Prof. Dr.Bekir Sıtkı Cebeci

  • İlgi Alanları
  • Koroner arter hastalıkları
  • İnvazif kardiyak işlemler
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Kalp yetmezliği
  • Hipertansiyon
  • Kalp ritim bozuklukları
  • Kalp pili
  • Periferik damar hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
1978-1983  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
1983-1984  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Ankara
1984-1985  Mezuniyet sonrası eğitim, Gülhane  Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Ankara
1987-1992 İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanlık eğitimi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İstanbul
1994-1995 Yardımcı Doçent, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Kliniği , İstanbul
1996 Doçent, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İstanbul
1996-1997 Staj Tahsil programı araştırma görevlisi The State University of New York Health Science Center at Brooklyn,
NewYork, USA
2006 -  Profesör, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İstanbul

Deneyim
1985-1987 Pratisyen Hekim, TCG Gemlik/TCG Adatepe
1987-1992 İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanlık eğitimi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İstanbul
1994-1996 Yardımcı Doçent, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İstanbul
1996-2006 Doçent, Gülhane Askeri Tip Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İstanbul
1996-1997 Staj Tahsil programı araştırma görevlisi The State University of New York Health Science Center at Brooklyn , NewYork, USA
2006-2016 Profesör, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Şefi İstanbul
2010-2014 Tuğamiral, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Şefi ve baştabip bilimsel yardıcısı İstanbul. 
2014-2016 Tümamiral , Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi baştabip.
2016-2018. Özel muayenehane İstanbul
2018-2019 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Florya Medical Park Hastanesi  Kardiyoloji kliniği, İstanbul
2020  Özel Muayenehane İstanbul

Kurs ve Sertifikalar
Turkish Society of Cardiology / Turkish Board for Accreditation in Cardiology Cardiology Proficiency Certificate, geçerlilik süresi 2018-2023

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Kardiyoloji Derneği

European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions