Dr. Öğr. ÜyesiBekir Sarıcık

  • İlgi Alanları
  • Laparoskopik cerrahi
  • Malign melanom

Eğitim ve Uzmanlık:
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Süleyman Demirel Üniversitesi Genel Cerrahi Endoskopik Laparoskopik Cerrahi

Üyelik:
TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ
ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ