthritis. Mod. Rheumatol. Mar; 27(2): 345-349, (2017).
Nas K, M. Karkucak, B. Durmus, M.A. Ulu, S. Karatay, E. Capkın, H. Ulusoy, A. Gulkesen, B. Sula, S. Ozgocmen. The performance of psoriatic arthritis classification criteria in Turkish patients with psoriatic arthritis. Int. J. Rheum. Dis. Aug; 20(8): 985-989, (2017).
P Akpinar, A Atici, F U Ozkan, I Aktas, D G Kulcu, A Sarı and B Durmus. Reliability of the Modified Ashworth Scale and Modified Tardieu Scale in patients with spinal cord injuries. Spinal Cord, (Accepted 9 May 2017) | doi:10.1038/sc.2017.48 (Epubahead of print).
Uluslararası Bildiriler

Ketenci A., E.Ö. Yıldız, L. Müslümanoğlu, M. Filiz, E. Arıkan, M. Yelkovan, S. Şencan, B. Durmuş, E. İlbuldu, E. Berker: The relationship between pain, impairment and disability in patients with low back pain. Pain in Europe, II Congress of the European Federation of IASP. Barcelona, Spain, Abstract Book, P-103, September 1997.
Ersoy Y., R.S. MacWalter, Z.E. Altay, B. Durmus, O. Baysal, E. Kucukkaya. Balance, mobility, fear of falling and lower extremity agonist-antagonist muscle strength ratios in women with osteoporosis. Annual European Congress of Rheumatology, Barcelona, Spain, Abstracts, SAT0476, June 2007, (Ann. Rheum. Dis., Vol.66, Suppl.2, 574p, 2007).
Durmus B., Y. Ersoy, O. Baysal, Z. Altay, T.T. Baglan, R.S. MacWalter. The Effects of Home-Based Balance Exercises on Dynamic and Static Postural Stability in Women with Osteoporosis. 5th World Congress of the International Society of Physical Medicine and Rehabilitation Medicine, Istanbul, Turkey, Abstract Book, P-1033, June 2009.
Durmus B., Y. Ersoy, Z. Altay, O. Baysal, T.T. Baglan, E. Dogan, R.S. MacWalter. The relationship between lower extremity isokinetic muscle strength and bone mineral density in women with osteoporosis. 5th World Congress of the International Society of Physical Medicine and Rehabilitation Medicine, Istanbul, Turkey Abstract Book, P-1034, June 2009.
Ersoy Y., R.S. MacWalter, B.Durmus, O. Baysal, Z. Altay, T.O. Yildirim. Balance abilities in osteoporotic women - is there a difference between those who fear of falling and those who do not? 5th World Congress of the International Society of Physical Medicine and Rehabilitation Medicine, Istanbul, Turkey, Abstract Book, P-1028, June 2009.
Durmus B., Y. Firat, T. Yildirim, T. Kalcioglu, Z. Altay. Therapeutic Efficacy of Epley Procedure and Semont Maneuver In Benign Paroxysmal Positional Vertigo with Dizziness Handicap Inventory. 5th World Congress of the International Society of Physical Medicine and Rehabilitation Medicine, Istanbul, Turkey, Abstract Book, P-0551, June 2009.
Emre S., B. Durmus, O. Baysal. Effects of visual acuity gain after cataract surgery on balance and gait parameters. ASCRS-ASOA Symposium & Congress, San Francisco, California, ASCRS Program, P-55, April 2009.
Durmus B., Z. Altay, O. Baysal, Y. Ersoy, A. Erdal, R. Cevik, O. Ardicoglu, I. Tekeoglu, K. Yildirim, A.J. Sarac, A. Kamanli, S. Karatay, K. Nas, A. Kaya, K. Senel, A. Gur, M. Ugur, S. Ozgocmen. Disease activity and health related outcome measures in rheumatoid arthritis. Annual European Congress of Rheumatology, Copenhagen, Denmark, Abstracts, THU0148, June 2009, (Ann. Rheum. Dis., Vol.68, Suppl.3, 220p, 2009).
Ozgocmen S., O. Ardicoglu, A. Kamanli, A. Kaya, B. Durmus, K. Yildirim, Y. Ersoy, A. Gur, S. Karatay, Z. Altay, R. Cevik, A. Erdal, O. Baysal, A.J. Sarac , I. Tekeoglu, M. Ugur, K. Nas, K. Senel. A comparison of type of disease onset, diagnostic delay and clinical features in juvenil onset ankylosing spondylilis and adult onset ankylosing spondylitis. Annual European Congress of Rheumatology, Copenhagen, Denmark, Abstracts, SAT0325, June 2009, (Ann. Rheum. Dis., Vol.68, Suppl.3, 647p, 2009).
Durmus B., Z. Altay, O. Baysal, Y. Ersoy, S.S. Hacievliyagil, T. Baysal, Z.A. Aytemur, E. Dogan. The relation of chest expansion corrected by age and sex with pulmonary functions and clinical parameters in patients with AS. Annual European Congress of Rheumatology, Rome, Italy, Abstracts, AB0568, June 2010,(Ann. Rheum. Dis.,Vol. 69, Suppl.3, 695p, 2010).
Durmus B., Z. Altay, O. Baysal, Y. Ersoy. Is plasma vitamin D level effect disease severity in patients with ankylosing spondylitis?Annual European Congress of Rheumatology, Rome, Italy, Abstracts, FRI0366, June 2010,(Ann. Rheum. Dis.,Vol. 69, Suppl.3, 435p, 2010).
Durmus B., Z. Altay, O. Baysal, Y. Ersoy, T. Baysal, T.T. Koca. Trunk isokinetic muscle strength in ankylosing spondylitis. Annual European Congress of Rheumatology, Rome, Italy, Abstracts, AB0569, June 2010,(Ann. Rheum. Dis.,Vol. 69, Suppl.3, 695p, 2010).
Ataman S. and Turkish League Against Rheumatism Ankylosing Spondylitis Study Group. Characteristics   of patients   with ankylosing   spondylitis   in Turkey. Annual European Congress of Rheumatology, Rome, Italy, Abstracts, AB0562, June 2010,(Ann. Rheum. Dis.,Vol. 69, Suppl.3, 695p, 2010).
Ozgocmen S., A. Kaya, K. Senel, S. Karatay, R. Cevik, Z. Altay, A. Erdal, A.J. Sarac, Y. Ersoy, M. Ugur, A. Gur, B. Durmus, K. Yildirim, K. Nas, I. Tekeoglu, O. Baysal, O. Ardicoglu, A. Kamanli. Prevalence of gastrointestinal symptoms in patients with rheumatic diseases with particular reference to reflux type symptoms. Annual European Congress of Rheumatology, Rome, Italy, Abstracts, AB0974, June 2010,(Ann. Rheum. Dis.,Vol. 69, Suppl.3, 717p, 2010).
Karatay S., K. Yildirim, M. Ugur, K. Senel, A. Erdal, B. Durmus, O. Baysal, Z. Altay, A.J. Sarac, A. Gur, O. Ardicoglu, A. Kamanli, R. Cevik, A. Kaya, Y. Ersoy, K. Nas, S. Ozgocmen. Prevalence of atopic disorders in rheumatic diseases. Annual European Congress of Rheumatology, London, UK, Abstracts, AB0974, May 2011, (Ann. Rheum. Dis.,Vol. 70, Suppl.3, 592p, 2011).
Özçakar L., H. Tunç, Ö. Öken, Z. Ünlü, B. Durmuş, Ö. Baysal, Z. Altay, F. Tok, N. Akkaya, B. Doğu, E. Çapkın, A. Bardak, A. B. Çarlı, D. Buğdaycı, H. Toktaş, D. Dıraçoğlu, B. Gündüz, B. Erhan, H. Kocabaş, G. Erden, Z. Günendi, S. Kesikburun, Ö. K.Omaç, M. A. Taşkaynatan, K. Şenel, M. Uğur, E. Y. Yalçınkaya, K. Öneş, Ç. Atan, K. Akgün, A. Bilgici, Ö. Kuru, S.Özgöçmen. Femoral cartilage thickness measurements in healthy individuals: Learning, practicing and publishing with TURK-MUSCULUS. 6th World Congress of The International Society of Physical Medicine and Rehabiliation, Puerto Rico, Abstract no: 318, June 12-16, 2011 (oral presentation).
Ulusal Yayınlar

Ketenci A., E. Özcan Yıldız, L. Müslümanoğlu, E. Arıkan, B. Durmuş, M. Filiz, E. Berker. Kronik mekanik bel ağrılı 1120 hastanın özellikleri. Turk. Fiz. Tıp Rehab. 1(1), 60-4, (1998).
Ketenci A., E. Özcan Yıldız,L. Müslümanoğlu, M. Filiz, B. Durmuş, E. Berker. Kronik bel ağrısında sık kullanılan fonksiyonel değerlendirme formlarının sonuçlarının karşılaştırılması. Ağrı. 10(2), 61-64, 1998.
Akı S., A. Karan, M. Yelkovan, B. Durmuş, A. Öncel, N. Eskiyurt. Akut mekanik bel ağrılı hastalarda piroksikam kullanımının etkinliği. Spor ve Tıp Dergisi. 3-4, 23-8, (1998).
Karan A., L. Müslümanoğlu, B. Durmuş, A. Ketenci, R. Aydın, A. Akı, C. Aksoy. Diz osteoartritli hastalarda intraartiküler Na- hyalüronat (Orthovisc) enjeksiyonlarının farklı uygulama tekniklerinin ve kısa dönem etkinliğinin karşılaştırılması. Ağrı. 12(4), 31-35, (2000).
Karan A., V. Kavuncu, H. Issever, O. Karabacak, B. Durmuş, A. Azak, A. Aydogan, C. Aksoy. Demographical and clinical features of the patients with temporomandibular joint dysfunction syndrome.  Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 34(2), 132-136, (2001).
Baysal Ö., B. Durmus, Y. Ersoy, Z. Altay, S. Altınayar. Parkinson hastalarında denge ve yürümenin klinik testlerle değerlendirilmesi. Hipokrat Lokomotor. 6(36), 446-54, (2005).
Aykol G., T. Öner Yıldırım, Z. Altay, Ö. Baysal, B. Durmuş, Y. Ersoy. Raloksifen’in postmenopozal osteoporozlu olgularda  kemik mineral yoğunluğu ve klimakterik semptomlar üzerine etkisi. Hipokrat Lokomotor,  7(48), 144-9, (2008).
Yıldırım T. Ö., Y. Ersoy, Z.E. Altay, Ö. Baysal, B. Durmuş. Romatoid artrit tedavisinde leflunomid’in etkinliği ve güvenilirliği. Hipokrat Lokomotor, 7(48), 167-72, (2008).
Durmuş B. Reaktif Artritler (derleme). Clinic Medicine Bilimsel ve Güncel Tıp Dergisi, Romatizmal Hastalıklar Özel Sayısı, 18-33, (2008).
Durmuş B., Y. Ersoy, Ö. Baysal, Z. Altay, T.T. Bağlan, R.S. MacWalter. Osteoporozlu kadınlarda denge egzersizlerinin dinamik ve statik postüral stabilite üzerine etkileri. Hipokrat Lokomotor, 12(48), 10-14, (2010).
Durmuş B., Y. Ersoy, Ö. Baysal, Z. Altay, T.T. Bağlan, E. Doğan. Cep telefonu kullanımının kemik mineral yoğunluğuna etkisi.Hipokrat Lokomotor, 12(48), 4-9, (2010).
Kalı G., Y. Ersoy, B. Durmuş, Z. Altay, Ö. Baysal, Y. Ersoy.Ankilozan spondilitli hastalarda etanercept tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(2), 91-96, (2010).
Berktaş S., B. Durmuş, Ö. Baysal, Z. Altay, Y. Ersoy. Diz osteoartritinde ultrason, kesikli kısa dalga diatermi ve bisiklet egzersizlerinin etkinliği. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(2), 101-106, (2010).
Durmuş B., Y. Fırat, T. Yıldırım, T. Kalcıoglu, Z. Altay. Benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisinde Semont ve modifiye Epley manevralarının etkinliği ve Brandt-Daroff egzersizlerinin nüksleri önlemedeki etkisi. Fırat Tıp Dergisi, 15(3), 131-6, (2010).
Durmuş B., Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar. Doktor – Medical & Scentific News Dergisi, 56, 86-92, (2010).
Durmuş B., Servikal Bölge Sorunlarında Egzersiz Reçeteleme (Derleme).Türk. Fiz. Tıp Rehab. Derg., 60(Özel Sayı 2), 15-24, (2014).
Ulusal Bildiriler

Ketenci A, A. Karan, S. Akı, B.Durmuş,L. Müslümanoğlu, E.Berker, F. Diniz. Hemiplejik hastalarda elde edilen rehabilitasyon sonuçlarının yaşla ve etyoloji ile ilişkisi. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, Özet Kitapçığı, HP-2, Mayıs 1997.
Ketenci, L. Müslümanoğlu,M. Filiz, E. Arıkan, M. Yelkovan, S. Şencan, B.Durmuş, E. İlbuldu, E. Berker, E. Özcan Yıldız. Bel ağrılı hastalarda fizik muayene bulguları,ağrı ve fonksiyonel yetersizlik arasındaki ilişki. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, Özet kitapçığı, LBP-5, Mayıs 1997.
Akı S., M. Yelkovan, B. Durmuş, A. Öncel, N. Eskiyurt. Hemiplejik olgularda biofeedback ve kompeks uygulamasının tedavi etkinliklerinin değerlendirilmesi. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, Özet Kitapçığı, HP-28, Mayıs 1997.
 Müslümanoğlu L., A. Ketenci, J. Saraç, V. Sepici, B. Durmaz, A. Akyokuş, V. Kavuncu, Ö. Kuru, B.Durmuş, A. Karan, E. Özcan, E. Berker. Kronik mekanik bel ağrılarında bölgesel farklılıklar. XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Özet Kitapçığı, P-370, Mayıs 1999.
Karan A., C. Aksoy, B. Durmuş, A. Ketenci, R. Aydın, S. Akı. Diz osteoartritli hastalarda intraartiküler Na hyaluranat (orthovisc) enjeksiyonlarının farklı uygulama tekniklerinin ve kısa dönem etkinliğinin karşılaştırılması. XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, Özet Kitapçığı, S-6, Mayıs 1999.
Durmuş B, L. Müslümanoğlu, A. Ketenci, E. Berker. Tip I kompleks rejyonel ağrı sendromunda kalsitoninin etkinliği. 5. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, Türkiye, Özet Kitapçığı s.9, Ekim 1999.
Durmuş B, A. Ketenci, L. Müslümanoğlu,  E. Berker. Pulse elektromanyetik alan tedavisinin tip I kompleks rejyonel ağrı sendromunda görülen lokalize osteoporoz üzerine etkisi. 5. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, Türkiye, Özet Kitapçığı, s.147, Ekim 1999.
Karan A., E. Özcan, R. Aydın, N. Şen, D. Dıraçoğlu, B. Durmuş. Ankilozan spondilitli hastalarda fonksiyonel durum ile bazı klinik parametrelerin ilişkisi. Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Geleneksel Sempozyumu, Kapadokya, Türkiye, Bilimsel Program ve Abstrakt Kitabı, P-2, Ekim 1999.
Aydın R., A. Karan, E. Özcan, N. Şen, B. Durmuş, D. Dıraçoğlu. Seronegatif spondilartropatilerde eğitim programının hastaların egzersiz alışkanlıkları üzerine etkisi, Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Geleneksel Sempozyumu, Kapadokya, Türkiye, Bilimsel Program ve Abstrakt Kitabı, P-14, Ekim 1999.
Renklitepe N., M. Ertekin, A. Durmuş, N. Gürtunca, İ. Karabulut, E. Atalay. Bir olgu nedeniyle polio aşısı sonrası yakınlarında gelişen paralitik poliomyelit. 20.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bodrum, Türkiye, Özet Kitapçığı, PS-035, Haziran 2005.
Baysal Ö., B. Durmuş, Z. Altay, Y. Ersoy, K. Şenel, S. Özgöçmen, K. Nas, M. Ugur,A. Kaya, A. Gur, A. Erdal, Ö. Ardıçoglu, İ. Tekeoglu, R. Cevik, K. Yildirim, A. Kamanlı, A. J. Saraç, S. Karatay. Ankilozan spondilitte psikolojik durum, hastalık aktivitesi ve yaşam kalitesi. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, Türkiye, Son Program ve Bildiri Özet Kitabı, P-0185, Mayıs 2008.
Durmuş B., Z. Altay, Y. Ersoy, Ö. Baysal, E. Doğan. Ankilozan spondilitli hastalarda postüral stabilitenin klinik parametrelerle ilişkisi.I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, Özet Kitapçığı, P-60, Kasım 2008.
Berktaş S., B. Durmuş, Z. Altay, Ö. Baysal, Y. Ersoy.Diz osteoartriti olan hastalarda farklı fizik tedavi modalitelerinin ağrı, fiziksel fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, Özet Kitapçığı, P-55, Kasım 2008.
Durmuş B., Ö. Baysal, S. Altınayar, Z. Altay, Y. Ersoy, C. Özcan. Parkinson hastalarında izokinetik kas gücü ve fonksiyonel parametrelerle ilişkisi. I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, Özet Kitapçığı, P-48, S-3, Kasım 2008.
Düz C., S. Emre, B. Durmuş. Göz tutulumu olan ve olmayan Behçet hastalarının denge skorlarının karşılaştırılması. Türkiye Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, Son Duyuru ve Özet Kitabı, P-20, Kasım 2008.
Baysal Ö., Z. Altay, B. Durmus, T. Baysal. Kompleks bölgesel ağrı sendromu mu, yoksa inflamatuvar artrit mi? 8. Türk Romatoloji Sempozyumu. Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Antalya, Türkiye, Bildiri Özet Kitapçığı, P-43, Aralık 2009.
Küçükkaya E., B. Durmuş, Z. Altay, Ö. Baysal, Y. Ersoy. Kronik mekanik bel ağrılı hastalarda izokinetik egzersizlerin etkinliğinin değerlendirilmesi. 4. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Bildiri Kitabı, PS-2, Nisan 2010.
Kalı G., Y. Ersoy, B. Durmuş, Z. Altay, Ö. Baysal, Y. Ersoy.Ankilozan Spondilitli Hastalarda Etanercept Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği. 4. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Bildiri Kitabı, PS-146, Nisan 2010.
Durmuş B., Z. Altay, Ö. Baysal, Y. Ersoy.Ankilozan spondilitli hastalarda lomber pozisyon duyusu. 4. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Bildiri Kitabı, PS-147, Nisan 2010.
Durmuş B, Y. Karıncaoğlu, Z. Altay, Ö. Baysal, Y. Ersoy.Behçet hastalarında diz izokinetik kas gücünün sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması. 4. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Bildiri Kitabı, PS-148, Nisan 2010.
Nas K., K. Yıldırım, R. Cevik, S. Karatay, A. Erdal, Ö. Baysal, Z. Altay, A. Kamanlı, Y. Ersoy, A. Kaya, B.Durmuş, Ö. Ardıçoglu, İ. Tekeoglu, M. Ugur, A.J. Saraç, K. Şenel, A. Gur, S. Özgöçmen. Ankilozan spondilitte düşük ve yüksek hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde ASDAS kesim değerleri. 4. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Bildiri Kitabı, SB-20, Nisan 2010.
Nas N., A.J. Saraç,R. Cevik, A. Gur, Z. Altay, A. Erdal, Y. Ersoy, A. Kaya, İ. Tekeoglu, M. Ugur, B. Durmuş, Ö. Ardıçoglu, K. Şenel, Ö. Baysal, A. Kamanlı, S. Karatay, K. Yildirim, S. Özgöçmen. Romatoid artritli hastalarda psikolojik durumun yaşam kalitesi üzerine etkisi. 4. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Bildiri Kitabı, PS-108, Nisan 2010.
Doğan E, Ö. Baysal, B. Durmuş, Z. Altay. Karpal Tünel Sendromunda oklüzyonlu steroid fonoforezi, steroid fonoforezi ve ultrason tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması. 9. Türk Romatoloji Sempozyumu, Antalya, Konuşma özetleri ve poster sunumları kitabı, P-02, 2011.
Nas K, M. Karkucak, B. Durmuş, M.A. Ulu, S. Karatay, E. Çapkın, H. Ulusoy, A. Gülkesen, B. Sula, S. Özgöçmen. Psöriyatik artrit sınıflama kriterlerinin psöriyatik artritli Türk hastalarda performansı. 5. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Bildiri Kitabı, SB-06, Mart 2012.
Koca T.T, Z. Altay, B. Durmuş. Romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalıkları ile hepatit B ve C virüsleri ilişkisi.5. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Bildiri Kitabı, PS-23, Mart 2012.
Sarı A, D. Gökbakan, E. Öğüt, B. Durmuş. Retina Dekolmanı Sonrası Yanlış Pozisyonlamaya Bağlı Ulnar Tuzak Nöropati.5. Ulusal Osteoporoz Kongresi, Girne, KKTC, P074, 5-9 Kasım 2014.
Sarı A, Durmuş B. Nadir görülen genç bir inme olgusu. İsanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, mayıs-ağustos 2016, sayı: 2, sayfa:47-48 (sözel sunum).
Kitaplar:

Şahin N, Durmuş B(Editörler).Romatizmal Hastalıklarda Kullanılan İlaçlar. Akademi Yayınevi, 1.Baskı, İstanbul, 2014.
Ketenci A, Şahin N, Durmuş B(Editörler). Terapötik Egzersizler-1: Servikal ve Lomber Omurga Egzersizleri. Akademi Yayınevi, 1.Baskı, İstanbul, 2014.
Şahin N, Durmuş B (Editörler). Terapötik Egzersizler-2: Kalça Bölgesi Hastalıklarında Egzersizler. Akademi Yayınevi, 1.Baskı, İstanbul, 2015.
Durmuş B, Şahin N (Editörler). Terapötik Egzersizler-3: Diz Bölgesi Hastalıklarında Egzersizler. Akademi Yayınevi, 1.Baskı, İstanbul, 2015.
Yazılan kitap bölümleri

Ulusoy H., B. Durmuş, Ö. Kuru. Omuz Problemleri. In: Birinci Basamak Hekimin Tanı ve Tedavi El Kitabı, Fizik Tedavi Bölümü,Editörler: Bozdemir N, Kara İ.H., Adana Nobel Kitabevi, Adana, 774-7, 2010.
Durmuş B. Hareket sistemi değerlendirme testleri, Yürüme analizi. In: Çocuk Hastalıklarında Tanısal Testler. Editörler: A. Selimoğlu, C. Yakıncı, Adana Nobel Kitabevi, Adana, s:612-21, 2011.
Durmuş B, Doğan E. Sık Kullanılmayan Hastalık Modifiye Edici Antiromatizmal İlaçlar. In: Romatizmal Hastalıklarda Kullanılan İlaçlar. Editörler: Şahin N, Durmuş B. Akademi Yayınevi, 1.Baskı, İstanbul, s:83-97;2014.
Sarı A, Durmuş B. Manipülasyonlar. In: Ortopedik Rehabilitasyon. Editörler: Göksoy T, Şenel K., Bilimsel Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015.
Durmuş B. Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilitte Sınıflama ve Sık Kullanılan Metroloji Kriterleri. In: Pratik Rehber: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımları. Editörler: Özgönenel L, Çakar E. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık, İstanbul,123-148, 2016.
Çeviriler

Baeten D., F. De Keyser. İnflamatuar barsak hastalığına bakış açısıyla; Barsak ve Spondilartrit. Çevirenler: Baysal Ö, Durmuş B. Romatoloji El Kitabı: Ankilozan Spondilit ve Spondiloartropatiler. M.H. Weisman, J.D. Reville, D. van der Heijde, eds. Çeviri Editörü: S. Özgöçmen, Veri Medikal Yayıncılık, İstanbul, 7-20, 2008.