Doç. Dr.Bekir Enes Demiryürek

 • İlgi Alanları
 • Parkinson hastalığı
 • Migren botoksu
 • Baş ağrısında sinir blokaj işlemleri
 • Hareket bozuklukları
 • Alzheimer hastalığı
 • Epilepsi
 • Nöromusküler hastalıklar
 • EMG

Eğitim ve Uzmanlık
2008 – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2013 – Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD – Uzmanlık
2019- Doçentlik Üniversitelerarası kurul

Deneyim
2009-2013 Bülent Ecevit Üniversitesi Arş Gör
2014-2016 Bağcılar Eğitim ve Araştırma hastanesi
2016-2019 Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesi
2019-2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
2021-2023 Acıbadem Kocaeli Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
2015-2016 Bezmialem Vakıf Gureba Tıp Fakültesi Hareket bozuklukları (Parkinson hastalığı) Bölümünde Botox uygulamaları eğitimi
2016-2017 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hareket bozukluğu ve davranış nörolojisi eğitimi
2019-2020 Marmara Üniversitesi Hareket bozuklukları (Parkinson hastalığı) DBS (Beyin pili eğitimi)
2018-2019 Lahey Hollanda Faculty of Medicine Hareket bozukluğu kliniği beyin pili eğitimi

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği
Türk Nöroloji Derneği Hareket Bozuklukları Çalışma Grubu Üyesi
Movement Disorders Society
Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği   
Nöromodulasyon Derneği  
Nörotoxin Derneği  
Türk Tabipler Birliği
Nörodejeneratif Hastalıklar Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Ozgur Senol Zeliha Cosgun Emine Dagistan Bekir Enes Demiryurek Seckin Emre Cancan Role Of The Optic Nerve Sheath Diameter İn The Assessment Of The Effectiveness Of Decompressive Surgery After Malignant Middle Cerebral Artery İnfarction. Arquivos De Neuro-Psiquiatria Vol. 80 No. 7/2022
 2. Demiryürek Bekir Enes, Yakşi Elif, Yakşi Osman, Özsarı Emine, Akünal Türel Canan, Çelik Kaan (2021). The Relationship Between Headache And Hiposmi-Anosmi İn Covid-19 Patients. Neurology Asia 
 3. Esra Demiryürek, Deniz Çekiç, Kubilay İşsever, Ahmed Cihad Genç, Selçuk Yaylacı, And Bekir Enes Demiryürek, Depression And Anxiety Disorders İn Covıd-19 Survivors: Role Of Inflammatory Predictors Noro Psikiyatr Ars. 2022; 59(2): 105–109.
 4. Demiryürek, Esra, Md; Demiryürek, Bekir Enes, Md.Lack Of Association Between Childhood Traumatic Events And Essential Tremor: A Cross-Sectional Study İn A Turkish Population Israel Journal Of Psychiatry; Jerusalem Vol. 58, Iss. 1,  (2021): 38-42.
 5. Atum Mahmut, Demiryürek Bekir Enes (2021). Retinal Morphological Changes During The Two Years Of Follow-Up İn Parkinson's Disease. Ideggyogyaszati Szemle-Clinical Neuroscience, Doi: 10.21203/Rs.3.Rs-17217/V1
 6.  Çelik Kaan, Demiryürek Bekir Enes (2021). The Assocıatıon Between Intracranıal Pressure) And Optıc Nerve Sheath Dıameter On Patıents Wıth Head Trauma. Arquıvos De Neuro-Psıquıatrıa
 7. Demiryürek Bekir Enes (2021). Botulinum Toxin Monotherapy For The Treatment Of Essential Tremor: Life Quality Effect. Clınıcal Neuropharmacology
 8. Acar Bilgehan Atılgan, Acar Mustafa Atahan Gürkan,Acar Türkan,Varım Ceyhun,Alagöz Aybala Neslihan,Demiryürek Bekir Enes,Doğan Güngen Belma,Güzey Aras Yeşim (2018). Patients With Primary Restless Legs Syndrome Have Higher Prevalence Of Autonomic Dysfunction And İrritable Bowel Syndrome. Singapore Medical Journal, 59(10), 539-544., Doi: 10.11622/Smedj.2018010
 9. Güzey Aras Yeşim, Doğan Güngen Belma, Sipahi Savaş, Demiryürek Bekir Enes (2018). Effects Of Hemodıalysıs On Vısual Pathways Assessed By Vısual Evoked Potentıals (Veps). Archives Of Neuropsychiatry, 55(2), 123-126., Doi: 10.29399/Npa.18117
 10. Demiryürek Bekir Enes, Aksoy Gündoğdu Aslı (2018). Serum Fetuin-A Levels İn Patients With Bilateral Basal Ganglia Calcification. Neuroscience Letters, 666, 148-152., Doi: 10.1016/J.Neulet.2017.12.050
 11. Demiryürek Bekir Enes, Aksoy Gündoğdu Aslı (2018). Prevalence Of Carpal Tunnel Syndrome And İts Correlation With Pain Amongst Female Hairdressers. International Journal Of Occupational Medicine And Environmental Health, 31, 333-339., Doi: 10.13075/İjomeh.1896.01068 
 12. Özdil Demiryürek Esra,Demiryürek Bekir Enes,Tekin Atilla,Güzey Aras Yeşim,Doğan Güngen Belma,Erdoğan Sebatiye (2017). The Association Between Childhood Traumatic Events And Headache- Related Parameters İn Patients With Migraine: A Cross-Sectional Study İn Turkish Population. Nöro Psikiyatri Arşivi, 54(4), 291-294., Doi: 10.5152/Npa.2016.8817
 13. Güzey Aras Yeşim,Tunç Abdulkadir,Doğan Güngen Belma,Güngen Adil Can,Aydemir Yusuf,Demiryürek Bekir Enes (2017). The Effects Of Depression, Anxiety And Sleep Disturbances On Cognitive İmpairment İn Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Cognitive Neurodynamics, 11(6), 565-571., Doi: 10.1007/S11571-017-9449-X
 14. Demiryürek Bekir Enes, Aksoy Gündoğdu Aslı (2017). The Effect Of Vitamin D Levels On Pain İn Carpal Tunnel Syndrome. Orthopaedics Traumatology: Surgery Research, 103(6), 919-922., Doi: 10.1016/J.Otsr.2017.05.003
 15. Demiryürek Bekir Enes,Şentürk Aslı (2017). Correlation Of Vitamin D Levels With Electrophysiological Findings And Pain İn The Patients With Carpal Tunnel Syndrome. Ideggyógyászati Szemle Clinical Neuroscience, 70(9-10), 315-320., Doi: 10.18071/İsz.70.0315
 16. Korucu Osman,Demiryürek Bekir Enes,Akbaş Korucu Aysu,Morkavuk Gulin (2017). The Effect Of Cholinesterase İnhibitors On Sleep İn The Patients With Alzheimer’s Disease: An Observational Prospective Study. Psychiatry And Clinical Psychopharmacology, 28(1), 14-18., Doi: 10.1080/24750573.2017.1368856
 17. Özdil Demiryürek Esra,Tekin Atilla,Çakmak Engin,Temizkan Osman,Karamustafalıoğlu Kayıhan Oğuz,Gökova Sibel,Demiryürek Bekir Enes (2016). Correlations Between İmpulsiveness And Biochemical Parameters İn Women With Polycystic Ovary Syndrome. European Journal Of Obstetrics Gynecology And Reproductive Biology, 207, 5-10., Doi: 10.1016/J.Ejogrb.2016.09.002
 18. Demiryürek Bekir Enes,Ertem Devrimsel Harika,Tekin Atilla,Ceylan Mustafa,Güzey Aras Yeşim,Doğan Güngen Belma (2016). Effects Of Onabotulinumtoxina Treatment On Efficacy, Depression, Anxiety, And Disability İn Turkish Patients With Chronic Migraine. Neurological Sciences, 37(11), 1779-1784., Doi: 10.1007/S10072-016-2665-Z
 19. Alagöz Aybala Neslihan, Acar Bilgehan Atılgan, Acar Türkan, Karacan Alper, Demiryürek Bekir Enes (2016). Relationship Between Carotid Stenosis And Infarct Volume İn Ischemic Stroke Patients. Medical Science Monitor, 22, 4954-4959., Doi: 10.12659/Msm.898112
 20. Demiryürek Bekir Enes,Emre Ufuk,Korucu Osman,Ozen Barut Banu,Taşcılar Nida Fatma,Atasoy Hüseyin Tuğrul,Özdildemiryürek Esra,Yaylacı Selçuk,Genç Ahmet Bilal (2016). Frequency And Types Of Headaches İn Patients With Metabolic Syndrome. Ideggyógyászati Szemle Clinical Neuroscience, 69(9-10), 319-325., Doi: 10.18071/İsz.69.0319

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Demiryürek Bekir Enes (2019). Çocukluk Çağı Travmatik Olaylarının Esansiyel Tremor Gelişimi İle İlişkisi. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)

2. Yılmaz Murat, Gültekin Edip, Demiryürek Bekir Enes, Aydın Türkoğlu Şule,Yıldız Nebil (2019). Neuroacantocytosis With Amyotrophy: Two Cases Diagnosed. 4th Clinical Neuroscience Course (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

3. Demiryürek Bekir Enes, Karaman Kerem,Bal Ali (2017). Bariatrik Cerrahi Sonrası Gelişen Periferik Sinir Komplikasyonları. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi Sayfa 41 Sözel Bildiri No 69, 24(2), 190-191., Doi: 10.4274/Tnd.37108 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4. Taşcılar Nida Fatma, Aydemir Hande, Demiryürek Bekir Enes, Köktürk Fürüzan (2014). Risk Factors Of İnfection, Poor Outcome And Mortality İn Stroke Patients. European Journal Of Neurology 21 (Suppl. 1), 104–387 (Özet Bildiri/Poster)

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. Özözen Ayas Zeynep, Kotan Dündar Dilcan, Oğuz Akarsu Emel, Demiryürek Bekir Enes (2020). Analysis Of The Patients With Autoimmune Neurological Syndromes İn A Single Center İn Turkey . Osmangazi Tıp Dergisi, Doi: 10.20515/Otd.740327

2. Alagöz Aybala Neslihan, Demiryürek Bekir Enes (2020). Botulinum Toxin Treatment For Sialorrhea. Southern Clinics Of Istanbul Eurasia, Doi: 10.14744/Scie.2019.41033

3. Sevimli Dikicier Bahar, Demiryürek Bekir Enes (2019). Vitiligo Hastalarında İnce Lif Nöropatisinin Değerlendirilmesi. Sakarya Medical Journal, 9(1), 148-153., Doi: 10.31832/Smj.453290

4. Demiryürek Bekir Enes,Aydın Ercan,Kocayiğit İbrahim,Yaylacı Selçuk,Tekin Atilla,Genç Ahmet Bilal,Özdil Demiryürek Esra (2018). Evaluation Of Depression And Anxiety Levels And Quality Of Life İn Patients Using Warfarin Or New Oral Anticoagulants Due To Prophylaxis Of Stroke. Sakarya Medical Journal, 8(3), 568-574., Doi: 10.31832/Smj.439955

5. Korucu Osman,Atasoy Hüseyin Tuğrul,Demiryürek Bekir Enes,Emre Ufuk,Taşcılar Nida Fatma,Ozen Barut Banu (2018). The Use Of Complemantary And Alternative Treatment İn Headache Patients. Gazi Medical Journal, 29(3), 183-186., Doi: 10.12996/Gmj.2018.52

6. Demiryürek Bekir Enes, Aksoy Gündoğdu Aslı (2017). The Evaluation Of Botulinum Toxin Injection Effect For Poststroke Spasticity Treatment. Turkish Journal Of Neurology, 23(1), 15-20., Doi: 10.4274/Tnd.48264

7. Yaylacı Selçuk,Aydın Ercan,Varım Ceyhun,Ösken Altuğ,Genç Ahmet Bilal,Demir Mustafa Volkan,Olt Serdar,Ergenç Hasan,DEMİRYÜREK BEKİR ENES (2016). İç Hastalıkları Polikliniğine Başvuru Nedenleri, Kronik Hastalıklar Ve Polifarmasi Oranları. Ortadoğu Tıp Dergisi, 8(1), 31-35.

8. Demiryürek Bekir Enes,Emre Ufuk,Acıman Demirel Esra,Taşcılar Nida Fatma,Atasoy Hüseyin Tuğrul,Ortancıl Özgür,Korucu Osman (2015). Radial Nerve Neuropathies A Retrospective Study. Istanbul Medical Journal, 16(3), 116-118., Doi: 10.5152/İmj.2015.64935

 

 

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. Demiryürek Bekir Enes (2019). İskemik Femoral Nöropati Bir Olgu Sunumu. Tnd Iı. Nöromusküler Hastalıklar Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

2. Tunç Abdulkadir,Demiryürek Bekir Enes,Alemdar Murat,Oğuz Akarsu Emel (2019). Minimal Dizabilite Nedenli Tedavi Almayan Sinsi Gidişli Bir Multifokal Motor Nöropati Olgusu. Tnd Iı. Nöromusküler Hastalıklar Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

3. Demiryürek Bekir Enes (2019). Küme Baş Ağrısı Tedavisinde Sinir ve Ganglion Blokajları. 14. Uludağ Nöroloji Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4. Demiryürek Bekir Enes,Oguz Akarsu Emel (2019). Kronik Migren Tedavisinde Sinir Blokajlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 15. Başağrısı Kış Okulu (Özet Bildiri/Poster)

5. Kotan Dündar Dilcan,Tunç Abdulkadir,Demiryürek Bekir Enes,Koz Gökhan (2018). A Case Of Advanced Age Neurobehçet Syndrome Mimicking Stroke. 2. Türkiye İnme Akademisi (Özet Bildiri/Poster)

6. Demiryürek Bekir Enes (2018). Beyin Sapı Enfaktı Ve Yutma Bozukluğu Olan İnme Olgularının Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Vı. Yutma Bozuklukları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

7. Demiryürek Bekir Enes (2018). Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Bal Arısı Zehri Kullanımı. 23. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

8. Demiryürek Bekir Enes,Aksoy Gündoğdu Aslı (2018). Subakut Sklerozan Panensefalit Tanısı Alan Olguların Retrospektif Özelliklerinin Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Epilepsi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

9. Demiryürek Bekir Enes (2017). Hepatit B Nedenli Tenofovir Disoproksil Kullanımına Bağlı Gelişen Bir Polinöropati Olgusu. Tnd Nöromuskuler Hastalıklar Kongresi Sf 33 Eposter 25 (Özet Bildiri/Poster)

10. Korucu Osman,Atasoy Hüseyin Tuğrul,Demiryürek Bekir Enes,Emre Ufuk,Taşcılar Nida Fatma,Ozen Barut Banu (2017). Baş Ağrısı Hastaları Neden Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Kullanır. 53, Ulusal Nöroloji Kongresi E Poster 30 Sf 110, 29(3), 183-186., Doi: 10.12996/Gmj.2018.52 (Özet Bildiri/Poster)

11. Demiryürek Bekir Enes,Sevimli Dikicier Bahar (2017). Vitiligo ve Karpal Tünel Sendromunda İnce Lif Nöropatisinin Değerlendirilmesi. 33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Eeg – Emg Kongresi Bilidiri No:3 Sf: 14 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

12. Demiryürek Bekir Enes,Alemdar Murat (2017). Üst Ekstremitelerden Başlatan Atipik Seyirli Bir Guillain Barre Olgusu. 12. Uludağ Nöroloji Günleri Pb 13 (Özet Bildiri/Poster)

13. Demiryürek Bekir Enes,Aksoy Gündoğdu Aslı (2017). Tremoru Olan Kernikterus Sekeli Bir Olgu. 12. Uludağ Nöroloji Günleri Pb 18 (Özet Bildiri/Poster)

14. Güzey Aras Yeşim,Demiryürek Bekir Enes,Doğan Güngen Belma (2016). Herediter Basınca Duyarlı Nöropati Tanılı Olguda Şınav Çekme Sonrası Gelişen Bilateral Kts. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi Sf 246 Eposter 274 (Özet Bildiri/Poster)

15. Kotan Dündar Dilcan,Demiryürek Bekir Enes (2016). Nöromyelitis Optika Seyrinde Ağrılı Tonik Spazm. 11. Uludağ Nöroloji Günleri Pb 18 (Özet Bildiri/Poster)

16. Kotan Dündar Dilcan,Demiryürek Bekir Enes,Alaçam Köksal Semra (2016). Aseptik Menenjit Tablosu İle Tanı Alan Nöro-Behçet Sendromlu Bir Olgu. 11. Uludağ Nöroloji Günleri Pb 19 (Özet Bildiri/Poster)

17. Doğan Güngen Belma,Kotan Dündar Dilcan,Demiryürek Bekir Enes,Başak Nazlı Ayşe (2016). C90rf72 Mutasyonlu Als’li Bir Olgu. 11. Uludağ Nöroloji Günleri Pb 17 (Özet Bildiri/Poster)

18. Korucu Osman,Yılmaz Deniz,Demiryürek Bekir Enes (2015). Baş Ağrısı İle Başvuran Çocukluk Çağı Oksipital Epilepsi Olgusu. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya Ep 39 Sf 151, 12(1), 11-14., Doi: 10.5336/Neuro.2017-54885 (Özet Bildiri/Poster)

19. Doğan Güngen Belma,Güngen Adil Can,Güzey Aras Yeşim,Kotan Dündar Dilcan,Aydemir Yusuf,Demiryürek Bekir Enes (2015). İnme Hastalarında Kardiyak Patolojilerin Yoğun Bakım İhtiyacı Üzerine Etkisi. 11. Nöroloji Yoğun Bakım Kongresi 6. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu.2015 Sf 54 (Özet Bildiri/Poster)

20. Demiryürek Bekir Enes,Erdoğan Sebatiye,Çelikkaş Emine (2014). Sodyum Valproat İle Düzelen Bilateral Palatal Myokloni Olgusu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya Ep 260 Sf 322 Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri/Poster)

21. Demiryürek Bekir Enes,Keskin Leyla (2014). Sodyum Valproat İle Remisyona Uğrayan Bir Sunct Olgusu. 10. Baş Ağrısı Kış Okulu, Sf 36 (Özet Bildiri/Poster)

22. Okan Mehmet Sait,Çeçen İnci,Demiryürek Bekir Enes (2013). Yavaş Uykuda Elektriksel Status Epileptikus Tanılı Olguların Özellikleri Poster Sf 52. 9. Uludağ Pediatri Kış Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

23. Taşcılar Nida Fatma,Varol Armagan,Demiryürek Bekir Enes,Köktürk Fürüzan (2012). Antiepileptik Kullanan Epilepsi Hastalarında Hiperlipidemi: Ön Çalışma.. 8. Ulusal Epilepsi Kongresi Sf 48 (Özet Bildiri/Poster)

24. Taşcılar Nida Fatma,Demiryürek Bekir Enes,Korucu Osman,Tokgöz Özlem (2011). Pakimenenjit: Spontan İntrakranial Hipotansiyonda Ve Olası İdiopatik Hipertrofik Pakimenenjit. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi Ep :156 (Özet Bildiri/Poster)

25. Ozen Barut Banu,Emre Ufuk,Taşcılar Nida Fatma,Ekem Süreyya,Demiryürek Bekir Enes (2009). Atipik Seyirli Bir Guillain-Barre Sendromu. 45. Ulusal Nöroloji Kongresi Sf 238 (Özet Bildiri/Poster)